skcsenderu

separator

V Turecku bol objavený starý exemplár Biblie, ktorý má minimálne 1 500 rokov. Tento nález vážne znepokojil Vatikán, pretože nájdená Biblia obsahuje aj „Evanjelium od Barnabáša“, ktoré vynáša na svetlo niektoré „korekcie“ a zmeny implementované do kresťanstva z dôvodu zabezpečenia moci a presadenia záujmov kresťanských hodnostárov. O čomže to hovorí apokryf, ktorý napísal kresťanský svätý Barnabáš, ktorý bol jedným z učeníkov Krista, putoval spolu s apoštolom Pavlom a napísal niekoľko diel o živote Ježiša Krista, ktoré však protirečia predstavám, ktoré o ňom rozšírila oficiálna cirkev?

Túto fantastickú knihu, ktorá má potenciál ak nie podkopať moc, tak minimálne autoritu čierneho kléru Vatikánu a odhaliť ďalší fakt falzifikácie skutočných dejín objavili ešte začiatkom nášho tisícročia. Avšak z akýchsi neznámych príčin bola jej existencia udržiavaná v tajnosti celých 16 rokov a len teraz bolo rozhodnuté ju ukázať verejnosti.

Momentálne sa nachádza v Etnografickom múzeu v Ankare. Jej strany sú zhotovené zo zvieracej kože, ktoré za mnohé stáročia sčerneli, preto celý text – ktorý je napísaný dialektom aramejského jazyka – nie je možné prečítať.

Aj tak sa však vedcom podarilo prečítať časť textu. A prečítaná informácia absolútne odporuje pohľadu na udalosti (presnejšie na ich interpretáciu) oficiálnou kresťanskou cirkvou. Barnabáš napríklad vo svojom Evanjeliu píše, že Kristus nebol synom Boha a že nikto ho ani neukrižoval. Bol však prorokom a bol na Nebesia vynesený živý, pričom namiesto neho ukrižovali Judáša Iškariotského. Zároveň nazýva Pavla (Saula) samozvancom a nie apoštolom, pričom svedčí – čo nie je prekvapujúce – že nepatril medzi učeníkov Krista. V texte sa spomína aj informácia, že čoskoro príde na Zem posledný mesiáš z Islamu (Mohamed?).

Vatikánski experti teraz plánujú preskúmať Bibliu, ktorú našli Turci a overiť jej pravosť. Pretože Biblia obsahuje Evanjelium od Barnabáša – ktoré odporuje oficiálnej verzii Vatikánu – už teraz možno pochybovať o hodnovernosti uzáverov takéhoto skúmania. Je známe, že kresťanskí hodnostári ešte v čase Nikejského koncilu vykonali cenzúru všetkých Evanjelií a z Biblie vyškrtli všetky tie, ktoré bránili nasadeniu nových, skorigovaných dogiem o živote Krista a jeho skutočnom učení.

Nie je teda vôbec náhoda, že tento nález znepokojil koordinačné centrum falzifikácie dejín. Akurát že podobných artefaktov sa bude teraz „vynárať“ viac a viac. Zbytočne sa kdekto domnieval, že sa podarilo spoľahlivo zničiť či ukryť všetky dôveryhodné zdroje informácií o minulosti v mnohokilometrových podzemných úschovniach Vatikánskej knižnice a nahradiť ich vkusnými falzifikátmi.

michael101063 ©

08.11.2016

all-servers-pricing ALL servers - pricing  7-day trial

debian-vps-server DEBIAN VPS server  7-day trial

ubuntu-vps-server UBUNTU VPS server  7-day trial

centos-vps-server CENTOS VPS server  7-day trial

fedora-vps-server FEDORA VPS server  7-day trial

arch-linux-vps-server ARCH LINUX VPS server  7-day trial

gentoo-vps-server GENTOO VPS server  7-day trial

opensuse-vps-server OPENSUSE VPS server  7-day trial

opensuse-ent-vps-server OPENSUSE ENT. VPS server  7-day trial

openfiler-vps-server OPENFILER VPS server  7-day trial

cloudlinux-vps-server CLOUDLINUX VPS server  7-day trial

mageia-vps-server MAGEIA VPS server  7-day trial

scientific-vps-server SCIENTIFIC VPS server  7-day trial

windows-2012-vps-server WINDOWS 2012 VPS server  7-day trial

windows-2016-vps-server WINDOWS 2016 VPS server   7-day trial

windows-2019-vps-server  WINDOWS 2019 VPS server  7-day trial

forex-vps-server FOREX VPS server  7-day trial

clearos-vps-server CLEAROS VPS server  7-day trial