skcsenderu

separator

Pripomíname záujemcom o našu pôvodnú Kultúru, že v tento piatok sa uskutoční medzinárodná konferencia SYMBOL A ORNAMENT V ŽIVOTE SLOVANOV, na ktorú vás ešte raz srdečne pozývame.

Pri príležitosti tejto konferencie bude koncert Nikolaja Jemelina. V piatok po konferencii v Nitre a v nedeľu je plánovaný v Poprade.

K popradskému koncertu však máme niekoľko poznámok. Nakoniec sa na naše výzvy záväzne prihlásilo 50 záujemcov okrem tých, ktorí boli prihlásení predtým. Dom kultúry v Poprade má kapacitu 380 miest, pričom v súčasnosti nie je zarezervovaných ani 100. Nehľadiac na skutočnosť, že všetky náklady spojené s koncertom bolo potrebné uhradiť vopred, ide ešte aj o to, ako sa ukážeme pred slovanským svetom. Nie hocijakým, ale SLOVANSKÝM.

Pred nami je teda skúška našej pevnosti. Ako bude vyzerať návšteva koncertu, taký obraz si vytvoria o nás v Rusku. Máme tu virtuálnych Slovanov, ktorí hrdinsky bijú myšami do ikon na displejoch, alebo skutočných, ktorí prídu na spoločnú akciu – a to ešte na koncert, aký tu nikdy nebol? Jedno je isté – výsledok bude dôležitý. A budeme aspoň vedieť, či sme v zemi SLOVIENOV... alebo už nie.

04.10.2016