skcsenderu

separator

Na základe informácie od nášho čitateľa sa nám stalo známe, že niekto prekopíroval a dal na jeden server k dispozícii na voľné sťahovanie jednu z našich kníh.

Z hľadiska medzinárodných právnych dohôd upozorňujeme, že akákoľvek kniha sa stáva dostupná na voľné šírenie až 70 – slovom SEDEMDESIAT – rokov po smrti autora. Dovtedy je takýto postup hodnotený ako trestný čin a to vo všetkých krajinách sveta.

Kniha je umiestnená pravdepodobne na jednom zo serverov v anglicky hovoriacom regióne, ale je to v podstate jedno. Zdôrazňujeme, že AUTORSKÉ PRÁVA dodržiavajú všetky krajiny, a teda tento prípad bude mať trestno-právne pokračovanie. Je naivné si myslieť, že Polícia nejakej krajiny nebude reagovať na takúto požiadavku Polície Slovenskej republiky. Proces trestnoprávnej zodpovednosti zahŕňa aj náhradu škody. Čím dlhšie tam bude vyložená, tým bude škoda vyššia.

Vari dnes netreba nikomu vysvetľovať, že zistiť z akého počítača sa pristupovalo na nejaký server na svete – či už nahrávanie zdroja alebo kopírovanie – nie je technický problém.

Ťažko komentovať takéto chrapúnstvo. Niekto očividne predpokladá, že máme povinnosť zadarmo, t.j. iba na vlastné náklady sprístupňovať a prekladať informácie, na vlastné náklady organizovať prednášky a podobné akcie, a pritom všetkom si aj hradiť všetky náklady spojené s nadobúdaním a sprístupňovaním informácií  vrátane ciest do Ruskej federácie – ktoré najčastejšie smerujú na Sibír – len zato, aby sa jeden subjekt bez Svedomia, Cti a charakteru mohol „intelektuálne“ zabávať.

Zároveň prosíme všetkých, kto by mohol mať informáciu o tejto osobe aby nám to láskavo oznámil. Za informáciu aj vaše pochopenie vopred ďakujeme.

all-servers-pricing ALL servers - pricing  7-day trial

debian-vps-server DEBIAN VPS server  7-day trial

ubuntu-vps-server UBUNTU VPS server  7-day trial

centos-vps-server CENTOS VPS server  7-day trial

fedora-vps-server FEDORA VPS server  7-day trial

arch-linux-vps-server ARCH LINUX VPS server  7-day trial

gentoo-vps-server GENTOO VPS server  7-day trial

opensuse-vps-server OPENSUSE VPS server  7-day trial

opensuse-ent-vps-server OPENSUSE ENT. VPS server  7-day trial

openfiler-vps-server OPENFILER VPS server  7-day trial

cloudlinux-vps-server CLOUDLINUX VPS server  7-day trial

mageia-vps-server MAGEIA VPS server  7-day trial

scientific-vps-server SCIENTIFIC VPS server  7-day trial

windows-2012-vps-server WINDOWS 2012 VPS server  7-day trial

windows-2016-vps-server WINDOWS 2016 VPS server   7-day trial

windows-2019-vps-server  WINDOWS 2019 VPS server  7-day trial

forex-vps-server FOREX VPS server  7-day trial

clearos-vps-server CLEAROS VPS server  7-day trial