KNIHA STAROSLOVIENSKA BUKVICA

16. decembra 2016 | NAŠE KNIHY

Knihu STAROSLOVIENSKA BUKVICA si môžete zakúpiť aj osobne v Regeneračnom centre EZOFIT, Komenského 3, Košice.

15.05.2017

Viazanú v tvrdej obálke si môžete objednať na našej stránke zaslaním mailu na vedy.sk@gmail.com

Súčasťou knihu je aj farebný plagát Staroslovienskej Bukvice

Cena: 16€

Pri objednávke 3 ks poštovné zadarmo.

22.02.2017

pôvodný oznam:

Stáročia nikto nepopiera, že Slovieni na našom území mali svoj vlastný písomný systém – Starosloviensku Bukvicu. Vždy sa nám však snažili nahovoriť, že nám ju zostavili cudzinci. Teraz prichádza možnosť pochopiť, aký náš vlastný písomný systém naozaj je.

Svojou podstatou je to systém Obrazový, lebo bukvice nemajú iba fonému, ale v textoch sú vždy uložené Obrazy. Obrazy sú totiž súčasťou všetkých starých písomných systémov. Takéto niečo nebolo na území Slovienov posledných tisíc rokov k dispozícii.

Kniha otvára bránu do netušených oblastí  Časopriestoru. Ruší doteraz štedro pestovaný mýtus o primitivizme našich Predkov v minulosti či progrese – ak už nejaký bol – len vďaka cudzincom. Ostatne oni Obrazový písomný systém nechápu DODNES.

Zvládnutím Staroslovienskej Bukvice dostávame možnosť priamo čítať staré texty, ktoré pred 1 000 a viac rokmi mohol napísať aj náš vlastný Predok, ale vďaka systematickej zámene Staroslovienskej Bukvice za latinku, sérii cielených, postupných úprav jazyka a nahradením Védického Svetoponímania náboženským Svetonázorom bola vytvorená medzi našimi Predkami a nami umelá bariéra. Bariéra nám znemožnila priamo čítať staré texty.

Kniha umožňuje pochopiť ako boli tvorené slová a vyložiť si ich pôvodný význam čítaním Obrazov. Vychádza zo spoločnej tradície všetkých Slovanov Slovienov a preto nepotrebuje kopírovať cudzie importy obsahujúce výklady našej minulosti.

Obsahuje aj kompletnú základnú sadu 144 Obrazov Rún – Karunu aj s príkladmi, Hlaholiku, krátky Slovensko-Sloviensky slovník, nájdete v nej aj vysvetlenie ako možno priamo čítať text Velesovej knihy a mnoho ďalšieho.

Čo do logiky jej zostavenia nie je prekladom, ale je od samého počiatku orientovaná pre človeka dneška. Je dôležité pochopiť, že ruskojazyčné knihy sú určené pre Rusov a ruská mentalita je síce veľmi blízka mentalite Slovienov, ale Slováci už majú dosť veľké medzery. Preto na správne pochopenie ruských zdrojov je potrebná aj hlboká znalosť ruskej Kultúry a pre Západných Slovanov je vhodnejší prístup pre Západných Slovanov…

Kniha je samozrejme zostavená hlavne použitím pôvodných zdrojov, t.j. prednášok, kníh a iných materiálov získaných v Rusku, najmä v Asgadskej Duchovnej škole na Sibíri. Obsahuje aj dlhší zoznam zdrojov odporúčaných na ďalšie, samostatné štúdium.

Súčasťou knihy je aj priložený plagát Staroslovienskej Bukvice.

Nemožno však pokračovať bez ďalšej, súvisiacej informácie. Na internete sa objavili pirátske kópie našich kníh. Do konca tohto víkendu dávame možnosť ich autorom zrušiť nimi zavedené linky. ABY BOLO VŠETKÝM JASNÉ – U NÁS JE MERADLOM VŠETKÝCH HODNÔT SVEDOMIE. Nikto nedostal povolenie takto nakladať s tým, čo sme my priniesli, zostavili a sprostredkujeme našim ľuďom. Podstata fungovania Svedomia je tá, že nemožno nakladať s cudzím vlastníctvom len tak, ak to vlastník NEDOVOLIL. Preto privolávame za svedkov Vyšných Bohov. Za porušenie tohto Konu príde zúčtovanie. Kto má Svedomie, tomu to stačilo, kto nemá – tomu bolo aj toto zbytočné.

Pre tých so Svedomím pokračujeme. Nezaťažujte si svoje Svedomie účasťou na špinavej hre. Stránka, prednášky, oslavy a podobne nie je zadarmo. Aj my máme nárok nezomrieť od hladu. Nevyužívajte tieto pirátske linky. Je to naša žiadosť a teda je pre Vaše Svedomie ZÁVÄZNÁ. Z pohľadu Svargy.

Z technického pohľadu sme vlastníkmi všetkých autorských práv a toto právo uplatníme už na budúci týždeň. V Rusku boli síce Slovansko-Árijské Védy zakázané, ale aj to nie všetky vydania. Zákaz na jednom mieste nezakladá právo voľného nakladania na inom mieste. U všetkých kníh sme spoluautormi a autormi prekladov, takže ide o nezávislé autorské právo na území EÚ. Kniha sa stáva voľne šíriteľná až 70 rokov po smrti autora.

Po tomto ozname je jasné, že kto nebude rešpektovať našu vôľu nemá Svedomie. Zodpovednosť nesie každý sám.

Tohto roku sa nám podarilo zabezpečiť len obmedzený počet kníh, preto prosíme o trochu trpezlivosti. Predaj bude aktivovaný, ale vybavovanie bude spočiatku dlhšie. O všetkom budeme včas informovať.

Uvažujeme aj s verejným predstavením knihy ešte tohto roku.

16.12.2016

NAŠI PARTNERI: