skcsenderu

separator

Tohto Leta 7524 Ѿ СМЗХ budeme konečne sláviť oba dva hlavné Sviatky, t.j. Deň KUPALU aj Letný Deň PERÚNA.

Sviatok KUPALU pripadá na 8.7.2016, sláviť ho budeme 9.7.2016, t.j. v sobotu. Podľa nášho Koľadovho Daru Sviatok pripadá na 7. ХЕИЛѢТЪ 7524. Miesto osláv včas detailnejšie upresníme, ale pôjde o lokalitu blízko Piešťan na brehu Váhu. Môžete si teda chystať aj plavky.

Sviatok Letný Deň PERÚNA pripadá na 3.8.2016, sláviť ho budeme 6.8.2016, t.j. tiež v sobotu. Podľa nášho Koľadovho Daru Sviatok pripadá na 33. ХЕИЛѢТЪ 7524. Miesto osláv včas detailnejšie upresníme, ale pôjde o lokalitu na Liptove v blízkosti Liptovskej Osady.

Ako zvyčajne sa hlavná časť osláv uskutoční zo soboty na nedeľu, t.j. počas noci. Dátumy a lokality sa už meniť nebudú, môžete sa teda podľa toho zariadiť.

Vzhľadom na to, že budeme dlhšie odcestovaní mimo územie Slovenska, môže prísť detailná informácia len 3-4 dni pred samotným termínom. Nemusíte sa však znepokojovať, lokality máme vybrané a príprava na Sviatky prebehne načas.

Radi by sme vám všetkým odporučili aj umelecký prednes pani Milky Zimkovej z Knihy Múdrosti Perúna:

SLÁVA BOHOM I PREDKOM NAŠIM!

all-servers-pricing ALL servers - pricing  7-day trial

debian-vps-server DEBIAN VPS server  7-day trial

ubuntu-vps-server UBUNTU VPS server  7-day trial

centos-vps-server CENTOS VPS server  7-day trial

fedora-vps-server FEDORA VPS server  7-day trial

arch-linux-vps-server ARCH LINUX VPS server  7-day trial

gentoo-vps-server GENTOO VPS server  7-day trial

opensuse-vps-server OPENSUSE VPS server  7-day trial

opensuse-ent-vps-server OPENSUSE ENT. VPS server  7-day trial

openfiler-vps-server OPENFILER VPS server  7-day trial

cloudlinux-vps-server CLOUDLINUX VPS server  7-day trial

mageia-vps-server MAGEIA VPS server  7-day trial

scientific-vps-server SCIENTIFIC VPS server  7-day trial

windows-2012-vps-server WINDOWS 2012 VPS server  7-day trial

windows-2016-vps-server WINDOWS 2016 VPS server   7-day trial

windows-2019-vps-server  WINDOWS 2019 VPS server  7-day trial

forex-vps-server FOREX VPS server  7-day trial

clearos-vps-server CLEAROS VPS server  7-day trial