skcsenderu

separator

Pozývame všetkých stúpencov Kruhu Starej Viery našich Predkov na oslavu nášho Prastarého sviatku – Letného Dňa Perúna Leta 7523 od UMHCH. Podľa nášho Kalendára oslavy organizujeme 30. Chejlieta Leta 7523.

Niekoľko slov k našim starým sviatkom. Dlhodobo pozorujeme jav, že mnohí sa snažia „vysvetľovať“ naše sviatky a vôbec Koľadov Dar z „nadhľadu“, t.j. zo zorného uhlu súčasnej civilizácie, ktorej „výdobytky“ považujú za to najlepšie, čo ľudstvo kedy vymyslelo. Nemajú žiadnu snahu sa najskôr oboznámiť s našou vlastnou Kultúrou takou, aká je, teda s našou vlastnou minulosťou z našich vlastných zdrojov. Stále dávajú prednosť cudzincom a ich opisom ich nepriateľov – t.j. našich Predkov. Mnohí si tiež myslia, že Dedičstvo Predkov je ľubovoľné vyberanie si z toho, čo je k dispozícii na voľnom trhu „duchovného supermarketu“ – ak použijeme terminológiu Tibeťanov – štýlom „toto mi sedí, toto nie“. Je to presne to, ako keby sme chceli dnes nadiktovať našim vlastným Predkom čo mali a čo nemali v minulosti konať. Ale my dnes nemôžeme zmeniť to, čo naši Prekovania už vykonali v minulosti, veď nedokážeme zmeniť ani to, čo sme my sami vykonali ešte nie tak dávno. Nie naši Predkovia majú zmeniť to, ako v minulosti konali, ale my sa máme snažiť priblížiť slávnym činom našich slávnych Predkov. Oni svoje zapisovali pre nás do Véd vtedy, keď im mozog pracoval na 100%, nie na 3% ako nám dnes.

Bohužiaľ, dnes mnohí potomkovia starých Rodov majú problém prečítať obyčajnú tlačenú knihu. Už medzi nami žije množstvo vysokoškolsky vzdelaných mladých ľudí, ktorí za svoj život neprečítali ani 10 – slovom desať – skutočných kníh. Takýto počet bol pred 20 rokmi smiešne malý pre deti v 3. ročníku základnej školy za jeden školský rok... No dostali ich pod procesnú kontrolu – pracujú s mobilmi a tabletmi v presvedčení, akí sú „smart“. Ale kde to vlastne dotiahli? Nevedia sami nič vytvoriť, lebo – presne naopak – „tvoria“ iba v mantineloch pravidiel, ktoré im poskytuje ten či onen operačný systém a v matrixovej ilúzii slobody... ktorú im niekto predprogramoval. Nie sú tvoriví, sú už iba vhodne preformátovaní a štandardizovaní a hodnotovo zameraní na svoj a nie spoločný prospech.

O týchto veciach sme už napísali dosť, nebudeme to zdĺhavo opakovať. Sme SLOVIENI, potomkovia slávnych Predkov Slovienov, ktorí odvodzujú svoj názov od kniežaťa Sloviena, na počesť jeho veľkých činov, ktorý založil aj mesto Slovienskъ r. 3113 od UMHCH (dnes máme Leto 7523). Keď neskôr mesto zničil požiar, postavili na jeho ruinách Nové Mesto, t.j. Novgorod. Preto sa naše územie v minulosti volalo Sloviensko, ale stretneme sa aj s názvami Maličká Rus alebo Maličká Tartaria. Ide o to isté – o naše územie. To, že niekde v Byzancii niekto interne volal našu krajinu „Veľká Morava“, je ich vec a pochádza to z ich písomných záznamov, čo je logické. My tiež napríklad Nemcov nevoláme „Deutsch“ a Cigánov zase voláme Cigánmi. Je to náš jazyk, je to naše prirodzené právo – aké má každý iný národ na svete. A bývame tu už okolo 8 000 rokov.

Jedným z našich veľkých Predkov bol aj slovienske knieža Samo, o ktorom aj Talian Mauro Orbini ešte r. 1601 n.l. napísal: „... a vybrali si najlepšieho spomedzi seba“, teda ani reči o žiadnom Frankovi. Mal viacero synov, Velesova kniha spomína ako veľmi múdreho toho, ktorému dal Samo meno Rus.

Ďalej sú takí, ktorí by chceli „rekonštruovať“ našu minulosť vyložene z archeologických nálezov. My však z Odinových Zápovedí vieme, že naši Predkovia sa tisícročia, presnejšie vždy po smrti spaľovali – dôvody sú opísané v našich knihách, nie cudzích, kresťanských – tak čo chcú vyčítať z prachu – ak ho, samozrejme, nájdu? Ako môžu napísať čo aj len slovo o našej minulosti, a pritom sa ani neobťažujú naučiť naše vlastné písmo a náš Svetonázor, t.j. Starosloviensku Bukvicu? Je to proste ono obľúbené mníchovské „O NÁS BEZ NÁS“.

K tomu patrí aj tendencia – u takto informovaných „odborníkov“ – zaškatuľkovať aj náš Kalendár, t.j. Koľadov Dar a spôsob, akým stanovuje sviatky. Ale my môžeme siahnuť k védickým – našim – zdrojom, v tomto prípade k Hermetickým spisom, kde sa dočítame:

VEČNOSŤ JE OBRAZOM BOHA

VESMÍR JE OBRAZOM VEČNOSTI

SLNKO JE OBRAZOM VESMÍRU

ČLOVEK JE OBRAZOM SLNKA

Koľadov Dar nestanovuje sviatky formou výpočtu, ktorý by bol akokoľvek odvodený od fáz Slnka či Luny, v našom prípade Mesiaca. Je to preto, lebo ani Hviezdy či Slnká, ani Zeme, ani Luny nie sú absolútne nezávislé, lebo ich dráhy ovplyvňuje množstvo od nich nezávislých faktorov. Môžu ísť rýchlejšie, môžu sa spomaľovať. Iba Božie Kony – pod vládou Čísloboha – sú absolútne nemenné. Naše sviatky riadi Čísloboh. Hoci uznávame za významné dni aj sviatky Slnovratov, v Starovereckej tradícii sa až tak masovo neoslavujú ako u moderných Rodnovercov. Okrem iného to vytvára nesprávny dojem, že iba takto naivne sa dokázali naši Predkovia orientovať – a to je hlboké zneváženie Múdrosti našich Slávnych Predkov. Cudzincom a ich cudzej tradícii nič iné neostáva. Chýba im hĺbka poznania Véd. K tomuto vari iba jedinú poznámku – z Véd vieme o to, že v minulosti mala Midgard-Zem 3 Luny – podľa ktorej z nich by vtedy určovali sviatky?

A teraz k oslavám:

 • Ako zvyčajne, je to bezalkoholický, rodinný sviatok;
 • Sviatok oslávime v blízkosti obce Vernár v Slovenskom Raji. Na lúke je k dispozícii aj chata bez elektriky, kde sa v prípade zlého počasia môžu uchýliť deti;
 • Na miesto osláv sa dostanete od Popradu po ceste 67, z Popradu sú aj autobusové spoje. Krátko po budove obecného úradu odbočte doľava na ulicu Suchá.
 • V blízkosti chaty sú k dispozícii suché toalety;
 • Pre prípad potreby bude k dispozícii aj vojenský stan;
 • Na prenocovanie si treba tradične doniesť stany a spacie vaky;
 • Prístup automobilom je až k miestu osláv;
 • Na lúke je potôčik;
 • V nedeľu okolo 01:00 nášho času prebehne inštruktáž o priebehu sviatku. Iné podujatia sa konať nebudú;
 • Prineste si aj čajové sviečky;
 • Prineste si nekrvavé obety Bohom a Predkom: koláče, pečivo, chlieb, obilie, klasy a podobné plody práce človeka;
 • Vhodné je mať kroj, alebo aspoň bielu košeľu či tričko. Ďalej sú vhodné maskáče, je to druh odevu, ktorý ako prví na svete začali používať Kazaci;
 • Mimo osláv budeme organizovať aj ďalšie záujmové činnosti. Pre deti máme napríklad pripravené vzduchovky a budú môcť strieľať na terče;
 • Bude konečne k dispozícii druhý diel série kníh Slovansko-Árijských Véd – Kniha Múdrosti Perúna a Sága o Inglingoch, ktorú si bude možno zakúpiť;
 • Na druhý deň – približne okolo 10:00 k.č. – prebehne riadený tréning Slovanského ľudového univerzálneho boja. Tí, ktorí sa chcú zúčastniť nech si prinesú ochranné rukavice na cvičenie – aspoň „mechovky“;
 • Cvičenie bojového umenia zahrnie nácvik niekoľkých nosných techník a spôsob prípravy na boj, vrátane typicky slovanskej silovej prípravy a uvoľňovania, t.j. nadobudnutie kontroly nad pohybmi vlastného tela;
 • Tréningu sa možno zúčastniť aj bez účasti osláv Letného dňa Perúna. Radi by sme privítali všetkých, ktorí sa na Slovensku už venujú, alebo chcú venovať rozvoju slovanskej bojovej Kultúry v akejkoľvek podobe alebo úrovni. Máme pripravený návrh spoločnej, jednotnej spolupráce pri zachovaní individuálneho prístupu všetkých smerov rozvoja. Tento návrh by sme radi so všetkými záujemcami prediskutovali.