HYBRID

19. októbra 2022 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Pod týmto názvom môžeme chápať rôzne veci, preto si hneď od počiatku vyjasníme o čo ide.

Žijeme – či chceme alebo nechceme – na planéte slobodného rozhodovania. Možno sa to zdá veľmi naivným tvrdením, ale v skutočnosti je to tak. Z metafyziky už vieme, že vo Svetlom Vesmíre má právo – presnejšie reálnu možnosť – tvoriť realitu iba entita so Živatmou, ktorú my (v rámci nášho Svetoponímania Slovienov) nazývame Človek. Problém je iba v tom, že aj rozhodnutie pod vplyvom klamstva je SLOBODNÝM ROZHODNUTÍM. Presne takto to totiž poníma Jemnohmotný Svet.

Teda už je jasné, prečo v kresťanstve neexistuje (jedenáste?) prikázanie „NEOKLAMEŠ“(!).

Ale to by bolo iba pol problému. Horšie je to, že aj rozhodnutie pod vplyvom lži a klamstva ťahá za sebou karmickú zodpovednosť – teda plné vyúčtovanie za vlastné rozhodnutie. Hoci bolo vymámené klamstvom, nebolo vymámené mučením, teda násilím. Ale tu treba dodať, že kto prvotne – aj keď pod vplyvom klamstva – dá (nevadí, že v naivite či nevedomosti) súhlas, ktorý implicitne zahŕňa aj jeho mučenie či likvidáciu, tak toto mučenie či likvidácia bola oklamaným subjektom (dobrovoľne!) schválená. Keď príde čas na výkon vopred a dobrovoľne odsúhlaseného rozhodnutia, tak takáto realizácia nepodlieha trestu zo strany Konov Všehomíru. A božej pomoci (podľa knihy Sefer Jecira napr. Ducha Svätého Savaofa, či inak Satana) sa oklamaný nikdy nedočká… veď to je už iba vopred dohodnutá žatva.

Práve preto je v Ingliizme NEVEDOMOSŤ považovaná za najťažší hriech.

Ale to všetko už vieme.

Dnes vám ponúkame veľmi poučný film. Ukazuje nahú realitu modernej vojny, ktorá sa odborne nazýva hybridnou. To preto, lebo je to naozaj hybrid. Na jednej ulici prebieha bežný civilný život, na druhej krutá vojna. Užívatelia a konzumenti demokracie totiž naivne (zdôrazňujeme v NEVEDOMOSTI) predpokladajú, že vojna je iba to, na čo si pamätajú z filmov o Druhej svetovej vojne. Teda frontová línia a tyl.

Veľký omyl, takáto vojna ostala v minulosti. Kto ju čaká, je naivný.

Nepridávajte bojujúcim stranám vo vojne žiadne prívlastky kto je kto – film podáva boj Žltej a Bielej skupiny, pričom Žltá je zostavená z profesionálov-žoldnierov. Sústrediť sa treba na obsah, nie formu.

pustiť film na YouTube

Môžeme to povedať aj inak – ekvivalentom frontovej línie Druhej svetovej vojny sú dnes mestá a vôbec osídlené oblasti. Vari je náhoda, že moderná armáda je cvičená na boj v mestách?

Funguje myslenie?

Ďalšou naivitou je podceňovanie profesionálnych firiem poskytujúcich žoldnierov do všetkých druhov ozbrojených konfliktov dneška. Nedajte sa pomýliť, pôsobia v nich všetky národnosti. Nie iba „zlí“ Američania, Angličania, Poliaci, Lotyši, Estónci, Litovci, Francúzi, Albánci a iní, ale aj veteráni z Ruska či Bieloruska, ba aj z Chorvátska, Slovenska či Čiech. Je to možno prekvapivé, ale je to realita dneška. Netreba si ani naivne nahovárať, že preto, lebo bojujú „iba“ za peniaze, ich možno ľahko poraziť. Takáto predstava je rovná Hurvínkovej predstave o válce…

Prečo to všetko uvádzame? Lebo v našej krajine pôsobia všakovaké tiežslovanské skupiny, ktoré vedú ambiciózni jednotlivci, neraz aj podľa nôt svojich ambicióznych žien či sestier. Už sme vo videu varovali pred organizovaním „nového SNP“, v rámci čoho plánujú zostavovať akési „jednotky národného frontu“ a podobné nebezpečné nezmysly. Nezabúdajme, že v minulosti sa takéto udalosti už neraz odohrávali. Preto platí, že:

KTO NEPOZNÁ MINULOSŤ JE ODSÚDENÝ NA JEJ OPAKOVANIE.

Dnes to platí viac ako kedykoľvek predtým.

Totiž na porazenie modernej regulérnej armády či žoldnierov je treba viac ako brady a dlhé vlasy, pasenie kôz a ovečiek, nosenie ľanového či konopného odevu s výšivkami, skákanie cez ohne a podobné veci. U takýchto tiežslovanov sa dnes považuje za adekvátnu prípravu v duchu bojových umení aj šaškovanie so šaškami…

Tých „modernejších“ zase upozorňujeme, že nosenie nohavíc s veľkým zadkom do pol stehien alebo teplákov má ďaleko od zdravého rozumu. Naši Prѣdkovia hovorievali, že muž, ktorý nenosí opasok sa ľahko dostane pod vplyv Temných Síl. To neznamená, že im bude slúžiť, to znamená, že podľahne ich programom – a toto vidíme okolo seba v priamom prenose.

Niektorí teplakáči si zase myslia, že sú super pripravení ak si kúpia tepláky s maskáčovým vzorom… a premiestňujú sa na kolobežkách, sú ošľahaní vetrom ventilátorov a klimatizácií barov a diskoték.

Na opasok sa v prvom rade vešia výstroj a výzbroj. Meč sa na teplákovej šnúrke sotva udrží, a pritom tam možno bude treba zavesiť aj nôž, inú zbraň či zásobníky, nehovoriac o fľaške na vodu a podobne.

Za opasok môže zraneného druha odtiahnuť do bezpečia spolubojovník, veď pod paľbou sa nedá chodiť vzpriamene ako na promenáde. Tepláková šnúrka to sotva vydrží.

Teda to hlavné čo chceme povedať je v podstate stále to isté. Nedajte sa nahovoriť na žiadne povstania a podobné „robme aspoň niečo“. Veď ak sa medzi demonštrantov zamiešajú nejakí provokatéri, tak zámienka na hybrid môže poľahky nastať. Nemaľujte si vzdušné zámky, že bez výcviku dokáže nejaká skupina efektívne bojovať. Okrem iného – a to si všimnite na oboch bojujúcich stranách vo filme – každý vojak počúva rozkazy veliteľa na slovo. A dnes si mladí radšej vymieňajú „názory“, namiesto ťahania za jeden povraz.

Dnešná mládež nemá šancu odolať armáde, to už nie sú vyrobení, mocní chlapi a chlapci z hôr a dedín so základnou vojenskou službou, ako to bolo pred viac ako sedemdesiatimi rokmi.

A čo robiť? Revolúcia prebieha na plné obrátky, ale je to revolúcia v Jemnohmotnom Svete – čistky a meditácie. Tam vyhrávame a už nepotrvá dlho a výsledky sa materiálne prejavia a budú každému jasné a neodškriepiteľné. Len sa ich treba dožiť. Kto očakáva iba výsledky v Javi a nepracuje v Navi, ten k vojakom Ducha nepatrí. To platilo v minulosti, to platí aj dnes. Nezabúdajme, že naša zem je poliata krvou našich Prѣdkov, nikto nemá právo ju odovzdať cudzincom.

No ak sme v minulosti z nevedomosti dopustili, že hrozba vytvorená cudzincami v Astrále sa už materializuje, tak tam už je naozaj na meditácie neskoro. Tepláky a kolobežky so šaškami aj tak nepomôžu.

Pamätajme, že nevedomosť a naivita sú spojencami cudzincov.

19.10.2022

NAŠI PARTNERI: