skcsenderu

separator

no vzh 01

Naša stránka nadobudla nový vzhľad. Možno si niekto povie načo to je dobré. Nuž, vysvetlime si to.

Predchádzajúca stránka bola zostavená staršou verziou programu, ktorý má dnes už veľa dier. Tie v prvom rade umožňujú ľahké vniknutie do kódu a jeho úpravu – podľa „želania“ toho, kto niečo také vie urobiť. Nie tak dávno sme to už zažili.

Treba však povedať, že vytvorenie stránky v novej verzii programových prostriedkov nie je absolútnou ochranou. Závisí iba od toho, kto sa o niečo také pokúša. Treba mať na pamäti aj to, že všetky spravodajské služby sveta sú účastné v projekte, ktorý sa nazýva „Démon Slovanstva“. Už sme o ňom písali.

Teda tak, záujem o likvidáciu našej stránky pretrváva – veď aj jezuiti majú svoje plány na ovládnutie Slovenska. A tak všetko, čo im to sťažuje je pre nich neprijateľné. Ale nič nového pod slnkom – veď vedú Inkvizíciu už päť storočí. Naivní sú iba tí, ktorí si myslia, že „neštandardná“ strana smeruje k niečomu inému, ako „neštandardnému“ riešeniu. Účel svätí prostriedky a pre nich to platí v plnej miere. Nie sú však jediní...

Budeme naďalej robiť všetko pre to, aby ste mali možnosť naďalej dostávať poznatky, ktoré niekto veľmi nechce, aby ste dostávali. Slovanská Kultúra nevyhovuje nikomu – okrem samotných Slovanov. Ak si nebudeme my sami vážiť Dedičstvo vlastných Predkov – zanikneme. Bod zlomu nie je ďaleko. Veď prečo by inak tí, ktorí stoja proti nám tak veľmi „priťahovali kohútiky“ a začínali byť nervózni? Času očividne nie je nazvyš.

Vzhľadom na to, že sme boli vynútení modifikovať našu stránku, prosíme vás o strpenie. Nebude fungovať veľa hyperliniek, ktoré musíme počas chodu nastaviť. Aj stránka ešte nie je celkom taká, akú by sme ju chceli mať, preto budú ešte pribúdať malé modifikácie – ale hlavná štruktúra už ostáva.

Jedným z krokov, ktoré zo skúseností vieme, že „samé od seba“ pribúdajú na všetkých nepohodlných stránkach – bez ohľadu na to, či ide o Rusko, USA, alebo akúkoľvek inú krajinu – je aj postupné sťažovanie ich dostupu tak, aby to vyzeralo „nevinne“. Môže to mať aj také „nevinné“ podoby, ako napríklad, že sa vám začnú objavovať „samé od seba“ porno reklamy. Je to jedna z najčastejšie používaných stratégií. Nuž ale – poznanie je moc. A práve tú nechcú, aby sme si prinavrátili do vlastných rúk.

no vzh 02

A tak sa tešme na príchod Svetla, zostup Svetlých energií.

30.9.2017