KAM SPEJEME?

1. apríla 2020 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Táto otázka dnes akosi mnohým nedá pokoja. Bola síce podaná informácia, že pre vírus – oficiálne nazývaný Korona – nie sme cieľová skupina, ale strach a neistota núti mnohých sa všakovako v tejto problematike neustále prehrabávať. A kde smerujeme pozornosť, tam odchádza naša životná energia, a to – nakoniec – materializujeme.

My potrebujeme podporovať a rozvíjať našu schopnosť viesť cez seba vysoké energie, pretože na Zem zostupujú ohromné toky čistej, mocnej, Svetlej energie. Od nás všetkých práve teraz očakávajú „rozšírený stav“, aby sme mohli prepustiť cez seba podľa možnosti čo najviac sily, moci, čistej energie, ktorá môže prejsť iba cez nás a musí vstúpiť do planéty Zem. Zem potrebuje ohromné množstvá tejto zostupujúcej kozmickej energoinformácie, pričom každý z nás je jedným z tých vodičov, cez ktoré sa do Zeme dostáva. Od každého z nás závisí, koľko tejto energoinformácie Zem dokáže prijať a akej frekvencie bude celá odovzdávaná a preberaná energoinformácia.

Každý z nás nesie zodpovednosť za tú frekvenciu, ktorá je v jeho vnútri.

Keď máme v sebe negatív, tak celá naša osobná energia ide buď na obranu proti tomuto negatívu, alebo je týmto negatívom konzumovaná (karma, choroby, negatívne udalosti a pod.). Ak sa očistíme od negatívu, tak sa všetok náš energetický potenciál uplatňuje iba pre nás a pre našu potrebu – odtiaľto sa napríklad „berie“ energia v nás po seminároch vedmy Nadeždy.

Ak nemáme negatív, tak nieto proti čomu bojovať, a preto nedostávame ani žiadne choroby. Všetky choroby, karma, prekliatia a pod. sú iba príznakom prítomnosti cudzieho negatívu na nás. Pochopenie tohto princípu zmení život tým, ktorí sa snažia duchovne napredovať.

Prebieha žatva – môžeme preberať aj nespotrebovaný potenciál tých, ktorí už zomreli a použiť ho na obnovu Dŕžavy Rus. Môžeme obnovovať národné hospodárstvo, zdravotníctvo, vzdelávanie a pod. Akútne si potrebujeme prinavrátiť našu stratenú schopnosť rozpoznávania náš/cudzí. Dnes totiž stále ťažko rozlišujeme, identifikujeme zmeskov, cudzincov medzi nami. Odoberať však smieme iba ten potenciál, ktorý bol predtým odcudzený Človečenstvu nepriateľmi Človečenstva. Takto odňatý potenciál môžeme presmerovávať na znovuzrodenie Rusi.

Celá záležitosť s adaptáciou na nastupujúci Zlatý Vek vyžaduje nielen „záujem“, ale hlavne znalosti o čo ide. Treba zdôrazniť, že potrebujeme nadobudnúť Naše znalosti nazad. Jeden takýto zdroj vám odporúčame vo forme ruského filmu „Zámysel“.

Nech už využívate akékoľvek informačné vstupy – vrátane našej stránky – nikdy netreba zabúdať na Zdravomyslie. Musíme mať na pamäti, že fakt a formálne vyjadrenie faktu nie je to isté. Kto berie formálne vyjadrenie ako „sväté písmo“, tomu sa dnes naozaj ťažko zorientovať. „Hotový“ informačný materiál podáva iba druhá strana. Naše, slovҍnske zdroje sú zamerané na tých, ktorí chápu podstatu práce s Obrazmi a sú ochotní pracovať mysľou.

Ľudia neraz čítajú informácie len dovtedy, kým tam nachádzajú presne to, čo považujú za správne, teda presne to, čo očakávajú. Ale keďže nevedia čo to je SAMOSTATNOSŤ, tak si nedokážu overovať informácie vlastným Rodovým kanálom. A tak keď narazia na zložitejšiu – Obrazovú – koncepciu, tak spravidla u nich nastane „skrat“. Ale ak sa môžu na nejakej stránke dočítať iba to, čo aj tak vedia a nehodlajú urobiť krok vpred – choď tam, nevedno kam, nájdi to, nevedno čo – tak sa iba točia dookola v bludnom kruhu.

Samostatnosť je aktivácia vlastného Rodového kanálu, nie pohodlné prebývanie v egregoroch.

Vo filme možno v podstate v každej epizóde nájsť podkladový Obraz. Natočili ho očividne Staroverci, ale naozaj na úrovni doby. Už v prvej epizóde chlapec odmieta mamino naliehanie, aby sa učil to, čo mu zabezpečí dobrú výplatu v budúcnosti. Chlapec odpovie, že ak sa bude koncentrovať na takú zbytočnosť ako výplata, tak v živote nemôže dosiahnuť to, čo potrebuje dosiahnuť. A naozaj – najviac času venujeme tomu, čo nás udržiava v bludnom kruhu. „Bohatý“ je ten, kto si vytvorí dosť času na spoznávanie toho, čo je dôležité.

Jeden z Obrazov, ktorý sme chceli priniesť v jednom z článkov je skutočnosť, že riadenie Sveta skrz účtovné vzťahy založené na finančných trustoch principiálne skončilo (hoci materiálne ešte chvíľu pretrvá), ba že v energiách Rána Svaroga nemôže byť obnovené.

V nasledujúcej scéne – po tom, ako sa vyšplhá po rebríku do pustej budovy sa spýta, či tam niekto je. V ruštine sa v takomto prípade hovorovo používa zvrat, či tam je „niekto živý“. Odpoveď prichádza – dnes je množstvo všakovakých, ale Živých je málo… rozdiel medzi fyzickou osobou a Živým Človekom sme už v minulosti opísali. Rovnako sa dnes mnohí sťažujú na nedostatok peňazí – ale nikto na nedostatok rozumu…

Poučná je aj scéna na Kameni rozhodnutia. Chlapca vedie muž v indickom úbore aj s indickým „ružencom“. RPC postavila staroverecký Védizmus mimo zákon, nuž spojitosť s indickým Védizmom je očividná. Kameň rozhodnutia stojí pred tromi možnými cestami – naľavo, napravo a priamo. Naľavo je boľševický socializmus, napravo fašizmus a priamo americký, egoistický konzum. Okrem týchto troch možností však možno ísť nadol aj nahor – čo chápe iba Popolvár. Socializmus naľavo v pôvodnom vydaní nie je našim cieľom, ale podľa medzinárodného práva je to jediná legálna cesta nazad tam, kde vládol národ, nie komunistická strana. Ideológiu marxizmu-leninizmu už nepotrebujeme, máme svoje Svetoponímanie. Ale socializmus obsahoval také zložky, ktoré sú zo všetkých nám známych zriadení najbližšie Dŕžave – zdravotníctvo a vzdelávanie zadarmo, všetka zem a nerastné bohatstvo patrí národu. Takýto Obraz je najpodobnejší tomu existujúcemu v Astrále, takto máme právo postupovať a byť úspešní. Ostatné sú iba umelé konštrukcie, ktoré nemajú predlohu v Astrálnom Svete, a teda sa nemôžu materializovať, alebo nie na dlho. Nie v energiách Rána Svaroga.

Prvá naozaj národná vláda bude tá, ktorá zruší právo bohatých na vlastnenie národnej zeme aj používanie úrokov na porobenie človekov. Totiž všetko ostatné v Dŕžave vychádza z týchto postulátov, vrátane Kopného Práva.

Ďalším zaujímavým filmom je Kóma, premiéru mal tiež koncom minulého roku. Čo do výpravy je podobný filmu Doktor Strange, hoci dôležitosťou obsahu skôr na 13. podlažie.

Hlavný hrdina je architekt, ktorý sa po úraze dostal do kómy. Základnou myšlienkou filmu je vrcholná dôležitosť práce mysle, ktorá jediná predstavuje realitu ponímania okolia. Povšimnutiahodný je určite aj prvý tvorivý čin architekta v kóme, ktorý z neúplne zapamätanej budovy dotvorí zvyšok, ale je to budova so sovietskym znakom. Možno jasnejšie podať Obraz nastupujúcej materializácie ZSSR?

Ako v predchádzajúcom filme, aj tu pojmovo zachytíme realitu Žatvy – tá už naozaj začala. Napríklad žnec tu vyzerá takto:

Dnes je najdôležitejšie naše vlastné energetické vyžarovanie na pozadí, pretože to je odrazom výšky výstupu našej Živatmy. Naše energetické vyžarovanie nás buď približuje k už existujúcemu priestoru Víťazstva – teda ak chceme Zlatý Vek tak vyžarujme emanácie Zlatého Veku – alebo nás od neho odvádza. On nastúpi tak či onak, ide o to, kde sa pri jeho nástupe budeme nachádzať. My Človekovia, my Človečenstvo sme tu na Zemi hlavní, oni hoci majú nepredstaviteľné bohatstvo a moc, nemôžu nás len tak priamo – bez trestu pre nich samých – pozabíjať. Ale ak budeme my sami koncentrovať našu myseľ na množstvo strašidiel na internete, tak oné strašné veci nastúpia. Nie pre moc Temných, ale ako následok koncentrovaného sústredenia našich myslí na tento predmet, ktorý jednoducho zmaterializujeme. Keď strašidlá absorbujeme našimi mysľami, tak ich následne oživíme energetickým tokom takýchto myšlienok. Začneme totiž tieto emanácie vyžarovať a vyžarovanie už priamo energeticky formuje náš životný priestor. Takže týmto – a toto si dobre uvedomme – ničíme samých seba. Aj keď podľa ich predlohy.

Takéto prípady budú, ale my ostatní preto nepresúvajme naše vedomie do týchto nízkorozmerných priestorov, lebo tým iba pomáhame Temným materializovať našu porážku. Je naozaj vrcholne dôležité čo si myslíme, aké myšlienky máme v mysli. Ale okrem toho je dôležité aj to, čo reálne konáme, ako sa správame. Žijeme čestne, alebo klameme a okrádame iných, jedno hovoríme a druhé konáme? Preto je vhodné dať do poriadku všetko, čo sa len dá. Žatva začala, kto sa dostane pod kombajn… tam už na výber nebude.

Odporúčaná odpoveď na všetko je jediná: čistka a meditácia. Kvôli tomu, aby sme vyžarovali a spoluvytvárali také vysokofrekvenčné energetické pozadie, ktoré materializuje to, čo chceme aby nastalo.

To, čo vyžarujeme formuje to, ako budeme žiť a zároveň aj to, čo zanecháme našim potomkom. Dieťa je prázdna nádoba – čím ju naplníme, to bude v ňom aj rásť a rozvíjať sa. A to bude dieťa aj odovzdávať ďalej.

Naozaj celkom dobre nechápeme, prečo sa toľko našincov tak úporne prehrabáva v médiami dodávaných programoch ohľadom Korona vírusu, v súvislostiach so šírením 5G technológie a podobne. Toto nie je približovanie Zlatého Veku, toto je vlastné programovanie na nadobudnutie Korona Vírusu. Kto chce kam, pomôžme mu tam. Prečo je stále také ťažké koncentrovať pozornosť mysle na pozitívne ciele – na ktoré potrebujeme dostať energie Kozmosu a materializovať ich? Ale ochotne venujeme pozornosť tomu, čo oni chcú, aby sme – pre ich prospech – materializovali?

Veď kde je naša pozornosť, tam presúvame Živatmu. My a nikto okrem nás. Ak sa staráme iba o zdravú výživu tela, ak čo najdôslednejšie selektujeme všetky látky či vitamíny, tak aj tak pracujeme iba do úrovne 7. čakry, len potiaľ siaha materiálne telo. Ale Človek nie je iba materiálne telo.

Čím sa odlišuje rakovinová bunka od zdravej v našom tele? Rakovinová bunka na rozdiel od normálnej prestala vydávať, posúvať energiu. Je to ako keby si povedala, že odteraz „potrebuje“ všetku energiu iba pre seba, teda všetku energiu, ktorá k nej prichádza. Ale ak bude iba energiu prijímať a nič nevydávať, tak sa mení na rakovinovú, na rakovinový nádor. Tento nádor však organizmus začne vypudzovať.

Aj v spoločnosti sú takí, ktorí môžu, chcú a aj dávajú, ale aj takí, ktorí si chcú všetko ponechať pre seba. A tak tých, ktorí nechcú nič odovzdávať bude organizmus (spoločnosť) vypudzovať preč. Kto nevie dávať, ten nevie prinášať spoločný úžitok, preto taký človek je prekvalifikovaný do kategórie „rakovinový nádor“.

To, čo teraz robí Korona vírus je chirurgický zásah na oddelenie parazitujúcich štruktúr od zdravého organizmu, teda spoločnosti.

Divíme sa, že niekto celý život prežije v šťastí a zdraví, pričom iný stále chorľavie. Takto v skutočnosti Priestor aj spoločnosť odvrhujú tých, ktorí nedokážu prinášať spoločný prospech. Ide o tých, ktorí začínajú okolo seba zbierať a blokovať akékoľvek energetické či materiálne hodnoty. Všetci takí sú rakovinovým nádorom spoločnosti a podliehajú dôsledku – likvidácii.

V skutočnosti napríklad aj dnešní superzbohatlíci začínajú byť v dnešných energiách na tom horšie ako my – nepoznajú Kony Stavby Sveta, ktoré už poznáme my.

Inak je všetko iba kolobeh energií v Prírode. Všetci sa musíme učiť správne hospodáriť s tou energiou, ktorá každému z nás zostupuje, ako aj s tou, ktorú máme právo odovzdávať, t.j. s ktorou sa môžeme podeliť. Ale odovzdávanie energie a potenciálu nepriateľom je zakázané.

Energiu a potenciál odovzdávame iba svojim rodným a blízkym.

Od Korona vírusu zomierajú a budú zomierať iba cudzinci, tí, ktorí nedokážu dávať, čím spadajú do kategórie rakovinového nádoru spoločnosti, teda medzi parazitujúce štruktúry. Odmietajú sa zúčastňovať globálnej, a teda aj národnej, všeobecnej energetickej výmeny.

Už neraz v minulosti sme žiadali Astrál, aby z našej Zeme odstránil parazitov a tvarov. Korona vírus je proste dar – bez chaosu vojny prebieha žatva. Vírus bude mutovať a pôsobiť vždy v ďalšom a ďalšom kruhu. Paraziti sa totiž už na Zemi namnožili tak, že ohrozujú samotnú existencie Zeme, ktorá sa s nimi takto začala vysporiadavať. Veď aj v Prírode poznáme jav, že ak na nejakom zvierati dosiahne zavšivavenosť kritickú hodnotu, tak ono nie je schopné sa vší zbaviť a hynie. Zem sa parazitov zbaviť vie.

Šíria strachy a budú v tom ešte pokračovať, ale my prežijeme. Všetci ostatní – okrem rakovinových nádorov – prežijú iba za tej podmienky, že nám sú v nejakej forme potrební, alebo nám môžu v čomsi pomôcť.

Okrem už započatého preformátovania Sveta bude nasledovať aj preformátovanie v iných oblastiach – politike, umení a pod. V politike budú postupne odstraňovaní všetci tí, ktorí už sedia pri moci veľmi dlho. K moci sa postupne budú dostávať takí, ktorí majú čisté ruky, ale umeniu vládnuť sa už musíme priúčať aj my. Kým sa však ako Národ nezjednotíme, dovtedy nedosiahneme nič.

Prečo tak málo našincov myslí na budúcnosť Národa? Ktokoľvek bezkoristne myslí na spoločnú budúcnosť svoju a ostatných na úrovni Národa, ten má Živatmu minimálne na úrovni 10. čakry, teda v priestore 10-rozmernej astrálnej štruktúry (10.-12. čakra sú kolektívne rozmernosti). Kto sa však strachuje o Korona Vírus,  5G a podobne, toho Živatma je maximálne na 3. čakre… to je priestor emócií, to je priestor strachov, to je priestor rabov. Chceme tvoriť pre seba a svoje Rody, alebo ničiť samých seba pre radosť Temných?

02.04.2020

NAŠI PARTNERI: