KONIEC VLÁDY JEDNEJ STRANY 2

28. júla 2021 | UDALOSTI

Na úvodnom obrázku je v ruskom originály použitý výraz „валить“, čo v súčasnej ruštine znamená rýchlo od niekade zmiznúť (naše „(od)páľ“), ale aj fyzicky zlikvidovať. Je to slovná hračka.

V súvislosti s nastupujúcimi udalosťami – ktoré už začínajú byť „cítiť“ – často dostávame jednu otázku: „A nemal by som si už urobiť zbrojný preukaz a kúpiť si zbraň..?“

Neraz ťažko rozpoznať, či ide o totálnu naivitu alebo provokáciu – až sa rozum zastavuje. Jedno by však malo byť každému čitateľovi našej stránky jasné: neorganizujeme žiaden odboj, domobranu, ani podobné veci. Kto má otvorený kanál výstupu do Jemnohmotného Sveta už nepotrebuje žiadne rady, a kto sa bez rady nezaobíde ešte ani teraz má smolu. Znamená to iba to, že jeho myseľ nie je pripravená samostatne, nezávisle pracovať a vždy by chcel, aby ho či ju niekto riadil. Rabstvo má veľa podôb – jedna z nich je celkom „príjemná“ – netreba rozmýšľať, pán vždy povie čo treba robiť.

V prvom rade vedieme boj v J/S, t.j. presne deklarujeme kto je náš nepriateľ a tých potom preklíname. J/S má svojich „dozorcov“, ktorých úlohou je detailne sledovať ako sa každý z nás chová. Áno – uzavreli nás do neprehľadnej spleti všakovakých zmlúv, dohôd, kontraktov, dohovorov a všetkého možného. Z takejto spleti sa najefektívnejšie dá dostať iba tak, že presne menujeme zmluvu či dohodu a anulujeme ju. Ale veď my ani netušíme do koľkých takých zmluvných sietí nás chytajú každý jeden deň a noc. Preto je plán oveľa jednoduchší – deklarovať (najlepšie menovite) členov svorky za nepriateľov a preklínať, preklínať, preklínať.

Za takéhoto rozkladu našich činov je už dozorcom z J/S absolútne jasné, že bojujeme proti nepriateľom ako sa len dá, aj keď boj je nerovný. Ale hlavné je, že sme jasne označili našich nepriateľov a bojujeme proti ním.

Kto nepreklína – lebo „to sa nemá“ – ten nebojuje. Takého človeka dozorca J/S vyhodnotí ako toho, kto dobrovoľne uzavrel dohodu, a teda nepotrebuje žiadnu pomoc či podporu zhora. Rozhoduje každý sám. Jedno by však malo byť každej rozumnej mysli jasné – nepriatelia sú tí, proti ktorým bojujeme (t.j. preklíname ich), priatelia sú tí, proti ktorým nebojujeme (t.j. nepreklíname ich).

Všetky ostatné argumenty sú jezuitské pasce.

A čo dodať k potrebe „kúpiť si strelnú zbraň?“ Podľa nášho názoru ten, kto neprešiel základnou vojenskou službou si skôr poškodí ako pomôže. A ak sa takýchto dá dokopy viac, tak najpravdepodobnejšie sa postrieľajú navzájom ešte predtým ako narazia na oddiel nepriateľov, keďže nevedia ako koordinovať bojovú činnosť v skupine (družstve, čate, rote…).

Jedno však robiť určite možno – chodiť do našich hôr a lesov a osvojovať si chovanie sa a pohyb v Prírode. Ale určite nie v trenkách, tielkach, šľapkách a na kolobežkách – len nech si skúsia ľahnúť takto „vystrojení“ do bežného porastu v hore. Ba vari možno čakajú, že dostanú z médií informáciu, kedy si majú ísť kúpiť maskáče či poľovnícky odev a kedy majú ísť do lesa. Ale nech sa situácia bude vyvíjať akokoľvek – presne takýto „signál“ nikdy nedostanú. Veď o to im práve ide – čím neskôr sa spamätáme, tým viac nás stihnú pozabíjať. A niektorí naši „slovanskí bojovníci“ ani len nechcú preventívne likvidovať túto istú hrozbu v J/S (t.j. jej príčinu, lebo dej v Javi je už iba dôsledok) preklínaním a tvorením našich programov.

Týmto sa líši armáda od ambicióznej masy – ktorá nie je schopná sa podriadiť jednému veleniu a jednej myšlienke. A jestvuje stará múdrosť – armáda, kde je každý generál je odsúdená k porážke ešte pred bojom.

Disciplíne sa priečia aj tzv. „umeleckú duše“ (= generáli). Najčastejšie „mystici“, „voľnomyšlienkári“, nezávislí umelci všetkých zameraní, anastáziovci a podobní „-ovci“. Žiaden umelec nie je v podstate nikdy spokojný ani len sám so sebou a spravidla už principiálne odmieta návrh iného „umelca“, hoci aj len preto, lebo to nie je jeho či jej návrh. Ani len náznak potreby podriadiť sa nutnosti „spoločného ťahu na bránu“. Ak sa spoľahnete na týchto „umelcov“ v situácii, že ide o prežitie, tak pri prvej bojovej zrážke zomriete.

Zaujímavé je, že Rudo Brtáň v knihe Barokový Slavizmus ešte v tridsiatych rokoch minulého storočia používa výraz „umelý“ ako rovnocenný „umelecký“. Nuž áno, tu niekde je pes zakopaný – našim Prѣdkom to ešte nie tak dávno bolo jasné. Tvorivec a umelec nie je to isté. A umelé ostane umelým – pri previerke bojom rýchlo zanikne. Módu (ktorú vymyslela svorka) riadia umelci.

Je iba jediný spoľahlivý indikátor – stav mysle Tu a Teraz.

Odporúčame venovať sa tomu, v čom boli zruční naši Prѣdkovia. K našej tradícii nerozlučiteľne patrí valaška. Sekera je síce všeobecný nástroj či zbraň, ale valaška je vyložene naša domáca špecialita. A naši Prѣdkovia boli majstri v jej ovládaní.

V budapeštianskych archívoch sa zachoval opis jedného nevyriešeného prípadu ešte z čias Márie Terézie. Akýsi budapeštiansky mešťan sa rozhodol zarobiť na úkor „zaostalých Slovákov“. Jeho postup spočíval v tom, že si objednal u Liptákov drevo na stavbu domu v Budapešti. Ale po tom, ako mu ho doručili, začal špekulovať, očividne nechcel zaplatiť. Dostal sa s Liptákmi do sporu (boli štyria) a zavolal si svoju nachystanú partiu. Táto mala zlikvidovať Slovákov tak, aby mu ostalo drevo a aby nemusel platiť.

Partia síce zaútočila na Liptákov, ale všetci štyria mali pri sebe svoje valašky, s ktorými vedeli veľmi zručne narábať. Nielenže sa proti presile ubránili, ale útočníkov aj dorúbali.

Mešťan už v strachu zavolal policajtov, ktorí chceli Liptákov chytiť. Traja ušli, ale jedného sa im predsa len podarilo dostať. Ten však mal medzi ostatnými brata, ktorý ho nijako nemienil nechať v kaši. Vystihol situáciu, keď brata odvádzal už iba jeden policajt a toho z 35 krokov zabil hodom valašky do hlavy. Predstavte si to – presný hod valaškou do hlavy policajta, ktorý viedol jeho brata.

Nakoniec všetci šťastne ušli a prípad ostal nevyriešený.

Na základe tejto udalosti zaviedla cisárovná povinnosť pre Slovákov nosiť na valaške koženú alebo kovovú pokrývku ostria.

Známy je aj prípad z bojov o Jankov vŕšok počas SNP. Keď sa už ukázala nemecká presila veľká, tak naši museli ustúpiť. Medzi nimi však boli štyria bačovia, ktorí veľmi zručne narábali s valaškami. Na 10 metrov dokázali hodom valaškou nehlučne zabiť Nemca.

A ako sme na tom dnes my? Tu si môže každý dať odpoveď sám. Valaška a hora je každému – zatiaľ – dostupná.

Pre doplnenie pripájame filmy – skutočný príbeh ruského rozviedčika vynikajúco ovládajúceho boj so sekerou. Je to ukážka toho, že v hore nemožno využiť ťažkú techniku, a preto rozhoduje najmä fyzický faktor pripravenosti, rozhodnosť a vôľa zvíťaziť – a to na vlastnej, známej pôde. My už totiž nemáme kde ísť. V lese nemusí byť vždy rozhodujúca strelná zbraň – ak sa človek vie v lese chovať, premiestňovať, skrátka pohybovať. Najmä nezabudnite, že ide o príbeh skutočného človeka, ale ide aj o to, čo sa dá dokázať „iba“ so sekerou proti ozbrojeným a vycvičeným nepriateľom:

Ukázalo sa, že video nie je možné prehrať na iných weboch. Preto vám odporúčame nájsť na YouTube seriály Топор. Sú to dve série po dva diely. Vždy v druhom diely nájdete epizódy bojových udalostí, ktoré vám týmto odporúčame.

My sme si dnes celkovo zvykli všetkých deliť na bielych a čiernych. Ale skutočné delenie z pohľadu J/S je principiálne úplne iné. Tam je hlavné to, akú funkciu ten či onen človek plní (alebo naopak – neplní, hoci by mal/a).

My si môžeme povedať, že sme mali šťastie. Máme proroctvo z Knihy Múdrosti Perúna a vieme, že už prišla a koná Veľká Žrica. Na seminároch nám prináša už overené a spoľahlivé „cesty“ vstupu na chodníky do J/S, kde je všetko zabezpečené. Dosahujeme to tak, že používame iba ňou dané afirmácie a vôbec celú metodiku meditácií a čistiek.

A toto nie je malá vec. Každý, kto začína pracovať s J/S si musí uvedomiť, že doň existuje nekonečný počet vstupných ciest a chodníkov, ale každá vedie ku konkrétnej bytosti či entite. Jednoducho to najhlavnejšie je zistiť, odkiaľ pochádza komunikačný kanál. Na takéto overenie môžu prejsť mesiace ba až roky, preto overený kanál má neoceniteľnú hodnotu.

A tu odkiaľsi prichádzajú „odborníci“ a odvádzajú našincov na všakovaké iné kanály ku všakovakým bytostiam.

Práca s J/S má rôzne podoby. Niektorí používajú energie na liečebné účely. V takom prípade je najdôležitejšie určiť príčinu choroby. Napríklad medzi onkologickými pacientmi je veľmi častou príčinou tzv. „dohodnutá choroba“.

Možno to znie neočakávane, ale u neznalého človeka je cca 10% (s číselnými hodnotami to je vždy diskutabilné, preto ide iba o názorný odhad) jeho vlastná napracovaná zložka z minulých reinkarnácií. Zvyšných cca 90% sú všakovaké zlepence. Problém je v tom, že niektoré zložky zlepencov môžu priamo komunikovať s J/S a presadiť tam svoje želanie, že chce ochorieť, aby si v ťažkej chorobe napracoval „dividendy“. Na úkor majiteľa fyzického tela.

Takto dochádza k dohode a následnému spusteniu celého procesu. A tak neznalý človek, ktorý si myslel, že svoje telo má na 100% pod kontrolou a úplne zdravé zrazu ochorie – a to ťažko. Začne trpieť, ide k lekárovi, prebehnú vyšetrenia, stanoví sa diagnóza a spustí sa proces liečenia. Lekári môžu dosiahnuť čiastkové úspechy, ale ak ide o dohodu na utrpenie, tak veľký úspech z toho nebude.

V J/S sa dá overiť – a tu je vrcholne dôležité kde vedie komunikačný kanál – či „objednávacia zložka“ má právo bez hlavného beneficienta vôbec uzatvárať za neho akékoľvek dohody. Potom je možné túto dohodu v J/S anulovať v tom zmysle, že sa dá dokázať, že hlavná zložka túto dohodu neschválila, a teda že zlepenec nemal na to právo. Potom už je proces uzdravenia rýchly.

Či chceme alebo nie, Kony Všehomíru platia vždy, všade a pre všetkých. Okrem toho im podliehajú aj teritóriá a národy. Človek je vždy postavený do takých životných podmienok a situácií, aby mohol splniť tú úlohu, pre ktorú sa materializoval. Ak ju nesplní – a to je to jediné, prečo tu prišiel – tak nič ostatné sa mu nezaráta. Už v procese nástupu smrti prichádzajú po jeho Dušu a je odvádzaný pred Súd.

Vieme o konkrétnom prípade človeka, ktorý sa dostal ešte v ZSSR do vysokých funkcií, pričom jeho životnou úlohou bolo odstaviť Jeľcinovu rodinu tak, aby nikdy neprevzala moc. Človekov s takýmito dôležitými úlohami súdia tí, ktorí sú oveľa, oveľa vyššie a sú neporovnateľne mocnejší ako všetci bohovia dohromady.

Tento človek úlohu nesplnil, a tak Jeľcin dostal moc a postváral to, čo postváral. Zomrel a na posmrtnom súde v J/S bol uznaný vinným zo zbabelosti. Jeho trest bolo vymeranie NULOVEJ životnej skúsenosti. Čo také niečo znamená? Nuž, nesmrteľnosť Duše je iba mýtus, Duša môže byť zničená – už sme neraz písali o tzv. „rozkódovaní“. Teda jeho Duša bola totálne zničená, bez akejkoľvek stopy v J/S, čím sa myslí aj v tých oblastiach, čo niektorí nazývajú Akaši či Astrálna Kronika. Ostane po ňom iba to málo, čo prežije v materiálnom svete vo forme nejakých pozostatkov či záznamov. Nič viac!

Znamená to, že prestali existovať aj všetky jeho predchádzajúce reinkarnácie, proste nikdy neboli, čo zároveň znamená, že už preň neexistuje ani žiadna budúcnosť. A to všetko pre majetky (peniaze) ktoré tu nahromadil. Nebol uznaný ani jeden jeho obranný argument. V J/S sa nedá nič utajiť.

Takýto prípad vynulovania je názorne ukázaný aj v Bulgakovovej Majstrovi a Margarite.

Spomíname to preto, lebo posledný takýto trest bol na Zemi udelený pred cca pol miliónom rokov. Ale teraz ich už nastupuje celá rada. Peniaze nikoho nezachránia. Treba však dodať, že jeho pôsobenie na Zemi kuríroval konkrétny boh, ktorému slúžil – a tento bol definitívne zlikvidovaný spolu s ním tiež. Nuž, napriek ilúziám, ani bohovia nie sú nesmrteľní.

To poukazuje na dôležitosť a vážnosť súčasnej doby.

Za každé územie na Zemi je vždy zodpovedá jedna konkrétna Entita, ktorá má na dané územie práva a zodpovedajúce prístupy. Táto dozerá na všetko tak, aby prebiehalo to, čo tam prebiehať má. Nehovoríme o čierno-bielej logike.

Územie pod takouto kontrolou síce možno vojensky dobyť a podriadiť si, možno tam dokonca presídliť úplne cudzí národ. Ale maximálne po dvoch generáciách sa pôvodné obyvateľstvo znovu vráti, bude mať tú istú mentalitu a bude vyzerať rovnako ako pôvodné. Ak má krajina takéhoto kurátora, tak nemá zmysel proti nej bojovať. Nakoniec vždy príde neodvratná porážka. No Západniari sa nechcú poučiť.

Preto ani my Slovieni nikdy nebudeme zničení – nech by nepriatelia robili čokoľvek. Ale bezbolestné to tiež nebude. Závisí od pripravenosti a Znania.

Na Zemi zatiaľ ešte žije niekoľko národov, ktoré dostali dočasné povolenie – na 1 000 rokov – tu prebývať. Nastupuje však epocha globálnych zmien a ukončenie tohto povolenia.

S týmto procesom je úzko spojený aj dnes globálne pôsobiaci vírus. Pri vírusovej chorobe sa s vírusom nebojuje, s ním je potrebné sa dohovoriť. K boju dochádza iba vtedy, ak nie je množná dohoda. A s týmto vírusom sa dohoda dosiahla.

Objednávatelia vývoja vírusu pôsobia na Zemi už dlhé tisícročia. Je to mimozemská rasa. Verejnosti známa, viditeľná vertikála moci končí zvyčajne niekde okolo pozície britského monarchu. Skutoční držitelia moci sú však verejnosti neviditeľní. Patria k nim všetky tie rasy, ktoré sa stratili z viditeľného dohľadu na Zemi. Nie každý, kto je v biologickom tele je človek, resp. dnes väčšina nie je. Ide však o to, že tu majú právo iba na prechodný, t.j. dočasný pobyt.

Na Zemi sú rasy, ktoré sú schopné nie iba mimikrovať, ale ešte aj meniť svoje frekvencie, vibrácie. Pri dosiahnutí určitých frekvencií ich my jednoducho prestávame vidieť. Vždy sa však dajú cítiť skrz energetické toky.

Rokom 2010 začal proces čistky vertikály moci na Zemi, t.j. likvidovanie tých, ktorí ovládajú človekov, teda satanistických štruktúr. V rokoch 2012-2013 už začala čistka na materiálnej úrovni. V roku 2016 boli vo Veľkej Británii zničené najmocnejšie rody, ktoré stáli za kráľovnou.

Špičky už boli úplne zlikvidované, prežilo iba niekoľko jednotlivcov. Ich genetika sa však postupne a nezadržateľne modifikuje na pozemské podmienky a postupne sa menia na obyčajných ľudí.

Moc Konov sa už vpísala do nášho Priestoru, zmenám sa už nedá zabrániť. Presnejšie, kto nemá zodpovedajúco vysoké prístupy, ten už nič zmeniť nemôže. A dnes ich už má k dispozícii človek. Jeho je teda zodpovednosť či bojuje (preklína), alebo uzatvára s indivíduami svorky dohody, a teda nebojuje.

Od likvidácie spustenej v roku 2013 sa počty mimozemšťanov tak drasticky znížili, že začali vo veľkom rozsahu používať zmeskov, ktorých je obrovské množstvo.

Keďže však všetky ich snahy zlyhali, tak sa objavila noá forma boja proti človekom – vírus, ktorý mal byť náš definitívny zabijak. Objednávatelia vývoja a zostavenia vírusu nie sú človekovia.

V podstate ide o nám už známu schému pôsobenia. Keď človek dobrovoľne prijme do seba čiastočku niekoho cudzieho, nejakej inej bytosti znamená to, že dobrovoľne prijal svojho pána. Majiteľa tej čiastočky, ktorú človek dobrovoľne do seba prijme týmto úkonom dobrovoľne uznáva za svojho pána, ktorému slúži. Medzi tieto technológie patrí aj jezuitami vyvinutý obrad tzv. „svätého prijímania“, teda presnejšie patria tam aj tie obrady, kt. sa dnes nazývajú „náboženskými“. V skutočnosti to sú akty vniknutia cudzej bytosti do človeka, t.j. fakt nadobudnutia práva na človeka zo strany tejto bytosti.

Vo vakcíne sú niektoré komponenty, t.j. čiastočky, ktoré vyrobili nečlovekovia. Jedna takáto čiastočka obsahuje technologický komponent umelej inteligencie. Táto čiastočka umelej inteligencie dáva ostatným zložkám prítomným vo vakcíne príkazy na zapnutie či vypnutie konkrétnych, vopred zaprogramovaných funkcií. Teda môžu koho potrebujú „zapnúť“, koho potrebujú „vypnúť“. Koho a načo je už riadené ich prioritami.

Druhým do tela takto doručeným komponentom je taká zložka, ktorá v zmysle medzinárodného práva – ktoré dodržiava Kony – umožňuje vyhlásiť daného, dobrovoľne zaočkovaného človeka za svoj majetok. Majetkom práve preto, lebo očkovaný tak učinil dobrovoľne.

Tí, ktorí žijú na našej Zemi rozohrali hru, do ktorej nakoniec boli nútení sa zapojiť veľmi, veľmi Vysoké inštancie z J/S. Bola tu zoslaná inšpekcia – vyšetrovacia komisia – aby zistila o čo ide. Na základe výstupov ich zistení sa pomaly, ale nezadržateľne na Zemi začína nastoľovať poriadok.

Nehovoríme o fantazmagóriách, ktoré hojne šíria tadescomaniaci a im podobní, hoci niektoré z týchto udalostí môžu mať aj nimi opisovanú podobu. Podstata deja je však iná a iba informovanosť nezaručuje prežitie.

Treba však vedieť, že infekcia tu bola nasadená a aj tu zostane, pričom chovanie sa vírusu je dnes veľmi – oproti pôvodne plánovanému – zvláštne. Niekoho usmrtí, iného vylieči, napr. už sú známe prípady, že u šesťdesiatnikov dochádza aj k omladzovaniu vnútorných orgánov do mládeneckého stavu.

Čo sa teda deje? Kto vlastne riadi tento vírus/chorobu?

Táto choroba plní veľmi špecifické funkcie, ktoré boli objednané zhora. Už je jasné, že pôvodne zamýšľané, deklarované vlastnosti choroby sú iné ako súčasné, aktuálne. Režim práce choroby sa zmenil. Z toho vyplýva, že dnešný majiteľ vírusu je iný ako ten, ktorý jeho vývoj pôvodne objednával. Pôvodne mal slúžiť na porobu človečenstva, na reguláciu populácie v zmysle opísanom v klasickej knihe T. Malthusa. Za socializmu sa o tejto metodike západnej demokracie učilo v školách a mala aj názov „maltuzianizmus“. Prečo to dnes „zmizlo“?

Dnešný majiteľ vírusu už nemá nič spoločné s pôvodným a rovnako neexistuje žiadna šanca, aby sa pôvodný objednávateľ znovu čo i len priblížil k jeho kontrole, a to z dvoch dôvodov. Nemajú dostatočne vysoké prístupy (bohovia končia na 9. Rozmernosti) a už nemajú ani čas.

Treba však jasne chápať, že vírus a jeho pôsobenie je jedna vec a vakcinácia a jej nasadzovanie je niečo úplne iné, nezávislé od vírusu.

Vírus pôsobí – je to v podstate robot – na základe prítomnosti špecifických sociálnych príznakov. Ak im človek nezodpovedá, tak sa stane predmetom útoku. Nič viac a nič menej.

Druhá strana preto okamžite vypracovala metódy, ako nakaziť nevinného, či zachrániť vinného, t.j. ako prehodiť zodpovednosť za zlé činy na druhého, lebo práve činy vyhodnocuje robot-vírus. A toto prebieha aj u nás v súčasnosti pod vedením Čiernej Matky a jezuitov vo vláde a v parlamente. Oni dobre vedia o čo ide, ale aj to, že majú už len VEĽMI málo času. Zvoní im umieráčik.

Dňa 26.06.2021 bola na Zemi zničená civilizácia, ktorá nás dlho ovládala pomocou politiky. Riadili dva procesy: kontrolovali chovanie sa obyvateľstva a technologický progres mikroelektroniky na naše ovládanie na Zemi. Elektronika je nástrojom psychotroniky, t.j. ovládania človeka skrz frekvencie. Hovoríme o mikroelektronických prvkoch v počítačoch, mobiloch a vôbec vo všetkom dnes.

Masovokomunikačné prostriedky – médiá – ako sú televízia, rádiá, časopisy, noviny, ale dnes najmä mobilné telefóny a internet predstavujú maximálne efektívnu metódu ovládania vedomia človeka. Patria tu všetky formy používaných elektromagnetických vĺn.

V tejto dominantnej oblasti sa na Zemi zmenili majitelia. Možno teda očakávať, že v dohľadnej dobe dôjde k spomaleniu vývoja v tejto oblasti. Možno sa to odzrkadlí aj na intenzite nasadzovania technológií 5-7G v našej krajine. Tí, ktorí to z centra na Zemi riadili boli zničení, totálne zlikvidovaní. Teda noví majitelia starých, t.j. reptiloidov zničili. Zároveň boli zmenené tie frekvencie, ktorými nás riadia. Následkom toho sa človekovia budú postupne vracať k normálnemu vedomiu.

Na Zemi neostal nik, kto by vedel v tomto smere pokračovať vo vývoji. Teda čo nestihli plne odovzdať na realizáciu, to sa už nezrealizuje.

Choroba však bude pokračovať a aj bude plniť úlohy, ktoré sú do nej zaprogramované.

A ako budú reagovať vlády krajín? Tam, kde vedia o tejto udalosti z 26. júna t.r., tam sa už postupne začal meniť kurz ich politiky. Teda nie ani tak vedia o udalosti, ale skôr ide o pochopenie zmeny vo vertikále moci.

Najviditeľnejšie to už prejavila Veľká Británia (jej premiér), Singapur a Japonsko. To však neznamená, že každý člen mocenskej mašinérie sa zmení. Vôbec zmena v správaní sa je vždy veľmi zložitá vec. Vzhľadom na to, že slovanské krajiny sú pod najtvrdšou kontrolou jezuitov, u nás sa to prejaví asi medzi poslednými. Teda hovoríme o zmenách na úrovni prezidentského paláca, vlády a VŠETKÝCH poslancov parlamentu. Všetci ťahajú za jeden povraz, iba sa hrajú na „dobrých“ a „zlých“. Za peniaze.

Okolo októbra 2021 možno očakávať zmeny vo vládach slovanských krajín, ale v prvom rade pôjde o kozmetické úpravy. Teda budú podhadzovať takých, ktorých „nie je škoda“. A vôbec nie sú vylúčené násilné operácie s cieľom postrieľať nepohodlných. Už to pripravujú dávno.

Tak či onak pôjde len o prechodný variant, ktorý už nepotrvá dlho.

Treba vedieť o ešte jednej dôležitej udalosti. Od 20. septembra 2020 sa stalo nevýhodným byť na Zemi podliakom. Zemeguľa – ako všetko vo Svete – má okrem Tvorcu, užívateľov aj svojho Majiteľa. A teraz už prebieha na Zemi boj na úrovni plného znovunastolenia vlastníckych práv. A práve 20. septembra vydal Majiteľ definitívny rozkaz na ustanovenie poriadku tak, ako si ho predstavuje On. Od tohto dátumu sa začali rozsudky na „vynulovanie životnej skúsenosti“ vydávať ako norma. Stane sa tak každému, kto nesplnil svoje životné poslanie – podľa miery zavinenia dnešnej situácie, a to bez ohľadu na to, koľko zarobil peňazí.

Sloboda nenastáva vtedy, keď vlastníte všetko, ale vtedy, keď nič nevlastní vás.

Likvidácia okupantov sa už rozbehla – systematicky a nezadržateľne.

28.07.2021

NAŠI PARTNERI: