skcsenderu

separator

Vzhledem k přetrvávajícím tendencím rozdělovat skupinky a jednotlivce ve Slovanství, rozhodli jsme se zveřejnit následující prohlášení:

Prohlášení Občiny Třinec a webu „Slovanská košile“

Máme zájem o navázání a udržování přátelských vztahů mezi všemi slovanskými skupinami. Každá z nich zachovává a rozvíjí jedinečnou slovanskou tradici.

Jsme za navazování přátelských vztahů, respektujeme a tolerujeme všechny, kteří se hlásí ke Slovanství a tradicím našich Předků.

Víme, že naše Předky rozdělili – rozděl a panuj – a štvali je proti sobě. Dnešní situace je téměř stejná.

Kdo hledá, co nás rozděluje, najde to. Kdo hledá to, co nás spojuje, najde to.

Buďme moudří a hledejme to, co nás spojuje a k tomu ostatnímu buďme tolerantní. Spojme se. Jen tak přežijeme.

Sepsáno v Třinci dne 26. 6. 2019

Prohlášení je zveřejněno na:
Pepa Endrych, www.Obcina-Trinec.cz
Mojmír Mišun, www.SlovanskaKosile.cz

Tento proces vzájemného poznávání, sbližování a spolupráce naštěstí probíhá. Jeho současným výsledkem je spolupráce a spojenectví Slovanských Občin na Moravě a Slezsku, přátel Kruhu Rodů Moravy a Slezska a občanského sdružení Slavica z Nitry.

V případě Vašeho zájmu o navázání normálních přátelských vztahů a komunikace mezi Slovanskými skupinami, obraťte se na uvedené kontakty (weby).

02.07.2019

all-servers-pricing ALL servers - pricing  7-day trial

debian-vps-server DEBIAN VPS server  7-day trial

ubuntu-vps-server UBUNTU VPS server  7-day trial

centos-vps-server CENTOS VPS server  7-day trial

fedora-vps-server FEDORA VPS server  7-day trial

arch-linux-vps-server ARCH LINUX VPS server  7-day trial

gentoo-vps-server GENTOO VPS server  7-day trial

opensuse-vps-server OPENSUSE VPS server  7-day trial

opensuse-ent-vps-server OPENSUSE ENT. VPS server  7-day trial

openfiler-vps-server OPENFILER VPS server  7-day trial

cloudlinux-vps-server CLOUDLINUX VPS server  7-day trial

mageia-vps-server MAGEIA VPS server  7-day trial

scientific-vps-server SCIENTIFIC VPS server  7-day trial

windows-2012-vps-server WINDOWS 2012 VPS server  7-day trial

windows-2016-vps-server WINDOWS 2016 VPS server   7-day trial

windows-2019-vps-server  WINDOWS 2019 VPS server  7-day trial

forex-vps-server FOREX VPS server  7-day trial

clearos-vps-server CLEAROS VPS server  7-day trial