Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery (Základné práva a slobody)

ÚSTAVA SR - Základné práva a slobody
skcsenderu

Aktualizácia plánov seminárov sibírskej vedmy Nadeždy u nás na Slovensku v mesiaci august

SEMINÁRE AUGUST 2020

Ádovské štruktúry spočiatku tiež pracovali ako Očistec, aby prepad Človeka nadol nemal fatálne dôsledky

PREPOSIELAČI

Kým sme sedeli v karanténe, vo svete prebiehali dôležité, starostlivo naplánované udalosti

LYŽIČKA DECHTU

Vychádzajú dve nové knihy - Pantografia a Slovieni a Jozef II. Obe sú doplnené rozsiahlym komentárom

SLOVIENI JOZEFA II.