KON DUCHA

19. novembra 2021 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

Oblasť Energií a ich vplyv na riadenie Sveta nie je už pre nás tajomstvom. Dôležité – okrem tohto faktu – je dnes už niečo úplne iné.

V Sloviensko-Árijských Védach sa hovorí, že vo Všehomíre neexistuje v skutočnosti nič – iba Energie a Sily, ktoré ich riadia. A práve práca s týmito Energiami a Silami je Metafyzika, pričom jedným z podsystémov Metasystému Metafyziky je Bukvica Slovienorusov-Rusínov aj so svojou časťou Metaznania ako prináležiacim Znaním.

Práca, t.j. kombinovanie prvkov Bukvice – teda práca s bukvicami samotnými – je kombinovanie Síl a Energií, ktoré symbolicky vyjadrujú a najmä reálne vzťahovými štruktúrami ovládajú. Každý symbol – a to hovorí aj Konfucius – je súčasťou mechanizmu riadenia takýchto Síl a Energií. A keďže na každý symbol je napojená celá štruktúra súvisiacich vzťahov, tak takúto prácu už vieme vykonávať vedome a znalo.

Teda – a to tvrdíme už dávno – nie je jedno aké slovo je použité na čo. Preto systém práce s našou Bukvicou (alebo Runami) patrí do oblasti, ktorá sa dnes nazýva ŠTRUKTURÁLNA LINGVISTIKA.

Presne takýto istý princíp vzťahov symbolov s rozličnými štruktúrami existuje aj v Kabbale a jej písomnom systéme – hebrejskej abecede.

Teda nič nového pod slnkom.

Dnešné video pojednáva s takýmito pojmami:

Dnes však treba vedieť – a to oveľa nástojčivejšie ako kedykoľvek v minulosti – či pracujeme s informáciami Prvého alebo Druhého Druhu. To je základný kameň Dedičstva Prѣdkov, a teda našej Kultúry.

Na naše energeticko-informačné prostredie sa začínajú napájať cudzie štruktúry, a to najmä prvky Biblického Projektu. Okrem takýchto organizácií – napríklad Archa či Rod – je to dnes aj oblasť tzv. regresnej terapie, či inak regresná hypnóza.

Okolo nás naplno beží projekt cifrovizácie (digitalizácie), ktorý spočíva v tom, že v kybernetickom (t.j. už Navnom) prostredí sa snažia vytvárať našich fantómových dvojníkov. Okrem všetkých našich biometrických údajov, zdravotných informácií, dokladov a všetkého, čo dnes ohľadom nás strkajú cez počítače do kybernetického priestoru tam chcú presunúť celý náš životný potenciál, ba nakoniec aj Dušu. Takto chcú dosiahnuť, že pre tie štruktúry Jemnohmotného Sveta, ktoré overujú, či ešte človekovia na Zemi žijú, budeme v navných frekvenciách „viditeľní“, aj keď fyzické telo už bude oddelené od životného potenciálu a Duše (to sú ich plány). Takto oni neporušia žiaden Kon, ale naša fyzická prítomnosť sa stane zbytočnou. To, že žijeme plánujú „dokázať“ našim potenciálom a Dušami v kybernetickom (navnom) prostredí, a teda môžu odstrániť fyzické telá a nahradiť ich klonmi.

Nebudú ani podliehať trestu za našu likvidáciu, keďže na všetko im dávame súhlasy – aj podpismi na prezenčkách všakovakých organizácií, odklikávaním všemožných povolení na internete a vôbec všade, kde sa vyžaduje čo i len „informovaný súhlas“.

Komu stačí informácia prvého druhu – čosi kýmsi zverejnené na všakovakých stránkach – bez overenia pôvodu a pravdivosti, ten nežije podľa Dedičstva našich Prѣdkov (informácie Druhého Druhu), ale iba sa topí v oceáne Mŕtvej Vody (informácii Prvého Druhu). Tej bude vždy hojnosť, a pritom ani netreba rozmýšľať.

Toto všetko riešime nástrojmi Metafyziky. Ale iba vtedy, ak sa tak rozhodneme. A záleží najmä na tom, či vieme kam sa chceme dostať a tejto púte sa aj systematicky držíme.

Ale hlavné je to, či ideme vpred!

Teda o tomto je dnešná téma.

19.11.2021

NAŠI PARTNERI: