KONIEC VLÁDY JEDNEJ STRANY 1

26. júla 2021 | UDALOSTI

Kedysi sme sa (naivne) tešili z toho, že nastal koniec vlády jednej strany. Síce neskoro, ale nakoniec predsa len sme vytriezveli. Niežeby to bolo to isté – je to oveľa horšie.

Už ste si určite všimli, že používame materiály z ruských zdrojov. To len na ilustráciu toho, že ani v dnešnom Rusku nie je situácia iná. Presnejšie, najhoršie to je práve tam, kde žije Ruský Duch! A ten okrem Ruska žije aj vo zvyšku niekdajšej Rusi Slovienorusov-Rusínov. V tej Rusi, ktorú opisuje Povesť Vriemennych Liet.

Ale – a to je to najdôležitejšie, čo môžeme z tejto situácie vydolovať – do hry koncipovanej pre naivných štýlu „Koalícia-Opozícia“ začína pomaly ale isto vstupovať tretí, ale v konečnom dôsledku rozhodujúci faktor: Národ! Veď je to také priehľadné – najskôr sa stanoví súhrn hodnôt (v ich prípade skôr ceny), ktorej sa potom podriadi koncepcia. A tá už nepripustí inú ideológiu (teda súhrn hodnôt, ktorými sa daná spoločnosť riadi, a ktorá je pre ňu jedine vyhovujúca). Nuž a ideológie parlamentných mocipánov (koaličných aj opozičných) a Národa sú diametrálne odlišné.

Teda je to také prosté – stále vládne jedna strana.

Od nástupu realizačného plánu po predchádzajúcej ficovskej príprave (lebo tá vytvorila predpoklady pre dnešný stav vrátane povolenia cudzích vojenských základní na našom území) prešlo niečo viac ako rok. Teda po počiatočnej neistote ohľadom vírusu je dnes už všetko jasné. Ale to iba tým, ktorí myslia vlastným rozumom:

Kto nepochopil, toho v žiadnom prípade nepresviedčajte. Nepriťažujte si porušovaním Prvého Konu.

Dnešný stav však má – ak sa na to pozriete ako na hru – aj celkom svojráznu logiku:

Ako sa vymaniť spod nimi rozsievaného strachu ukazuje aj toto sympatické video.

Odhaľuje zásadný faktor, ktorým nás udržiavajú pod kontrolou – strach. Právna neadekvátnosť policajtov už vôbec neprekvapuje.

Tu pripájame veľmi zaujímavú skúsenosť nám známej osoby pracujúcej na Ministerstve vnútra Ruskej Federácie. Tento človek má na starosti dohľad nad správnosťou zaúčtovávania poplatkov, ktoré vyberá Polícia ako pokuty zo svojej represívnej činnosti. V právnom štáte totiž môže akákoľvek pokuta smerovať do štátneho rozpočtu iba tak, že sa zaúčtuje pod zodpovedajúcu kapitolu účtovného systému v súlade s paragrafom vzťažného zákona. Inými slovami, peniaze musia byť prevedené na taký účet, ktorý zodpovedá titulu vybranej pokuty. A tu to všetko začalo.

Na účet začali prichádzať pokuty za to, že občania nedodržiavali „povinnú“ karanténu a chodili von. Ak ich takto dostihli policajti – často na pokyn udavačov – tam im ukladali poriadkovú, blokovú pokutu. A tu je pes zakopaný. Ani v Rusku totiž na riadenie „pandémickej“ agendy nevytvorili žiadne zákony, fungujú tiež na nezákonnom (t.j. zločineckom) vymáhaní podľa akýchsi vyhlášok akéhosi „hlavného hygienika“, ktoré nie sú zverejňované ani len v Zbierke Zákonov, a teda nemôžu byť považované za všeobecno-záväzný právny predpis. Predstavujú jednoducho (zaplatený) názor nejakého politicky či inak ambiciózneho jednotlivca, po našom indivídua, teda člena svorky. A tento – právne nezáväzný – akt preberajú očkovaní (ambiciózni) šéfovia silových rezortov (a to už je problém!) a začínajú hnať svojich podriadených do pokutovania obyvateľstva. Lenže tu je „lenže“. Policajt môže vydať potvrdenie na blokovú pokutu, ale Zákon o priestupkoch neobsahuje položky ako napr. „nenosenie rúška“, „nedodržiavanie povinnej karantény“ a podobne. A ak to nejako takto nazve v hlásení – keďže neexistuje taký zákon – tak zároveň neexistuje tomu zodpovedajúca kapitola v systéme účtovníctva správy financií štátneho rozpočtu a príspevkov doň. Účtovník na ministerstve to proste nemá ako zaúčtovať. Prosté.

Takže policajti vydávaním pokút ich vydávajú na virtuálny podnet, ktorý v zákone neexistuje. Teda – inými slovami – páchajú trestnú činnosť.

Tento človek na problém upozornil svojho nadriadeného, čo viedlo k sérií stretnutí na špičkových postoch a odboroch ministerstiev. Minister vnútra vyzval na konzultácie aj vládnych právnych expertov – ktorí nakoniec dali za pravdu nášmu známemu. Ministerstvo vnútra Ruskej Federácie porušuje zákony Ruskej federácie (čo určte robia aj v SR).

A ak verejný činiteľ vymáha od občana niečo, na čo neexistuje právny titul, tak sa vždy a všade jedná o zneužitie právomoci verejného činiteľa. Teda prebieha trestná činnosť. A to už je jasný kriminál.

Minister nakoniec vyriešil situáciu tak – na návrh svojho pracovníka – že ak niekto už zaplatil pokutu za právne neexistujúci priestupok a nedomáhal sa nápravy odvolaním, tak jeho pokutu ministerstvo zaúčtovalo ako „dobrovoľný príspevok“ do štátneho rozpočtu. A všetci ostatní – ktorí najčastejšie pod tlakom a neistotou konkrétnej situácie pokutu zaplatili – ktorí sa odvolali dostali svoje peniaze naspäť.

A ako by dopadlo takéto vyšetrovanie u nás? Presne rovnako – aj u nás policajti či Úrad verejného zdravotníctva diskriminujú občanov na základe NEEXISTUJÚCEHO právneho titulu.

Páchajú trestnú činnosť. My si mená ich všetkých dobre zapamätajme – vrátane parlamentných poslancov – lebo raz (a ten čas už nie je za horami) ich začneme brať na zodpovednosť za protizákonnú činnosť. Nariadenie či aj rozkaz nadriadeného – ak sú protizákonné – nezbavuje právnej zodpovednosti toho, kto ho realizoval.

Tu nezaškodí mrknúť na fundované vyjadrenia p. Harabina:

Na tomto mieste sme chceli umiestniť linku na nový rozhovor s p. Harabinom, ale už ho z YouTube odstránili.

Preto pripájame aspoň jednu z tém – ako naozaj privolať predčasné voľby (čas už ukázal, že mal pravdu):

Ale dobre si pamätajme všetkých, ktorí sa na tejto nezákonnosti priživili, priživujú a ešte sa aj chystajú priživovať. Jeden príklad hyenizmu za všetky. Podľa našich informácií sa táto epizóda odohrala na Horehroní začiatkom tohto roku. Jedna pani si dohodla kaderníčku (tieto služby neexistujúci, virtuálny zákon zakázal). Po tom, ako mala účes hotový sa ospravedlnila, že si zabudla peniaze v aute, a teda že sa hneď vráti. A vrátila sa – s policajtmi. Ak jej niekedy ešte nejaká kaderníčka urobí účes, tak musí byť zmyslov zbavená.

Už sme múdrejší. Nikdy neplaťte pokutu, vždy si dajte doručiť písomné odôvodnenie. V ňom nemôže byť uvedený skutočný titul pokuty, pretože žiaden právne neexistuje – teda podajte odvolanie a hlavne si odložte takýto výmer ako dôkaz do už nie tak ďalekej budúcnosti. A všetko si nahrávajte.

Vydržme, na horizonte sa už začína rysovať Deň nástupu Zlatého Veku. Viac v pokračovaní.

26.07.2021

NAŠI PARTNERI: