HLBINY SLOVANSKEJ KOZMOLÓGIE ALEBO O ČO IDE V ROKU 2012 TROCHU INAK

12. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), OBRAZY RODNEJ VIERY, ZÁKLADY

Médiá na nás dnes chrlia informácie o kalendári Mayov, o nedostižnej presnosti egyptských pyramíd, či o fantastických vývodoch, ktoré môžeme dostať z čínskych horoskopov. Ale nikde nenájdete ani len zmienku o tom, akým hlbokým a všeobsažným poznaním okolitého Sveta vládli Naši Predkovia. Príčiny prečo je situácia taká aká je si postupne vyjasňujeme, ale tie najdôležitejšie veci sú okolo nás «na dosah». Stačí, ak «zapneme» vlastnú logiku a «vybehneme» z cudzieho programu…

 Máme vlastnú kultúru a máme aj vlastné tradície. S vyvražďovaním Našich Predkov kultúru «vymazali» tak, že dnes o nej už nič nevieme. Tam, kde sa to celkom vymazať nedalo použili inú metódu, skreslenie podstaty a prispôsobenie faktov pre vlastné ciele.

Jedným z príkladov negatívneho skreslenia je každému z už raného detstva známa rozprávka o dedkovi ťahajúcom repku. V prvopočiatočnom, slovanskom variante táto rozprávka poukazuje na vzájomné vzťahy pokolení, ale aj ukazuje na vzájomnú súčinnosť časových štruktúr, foriem života a foriem existencie.

Predtým ako budeme pokračovať zamyslite sa a predstavte si všetky postavy dnešnej podoby tejto rozprávky. A teraz si ju priblížme v pôvodnom, slovanskom «znení»:

V súčasnej podobe tejto rozprávky už chýbajú dva elementy, ktoré jestvovali od prvopočiatku – otec a matka, bez ktorých dostávame len sedem elementov, čo zodpovedá kresťanmi používanej sedmoričnej sústave vnímania, na rozdiel od devätoričného slovanského systému (ako sme už uviedli, biela rasa má 9 a nie 7 čakier ako východný systém).

V prvopočiatočnom variante bolo deväť elementov a v každom z nich je skrytý obraz:

REPKA – symbolizuje majetok a múdrosť Rodu, jeho korene. To zahŕňa pozemské, podzemné aj nadzemné;
DEDKO — symbolizuje starú múdrosť;
BABKA – tradície domova, starostlivosť o hospodárstvo;
OTEC – ochrana a opora;
MATKA – láska a starostlivosť;
VNUČKA – symbolizuje potomstvo;
PSÍK – dostatok v Rode (psa tradične zavádzali na ochranu dostatku);
MAČKA – symbolizuje blahoprajnú situáciu v Rode (mačky sú harmonizátori energie človeka);
MYŠKA – symbolizuje dostatok v rodine (predpokladalo sa, že myš žije tam, kde sú zvyšky potravín).
Kresťania ubrali otca a matku a zmenili ich obrazy: ochranu a oporu za cirkev a starostlivosť a lásku za Krista. Ale povedzme si, môže existovať prirodzená rodina bez rodičov?

Prvopočiatočný význam tejto rozprávky bol u Slovanov tento: mať spojenie s Rodom a rodovou pamäťou, žiť v harmónii s členmi Rodu a mať šťastie v rodine.

Alebo rozprávka o chalúpke na kuracích nohách – použime pôvodné, staroslovienske obrazy, hoci dnes nám hovoria, že ide výlučne o ruské rozprávky a Rusi sú «oni», teda spolupatričnosť jedného národa sme stratili. To je výsledok politiky «rozdeľ a podrob si», v dnešnom sociálnom inžinierstve nazývanej aj «fragmentácia spoločnosti». Takáto chalúpka sa vždy kreslí na kuracích nohách. Prečo sa nekreslí v pôvodnom obraze, teda nie «kuracie» ale «kúrové» (t.j. dymové) nohy? Aj proces kúrenia má niečo do činenia s domácou hydinou? A prečo potom Kurilské ostrovy označujú ostrovy s častým «kúrením» (sopečného pôvodu) a nikto ich nespája s kurami? Iste, chalúpka na kuracích nohách je rozprávka pre deti, ale predmet vo vzduchu, za ktorým ostávajú «kúrové» stopy už môže označovať niečo celkom iné… a oni nechcú aby sme začali rozmýšľať že čo.

Príkladov je oveľa viac. Napríklad mesto Novgorod v Rusku je z pohľadu dnešných archeológov veľmi prekvapivé miesto. Nachádzajú tu listy písané na brezovej kôre a mnoho ďalších vecí. Ale Novgorod značí Nové Mesto. A ako sa volalo staré mesto? Mesto sa nazývalo Sloviensk a bolo založené r. 1331 od Uzavretia Mieru v Hviezdnom Chráme kniežaťom Slovienom (dnes, podľa Koľadovho Daru máme rok 7518 od UMHCH).

A koľko je vlastne planét v našej Slnečnej sústave? Len v krátkosti povedzme, že výraz «planéta» Naši Prapredkovia nepoužívali. Je to mladší, grécky výraz a označoval «bludnú planétu», teda tiež niečo iné ako dnes. V slovanskom ponímaní existujú Hviezdy a Slnká. Hviezda má do sedem Zemí (planét) a Slnko od sedem vyššie. Okolo Zemí sú Luny, z ktorých naša má prastarý názov Mesiac. Poznáme staré rozprávky, kde sa ešte dnes hovorí «za deviatimi horami, za deviatimi dolami». V staroslovienskej verzii sa používal výraz trideväť (3*9). Cudzozemskí nepriatelia prilietavali spoza trideväť Zemí. Naša Slnečná sústava pozostáva z trikrát po deväť Zemí, t.j. z dvadsaťsedem. V súčasnosti je ich iba dvadsaťšesť, pretože namiesto zeme Dei je dnes iba pás asteroidov. Hmota asteroidov však dokopy nedáva hmotnosť Zeme Dei, ale sú to pozostatky Luny Ľuticie, zničenej v galaktickej vojne. Samotná Zem Deia bola prenesená do Inosveta. Za obežnou dráhou Pluta sa nachádzajú ani zďaleka nie malé Zeme.

Sumárna hmotnosť všetkých Zemí slnečnej sústavy Jarily-Slnka sa rovná hmotnosti samotného svietiaceho telesa. Vo Védach máme detailný opis a rozloženie obežných dráh všetkých zemí s veľkou presnosťou, ale astronómia sa zaoberá hľadaním exotických planét za hranicami našej slnečnej sústavy. Prečo asi?

Teraz si povedzme niečo o «posvätnom». Používame prastarý názov «Čertog», hoci dnes je známy výraz «súhvezdie». Aký je medzi nimi rozdiel? V princípe žiadny. V čínskych horoskopoch je ekvatoriálna časť hviezdneho neba rozdelená na dvanásť súhvezdí. V astronómii je ekvatoriálna časť hviezdneho neba rozdelená na trinásť súhvezdí (okrem všeobecne známych 12 je tu ešte «Hadonos»).

Ale podľa našich Tradícií (zo zjednodušeného pohľadu) je ekvatoriálna časť hviezdneho neba rozdelená na šestnásť Čertogov.

My, Slovania nemáme Zverokruh (Zodiak), ale Svaroží kruh. V jednom okamihu pozdĺž toku Rieky Času (okamih chápeme ako prastarú slovanskú časovú jednotku), v ktorej sa odzrkadľuje Svaroží kruh sa rodí 53.896.011.200 individualít, z ktorých každá má svoj neopakovateľný osud a vlastný neopakovateľný charakter. A tieto individuálne Duše sa snažia prejaviť na Zemiach vo Svete Javi, kde ešte pridávajú svoje doplniteľné vlastnosti charakterov aj Slnká, Hviezdy, Zeme a Luny. Každá materializovaná Duša predstavuje svojou podstatou vlastnú maticu, v ktorej je informácia od Bohyne Dživy, ale dopĺňa ju Boh-Ochranca Rodu. Za prastarých čias žilo na Midgard-Zemi (naša Zem) súčasne 21 – 24 miliárd Duší, na Zemi Oreji (Mars) do 50 miliárd, na Zemi Deji (dnes pás asteroidov) 30 miliárd. Ale dve Duše narodené v tú istú sekundu dvom ženám v tej istej miestnosti budú mať rôzne osudy, pretože jestvuje rozdiel v okamihoch, migoch, sigoch. Okrem toho majú rozličné Hviezdy-Vládcov, rôzne Rody, otcov a matky. Duše ich Predkov prináležia iným Hviezdnym systémom a každý Hviezdny systém na vyššej Božskej úrovni má svoje vlastné Korene.

Zvláštny vplyv na rozumovú činnosť človeka má Jarila-Slnko. A obzvlášť tok jeho harmonických častíc, ktoré v sa súčasnom svete nazývajú neutrína. Človek je jedinečná živá štruktúra, ktorá má vlastnosť úplne zadržať tento harmonický tok vo svojom organizme. Neutríno ako častica môže preletieť skrz Lunu, ľubovoľnú Zem, ale keď sa dostane do človeka zastaví sa a organizmus ju akumuluje. Toto žiarenie je nevyhnutné pre činnosť myslenia a riadenia prvého systému. Okrem človeka aj niektorí predstavitelia sveta zvierat, ktoré žijú v rôznych živloch, sú rovnako schopné udržať neutríno. Vo vodnom živle to sú delfíny, vo vzdušnom orly, sokoly, sovy, výry, havrany. V pozemskom živle medvede, rodina mačkovitých (levy, leopardy, tigre, rysy) a vlk. Práve preto v podaniach Prastarých Slovansko-Árijských Véd sú títo predstavitelia obdarení múdrosťou a považujú sa za pomocníkov Bohov. Boli zobrazované na ornamentoch odevov, predmetoch, zbraniach. Zvieratá vodného živlu sú považované za Múdrosť Navnú (zo Sveta Slavi). Zvierací svet zemského živlu je Múdrosť Javná (zo Sveta Javi). Vtáci sú Múdrosť Pravná (zo Sveta Pravi).

Aby sme si vysvetlili prečo takéto rozdielne prístupy – Svaroží kruh a Zverokruh, pozrime sa bližšie na pohyb nášho Slnka v priestore. Smer a rýchlosť pohybu závisí od toho, v akom systéme výpočtu analyzujeme. Pohyb Slnka sa najčastejšie analyzuje v systémoch výpočtu spojených a blízkymi hviezdami, medzihviezdnym prachom, s centrom Galaxie, s Miestnou skupinou galaxií, so vzdialenými galaxiami a sklonom galaxií a s reliktným žiarením.

Obrázok – Rýchlosti pohybu Slnka:

ν1 ≈ 25 km/s – relatívne k medzihviezdnemu plynu;
ν2 ≈ 19,4 km/s – relatívne k hviezdam viditeľných voľným zrakom;
ν0 ≈ 230 km/s – relatívne ku galaktickému centru (prerušovaná šípka).
Na obrázku je rýchlosť ν0 zmenšená 10x v porovnaní s ν1 a ν2.
Všetky rýchlosti sú uvedené v projekcii na galaktickú rovinu.
Vektor ν1 je odklonený o 12° a vektor ν2 o 22° od galaktickej roviny (hore).
Vektor ν0 leží v rovine Galaxie.

Systém výpočtu spojený s hviezdami blízkymi k Slnku (zvyčajne sa analyzujú hviezdy vzdialené nie viac ako 100 parsekov), nazývame miestnym štandardom kľudu. Zmeny lúčových rýchlostí a vlastných pohybov blízkych hviezd ukazujú, že Slnko sa pohybuje vo vzťahu k miestnemu štandardu kľudu rýchlosťou 19,4 km/s v smere bodu na nebeskej sfére s koordinátami – tento bod sa nazýva apexom.

Slnko vykoná celý obrat okolo centra Galaxie (rovnako ako aj okolité svietiace objekty) za približne 250 miliónov rokov, čo je galaktický rok (rýchlosť pohybu Slnka je 220 – 250 km/s). Zároveň naše Slnko každých 33 miliónov rokov prekračuje galaktický ekvátor a vystupuje nad jeho rovinu do výšky 230 svetelných rokov a znova sa spúšťa dole, k ekvátoru.

Znamená to, že ide o OPAKUJÚCI SA PROCES s periódou 33 miliónov rokov. Teda Slnko okrem toho, že rotuje okolo stredu Galaxie rotuje aj ešte okolo čohosi s periódou obehu 33 miliónov rokov. A toto čosi je na Erbe Bielovodia zobrazené v podobe HVIEZDY INGLIE.

Smelo môžeme povedať, že na Erbe Bielovodia je zobrazené súhvezdie Zimun (Malá Medvedica), čo je ľahko rozpoznateľný smer na severnej pologuli a je to zároveň STRED NÁŠHO ČERTOGU – SYSTÉMU PODOBNÉMU SLNEČNÉMU, V KTOROM NAMIESTO PLANÉT (ZEMÍ) ROTUJÚ SVIETIACE TELESÁ (A JARILA-SLNKO JE JEDNO Z NICH). V Strede Nášho Čertogu sa rozprestiera objekt, ktorý astronómovia nazývajú neutrónová hviezda. Bola objavená r. 2004 a v astronómii sa nazýva 1RXS J141256.0+792204 – neutrónová hviezda.

V piaďovom (slovanskom) systéme mier existuje jednotka dĺžky „Hmlistá Diaľ“ – 547 svetelných rokov, čo je vzdialenosť do STREDU NÁŠHO ČERTOGU.

Všetky hviezdy (v astronomickom zmysle, v zmysle Našich Tradícií to sú buď Slnká alebo Hviezdy), ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti do 547 svetelných rokov od Jarily-Slnka PATRIA DO NÁŠHO ČERTOGU nezávisle od ich rozpoloženia na astronomických mapách (platí pre severnú aj južnú pologuľu). To znamená, že všetky súhvezdia zaberajú určité sektory pri pozorovaní z Midgard-Zeme (resp. od Jarily-Slnka), ale zároveň Čertogy predstavujú samostatné SYSTÉMY.

Ak by sme sa nachádzali napr. na povrchu Pluta (Zeme Vija), vieme určiť sektor pozorovania (zo strany Jarily-Slnka), kde – ako hovoria astronómovia – sú sústredené všetky planéty (ZEME) systému Jarily-Slnka.

Astronómia pozná ešte sedem neutrónových hviezd („veľká sedmička“). Previerka jedného zo siedmych objektov „veľkej sedmičky“ – RX J1856 – presne ukázala na stred Čertogu Bociana, pričom sa nachádza ďaleko za hranicami NÁŠHO ČERTOGU. Ak by astronómovia použili Védy mohli by im pošepnúť, že ešte treba hľadať ďalších deväť neutrónových hviezd v rovine nebeského ekvátora, pretože v ekvátornej zóne my, Slovania vieme o šestnástich Čertogoch.

Záverom ešte doplňme, že systém Jarily-Slnka patrí nielen do NÁŠHO ČERTOGU, ale zároveň aj do „systému trojhviezdy“ – ak použijeme astronomický jazyk. Okrem Jarily-Slnka je v tomto systéme troch hviezd Biely Obor (Mara, u nás nazývaná Moréna) a Hnedý Trpaslík. Jedna zo Zemí Hnedého trpaslíka je už viditeľná na južnej pologuli a tiež v časti severnej pologule (vrátane Antalie). Od mája 2011 bude už viditeľná všade, je to takzvaná Nibiru, ktorá má periódu obehu 3 600 rokov, je zelenej farby a má „krídelká“.

Uveďme si ešte niekoľko „náhodných zhôd“ spojených s blížiacimi sa udalosťami epochálnej úrovne. Podľa kalendára Mayov v decembri r. 2012 prichádza koniec epochy priateho slnka; to isté leto podľa slovanského Koľadovho Daru končí Vek Líšky a začína sa Vek Vlka. Podľa vesmírneho „kódexu“ naši Svetlí Bohovia majú právo znova navštevovať Midgard-Zem, ktoré určite začnú uplatňovať. V tom istom roku sa plánuje (2012) priviesť „veľký urýchľovač častíc“ na plný výkon… Nuž stojí za to sa vážne zamyslieť nad variantom existencie podľa ktorej veľký kozmický urýchľovač častíc je vlastne zariadenie na prechod do inosveta. Inými slovami, paraziti si už pripravujú únikové cesty, pretože čas ukončenia ich pobytu na našej Zemi sa neúprosne blíži. Už ostáva si len domyslieť v akej zostave sa plánujú vracať (so Zemou alebo bez nej). A úplne nové dejiny sa začnú od toho, či sa im to podarí alebo nie. V mnohých oblastiach to závisí IBA OD NÁS!

NAŠI PARTNERI: