skcsenderu

separator

Miesto oslavy je pri Váhu. Použite zjazd z diaľnice Horná Streda. Na začiatku dediny vpravo, potom popod diaľnicu, ďalej doľava po moste ponad Biskupický kanál a za mostom po poľnej ceste doprava. Je to cca 3 km štrkovou cestou na brehu rieky.

Musíme ešte raz zdôrazniť, že sviatok Kupala NEMÁ NIČ SPOLOČNÉ s „kopuláciou“ – ako to niektorí radi vysvetľujú. Latinčina ako jazyk je oproti staroslovienčine mladá a naši Predkovia jednak nemali dôvod „kopírovať“ cudzincov, jednak zásadne dodržiavali Kony Rita (poznali Telegóniu). V princípe ide o podobný priebeh obradu ako na Letný deň Perúna, len zatiaľ čo na Kupala sa snažíme „niečoho konkrétneho zbaviť“, na Perúna už „niečo konkrétne žiadame“ – to pre tých, ktorí navštevujú Sviatky pravidelne.

Prineste si aj sviečky a prípadne materiál na ozdobovanie plaváčikov so sviečkami. S deťmi si môžeme nacvičiť zakladanie ohňa bez zápaliek – záujemcovia doneste si  kresadlá.

Inštruktáž k priebehu Sviatku bude okolo 18:00 v sobotu večer (9.7.2016). Sviatok začneme neskôr.

 


all-servers-pricing ALL servers - pricing  7-day trial

debian-vps-server DEBIAN VPS server  7-day trial

ubuntu-vps-server UBUNTU VPS server  7-day trial

centos-vps-server CENTOS VPS server  7-day trial

fedora-vps-server FEDORA VPS server  7-day trial

arch-linux-vps-server ARCH LINUX VPS server  7-day trial

gentoo-vps-server GENTOO VPS server  7-day trial

opensuse-vps-server OPENSUSE VPS server  7-day trial

opensuse-ent-vps-server OPENSUSE ENT. VPS server  7-day trial

openfiler-vps-server OPENFILER VPS server  7-day trial

cloudlinux-vps-server CLOUDLINUX VPS server  7-day trial

mageia-vps-server MAGEIA VPS server  7-day trial

scientific-vps-server SCIENTIFIC VPS server  7-day trial

windows-2012-vps-server WINDOWS 2012 VPS server  7-day trial

windows-2016-vps-server WINDOWS 2016 VPS server   7-day trial

windows-2019-vps-server  WINDOWS 2019 VPS server  7-day trial

forex-vps-server FOREX VPS server  7-day trial

clearos-vps-server CLEAROS VPS server  7-day trial