skcsenderu

separator

Miesto oslavy je pri Váhu. Použite zjazd z diaľnice Horná Streda. Na začiatku dediny vpravo, potom popod diaľnicu, ďalej doľava po moste ponad Biskupický kanál a za mostom po poľnej ceste doprava. Je to cca 3 km štrkovou cestou na brehu rieky.

Musíme ešte raz zdôrazniť, že sviatok Kupala NEMÁ NIČ SPOLOČNÉ s „kopuláciou“ – ako to niektorí radi vysvetľujú. Latinčina ako jazyk je oproti staroslovienčine mladá a naši Predkovia jednak nemali dôvod „kopírovať“ cudzincov, jednak zásadne dodržiavali Kony Rita (poznali Telegóniu). V princípe ide o podobný priebeh obradu ako na Letný deň Perúna, len zatiaľ čo na Kupala sa snažíme „niečoho konkrétneho zbaviť“, na Perúna už „niečo konkrétne žiadame“ – to pre tých, ktorí navštevujú Sviatky pravidelne.

Prineste si aj sviečky a prípadne materiál na ozdobovanie plaváčikov so sviečkami. S deťmi si môžeme nacvičiť zakladanie ohňa bez zápaliek – záujemcovia doneste si  kresadlá.

Inštruktáž k priebehu Sviatku bude okolo 18:00 v sobotu večer (9.7.2016). Sviatok začneme neskôr.