skcsenderu

separator

Srbský občan Rade Stančič, ktorý sa nachádzal pracovne vo Švajčiarsku - organizoval koncerty srbských pop speváčok v Európe - spokojne sedel s kamarátom v jednej z curyšských kaviarničiek a nikoho neobťažovali. Neďaleko od nich sa usadili dvaja muži, z ktorých jeden sa rozháňal päsťami a vykladal, ako počas vojny na Balkáne v roku 1999 osobne zrovnával so zemou srbské mestá, a potom pozoroval, ako sa pod rozvalinami zmietali zomierajúci, ktorých on nazýval "fuc... Serbs".

Stančič to nemohol zniesť, čo je absolútne pochopiteľné... Vstal, pristúpil ku chválenkárovi, ktorý - ako sa ukázalo - bol Angličan a upresnil si, o akej vojne je konkrétne reč.

"Áno áno. Hovorím o tých balkánskych vojnách" - zaškeril sa pilot a posmešne dodal: "Tých Srbov som si veľmi dobre zapamätal".

Podľa opisu očitého svedka, Stančič Angličanovi zasadil niekoľko anglických hákov ako po tréningovej hruške, a potom jeden knockoutový úder do tváre. Očividne strieľať z lietadla na ženy a deti je oveľa jednoduchšie, ako bojovať zoči-voči. Keď natovec dostal špeciálnu lekciu a zosypal sa, zastonal ako mačiatko a Stančič ho nechal tak.

Vždy, keď sa pozrieš do zrkadla - povedal po výukovej lekcii Stančič - budeš ešte zreteľnejšie spomínať na všetkých tých Srbov a nevinné deti, ktorých si pozabíjal". Ani verejnosť ani polícia sa nie veľmi zaujímali o túto udalosť. Natovský pilot váľajúci sa na nemocničnom lôžku vyvolal u všetkých oveľa menej súcitu ako spravodlivý Srb, ktorý po tomto neveľkom incidente odišiel po svojich záležitostiach.

Zdroj

02.04.2017

web site hosting

web hosting comparison services

woocommerce web site hosting

worpress web site hosting

web site hosting

joomla site hosting

magento site hosting

drupal site web hosting

prestashop web site hosting