JUPITER VYCHÁDZA

5. marca 2020 | FILMY, VYŠLO INDE

Názov tohto článku sme si prepožičali od rovnomenného amerického filmu z roku 2015. My už vieme, že ak s nami niečo chcú urobiť, tak nám to vopred zmluvne „navrhnú“ formou napríklad filmu – čo je pravdepodobne ich najobľúbenejšia metóda. Tento film naozaj ukazuje strašnú realitu, ale ako zvyčajne – vzali sme to ako krátkodobú zábavu.

Predtým, ako sa podrobnejšie prizrieme filmu sa na okamih pristavíme pri posledných voľbách. Ich účastníci sa buď vytešujú, alebo si nadávajú, ale jedno už pre seba dosiahli – zabezpečili ďalšiu dávku zlievaného negatívu pre seba a aj pre svoje rodiny. A o čom rozhodli? O ničom, všetko prišlo už predkrúžkované spoza mora.

Pripomeňme si jeden citát Vavra Šrobára, ktorý pochádza z roku 1905, teda ešte z obdobia pred koncom Rakúsko-Uhorska. Týka sa volieb:

„Nech sa nikto nemýli, že voľby v našej drahej uhorskej vlasti v niečom sa podobajú voľbám v cudzine. Tu je voľba skutočným slobodným prejavom vôle ľudu – u nás je trhom na ľudské telo a dušu. U nás i keď sa „volí“, volí sa tak, aby sa nestalo to, čo väčšina chce, ale aby sa naplnila všemohúca vôľa panujúcich“.

Ani po viac ako sto rokoch sa situácia nezmenila, majitelia súkromnej firmy Slovenská republika s.r.o. nenechávajú nič na náhodu. Oni vedia aká cenná je naša zem, aký potenciál obsahuje a ako veľmi dokáže prispieť k nástupu Zlatého Veku. Ten sa však – či sa to majiteľom páči alebo nie – aj tak začal približovať.

A čo sa týka volebných výsledkov – nehádajte sa v rodinách. Nikto z voliacich nič neovplyvnil, okrem súhlasu s podriadením seba prípadne svojich rodných a blízkych Temným mágom, teda Temnému Kniežaťu Sveta. Tu je skôr zaujímavé sa zamyslieť, akú úlohu má splniť táto vláda. Súdiac podľa známeho psychologického profilu šéfa víťaznej strany a bezcharakternosti scientológa, môžeme čakať všeličo. Čas veľmi pokročil.

A aj ak by druhí jezuiti ostali v opozícii – nič sa nedeje. Môžu síce navonok hlasno harašiť, ale za „potrebné“ zákony hlasovať budú. Je to navyše oveľa výhodnejší rozklad. Kým budú odpútavať pozornosť zameriavaním sa na proticigánskych klérofašistov, tak procigánske krídlo zariadi všetko potrebné. Pamätajme iba na jedno – bez plánu sa nič nedeje, svoju úlohu splniť musia.

Účasť vo volebnom systéme demokracie je podriaďovanie sa riadeniu egregorov, nech by to bolo hoci aj v podobe všakovakých Maliarikov. Účasť v dŕžavnom volebnom systéme je podriaďovanie sa Kopnému Právu, čo predpokladá Človeka, ktorý rozhoduje na základe prítomnosti Rodového kanála. Tento prechádza stredom cez všetky rozmernosti Perúnovho Vajca (12-rozmernej Hry) a vychádza do Pravi. Človek v ponímaní Rána Svaroga je bytosť s telom, Dušou, Duchom, Živatmou a aktívnym vlastným Kanálom výstupu do Jemnohmotného Sveta. As je Človek, ktorého Vedomie je už rozšírené do šestnástej rozmernosti. Práve toto symbolizuje Hviezda Inglie z Erbu Bielovodia, okolo ktorej je 16 žiariacich bodov:

O samostatnosti ako základnej podmienke nato, aby sme mohli dostávať z Éteru akúkoľvek doplniteľnú energiu a potenciál na akúkoľvek úlohu, ktorú chceme realizovať, sme už hovorili v samostatnom článku. Inak povedané, Astrál nikdy a nikomu nezošle žiadnu doplnkovú energiu, pokiaľ takýto človek nie je samostatne napojený na svoj vlastný Rodový Kanál, teda – podľa obrázka – nie je schopný rozšíriť svoje Vedomie Nahor, do priestoru Pravi. A – samozrejme – pracuje na tom, aby si prinavrátil jemu vlastné kvality Asa (Vedomie v 16. rozmernosti – na obrázku vpravo hore).

Všetky egregory sú umiestnené v ±7. rozmernosti. Vyznačujú sa tým, že je do nich presmerovaný kanál závislých, a teda málo v samostatnosti rozvinutých bytostí. Týmto kanálom egregory vkladajú do myslí takýchto bytostí svoje myšlienky a v podstate konzumujú 80 až 90% životnej energie každého človeka, ktorý je do nich napojený. Teda ak by človeku prišla akákoľvek doplnková energia, aj tak by dostal iba nevyhnutné „životné“ minimum. Všetko ostatné by – pre svoje potreby – skonzumovali egregory, teda nepriatelia.

Preto nikdy a žiadna prosba, modlitba, pravslávenie a vôbec čokoľvek iné nedodá žiadnu energiu navyše. Ale môže vytvoriť dojem blaženosti, či iného druhu spokojnosti, ktorý je však generovaný egregorom. Egregor musí žiť iba z človekov, pretože jedine človek má – hoci značne oslabený – ale predsa len energetický kanál od svojho Rodu. A z tohto energetického „životného minima“ mu aj tak 90% odoberá egregor. Nuž prečo by mu zato sem-tam nevytvoril ilúziu spokojnosti či výnimočnosti?

Ak by sa totiž odpojili všetci človekovia, tak egregor zahynie. Nebude mať životnú energiu. Žiadni tvari, klony a podobné bytosti takýto kanál nemajú – všetkých totiž kŕmi iba človek.

Egregor volieb nie je žiadnou výnimkou. Je tiež umiestnený v 7. rozmernostnej štruktúre a zabezpečuje, aby jeho abonenti zotrvávali najlepšie na úrovni 1.-2.-3. čakry. Presne tam, kde všetky náboženstvá a im podobné štruktúry.

Štruktúra „Slovanstva“ je umiestnená v priestore rozmerností 4.-5.-6. čakry, teda tieto čakry zabezpečujú zodpovedajúce energetické prepojenie do 4.-5.-6. štruktúry 12-rozmernej Hry. V časoch Noci Svaroga to bolo jediné možné riešenie, ako udržať zvyšky človekov nad priepasťou rabstva, t.j. pádom do 1.-2.-3. čakrálnej aj rozmernostnej štruktúry, teda pred prepadom do náboženstva. Ale je – svojou podstatou – tak či onak egregor, ktorý kŕmi sféru Bieloboha, t.j. Bohov umiestnených v +9. rozmernostnej štruktúre 12-rozmernej Hry. Zotrvávanie v tomto egregore je z pohľadu Astrálu tiež posudzované ako nedostatok samostatnosti, pretože už je k dispozícii Znanie o čo ide.

V tomto priestore systémovo udržiavajú vedomia človekov také subjekty ako napríklad Cigán Kurovský. Stačí si dobre všimnúť, čo aj napísal a neskrýva ani vo svojich knihách. Pri meditáciách najskôr účastníci blahoslavia rod Kurovských, potom tých, ktorý tento rod podporujú. Až potom prídu na rad tí, ktorí sa zúčastňujú jeho seansí – teda energetickí donori. Samozrejme, že na nich ostatne veľmi málo, ak vôbec niečo okrem ilúzií dodaných egregorom.

V tomto priestore systémovo udržiavajú človekov aj takí exponenti ako Sidorov či Lazarev. Hoci na prvý pohľad je všetko v poriadku, pri detailnejšom pohľade zistíte, že zásadným spôsobom presadzujú vo vzťahoch dominanciu mužov za cenu podriaďovania žien. Tento aspekt je však ľahko viditeľný na ruskom názve tohto čakrálno-rozmernostného priestoru: Slavianstvo. „Jan“ je v našom starom jazyku mužský princíp, „Jana“ zase ženský princíp. Teda patriarchát a matriarchát. Preto napríklad u nás ostala tradícia nazývať náš posvätný ostrov „Rujana“ (čo odkazuje na priestor Vedomia v rozmernostiach 7.-8.-9.), a u kozákov ostalo „Rujan“ (čo je typické pre patriarchálne kozáctvo, t.j. Vedomie v oblasti 4.-5.-6.). Nie sú to protikladné domény, veď predsa každý muž má mamu, nielen otca. To iní z tohto vytvorili protichodné štruktúry, čo dodnes – nenápadne – udržiavajú pri živote aj takí ako Sidorov či Lazarev.

Egregorom je aj doména rabína Piakina. Presmerováva maximálnu pozornosť človeka na čokoľvek, len nie na Rodový Kanál.

Pre nás – ako východisko príslušnosti nadchádzajúceho Zlatého Veku – je dôležité rozšíriť Vedomie do priestoru 10.-11.-12. čakry. Tam už zanikajú rozdiely medzi energetickými schopnosťami mužov a žien, ktoré sú v delenej časti Hry markantné.

Toto je v podstate naše pôvodné učenie, metafyzika Slovienov. Aj kozáci v neľahkých podmienkach likvidácie aj úlohy otcov v udržiavaní našej pôvodnej Kultúry (patriarchát) dokázali uchovať veľa veľmi cenného – najmä Kony Rita, teda učenie o čistote Krvi. Ak vychádzame z Povesti Vremennych Liet, tak sme Rusi aj Slovieni zároveň. Môžeme znovu zaviesť už stratený termín Slovienorusi. Rus je príslušnosť genetická, Slovien zase vyjadruje Múdrosť udržiavania čistej Krvi. Teda každý Slovien je aj Rus, ale nie každý Rus je aj Slovien. Toto je pôvodné ponímanie, ktoré platí pre všetkých Slovanov – vrátane dnešných Rusov.

Samostatný je Slovienorus, ak pracuje s informáciami zo svojho Rodového kanála, resp. vykonáva činnosť, ktorá k tomu speje. Nesamostatný je Rus (myslíme genetiku, nie národnosť!), ktorý aj dnes skáče od jedného zdroja k druhému podľa toho, čo sa mu zdá príjemnejšie.

Skákanie na všakovaké stránky – hoci aj „slovanské“ – aj prezeranie všakovakých videí – hoci aj zo slovanskou tematikou – je najčastejšie príznakom príslušnosti k nejakému egregoru. Slovienorus hľadá odpovede v samostatnej energetickej práci, v meditáciách a energetických čistkách, Rus stále podlieha všakovakým spotrebiteľským informáciám, hoci aj sú z priestoru Slovanstva (4.-5.-6. čakra a rozmernosť), ktoré však vždy stoja na linke z nejakého egregoru.

Egregor nie je a nemôže byť príznakom samostatnosti.

Rozhodnutie a výber cesty koná každý sám za seba. Ale aj zodpovednosť nesie každý sám za seba.

A ako nám s touto tematikou môže súvisieť film, s ktorým sme začali tento článok? Nuž pozrime sa naň.

Budeme vychádzať z Obrazov, ktorých je vo filme naozaj dosť. Všetko existujúce niekomu patrí – vrátane našej Zeme. Navyše to, čo podlieha konkrétnemu vlastníctvu majiteľ – z moci svojho práva – využíva na svoje účely. Na internete nájdete dostatok materiálov hovoriacich o tom, že pre Zem sa blíži čas žatvy. Takéto niečo je dokonca doslovne uvedené v kresťanských Písmach. Veď aj popi v kostoloch na každej omši pripomínajú pastve, že „budú spasení“. Budú naozaj spasení, veď sú pastvou, a tá sa v každej žatve spasie. A spasená úroda je skonzumovaná, takže výrok platí doslovne. Že tomu nerozumejú… neznalosť zákona predsa neospravedlňuje. Nikto ich nenúti chodiť do kostolov, majú slobodnú vôľu rozhodnúť sa. A existuje Kon hovoriaci: „Čo prehlásim, to aj som“.

Teda niekoľko konkrétnych Obrazov priamo z filmu:

Bratranec navádza sesternicu, aby si dala – za nemalé peniaze – odobrať vaječníky, pričom on ako sprostredkovateľ dostane v podstate dvojnásobok ako donorka. Jej sa však nepáči, že v zmluve, na základe ktorej sa má operácia uskutočniť, je použitá formulácia, ktorá ju – po podpísaní kontraktu – dáva do pozície účastníčky „žatvy“. Bratranec namieta, že netreba strácať čas čítaním dajakých zmlúv, hlavné je, čo im nasľuboval doktor. A sme pri zmluvách..!

Nakoniec ju presvedčí a ona vstúpi do ordinácie. Tu však – už v podstate neskoro – zistí, že veci sa majú inak:

Ošetrujúci personál najskôr overí jej genetický kód, na základe čoho NEOMYLNE zistia, že je inkarnáciou matky jedného z vládcov Vesmíru, ktorý ju v predchádzajúcom živote zavraždil. Ale ako matka – hoci v ďalšej inkarnácii – nestratila nárok na vlastníctvo Zeme, preto on vyslal na Zem skupinu mimozemšťanov (vystupujúcich ako lekársky personál), ktorí ju mali nájsť a zabiť.

Oni ju práve týmto genetickým testom – a to ide o inú inkarnáciu! – identifikovali a pristúpili k jej likvidácii. Pred istou smrťou ju zachránil iba vojak legionár, ktorého zase vyslal brat vládcu (tiež jej syn z predchádzajúcej inkarnácie), ktorý však zase mal iné plány. Tu vystupuje ďalšia dôležitá informácia. Aj nová, ďalšia inkarnácia sa dá neomylne ROZPOZNAŤ podľa genetického kódu. Teda ak Cigán Kurovský – v súlade s učením Krišnaitov, ktoré zase vymyslel iný Cigán – hovorí, že vývoj začína narodením sa ako černoch, v ďalšej inkarnácii sa rodíme ako Cigáni a až potom ako bieli, tak je to klamstvo. Nová inkarnácia si stále uchováva pôvodný genetický kód, čo priamo potvrdzuje aj film. Jednoducho černosi sú jeden národ, Cigáni druhý a my zase tretí. Na tom nie je nič zvláštne, pričom každý národ má svoju genetiku. To však platí len dovtedy, kým nedôjde k zmiešaniu krvi…

Mimochodom, hlavná hrdinka nie náhodou pochádza z Ruska.

Nakoniec ju dostanú zo Zeme, pričom jej dcéra z predchádzajúcej inkarnácie jej ukáže zaujímavé veci:

Sama má vek cez 14 000 rokov, čo si zaisťuje neustálym obnovovaním génov v špeciálnom kúpeli.

Dcéra jej ukáže aj sochu jej samej v predchádzajúcom živote, pričom sa dozvie, že mala cez 90 000 rokov a bola zavraždená.

Na regeneračný kúpeľ však musia používať špeciálne prípravky, ktoré sa veľmi dobre predávajú:

Vo filme ich ukazujú v špeciálnom balení:

Na otázku, z čoho tieto kapsule vyrábajú dostala odpoveď, že z genetického materiálu človeka. Na každú jednu ampulu je potrebný genetický materiál zo 100 človekov. Zároveň však zdôraznila, že v minulosti už raz skoro vymreli, keď chceli nahradiť genetický materiál človeka genetickým materiálom klonov. Človeka nemožno nahradiť klonom, inak to vedie k likvidácii človeka.

A ako získavajú genetický materiál človeka na tieto komerčne veľmi zaujímavé produkty? Žatvou, po ktorej ostáva taká Zem pustá:

Po žatve – ktorú sa snažia robiť „humánnym“ spôsobom – ostávajú ich „chovné“ Zeme na čas bez obyvateľstva (chovu). A potom nastane nová fáza vývoja ľudstva, pričom skutočná príčina nie je oficiálne podávaná. Napriek tomu im v kostoloch neklamú, keď hovoria, že budú spasení. Akurát že doslovne.

Ale rozpoznaná inkarnácia má plné právo prevziať všetko svoje predchádzajúce vlastníctvo, čo je aj prípad hlavnej hrdinky. Po overení genetického kódu sa jej jej vlastníctvo – Zem – znovu prinavracia. Preukázanie overeného pôvodu a rozpoznanej inkarnácie má formu nanesenia znaku 100% overenia na ruku špeciálnou technológiou:

Čo z toho možno „použiť“? V podstate veľmi veľa. Ak to prenesieme do výrazového aparátu nášho Svetoponímania, tak je tam ukázané v podstate to isté, čo aj my píšeme. Ale celý film – ako aj množstvo ostatných – možno brať aj iba ako „nevinnú zábavu“. Preto tento výklad nikomu nenanucujeme.

Teda človek, Človek a tvárna bytosť sú kategórie, ktorých existencia je potvrdená aj týmto filmom. Človek ako zdroj genetického materiálu je predmetom žatvy. Iný druh žať nemožno, pretože má iný genetický kód a nie je vhodný na výrobu preparátov pre človekov. Človek s veľkým „Č“ však má právo sa z tohto cyklu vymaniť, pretože ak nadobudol nazad kontrolu nad svojou Živatmou a pracuje na rozšírení svojho Vedomia nad úroveň 12-rozmernej Hry cez vlastný, samostatný Rodový Kanál, tak nikto vo Vesmíre mu toto právo nemôže uprieť. A jemu patrí aj Zem. V Zlatom Veku. Ale iba jemu.

Ale ak ostane človekom s malým „č“, tak je napojený na egregory, ktoré navyše riadia tvari. Oni sami budúcnosť nemajú a na výrobu žiadaného produktu nespĺňajú genetické predpoklady. Nemusia byť zato hneď a všetci zlí, ale treba dobre spoznať ich úlohu a postavenie v Hre zvanej Život.

Ak človek nevykonáva žiadnu samostatnú činnosť vedúcu nahor po Zlatej Ceste Duchovného vývoja, tak sa stane pastvou. V akej konkrétnej podobe – či opicou, dobytkom alebo produktom na sofistikovaný preparát  je v podstate jedno. Spadá pod žatvu, pričom každý je pre tento účel neomylne identifikovaký svojim neopakovateľným genetickým kódom. Vnímajme Obrazy, nie iba ich niektoré hrany. Žatva však príde bez ohľadu na želanie či neželanie pastvy. Pravda je málo, potrebujeme chápať Istinu.

Preto nemáme právo ovplyvňovať právo samostatného rozhodovania iných človekov. Ak chcú zostávať v egregoroch, nech tak činia. Raz príde ich inkarnácia, v ktorej to pochopia, ale bude to oveľa, oveľa neskôr. Je to však ich zodpovednosť aj zásluha. Veď vedomým prehliadaním faktov – ktoré sú k dispozícii – sa stávajú tým, čo nám povedali už v inom filme – mlčiace jahňatá. Mlčanie jahniat je dôležitou zložkou ich systému. Jahňatá vedia, že idú na porážku (obetu), ale mlčia. Veď taký je program Izaiáša: „Majú oči na pozeranie ale nevidia, majú uši na počúvanie, ale nepočujú“.

Každý človek má na výber – buď sa chopí už ukázanej cesty a začne na sebe pracovať v už konkrétnom smere, alebo bude naďalej skákať od jedného egregoru k druhému. Premeny Vekov podliehajú Vyššiemu rozhodnutiu, nie želaniu či neželaniu málo vyvinutých bytostí ostávať v nejakej konkrétnej Hre. A na umenie rozpoznať Vek upozorňuje pastvu aj ich evanjelium.

A my dnes skončíme týmto citátom:

Prázdna je národná samoľúbosť, ktorá v sebe neskrýva nič hlbšie“.

Ľ. Štúr

Hlbšie znamená samostatnosť a myslenie, ostatné sú egregory.

05.03.2020

NAŠI PARTNERI: