HLAS NEMECKA

5. augusta 2020 | OKOLO SVETA, UDALOSTI

https://www.youtube.com/watch?v=MG21c8i_e10

Dlho sme si mysleli, že Nemci sú už tak totálne pod kontrolou globalistov, že už niet žiadnej šance, aby sa vzchopili. Ale v tieto dni sa ukázalo, že opak je pravdou. Práve Nemci zdvihli svoje hlavy a pozývajú aj ostatné národy s nimi spolupracovať.

Sme vo fáze totalitárnej prípravy na celoplošnú vakcináciu. Všetky bratislavské média na nás vylievajú hromadu nezmyslov o akejsi pandémii a nutnosti dať sa vakcinovať. Zaujímavé však je, že sa odvolávajú na „vedecky podložené správy“ a vyzývajú nás, aby sme neverili dezinformáciám. Ale ak sú si tak istí svojou „vedecky podloženou pravdou“, tak prečo nedovolia nikomu s iným ako ich názorom vystúpiť v oficiálnych médiách? Veru tak, to je pravá tvár tej ich demokracie. Myslime, ale rovnako. Iné myslenie nie je povolené.

Ale tu sa ukazuje, že s tými ich „vedecky podloženými správami“ akosi nie je všetko v poriadku. Alebo žeby Nemci a Rakúšania nemali potuchy o vedeckej profesionalite?

Prinášame vám prvé vystúpenie Mimoparlamentného Výboru pre Vyšetrenie Korona Vírusu, ktorý zostavili experti z rôznych oblastí v Nemecku. Okrem naozaj naslovovzatých odborníkov s preukázateľnou profesionalitou a zodpovedajúcou praxou, sa do práce tohto Vyšetrovacieho výboru zapájajú okrem nemeckých aj zahraniční experti.

Pretože neovládame nemčinu, tak prinášame preklad úvodného vystúpenia Dr. Heiko Schöniga, Dr. Bodo Schieffmanna a rakúskeho profesora a medzinárodne známeho experta Dr. Martina Haditscha z 20.06.2020 z ruského prekladu. Je známe, že ruská komunita v Nemecku široko podporuje nemecké aktivity s cieľom prebúdzať Európu, a práve z takýchto zdrojov máme tieto informácie. Niektoré ďalšie osobnosti, ktoré súhlasili so spoluprácou sú uvedené v texte. Tu vari iba jedinú poznámku, medzi podporujúcimi subjektmi v oblasti právnej expertízy je spomenutý aj americký subjekt Youngblood. Pretože pôvodný text je v nemčine a my sme vychádzali z ruského prekladu, tak nebolo možné overiť o aký subjekt konkrétne ide. V každom prípade však americká firma Yougblood je jednou zo špičkových amerických právnych firiem. Ale môžeme smelo povedať, že ak Američania v niečom vynikajú, tak určite to je vysokokvalifikované právne povedomie a efektivita ich právnych firiem.

Teda v záujme dobrej veci pre Európu sa spojila príslovečná nemecká dôslednosť a americká právna profesionalita. Po oboznámení sa s obsahom tejto správy sa stane jasným, že metódy potláčania prirodzených a ústavných práv občanov sú rovnaké vo všetkých štátoch, vrátane Nemecka. Je očividné, že všetci konajú podľa jedného, globálneho scenára. Zatiaľ majú kontrolu nad represívnym aparátom a vháňajú nás do nútenej vakcinácie, ale nebude to tak naveky. Svet sa rýchlo a zásadne mení, čo už je viditeľné každému. Kto by si pred pár rokmi pomyslel, že americká vláda začne účtovať s pedofilmi..?

A takto to bude aj teraz. Tí z našich lekárov, ktorí budú spolupracovať na nútenej vakcinácii obyvateľstva sa dopustia zločinu – a to podľa platnej Ústavy aj záverečných dokumentov Norimbergského procesu. Teraz budú chránení, ale zajtra budú stáť pred súdom. Možno že si myslia, že budú šikovnejší ako americkí právnici… veď im to káže vláda a parlament. Nuž – po prečítaní záznamu zo zasadnutia Mimoparlamentného Vyšetrovacieho Výboru zistíte, že pre našich „papalášov“ už je neskoro. Následkom opatrení, ktoré zaviedli už zomrel nejeden pacient. Všetkým lekárom zakázali v rámci resuscitácie používať dýchanie z úst do úst – čo už priviedlo k mnohým definitívnym zastaveniam srdca a smrti v každej krajine. A oni tým zvýšili svoje štatistiky a pripočítali to na vrub Korona vírusu..?

Teda preklad videa:

Vážení spoluobčania, vítame vás na konferencii Mimoparlamentného Výboru pre Vyšetrovanie Korona Vírusu (ďalej MVVKV). Ak toto nerobí parlament, tak my, občania, sme to povinní vykonať sami. My, MVVKV, budeme skúmať, prečo boli v našej krajine prijaté takéto obmedzujúce opatrenia v spojitosti s Korona vírusom. Prečo ľudia doteraz trpia a či vôbec existuje reálna spojitosť s chorobou, fakticky vyzvanou vírusom SARS COV-2. Máme vážne pochybnosti ohľadom toho, nakoľko zodpovedajú tieto obmedzujúce opatrenia realite. Je to nevyhnutné vyšetriť. A pretože ani parlament, ani opozičné, alebo dokonca ani vládnuce strany nezostavili vyšetrovací výbor, dokonca ani nič také neplánujú, je pravý čas vziať túto záležitosť do vlastných rúk.

Pozvali sme a v rámci besedy vypočujeme ohľadom Korona vírusu špecialistov zo všetkých sfér života. Z oblasti medicíny, sociológie, práva, ekonomiky a mnohých ďalších. Našťastie známi špecialisti súhlasili, že budú s nami spolupracovať. Prispievať budú moji kolegovia: profesor Dr. Martin Haditsch a Dr. Bodo Schiffmann. Aj ja sa chcem predstaviť. Volám sa Haiko Schöning. Som prostý lekár z Hamburgu. Som motivovaný tým, že som otec, tak ako aj mnohí iní v tejto krajine. A vidíme, že naše deti teraz trpia nielen preto, lebo sú zavreté detské ihriská, ale aj preto, lebo ich navzájom od seba izolovali. A pre dospelých to je ešte horšie.

Budeme sa zaoberať otázkou, prečo príbuzným nie je viac dovolené navštevovať rodičov, napríklad v starobincoch. Či naozaj reálne existuje taká vysoká hrozba nakazenia. Či naozaj je teraz medzi nami vírus zabijak, besnota, alebo napríklad mor. Veľmi silne o tom pochybujeme. To nie je mor. Proti tomuto problému pomôže naozaj iba čestnosť. Známy nositeľ Nobelovej ceny Albrecht Camus to opísal vo svojej vynikajúcej knihe MOR. My garantujeme túto čestnosť a transparentnosť tu, v MVVKV. Preto tu budú vystupovať špecialisti z medicíny, profesor Sucharit Bakti, prof. Ota, ekonomická expertka, z právnych expertov Youngblood, ako aj mnohí iní. A samozrejme, že tu pozývame všetkých špecialistov z vlády, občianskych inštitútov, Inštitútu Roberta Kocha a samozrejme aj z iných krajín. Všetko bude absolútne transparentné. Vystúpenia špecialistov budeme vysielať v priamom prenose, bez upravovania. Všetko toto bude možné sledovať na internete. Preto vás prosíme o podporu tejto našej občianskej iniciatívy.

Ako vyzerá najlepší scenár? Uvidíme, že nie je potrebné sa báť viac ako v inom čase bežných chrípkových epidémií po minulé roky. Všetky ukazovatele to potvrdzujú. Ale prečo potom boli prijaté tieto strašné opatrenia? Napríklad v internej správe Federálneho ministerstva vnútra bolo uvedené, že v Nemecku nebolo vykonaných 90% všetkých nevyhnutných operácií. Následkom toho utrpelo 2,5 milióna ľudí. V tejto správe je tiež napísané, že následkom opatrení vlády v tomto okamihu umiera od 5 000 do 100 000 pacientov! Sú to ľudia, spolubratia, spoluobčania, ktorí už zomreli, alebo sa nachádzajú v stave blízko smrti. To je v správe k 7. máju 2020. Aj to je príčinou toho, že my teraz vedieme tento MVVKV. Pretože čakanie už nie je riešenie. Veľmi veľkou chybou je to, že štátne orgány neprezentujú tieto veci verejne. Všetko vyzerá tak, že oni celú túto inscenáciu riadia. Pretože vedecké údaje už teraz ukazujú, že na tieto opatrenia neexistujú žiadne podklady. Preto my všetci, samozrejme, že aj ekonomika, ale aj tí, ktorí si vážia životy ľudí si dávame otázku: Komu to je výhodné? A práve na tieto otázky sa tu snažíme nájsť odpoveď: Komu to je výhodné?

Ďakujeme za vašu podporu, ktorú sme doteraz dostali a dúfame, že nás budete podporovať aj naďalej. Ale dúfame aj vo vašu spoluprácu. Ešte raz pozývame všetkých, vrátane druhej strany, aby tu vystúpili. Aj to bude voľne dostupné v internete. A samozrejme že sme ochotní sa zúčastniť tlačových konferencií. Preto žiadame Federálnu asociáciu tlačových konferencií, aby nám sprístupnili svoju budovu. Pre nás, ale aj pre medzinárodnú tlač. Srdečná vďaka.

Odovzdávam slovo môjmu kolegovi, Dr. Bodovi Schiffmannovi.

Ďakujem pán Schöning. Prečo je nevyhnutný MVVKV? Pretože máme dočinenia s absenciou proporcionálnosti. Vláda musí prijímať v mimoriadnych situáciách (ako je aj pandémia) také opatrenia, ktoré v prvom okamihu môžu obmedziť základné práva obyvateľov. Ale tiež majú povinnosť neustále tieto opatrenia preverovať a podľa možnosti ich čo najrýchlejšie uvoľňovať z dôvodu odvrátenia súvisiacej hroziacej škody – ako aj spomenul kolega Schöning. Ale namiesto toho vidíme nesúvisiace čísla, čísla, ktoré sú určené len nato, aby vyvolávali strach. Jednoducho sumarizujú prípady ochorenia ale neukazujú, že existuje nesúlad medzi množstvom otestovaných a fakticky infikovaných ľudí. Existujú dobre fungujúce štruktúry, ako je napríklad Zákon o ochrane pred infekciou. Tieto zákony proste rušia a nahradzujú čímsi novým, čo je oveľa radikálnejšie. To jediné, čo od vlády počujeme je neustála výzva na vakcináciu od choroby, ktorá – ako teraz dobre vieme – je podľa mnohých medzinárodných výskumov principiálne porovnateľná s chrípkovým ochorením, pričom úroveň úmrtnosti nie je vyššia ako pri bežnej chrípkovej epidémii. A preto takéto tvrdé opatrenia nie sú ničím opodstatnené. Je to hrozivá nevedomosť vo vzťahu k medzinárodne uznávaným výskumníkom a expertom zo všetkých oblastí: vírusológom, bakteriológom, epidemiológom, alebo dokonca ekonómom, ktorých jednoducho nepočúvajú alebo ignorujú. Ba čo je ešte horšie, nazývajú ich klamármi, šarlatánmi či dokonca konšpirológmi. Myslím si, že posledné slovo sa stane charakteristické pre rok 2020. Namiesto toho sa nanucuje vakcinácia, ktorá môže byť veľmi nebezpečná. Presadzujú vakcináciu bez medicínskej nevyhnutnosti, pretože nieto žiadnych objektívnych a nevyvrátiteľných dôkazov pre jej realizáciu. Už to došlo tak ďaleko, že v Nemecku nie je k dispozícii dostatočný počet chorých ľudí, aby sa na nich dala otestovať vakcína. A ide o novú formu vakcinácie, tzv. RNK vakcináciu (po slovensky ribonukleová kyselina, RNA – Ribonucleic Acid, pozn. prekl.). Táto je na rozdiel od predchádzajúcich očkovaní schopná meniť genetický materiál a spôsobiť ľuďom nenapraviteľné škody. A tu sa treba zamyslieť nad lekárskym princípom: Neuškoď! To je úloha lekárov, a my dúfame, že aj ďalší lekári sa zúčastnia tohto nášho procesu a budú o tom premýšľať. Pretože my, lekári, nemáme spôsobovať chorým viac škody ako úžitku. Moja motivácia je moja babka a dedko. Aj moji rodičia, ktorí ma naučili, že ak mám pocit, že sú obmedzované základné práva, že je obmedzovaná demokracia, že tlač už nie je slobodná tlač a existuje podozrenie, že ide o propagandu. Že ak sa iný názor cenzuruje či odstraňuje, tak musíme vyjsť do ulíc, musíme sa stať aktívni, alebo sa musíme pokúsiť informovať verejnosť sami. Napríklad tak, ako to robíme v MVVKV. Pretože samozrejme vždy existuje nebezpečenstvo, že vláda sa korumpuje, a že v určitom okamihu politici strácajú cit pre mieru a vidia nesprávny cieľ. Ja vidím nebezpečenstvo straty demokracie. A každý deň vidím viac a viac snaženia koncentrovaného nato, aby zmenili naše slobodné, demokratické zriadenie na vládu totálneho sledovania a kontroly. V nej bude názor pod kontrolou, budú sa používať také programy do mobilov, ktoré nás majú sledovať a podobne pod zámienkou zákonov o kontrole infekcie.

V lepšom prípade dosiahneme to, že dôjde k plnému právnemu preskúmaniu týchto mimoriadnych opatrení z vedeckého, lekárskeho, aj človečenského bodu pohľadu. A že tiež budú vinníci privedení k zodpovednosti. A že taká situácia, aká bola s prasačou chrípkou s očkovaniami, ktoré ľuďom poškodili, od chorôb, nevyžadujúcich vakcináciu, sa už nikdy nebude opakovať. A všetky opatrenia, ktoré boli prijaté musia byť odvolané, pretože boli vypracované na podklade katastrofických scenárov, ktoré sa nikdy nerealizovali, ale ktoré sú napriek všetkému neustále podporované. A to na vysokej úrovni, v médiách, tak, aby vyvolávali u obyvateľstva paniku pred smrteľnou chorobou, ktorá však v takej podobe neexistuje.

A to najlepšie, čo možno urobiť a čo aj musí byť urobené, je okamžité zrušenie karantény a zrušenie núteného nosenia masiek. V čase, keď už nepribúdali ochorenia, t.j. 29.5. 2020, bola zverejnená výzva na nosenie masiek v ambulanciách lekárov. Za niekoľko posledných týždňov – dnes je 20.06.2020 – pred 14 dňami v 20 mestách Nemecka prebehli veľké, masové demonštrácie proti rasizmu. Zúčastnilo sa ich viac ako 20 000 ľudí. Ak by tento vírus v takej podobe a s takou úrovňou nákazlivosti v Nemecku skutočne vyčíňal, tak dnes by sme mohli registrovať masový nárast nakazenia. Ale nestalo sa. To dokazuje, že prijaté opatrenia už viac nemôžu byť ničím ospravedlniteľné, žiadnym spôsobom. Ďakujem.

Ďakujem Dr. Schiffmannovi. Chcel by som ešte raz podčiarknuť, že to, čo tu my robíme, absolútne v žiadnych stranách, pravicových alebo ľavicových, tučných alebo chudých, muži alebo ženy, nič z toho nehrá rolu. Pre mnohých to skutočne je otázkou života a smrti. Je to otázka kvality života nielen pre dospelých, ale aj naše deti. To je naša motivácia. Vrátane príkladu pre budúce generácie. Sami sa musíme vysporiadať so situáciami, s ktorými sme sa dostali do kontaktu za posledné mesiace. My, občania, si musíme prinavrátiť svoju suverenitu, a my ju dosiahneme, lebo to je naše základné právo. Naša opora je Základný zákon. Ústava, ktorú tu držím v rukách, obsahuje vynikajúcu Hlavu č. 20. Pod bodom 4 stojí: Každý má právo na odpor, ak žiadne iné opatrenia nemôžu napraviť situáciu. Je pravdepodobné, že môžeme považovať MVVKV za jedno z posledných opatrení. A dúfame že tí, ktorí sú vo vláde, ktorí prisahali, že nebudú škodiť národu, ale mu pomáhať, tí, ktorí chránia našu zem, štátni zamestnanci, dôstojníci, lekári, tí, ktorí prisahali ochraňovať, skrátka všetci spoluobčania sú pripravení v tomto spolupracovať. Preto, aby sme zmenili všetky tieto strašné okolnosti, ktoré skutočne všetci pozorujeme. Vidíme to na našich uliciach, prežívame to v našich rodinách a tiež osobne s našimi priateľmi a príbuznými. Musíme proti tomu čosi vykonať. Som tiež rád, že máme možnosť pôsobiť nie iba v Nemecku, ale aj na medzinárodnej úrovni. Som rád, že v našej skupine prispievateľov MVVKV je skutočný expert na túto otázku, profesor Dr. Martin Haditsch z Rakúska. Prosím.

Srdečne ďakujem. Rád by som vás privítal aj za seba. Drahý spolupracovník a kolega Schöning, pre mňa to je veľká česť, a úprimne povedané, úprimné želanie spolupracovať v MVVKV.

Ak nezaujato hovoríme o faktoch, tak si musíme položiť otázku: Načo je vlastne potrebný tento MVVKV? Toto vyšetrovanie je nevyhnutné, pretože od samého začiatku, či už z hrubej nevedomosti, alebo úmyselne, bez náležitej pozornosti, t.j. bez najmenšieho ohľadu na pôsobené škodenie, boli nezodpovedne prijaté nesprávne rozhodnutia, ktoré zároveň porušili základné demokratické a ústavné práva a pošliapali etické záväzky. Je očividné, že pritom bol urobený pokus kompenzovať hrubé narušenia, také ako je zanedbávanie tých, ktorí potrebujú ochranu. Chcem spomenúť utrpenie ľudí v starobincoch, za podpory bezohľadných a hrubých opatrení, aby sa za ne nemuseli následne ospravedlňovať, ale našu pozornosť od týchto problémov odpútať. Či boli tieto činy neúmyselné, teda založené na nevedomosti, alebo úmyselné, aj tak sú motívy otázne. V skutočnosti to nie je rozdiel, no v každom prípade to diskvalifikuje tých, ktorí prijali takéto rozhodnutie. Ak berieme do úvahy dôležitosť prijatých opatrení, tak vyššie opísané varianty musia byť podrobne, detailne analyzované. Ak berieme do úvahy krajne jednostranný opis situácie zo strany politikov, štátnych rádií alebo médií, tak toto môžu vykonať iba nezávislí účastníci, t.j. MVVKV. Moja osobná motivácia pre účasť v MVVKV je v tom, že ja, ako špecialista v oblasti mikrobiológie, vírusológie, epidemiológie, infekčných ochorení, som silne otrasený tým, že tu je doteraz používaný absolútne neprofesionálny prístup na riešenie problému Korona vírusu.

Niekto sa teraz môže opýtať, čo ja rozumiem pod tým „neprofesionálnym prístupom“. Za ten považujem fakticky tvrdý – vrátane médií – rozšírený scenár, v ktorom nám nielen často hovorili o najhoršom možnom prípade, používajúc nevhodné porovnania, ktoré naháňajú strach. Pamätáte čo i len na prípad – absolútne neporovnateľný – opisu situácie v Taliansku, ktorý by však v lepšom prípade zodpovedal niektorým regiónom v Taliansku. Ale v skutočnosti oveľa horšie zabezpečené južné regióny Talianska sa so všetkým tým vyrovnali v podstate bez problémov. Nezanedbateľné a do očí bijúce sú debaty o všakovakých možných hrozbách, ktoré sa v realite nikdy nestali. Ak by sa od samého počiatku náležite vyhodnotili, vychádzajúc z kvality systému ochrany zdravia v Nemecku, tak ony by sa nemohli vôbec nikdy uskutočniť.

Ale ja som aj lekár všeobecného profilu. Predovšetkým som ako lekár viac nemohol tolerovať tento hrozný postoj ku zdraviu ľudí. Pretože tento postoj stroho odporuje našim všeobecne platným, profesionálnym princípom a profesionálnej etike. Ide o neustále podnecovanie strachu, dá sa povedať, že nepretržité vyvolávanie paniky, čoho následok je psychologické a sociálne poškodenie. Gigantickým, sprievodným dôsledkom tohto je poškodzovanie zdravia aj ekonomiky, pričom v neposlednej miere to je mohutná intervencia do celého nášho kultúrneho a sociálneho života. Z pohľadu všeobecného lekára je toho všetkého už dosť nato, aby sme sa postavili a začali bojovať s týmto šialenstvom. Teraz, keď nastala katastrofická situácia, ktorá sa nedá ani opísať, je nevyhnuté citlivo, ale nástojčivo, sa dožadovať objektívneho prešetrenia prijatých opatrení. A v prípade dokázanej viny vyvodiť u zodpovedných za to zodpovednosť. Je jasné, že v perspektíve vyšetrovacia komisia bude musieť dať odpovede na otázky, čo môžeme očakávať a aký najlepší výsledok môžeme dosiahnuť. Podľa môjho presvedčenia všetci občania, minimálne kolegovia lekári, musia dodržiavať ducha Hippokrata, menovite zásadu „nil nocere“, t.j. (predovšetkým) nepoškodiť! Každý musí dostať informáciu, a to nie iba od tých médií, ktoré prisluhujú vláde, aby mohol zadávať kritické otázky a preverovať dôveryhodnosť podávaných informácií. A vtedy sa vyjasní, že Bergamo nie je celé Taliansko. Iskil nie je celé Rakúsko a New York nie je celé USA. A oslava karnevalu v nemeckom meste Heinsberg, alebo bytovka v Göttingene a mäsokombináty, nech by boli kdekoľvek, to nie je celé Nemecko. Tiež musia všetci uvidieť, že nemecký systém ochrany zdravia nebol nikdy, a to ani čiastočne, ohrozený dekompenzáciou, t.j. možnosťou byť preťažený. Že také merania, ako rýchlosť zdvojnásobovania, to nevyjadriteľné číslo R0, boli v prvom rade nasmerované nato, aby metódou vyvolávania strachu vytvárali tlak na obyvateľstvo. A za absencie referencií na množstvo vykonaných testov sa informácie medializovali nekompetentným spôsobom. Že lživými a nekompetentnými údajmi o smrteľných prípadoch dochádzalo k ich zneužívaniu s cieľom strašenia obyvateľstva, že množstvo nakazení sa značne znížilo už dávno pred karanténou. Že 4 týždne, opakujem 4 týždne pred zavedením povinného nosenia masiek bolo toto fakticky neopodstatnené. Vyžadovanie nekompromisného dodržiavania opatrení, ktoré už boli vyvrátené a vstupujúc do protirečení s vedeckými poznatkami s očividnými dôkazmi potvrdzuje, že ide o trestný čin. A koniec koncov, dozrela nevyhnutnosť radikálnej zmeny straníckych a politických štruktúr, ktoré vydávajú rozhodnutia. Pretože iba takto je možné zamedziť pokračovaniu alebo zopakovaniu tohto protidemokratického konania. Z celej duše želám MVVKV všetko najlepšie v objektívnej analýze všetkých týchto konfliktných tém.

Ďakujem.

Ďakujem kolegovi Haditschovi.

Záverom by som ešte raz chcel podčiarknuť, prečo sme už teraz vytvorili tento MVVKV. Nechceme čakať, kým sa s tým začne zapodievať parlament a tí, ktorí sa môžu pripojiť neskôr. Ľudia trpia teraz. Teraz trpia naši spoluobčania. A teraz veľmi veľa ľudí už utrpelo, niektorí dokonca zahynuli, ako to už bolo povedané v internej správe Federálneho ministerstva vnútra, ľudia zomreli kvôli vládnym opatreniam. To je úplne očividné a neospravedlniteľné žiadnym nebezpečenstvom. Preto to je také nevyhnutné, aby sme začali konať najmä v tomto čase, keď nikto z tých, ktorí môžu byť kompetentnejší nekoná. Existuje jedna okolnosť, ktorú by som chcel ešte raz pripomenúť. Po celom svete sa stáva, že ľuďom sa zastaví srdce. Každý z nás má 100% istotu, že raz sa mu srdce zastaví. Dobrá správa je to, že zastavené srdce sa dá oživiť. Reanimovať. A pre takéto prípady existuje príručka. Táto príručka bola zmenená na medzinárodnej úrovni začiatkom apríla. Následne, po nejakom čase, bola zmenená aj v Nemecku. Predstavte si, že v tej príručke je teraz napísané, že kvôli vysokému riziku nakazenia Korona vírusom a veľkému nebezpečenstvu, ktoré môže nastať následkom nakazenia, sa umelé dýchanie z úst do úst nemá vykonávať! Teraz si predstavte, že na ústach musíte mať tkaninu, čo znamená, že vo svete bude hynúť oveľa viac ľudí. Pretože je vedecky dokázané, že tlak na hrudník a umelé dýchanie umožňuje prežiť oveľa väčšiemu počtu ľudí. Takto úmyselne vytvoria zvýšenú úmrtnosť v štatistike. Aj túto príručku pre oživovanie musíme blokovať.

Vidíme to sami a na pôde vyšetrovacieho výboru môžeme prezentovať všetky obsiahle dôkazy toho, že u nás niet žiadneho moru ani smrtiaci vírus. A to je dokázaná správa. Ale určite si musíme položiť otázku, prečo je všetko tak, ako je. Prečo sa používajú takéto opatrenia. Komu to je výhodné. Nechceme čakať, kým nám samým aj našim priateľom a príbuzným bude spôsobená psychologická aj fyzická škoda. Teraz musíme pracovať spolu. Pozývame všetkých ku spolupráci, lebo za nami nestojí žiaden veľký koncern alebo medicínska korporácia, žiadni boháči ani fondy. Čím viacej finančných zdrojov budeme mať k dispozícii, tým profesionálnejšie a rýchlejšie môžeme túto prácu vykonať. Aj na medzinárodnej úrovni. Podľa našich možností budeme publikovať našu prácu v niekoľkých jazykoch. Pozývame všetkých, ktorí sa chcú zúčastniť v duchu najlepších občianskych hodnôt. Veľmi vám ďakujem za podporu, ktorú nám poskytujete. Srdečná vďaka.

Ďalšou zaujímavosťou je, že v dňoch 1. a 2. augusta 2020 v Berlíne došlo k mohutnej manifestácii proti KORONOPSYCHÓZE, ktorej sa zúčastnilo približne 1,3 milióna ľudí. Niektoré odhady hovoria aj o viac ako 1,5 milióna účastníkov. Ale – samozrejme – oficiálne zdroje uvádzajú maximálne cca 20 000 účastníkov.

Podľa miestnych zdrojov nemecká Polícia už pred organizovaním tejto akcie nevpúšťala do Berlína autobusy ba ani vlaky. Nemci sa však nedali a prišli oveľa skôr. Policajné jednotky boli plne vyzbrojené a pripravené zasiahnuť, ale nedošlo k žiadnemu incidentu, ktorý by mohol poslúžiť ako zámienka na policajný zásah. Ba čo viac, Polícia dostala nakoniec rozkaz neriskovať žiaden zásah, pretože napadnúť vyše miliónový dav v uliciach Berlína by sa mohlo zmeniť v pouličnú vojnu a policajtov by proste davy prevalcovali.

Napriek tomu urobili niekoľko pokusov míting predčasne ukončiť. Najskôr vystupujúcim odobrali megafóny, potom zablokovali prísun pitnej vody pre mítingujúcich. A tu obyvatelia okolitých domov vytvorili kordóny a začali zásobovať protestujúcich vodou sami!

S tisíckami protestantov sa ako tak zatočiť dá, ale masa nad milión – to už je boj proti vlastnému národu. A to už nemecká vláda neriskovala. Nemci majú toho už proste dosť. A to je pre nás dobrá správa!

Záverom iba môžeme dúfať, že aj Slováci sa zobudia a pripoja sa k tejto nemeckej výzve. Budeme u nás ochotní zostaviť podobný vyšetrovací výbor a postaviť sa za vlastný národ? Či necháme iných, aby nás likvidovali? Oni v podstate už nemajú na výber, čin už vykonali, dôkazy existujú. Teraz ide o nás, obete ich svojvôle. Presnejšie nielen o nás, ale najmä o naše deti a vnúčatá.

https://www.youtube.com/watch?v=89oi8nuzG04

05.08.2020

NAŠI PARTNERI: