Užitočné veci
skcsenderu

separator

V septembri tohto roku sme navštívili Južnú Kóreu. Cieľom našej návštevy bol zaujímavý prístroj, ktorý dokáže samostatne vyrábať elektrickú energiu:

Principiálne je to 10 kW generátor, ktorý používa 5 kW na svoju spotrebu a zvyšných 5 kW je k dispozícii pre odber. Energiu potrebuje len na vlastný rozbeh. Po dosiahnutí pracovných otáčok ho možno od elektrickej siete odpojiť a naň elektrické spotrebiče pripojiť.

Na vlastné oči sme zariadenie videli, video zachytáva jeho prácu. Naozaj tam nebolo nič ukryté – žiadne „tajné“ drôty a podobné veci mimo záber.

Je predpoklad, že na budúci rok bude komerčne k dispozícii u nás v Európe. O vývoji vás budeme včas informovať.

04.10.2017

 https