KAZACKA ZDRAVA ČASŤ 2

13. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), DEDIČSTVO PREDKOV, ZDRAVIE

Jedným z dôvodov, prečo sa ľudia obracajú na rozličné ozdravné systémy je, že chcú dlhšie a lepšie žiť. Nech siahnete na akýkoľvek takýto systém, vždy začína s odporúčaniami, ktoré by sa dali zhrnúť ako rady zdravého spôsobu života. A čo to vlastne je zdravý spôsob života? Nahliadnime do klasiky na radu, ktorú dal Mefistofeles Faustovi, keď ho žiadal o recept na nesmrteľnosť. Mefistofeles mu povedal: „Ja sám som smrteľný, takže nesmrteľnosť ti dať nemôžem, ale môžem ti dať recept na dlhovekosť:

„Zjednoť sa v tichu poľa,
okopávaj, pas, potiac sa za pluhom,
a, ohraničiac sa tesným kruhom,
seba i um svoj neľutuj!“

Znamená to, že potrebujeme čistý vzduch, čistú vodu, zdravé jedlo, fyzickú prácu a úzky kruh priateľov, ktorí majú rovnaké názory. Ak máte hoci iba dvoch troch priateľov rovnakých názorov – aby nám „nezhrdzavel“ mozog – vtedy môže vaša evolúcia napredovať plnou rýchlosťou. Čo viac potrebujeme pre plnohodnotný život? Určite nie to, čo je obsahom činnosti civilizácie, ktorá tak zmenila hodnoty, že v súčasnosti evolučne nenapredujeme, ale pílime si konár, na ktorom sedíme.

Hoci sa väčším obrazom budeme zapodievať v ďalších riadkoch, povedzme si aj niečo o jedle, o tom, či je naozaj nevyhnutné, že – ako tvrdia doktori – mäso musia jesť najmä deti. Z védického pohľadu je naša strava – ako všetko v živote – delená na tri skupiny či kategórie. Strava môže smerovať človeka buď do nevzdelanej nevedomosti, obáv, alebo cnosti. Človek je to, čo je. Jedlo, ktoré patrí do kategórie nevedomosti mení postupne človeka na nevedomca s ohraničeným chápaním a chorobami. Do tejto kategórie živlu nevedomosti patria jedlá, ktoré obsahujú rôzne chemické prídavky, sú pripravené viac než tri hodiny predtým, než sú servírované, t.j. tepelne spracované.

Málokto vie, že ak si dnes v reštaurácii objednáte pirohy, už vám ich nesmú priniesť čerstvé, ale ak ich aj robia v reštaurácii sami, tak museli byť najskôr zmrazené. Podobne čerstvo napečené chleby, ktoré si dnes môžeme kúpiť v rôznych supermakretoch. Sú síce čerstvo napečené, ale cesto na ich prípravu bolo predtým tiež zmrazené. Patrí to medzi „darčeky“ od Európskej únie. Hoci zmrazenie je šetrnejšie ako varenie, prana sa poškodzuje tak či onak. Tepelná úprava totiž ničí biopole buniek, ktoré nesie informáciu o tom, čo v nej samotnej je. Takže potom naše bunky v tele si nevedia „prečítať“ čo majú jesť a čo neprijímať, a preto spracovávajú všetko.    

Jedlá, ktoré patria do živlu obáv, sú tie, ktoré sú veľmi horúce, veľmi studené, veľmi solené, veľmi okorenené – skrátka všetko je „veľmi“.

