ÚVOD

Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery (Základné práva a slobody)

ÚSTAVA SR - Základné práva a slobody
skcsenderu

V tejto časti nájdete vypísané afirmácie na čistky, ktoré sú požívané na seminároch

ÚVOD DO ČISTIEK 3

Len poznanie pravdy a osobná skúsenosť oslobodzuje od naivných, neoverených fám a tvrdení

PRÍBEH PÁTRA DIJA

Pokračovanie cyklu prastarej slovanskej tradície odstraňovania energetických negatívov

ÚVOD DO ČISTIEK 2

Naši Predkovia vedeli odlíšiť národ od štátneho režimu. Dokážeme to aj my?

PANSLAVIZMUS

 https

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEBHOSTING EARTH