Jedlá patriace do živlu cnosti sú sladké, olejnaté a prijateľné pre srdce. Naše fyzické telo je obálka, ktorá je tvorená zo stravy. Preto človek je to, čo zje. Kto sa stravuje mŕtvolami zvierat, ten sa stáva náhrobkom kráv či prasiat. Kto chce byť chorý, obmedzený, tupý, ten nech sa stravuje jedlami živlu nevedomosti. Nehovoriac ešte napríklad o tom, že všetka energia mysle zabíjanej bytosti (o to skôr týranej) ide na splnenie posledného želania – a aké „blahoprajné“ želania majú týrané zvieratá? Nuž a taký bude aj život. Ak si človek želá iba zdravie, bodrosť, radosť, tak sa môže stravovať aj jedlom živlu obáv. Ale kto chce vyvíjať svoje schopnosti a dosiahnuť, aby jeho evolučný vývoj napredoval plnou rýchlosťou, ten by sa mal stravovať jedlom mliečno-rastlinným. Už aj veci zistili, že u vegetariánov sa v črevnom systéme vytvára taká mikroflóra, ktorá z dusíka vzduchu syntetizuje bielkoviny, ktoré organizmus človeka používa.

Niektorí ľudia si myslia, že ak dostanú chuť na mäso, tak je to prirodzená informácia tela o tom, že jednoducho mäso je pre nich prirodzene žiadané. Odpoveď je však oveľa jednoduchšia. V našom tele sú živatmy z ríše minerálov, rastlín aj zvierat. Úroveň ríše živatmy zodpovedá stupňu jej evolučného vývoja, a teda primitívnejšie zvieracie živatmy si môžu žiadať jedlo na svojej úrovni evolúcie. Lenže duchovne vyzrelý človek vie, že to nie je nevyhnutná skutočnosť, ale žiadosť živatiem na nižšom evolučnom stupni vývoja. Tu sa len ukáže stupeň evolučného vývoja, ktorú duchovne vyzrelý človek vie zvládnuť, ale menej vyvinutý ešte nie. Ale aj tu môžu jestvovať výnimky. 

Duchovný základ každej verzie Zdravy, t.j. každej Rodovej školy vychádza zo spoločného základu slovanskej predstavy Stavby Sveta. Celý Vesmír chápeme ako vzájomné pôsobenie troch úrovní, či inak povedané rovín: Pravi, Javi a Navi, ktoré sa v človeku odzrkadľujú ako Duch, Duša a Telo. To zároveň znamená, že celostný princíp, ktorý musí byť dodržaný, aby nastalo celostné ozdravenie človeka je založený na dôslednej práci so všetkými tromi rovinami. Toto delenie (Jav-Nav-Prav) nemá nijaká iná kultúra na Midgard-Zemi, iba my! A odzkadľuje sa aj z pohľadu ozdravujúcich techník používaných v slovanskom celiteľstve na používaní troch druhov metód:

PRAV
Metódy Pravi je práca s príčinou neduhu na úrovni Vedomia. Popieranie Konov Svaroga, t.j. Konov Pravi má za následok stratu Duchovnej orientácie a vznik silných naviazaností na prechodné javy, čím vzniká závislosť na neriadenej hre strastí a úplné zabudnutie na svoju skutočnú podstatu. Človek, ktorý nemá záujem podporovať v sebe vnútornú harmóniu, t.j. Lad, sa zrieka Pravi, Duchovného vedenia. To zároveň znamená, že bez Harmónie s Duchom nie je možné dosiahnuť Harmóniu Duše a tela, t.j. Javi a Navi.

JAV A NAV
Duša a telo samé osebe nie sú nepriatelia, ale to za predpokladu, že sú pod kontrolou Ducha, t.j. Pravi. Ak človek stráca kontrolu Duchom, tak stráca Harmóniu. Telo a Duša začnú „ťahať“ každé na svoju stranu, čoho následkom je príchod choroby.

ZDRAVA nazýva faktory, ktoré bezprostredne narúšajú skutočnú harmóniu v tele sedem Navov. Tieto nesmieme trpieť, ale je tu aj sedem Jáv, ktorým sa nesmieme poddávať:

Takže sedem Náv, ktoré nesmieme strpieť:
1.     Bolesť;
2.     Hlad;
3.     Chlad;
4.     Nedostatok spánku;
5.     Smäd;
6.     Prirodzená núdza;
7.     Urážka.

Taktiež sa nesmieme poddávať siedmym Javám, ktoré sú svojou podstatou protipólom siedmym Navám:
1.     Pôžitkárstvo;
2.     Prejedanie;
3.     Veľká závislosť na teple;
4.     Veľa spánku;
5.     Pitie veľa tekutín;
6.     Prirodzené nutkania;
7.     Lesť.

Zdraviu človeka, ktorému sa podarí vyrovnane pôsobiť medzi krajnými extrémami, nemôže veľa uškodiť. Jav a Nav nemajú medzi sebou konflikty, obe iba poukazujú, kde je možnosť dať sa prejaviť Pravi, ktorej nastolenie takto od nich závisí.

Metódy Navi v systéme Zdravy sú zamerané na obnovenie harmonického prietoku energetických tokov v tele človeka. K nim patria:

– Zdržanlivosť v jedle a zábavách, nasmerovanie organizmu na očistu od neokysličených produktov metabolizmu, t.j. pôst (Plné Očistenie Svojich Tiel);
– „Zakalenie“ sa chladom;
     – Statické cvičenia.

Metódy Javi sú zamerané na vývoj tela a zvýšenie jeho energetického potenciálu. Patria k nim:
– Zdravá potrava;
– „Zakalenie“ sa horúčosťou (tradičná „baňa“, t.j. druh sauny);
– Dynamické cvičenia.

Zdravie je rovnováha troch metód: Pravi, Navi a Javi. Zmysel cvičení Zdravy pozostáva z rozšírenia možností nášho Vedomia, normalizácii energetiky človeka, vývoji tela ako celku, t.j. harmónii Pravi, Navi a Javi.

O predstavách našich Predkov, t.j. „anatómii“ našich jemnohmotných tiel sme si už principiálne hovorili. Ak by sme chceli nájsť „moderný“ ekvivalent k prastarej slovanskej terminológii, tak môžeme hovoriť o Duchovno-energetickej štruktúre človeka. Z pohľadu Zdravy má človek tri Ríše Vedomia, ktoré sú rozložené po vertikále tela a označujeme ich ako:
– Spodná Ríša – Strieborná;
– Stredná Ríša – Medená;
– Horná Ríša – Zlatá.

Tieto Ríše na niekedy nazývajú aj bublinami Života, ktoré sú umiestnené vnútri Osídlenej bubliny. Každá ríša má svojho vládcu, t.j. vlastné jadro poznania, alebo inak sídlo.
Jadrá poznania sú zložité a mnohorozmerné entity.

Jadro Vedomia, ktoré je centrom Medenej Ríše, je Srdce. Nazývame ho aj Jarlo, alebo Prsia. Tu sídli srdečná sila, t.j. Jara.
Sídlom Striebornej Ríše je brucho – centrum, ktoré riadi životné procesy. Tu prebýva Živa, ktorú považujeme za Silu Života, alebo aj silu fyzického tela.
Sídlom Zlatej Ríše je Čelo – centrum sily Umu.

Každá Ríša pozostáva z troch energetických centier – čakier – a má špecifickú štruktúru.

My už vieme, že ak človek nemá vyvinuté vysoké energetické centrá, tak napriek modernému názvu to ešte nie je Človek (Čelo + Vek). Ak má vyvinuté tri stredné energetické centrá, tak ho voláme Ľuď, alebo Ľudina, ak iba spodné, tak je to Žiť, alebo Žiteľ.

Charakteristiky čakier sme si už rozoberali, teraz si iba zdôraznime, že Jarlo, t.j. Srdce prijíma a vylučuje energiu tvorivého budovania, ktorá umožňuje vytvárať predmety Javného Sveta. Tvoriť ich vlastnými rukami, nie kupovať! Srdce riadi aj procesy nadobúdania a odovzdávania vojenských, výrobných a administratívno-riadiacich návykov, schopnosť tvorivo usporadúvať priestor okolo seba, t.j. v rodine a najbližšom okolí.

Tu si môžeme povedať, že hoci máme deväťčakrový systém, v chrbtici je nad sebou sedem stupňov, pretože Leľa a Lada sú na ramenách. Preto sa niekedy týchto sedem čakier – ako keby sedem stupňov nahor – označuje aj v našej tradícii ako sedem Semionov. Týchto sedem Semionov môžeme chápať ako sedem stupienkov, na ktoré sa môžeme dívať ako na etapy rastu osobnosti či stupne vývoja, t.j. pohyby človečenského Ducha.

 Obr. 1: „Osídlená bublina“ človeka. Jadrá vedomia a energetické centrá

Ako už vieme, jadrá Vedomia – čakry – majú tvar svastiky a rotujú doprava alebo doľava. Tieto dva druhy rotácie už tiež poznáme. Rotácia „Po Solncu“ (Po Slnku), t.j. v smere hodinových ručičiek sa nazýva Posoloň, rotácia proti Slnku, t.j. proti smeru hodinových ručičiek sa nazýva Kolovrat. Deväť rotujúcich čakier vytvára energetický kríž, ktorý človek na sebe „nesie“. V Zdrave ho nazývame „Srdcový“, alebo „Kríž Života“. Za prastarých čias sa používal výraz: „Kríža na tebe niet!“, čo významovo znamenalo, že takáto osoba degradovala z úrovne Človeka na úroveň Ľudinu.

Tento energetický kríž sa z vonkajšieho pohľadu na naše telo javí asi takto:

Obr. 2: Energetický, „Slnečný“ kríž človeka

Pozdĺž duchovnej osi cez človeka neustále pretekajú energetické toky ako vo vystupujúcom, tak aj v zostupujúcom smere. Celkovo tieto toky nazývame „Nebeské“, hoci z technického pohľadu zostupujúci tok zodpovedá Nebesiam a vystupujúci Zemi. Následkom nesprávnych činov človeka môže byť uzavretý buď vystupujúci, alebo zostupujúci tok. Najhoršie je, ak sú zablokované oba energetické smery tokov, ale aj to sa stáva. Okrem Nebeských tokov ešte existujú aj toky Zeme:

Obr. 3: Energeticko-informačné toky, ktoré účinkujú na človeka

Narušenie rovnováhy, harmónie (Ladu) medzi týmito tokmi privádza k zvýšeniu iného vplyvu, čo sa odráža na zhoršení zdravotného stavu. Väčšina energetických centier je umiestnených pozdĺž vertikálnej osi človeka – chrbtice, t.j. duchovnej osi. Z týchto centier je jedno z najdôležitejších centrum Hruď, ktoré nazývame aj Jarlo. Je to vyjadrenie analógie: čo je Jarilo pre Slnečnú sústavu, to je Jarlo pre človeka.

Horizontálne aj vertikálne energetické toky vytvárajú horizontálne aj vertikálne špirály, ktoré tam, kde sa pretínajú vytvárajú energetické uzly, ktoré v staroslovienčine nazývame „стогнами“. Týmto slovom sa označovali cesty, ulice, križovatky a námestia v mestách. Stogne majú tiež tvar svastiky.

Všetky tieto energetické uzly majú na tele svoje projekcie, čo je analogické marmám v Ajurvede či bodom čínskej terapie čžeň-cziu. Okrem toho v ľudskom tele rozoznávame aj tzv. „struny života“ (Číňania majú kanály), ktoré spájajú stogne do jedného celostného systému. Sieť strún života a uzlov vytvára energetickú kostru tela človeka.

Cvičenia Zdravy harmonizujú vplyv tokov sily, vyvažujú ich, nastavujú struny života, napĺňajú človeka vnútornou silou, obnovujú prácu energetických centier, zabezpečujú obranu pred negatívnymi vplyvmi, a to ako prírodného, tak aj sociálneho charakteru. Takto sa človek nielenže nedostáva pod cudzí vplyv, ale sám dokáže vytvárať energetické toky prostredníctvom myšlienkových foriem. Vytára sa stav vzájomného účinku psychických energií a javov materiálneho sveta, čo už potvrdzuje aj moderná veda.

Myšlienková forma je jeden zo základných nástrojov slovanských ozdravných cvičení. Ale základným substrátom, ktorý sa zapája do činnosti je vnútorná sila. Výrazy „Sila“ a „Vedomie“ sú medzi sebou tesne previazané. Preto ten, kto chce riadiť Silu musí vedieť ako riadiť Vedomie. Vzájomný účinok sily a vedomia začína pri správnom, vedomom prejavovaní sa človeka vo svete, ktorý ho obklopuje.

Čo je Vedomie už vieme, len si doplňme, že je uzavreté do formy, ktorú voláme „собь“. Odtiaľ je už iba krôčik k pôvodu nášho výrazu „osoba“. Vyjadrený, stanovený sob (stanoviť = определить) sa skrátene nazývalo о-собь, odkiaľ je už náš názov osoba. Z pohľadu Zdravy je čo do podstaty „Osídlená bublina“, alebo „Bublina Života“ jedno a to isté. Hranice Osídlenej bubliny oddeľujú naše vedomie od spoločného priestoru. Rozmery sobu, t.j. Osídlenej bubliny sa môžu meniť v závislosti na zmenených životných podmienkach. Vo veľkom meste pri existencii obrovského množstva agresívnych faktorov sú rozmery sobu značne zmenšené oproti možnostiam vo voľnej Prírode. Rozširovanie vedomia – sobu – dáva silu. Preto sa hranice Osídlenej bubliny môžu rozširovať do nekonečna. Rozmery sobov tých, ktorí dosiahli transformáciu sa zväčšujú do rozmerov Vesmírnej bubliny života, ale sila takýchto Mudrcov nemá hraníc a je rovná sile samotného Vesmíru. Rýchle zmenšenie rozmerov sobu môže mať za následok chorobu až smrť.

Obr. 4: Individuálny energetický priestor človeka

Sob vyzerá ako kvapka, smerom dole sa rozšije a nahor zužuje. Navrchu sa zužuje až do špica, ktorý nazývame „ostrie Ducha“. Skrz Ostrie Ducha je človek spojený s Vyšším Svetom. Samotný sob neustále rotuje, ako ostatne všetko v tomto svete. Aby sme si vyjasnili analógie, tak sob, alebo Osídlená bublina je to, čo každý pozná pod názvom aura.

Pozrite si dobre záber z ruského historického filmu 1612. Nie náhodou nosili slovanskí bojovníci do bojov prilby so špicom na vrchole. U silného Ducha je silné ostrie – a silný Duch je nevyhnutným predpokladom víťazstva aj v tých najťažších bojoch. Takže bez ohľadu na to, kde sa takéto staré prilby vykopali, sú jasným svedectvom védického životného štýlu slovanských a árijských bojovníkov, ktorí ich nosili!

Pohyblivá časť sobu nazývame „vedogon“, alebo Duchovný dvojník človeka. Je to časť nášho vedomia, ktorá sa môže voľne premiestňovať v okolitom svete, pričom však nestráca spojenie so sobom.

Zdrava je návrat k prírodnému spôsobu života, k životu v harmónii s Prírodou tak, že nasleduje jej prirodzené cykly. V živote sa všetko musí podriadiť zdravému zmyslu, čo je miera vo všetkom. Človek je súčasťou Prírody a podľa védických kánonov je tvorený štyrmi živlami, z ktorých je vytvorené všetko existujúce. Týmito Živlami sú Zem, Voda, Vzduch a Oheň. 

Obr. 5: Staroslovanské rozloženie prvotných elementov v tele človeka

Všetky štyri živly sú v človeku odrazené v špecifických proporciách, ktoré závisia od okamihu jeho narodenia. Vzájomný vzťah živlov medzi sebou je konštantný, ale ak sa naruší, tak prichádzajú choroby. Ak chceme predísť takýmto narušeniam, musíme dodržiavať štyri princípy, z ktorých každý vyjadruje jeden zo stavov prírodného živlu.

VODA
Čisté pitie. Tento princíp sa odporúča aj v prípade alkoholu. Je dovolené vypiť iba dva razy: prvý raz na sňatie únavy a druhý raz pre radosť. Tretí pohárik naši Predkovia nikdy nepili.

ZEM
Čisté jedlo. Nesmú sa jesť jedlá, ktoré nie sú čerstvé. Nesmie sa jesť druhý raz prihrievané jedlo.

VZDUCH
Čisté dýchanie. Odporúča sa vyhýbať smradu a zatuchnutým pachom. Treba povedať, že cvičenia Zdravy nemá význam robiť človeku, ktorý fajčí.

OheOHEŇ
Správne využívanie tepla svojho tela. Nemožno sa zbytočne prehrievať ani ochladzovať.

V Zdrave sa vždy venuje veľká pozornosť očisťovaniu organizmu. Očistnými prostriedkami sú oheň a voda. Za najefektívnejší prostriedok sa tradične považuje baňa. Tento výraz pôvodne znamená miestnosť, ktorá bola vytvorená vykopaním jamy do zeme a následným zakrytím „strechy“. Hoci je to „druh“ sauny, je to prastarý systém očisťovania lymfatického systému a od sauny sa postup líši. Kto mal možnosť v Rusku zažiť baňu mal by poznať rozdiel. Prenesene tento výraz prežil v slovenčine ako to, čo sa vykope do zeme – aj keď naša „baňa“ je čosi iné ako starosloviensky výraz. V samotnej ruštine sa naša baňa povie šachta a v Čechách už povedia doly. Tak či onak, v klasickej „bani“ sa spája oheň s vodou, čím sa rodí para. Následkom hĺbkového prehriatia a silného vývodu potu z organizmu sa z neho dostávajú von škodlivé látky.

Ďalším prirodzeným nástrojom Zdravy je napríklad aj Pôst.

Zdrava je teda predovšetkým škola Duchovného zdravia, ustanovenie harmónie Života.

Ten, kto nežil po Pravde a nedodržiaval Kony Svarožieho Kruhu, toho navštevovala Bohyňa Moréna, ktorá odoberala zmysly, vôľu k zdokonaľovaniu sa a privádzala človeka k smrti. Naši Predkovia vedeli, že zdroje chorôb tela ležia v chorobách Duše. Choroby Ducha sa začínajú hriechom, a preto ich liečenie začína víťazstvom nad hriechom.

Psychofyzické techniky slovanskej Zdravy nikdy neboli a nie sú ani náhodného charakteru ani chaotickým javom. Medzi sebou vzájomne pôsobia, dopĺňajú sa a spájajú do jednotného systému, ktorý stojí pevne na Védickom svetonázore. V tomto systéme existujú špecifické subsystémy, ktoré spočívajú v tom, že všetky metodiky, ktoré sú zamerané na jeden špecifický cieľ sú zjednotené v skupinách, ktoré sa tradične volajú „Своды Здравы“. Hoci to môžeme preložiť, ostaneme radšej pri pôvodnom názvosloví a budeme používať starosloviensky výraz „Svod“. Ako sme hovorili, Zdravu vysvetľujeme na jednom z Rodových systémov, čo nevylučuje, že existujú aj iné prístupy. Jedno si však môžete byť istí – hoci sa používa rozličný prístup, dosahujú sa tie isté výsledky. Žiadne Rodové systémy nie sú v skutočnosti protichodné, iba využívajú viac svojich, t.j. Rodových Bohov, keďže ich poznajú. V našich zemiach túto informáciu už NEMÁME, a toto platí všeobecne, aj v prípade obradu Menorečenia!

Takže v súlade s podávanou školou poznáme Svod Boha Chorsa, Svod Boha Velesa, Svod Boha Perúna, Svod Boha Striboga, Svod Bohyne Makoši, Svod Bohyne Lady. Priblížme si ich trochu podrobnejšie.

SVOD ZDRAVY CHORSA – ŽIVEL VODY
Chors je mocný Boh Slnka, ktorý môže dotykom vyliečiť a oživiť, alebo odobrať a zabiť. V jeho svode sú zjednotené cvičenia, ktoré sú zamerané na prácu s kĺbmi, zvyšovanie elastičnosti väziva a šliach, ale aj rad ďalších metodík, ktoré sú zhodné s metódami súčasnej manuálnej medicíny.
Patria tu cvičenia Živa, ktoré odstraňujú v tele vnútorné „západky“, ktoré v manuálnej medicíne nazývajú „disfunkcie“ alebo „funkcionálne bloky“. Ďalej tu patria cvičenia Vejga, ktoré sú zamerané na zlepšovanie hybnosti a elastičnosti svalov. Cvičenia, ktoré tu patria sú spojené so živlom Vody a sú v nich odrazené jej vlastnosti, vďaka ktorým energia slobodne preteká po tele a privádza k ozdraveniu organizmu.

SVOD ZDRAVY VELESA – ŽIVEL ZEME
Veles je Bohom Múdrosti, hoci sa dáva do súvisu aj s ochranou dobytka. Funkcie Vyšších Síl jednoducho nie sú „čiernobiele“.
Kľúče Velesa sú zamerané na posilnenie sily svalov. Zvyšovanie sily je možné jedine vtedy, ak existujú silné a dobré „korene“, no a Kľúče Velesa je systém zosilňovania týchto koreňov, pretože skrz ne sa napĺňajú svaly životodarnou silou Zeme. Lebo práve z „Prvopočiatočnej Matky Zeme“ čerpajú silu a neústupnosť prastarí slovanskí bohatieri. Do svodu Velesa patria cvičenia Bojar. V slovanskej tradícii sú spojené so živlom Zeme a ich úlohou je nahromaďovanie sily.

SVOD ZDRAVY PERÚNA – ŽIVEL OHŇA
Perún je Bohom Nebies a bleskov. Ako sme si už hovorili, samotný názov znamená niečo ako „Ohňoved“ v celovesmírnom rozsahu. Patrí medzi Vyšších Bohov. V našej tradícii neraz vystupuje aj vo funkcii Boha Vojny, ktorý vie tvrdo udrieť na nepriateľa.
Svod Zdravy Perúna je súhrn vôľových, psychosugestívnych cvičení, ktorých cieľom je vyvinúť umenie vôľovej kontroly činnosti celého organizmu. Patrí tu aj technika „Dýchanie Perúna“. V skutočnosti sa nijaká technika nezaobíde bez vnútorného komponentu, čo v podstate znamená, že Svod Perúna je prakticky základom všetkých metodík psychofyzických cvičení. Patrí tu systém cvičení Pobuda. Všetky techniky Perúna patria k živlu Ohňa. Sú určené na aktiváciu tela a Vedomia. Bez nich ostáva vnútorná sila v potenciálnom, t.j. spiacom stave.

SVOD ZDRAVY STRIBOGA – ŽIVEL VZDUCHU
Stribog je veliteľom priestorov, alebo inak aj Bohom štyroch vetrov.
Do Svodu Striboga patria cvičenia, ktoré sú postavené na vlnovom efekte. Vyvíjajú kontrolu nad telom, umožňujú si osvojiť okolitý priestor, racionálne ho zaplniť a zabezpečiť plnohodnotné fungovanie nášho tela. Patria tu systémy „Kľúče Stribri“, „Svilia“, Kazačie tance, alebo aj „Strom Života“ či „Vesmírny Strom“. Všetky dávajú do pohybu vnútornú silu, rozvádzajú ju po tele, čím zároveň posilňujú systém krvného obehu.

SVOD ZDRAVY MAKOŠI
Nebeská Matka Makoš – často nazývaná aj Matka Sva – Bohorodička, je Spravodlivá Bohyňa šťastného žrebu a Osudu. Spolu so svojimi dcérami – Doľou a Nedoľou – určujú Osudy Nebeských Bohov, ale aj osudy všetkých ľudí z Veľkej Rasy a všetkých potomkov Nebeského Rodu, ktorí žijú na Midgard-Zemi a aj všetkých prekrásnych Zemiach Prečistej Svargy. Pre každého pletú Nite Osudu. Nič na veci nemení ani to, že dnes si mnohí myslia, že si môžu „vybrať“ napríklad Krista…
Len pre úplnosť si všimnime, že posvätné zviera „posol“ Bohyne Makoš je Labuť. Matka Sva znamená – ako už vieme – Nebeská Matka. Tvar „Sva“ používame v mnohých prastarých názvoch či menách: Svarog, Svastika, Svaga, Svarga, svadba… A ako povieme „Labuť“ v angličtine? „Swan“ – treba ďalší komentár, ktorý jazyk je starší a kto od koho preberal slová?

Do Svodu Zdravy Makoši patria cvičenia, ktoré účinkujú na pohlavné systémy, korigujú sexuálnu sféru životnej aktivity človeka. Patrí tu technika „Deväť kľúčov Makoši“, čo je čo do podstaty spojenie dvoch živlov: Zeme a Vody. Kľúče Makoši na jednej strane koncentrujú silu v oblasti panvy, pričom z druhej strany ju dávajú do pohybu, čím pozitívne vplývajú na reprodukčnú schopnosť.

SVOD ZDRAVY LADY
Lada Matička je tiež Nebeskou Matkou Bohorodičkou – je Matkou aj Boha Perúna. Je to ľúbiaca a nežná Matka Väčšiny Svetlých Bohov Veľkej Rasy, Bohorodička-Ochrankyňa všetkých Národov Veľkej Rassénie, čo sú územia, na ktorých sa usídlila Veľká Rasa, t.j. Slovanské a Árijské plemená a národy, ako aj Ochrankyňa Čertoga Losa (čo je zároveň jej posvätné zviera na Zemi) vo Svarožom Kruhu. Nebeská Bohorodička Matka Lada je zároveň Bohyňou Krásy a Ľúbosti a ochraňuje Rodinné Zväzky Rodov Veľkej Rasy a Rodiny všetkých potomkov Nebeského Rodu.

Svod Lady sú odporúčania a rady prastarých volchvov v takých oblastiach, ako sú Bohovia, Národy, Rod, Príroda, Rodina a pod. Svod Lady otváral zákony Pravi. Bez tohto niet ani len pomyslenia na zdravie a blahobyt človeka.

Obr. 6: Staroslovanské rozloženie prvopočiatočných elementov v individuálnom energeticko-informačnom priestore človeka: „Lad

Ako sme už hovorili, podľa predstáv našich Predkov človek – a všetko čo existuje – pozostáva zo štyroch počiatkov: Zeme, Vody, Ohňa a Vzduchu, ktoré sa nachádzajú v dynamickej rovnováhe – Lade, pričom na všetkých vplýva osud – Makoš.

Psychofyzické cvičenia Zdravy sú zamerané na to, aby boli všetky štyri počiatky v rovnováhe a prostredníctvom jej cvičení sa dostávame do stavu Ladu.

 Obr. 7: Vzájomné pôsobenie Svodov Bohov na Vedomie a energetiku človeka

– Kľúče Svodu Perúna aktivizujú Vedomie a prebúdzajú vnútorné sily;
– Kľúče Svodu Velesa nahromaďujú, akumulujú sily zvonku;
– Kľúče Svodu Chorsa otvárajú naše telo a robia ho priechodným pre sily či energie;
– Kľúče Svodu Striboga dávajú vnútornú silu do pohybu.

Všetky tieto praktiky sú medzi sebou vzájomne previazané, preto ak vykonávame všetky, tak pomerne rýchlo prichádzajú skutočné výsledky, ktoré nám umožnia zaobísť sa bez liekov a obnoviť našu vlastnú vládu nad telom. Veď už samotný názov hovorí za všetko: v-Lad-u.

NAŠI PARTNERI: