KONIEC VLÁDY JEDNEJ STRANY 3

13. augusta 2021 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Pokračujeme v našom cykle o vláde jednej strany. Pre tých, ktorí sa neoboznámili s predchádzajúcimi článkami, naozaj žijeme pod vládou jednej strany, pod ideológiou, ktorá nastavila nám už až veľmi dobre známu koncepciu. Je úplne jedno, či hovoríme o koalícii či opozícii, je to v podstate pravá a ľavá ruka toho istého diabla. Komu to stále nie je jasné, ten už sotva dlho prežije.

Naše zameranie je – ako už tradične – koncentrované na Jemnohmotný Svet. A ako sme už neraz opakovali, nie sme tadescomani ani podobní ?–mani. Stojíme vyložene na pozíciách slovienskej metafyziky. Nič viac a nič menej.

Pri práci s J/S síce mágovia – a najmä Vatikán – často používali artefakty, ale toto je už minulosťou. Funkčné artefakty boli všetky nášho pôvodu, iba nám ich pokradli, keď nás pokresťančovali, teda keď vraždili našich Prѣdkov. Keďže im už všetky artefakty naši žreci vypli, tak sa v minulých pár rokoch (od r. 2018) rozbehli najmä po slovanských zemiach a horúčkovito hľadali nové, resp. niekoho, kto by im sfunkčnil tie „ich“. Samozrejme, že šéf vatikánskej tajnej služby – kardinál Tomko, jezuitský plukovník – nezabudol ani na Slovensko. A preto sa aj vám môže stať, že vás bude niekto nahovárať, aby ste hľadali a najmä komusi posunuli u nás nájdené artefakty, jedno vtedy môžete vedieť isto – navrhujú vám to jezuiti…

V skutočnosti artefakty sú čo do funkčnosti či účinnosti až niekde na treťom mieste. Najdôležitejšie je to, s kým človek hovorí, teda kam vedie jeho komunikačný kanál do J/S.

Tí, ktorí sa nám doteraz zdali všemocní nás riadili cez artefakty, na ktorých postavili matrice, ktoré ukotvili práve na týchto artefaktoch. Dnes sú však všetky tieto ich „technické“ prostriedky zničené. Ale nečakajte, že všetko sa hneď automaticky zmení k lepšiemu. To je iba nastavená objektívna podmienka. Ukazuje sa, že nakoniec najväčší problém sú subjektívne podmienky, teda ochota či schopnosť každého aj jedného človeka myslieť vlastným rozumom. Po takej dlhej dobe sa to u mnohých začína kryštalizovať ako neprekonateľný problém.

Technické prostriedky – frekvencie a podobne – nazývajú v prostredí spravodajských služieb rádionika, či niekde nájdete aj názov biorezonancia.

Tento postoj mnohých našich krajanov je síce vysvetliteľný, ale vysvetlenie je málo. Teda pre tých, ktorí už nemyslia.

Je to spôsobné sčasti aj tým, že na našom území došlo v minulosti k hromadnému, surovému vyvražďovaniu našich Prѣdkov. Kto sa narodí a vyrastá v emanáciách Duší, ktoré boli vo veľkom množstve, zákerne, podlo, ale najmä nezaslúžene a nespravodlivo pozabíjané, tomu sa Duša trochu „zdeformuje“. A kto sa narodí a vyrastá v takom energeticko-informačnom poli, toho psychika je neraz už sčasti deformovaná. To je to, čím sa pochválil kardinál Tomko pri jednej z častých návštev Slovenska na Smolenickom zámku (do r. 2013), že nás dlho nemohli pokoriť, až kým nepovraždili jednorázovo 400-450 tisíc nielen vojakov, ale najmä ženy a deti, vrátane kojencov. Vojakov – ako už vieme – vylákali na bojové pole, kde aktivizovali jadrový výbuch.

To je jezuitská „starostlivosť“ o našu zem.

Keď bude toto pole odstránené, všetko sa rýchlo zmení a každý bude môcť využívať svoje prirodzené schopnosti… ak sa toho dožije.

Na takéto čistenie sú však potrebné patričné prístupy, t.j. oprávnenia. A dosiahnuť sa to dá likvidáciou týchto emanácií – preklínaním.

Ako sa teda chrániť? Sú veci, ktoré fungujú vždy všade. Hlavné je uchovať si pokoj mysle, udržiavať ju v stave rovnováhy. Existuje pravidlo, že človek nemôže byť riadený tým, čo nedovolil spustiť, čo neaktivizoval.

Nezotrvávajme teda v stave nepokoja, neistoty. Musíme proste vedieť. Je to nutná, aj keď nepostačujúca podmienka.

Na potvrdenie tohto tvrdenia existujú aj technické – nie iba metafyzické – dôkazy.

Keď Američania použili atómovú bombu v Japonsku, tak po japonskej kapitulácii sa rýchlo náhlili do zóny jadrového výbuchu. Chceli mať spoľahlivé informácie o pôsobení jadrovej zbrane. Na základe skúšobného výbuchu v USA pred nasadením zbrane v Japonsku usúdili, že minimálne v prvých dvoch pásmach jadrového výbuchu nemôže ostať nikto živý. Na ich veľké prekvapenie však zistili, že v druhej zóne našli pomerne veľa živých, ktorí navyše nijako neutrpeli od jadrového výbuchu a nasledujúcej radiácie. Informácia bola také dôležitá, že ju na 30 rokov prísne utajnili. Po 30 rokoch však utajenie prerušili a tieto údaje sa stali podkladom pre vypracovanie všeobecných pokynov. Výsledný súbor pod názvom Planning Guidance for Response to a Nuclear Detonation v druhom vydaní z r. 2010 môžete nájsť na americkej vládnej stránke a dá sa stiahnuť aj v pdf verzii.

Hlavné oblasti pôsobenia podľa sily atómovej bomby zobrazuje tento obrázok:

V opise sa podrobnejšie uvádzajú 4 hlavné zóny pôsobenia jadrového útoku:

Japonci sú známi praxou meditácii, takže v takomto stave mysle im neuškodil ani jadrových výbuch – teda mimo epicentra.

V podstate analogické výsledky boli zistené aj po havárii jadrového reaktoru v Černobyle. V prvej zóne neprežil síce nikto, ale všetkých ostatných urýchlene evakuovali. Tu sa ukázalo, že nie pre všetkých mali pripravené náhradné bývanie, tak mnoho z ožiarených sa veľmi rýchlo vrátilo do miesta svojho pôvodného bydliska v okolí Černobyľu. Tí, ktorí boli ožiarení a premiestnení zo svojho domáceho prostredia pomreli v bolestiach na leukémiu. Američania síce spôsobili – sabotážou – tento výbuch, ale ani po rozbití ZSSR obetiam na Ukrajine nijako nepomohli. Išlo o pol milióna obetí. To je demokracia.

Tí, ktorí tam buď ostali a aj tí, ktorí sa rýchlo vrátili prežili v pohode a nepomreli na následky ožiarenia.

Nuž, netreba neustále v hlave preberať problémy a najmä nie tie udalosti, ktoré sa ešte nespustili. Netreba sa ani zapájať do takých jalových diskusií. Treba mlčať a pracovať mysľou a meditáciami, nenapájať svojou životnou energiou neoverené nezmysly, teda inak cudzie plány na našu likvidáciu.

Samozrejme, že aj tu treba vždy používať Zdravomyslie. Jedna vec je byť osobne, Rodovo a Národne pripravený budovať a brániť svoju vlasť, a druhou je materializovať cudzie plány proti nám. Tieto postoje sú energeticky absolútne odlišné. Naši Prѣdkovia hovorievali, že mládež dneška sú bojovníci zajtrajška. Ak sa pozrieme na dnešných mladých mužov, tak voľky-nevoľky sa objavujú obavy o prežitie nášho Národa. Trenkáči, tielkáči v šľapkách, „tvrďasi“ s energetickým nápojom či radlerom v ruke a ošľahaní vetrami ventilátorov a klimatizácií barov a diskoték, prípadne jazdou na kolobežkách. A ak náhodou nemajú trenírky, tak majú nohavice obtiahnuté okolo nôh, ale s veľkým voľným priestorom okolo zadku. Už nebohý ruský generál Boris Ratnikov upozorňoval, že také nohavice okrem nepohodlného, ale najmä pre voľný pohyb značne obmedzujúceho pôsobenia opticky zväčšujú zadky chlapcov. No a to je príťažlivé pre homosexuálov…

A trenkáči – ani ich nenapadne sa zamyslieť, čo sa stane s ich kolenami, píšťalami a členkovými kĺbmi, ak sa po nich „zvezie“ čo iba hrana podrážky kanady… Ale veď na to nikto v televízii neupozorňoval a žiadne pravidlá športového zápasu to predsa nedovoľujú…(?!). No a tak sa sústredili na zabezpečenie si testovania a dovolenku v Chorvátsku. Mohli síce čas (a možno že poslednú možnosť) venovať sa pohybu po našich horách a nájsť si vhodný terén, ale oni radšej bežali do Chorvátska. Nuž, tu iba jednu poznámku k téme. Kto chce prežiť proti presile s ťažkou technikou, ten musí premiestniť boj do oblastí, ktoré sú nedostupné autám a ťažkej technike. Keď nepriateľa donútite vystúpiť z auta, už je to len pešiak.

Tu neraz vyskočí aj otázka, ako je možné, že prečo tí, ktorí už dávno fyzicky likvidujú najlepších človekov spomedzi nás ostávajú bez trestu?

Nuž, nie je to už celkom tak. V tejto súvislosti môžeme spomenúť nedávnu vraždu už spomenutého B. K. Ratnikova, známeho generála KGB a špecialistu v oblasti paranormálnych javov. Podľa popularizovanej verzie na ruských weboch po smrti (presnejšie vražde) odišiel do „Mesta Bohov“. A to teda ani náhodou. Po smrti sa sám a kontrolovane presunul do tej časti J/S, ktorá je vyhradená vysokej kategórii mocných žrecov, či inak – ak sa vám to páči – najsilnejších mágov. Niektoré ezoterické školy túto oblasť nazývajú „Magónia“. Pôsobia tam len tí najmocnejší.

Odtiaľ Ratnikov do dvoch (2) týždňov ZNIČIL viac ako polovicu tzv. „duchovného rádu“ sídliaceho na Malte. Teda VŠETKÝCH tých, ktorí sa podieľali na prípravách a realizácii jeho vraždy. Teda zabitie dnes mocného žreca nie je vykúpením a cestou k ovládnutiu sveta a návratu ich totálnej kontroly nad Slovanmi. Je Ráno Svaroga. Po likvidácii tejto elity (ako sa oni sami nazývali) sa vo svete začalo veľa meniť.

Napríklad v Rusku dostala domáca putinovská elita strach a značne upustila od tlaku na likvidáciu ruského národa. Iniciatívu teda prebrali ich zahraniční „partneri“. A našim tupcom to stále akosi nedochádza…

Globálne zmeny už začali, sú planetárneho rozsahu. Ale spustili sa už aj regionálne, národné, či individuálne.

Analógia systému, v ktorom žijeme je šachovnica. Je zostavená zo 64 bielych a čiernych políčok. Každé políčko predstavuje jednu slnečnú sústavu, teda spolu je ich v našom systéme 64. A my sme jednou z nich. Tak či onak, sme vzájomne prepojení. Jednou z prioritných akcií bolo zrušenie „zázrakov“. Ako sa píše v Sloviensko-Árijských Védach, svet zázrakov je nie veľmi vhodným svetom pre nás. Na jednej strane ten, kto systematicky pracuje nedostane nič, ale zato ten, kto nerobí nič – žije v blahobyte. Takéto niečo sa vo Svetlom Svete pochopiť nedá. Naša evolúcia je systémovo postavená na práci a zásluhách prácou nadobudnutých.

Takže zázraky boli zrušené. Ale nebudeme zostavovať žiadne zložité dôkazové schémy. Do šiestich až siedmych mesiacov nastúpia také zmeny, že to už pochopí naozaj každý.

Na úrovni Midgard-Zeme bol inštalovaný princíp Spravodlivosti a Rodovej zodpovednosti. Znamená to, že za zločiny proti človekom budú potrestaní nie iba tí, ktorí sa ich dopustili, ale budú zlikvidované celé ich rody. Takéto zločiny nie sú viac bez odozvy. Nazývame to aj rozkódovaním ducha. Ale aby bolo jasné tým, ktorí proti nám stále kujú plány, majú teraz na výber. Buď prestanú a môžu sa dožiť pokojnej staroby, možno že aj nejakej tej reinkarnácie v inom Svete Javi (4-rozmernom), alebo budú pri zachovaní plného vedomia a teda preciťovania všetkej bolesti (po smrti) postupne „rezaní žiletkou“ na tenulinké plátočky. Iste, aj vo fyzickom svete sa dá strašne mučiť – ale raz príde smrť a koniec bolesti. Ale tu to bude trvať tisícročia, státisícročia – a nakoniec definitívny a neodvratný koniec. Odchod do nebytia. To je dnes „ponuka pre nich“ ako „elitu“. Preto tí, ktorým to pred smrťou ukážu zomierajú so strašnou grimasou na tvári. Nazýva sa to aj „maska démona“. Nedá sa po smrti odstrániť žiadnymi olejčekmi a podobne, preto ich čoraz viac pochovávajú v uzavretých rakvách.

Pred asi rokom bola zablokovaná tzv. „vitálna energia“. Je to tá energia, pomocou ktorej sa dá meniť okolitý svet. Momentálne je k dispozícii iba zaľúbencom. Takáto mocná energia sa ale nedá dlho blokovať. Je však určená pre človekov – ale mali by mať jasnú myseľ a nie sa skrývať za maskami. Tí sú už mŕtvi.

Už len pre úplnosť zopakujme že už bola spustená globálna čistka mágov. Na vrchole človečenskej vertikály moci sídlia mágovia, v našej tradičnej spoločnosti žreci. Oni sú zodpovední za formulovanie zmyslu, za generovanie ideí a za všetko ostatné, čo sa má materializovať. Mágovia – žreci – v značnej miere zodpovedajú aj za spojenie s J/S. Preto bola spustená čistka NAJMÄ satanistických mágov. A mágovia sú v podstate dnes iba takí. Netreba sa teda diviť, že ich bude oveľa menej. Ale aj tí, ktorí majú takéto schopnosti a nepatria ku satanistom, ale ich ani nevyužili pre prospech človekov, budú potrestaní za nečinnosť. Celý proces skončí tým, že ich nahradí iba malá skupinka žrecov, teda tých, ktorí môžu riadiť. Oni preberú všetky tie funkcie, ktoré doteraz realizovali mágovia. Ale medzi nich sa nebude dať dostať za žiadne peniaze!

Dôjde k anulovaniu všetkých práv všetkých tých, ktorí v dnešnom svete majú práva. Nebudú viac nadradené rasy, vyvolené národy, vládcovia. Títo sa k nám v minulosti priplichtili ako akýsi cudzinci, nad ktorými sme sa zľutovali. Postupne sa medzi nami udomácnili, potom začali aktívne slúžiť, potom nás viesť, až nakoniec prevzali všetky naše prirodzené práva. Aj toto bolo zrušené. Veď princíp práva je princípom moci, na ktorej je postavené vládnutie.

Už v dohľadnej dobe dôjde k dôslednému uplatneniu princípu prirodzeného práva na Midgard-Zemi. Prežijú tu iba tí, ktorí majú právo sa na Zemi nachádzať.

Ďalšou zložkou tejto problematiky je prítomnosť legitímnych vládcov. Kto sú to tí „legitímni vládcovia“? Sú to predstavitelia tejto moci na Zemi aj v J/S. Veď prečo je u nás doteraz tak zle? Lebo na našom území už veľmi dlho nemáme nášho vládcu. Napríklad v Rusku bol posledným legitímnym vládcom Ivan IV., ktorého až 160 rokov po smrti začali Romanovovci titulovať „Hrozný“. Po ňom na krátku dobu túto tradíciu obnovil Stalin, ale nestihol to zvrátiť. Všetci ostatní – vrátane u nás inštalovaných „mocipánov“ – sú nikým, aj keď poniektorí z času na čas mohli niečo dobré pre národ urobiť.

Vládca v J/S je tá entita, ktorá má odtiaľ zodpovednosť za dané územie.

Dnes nám vládnu tí, ktorí nám vládnu preto, lebo u nás nemáme poriadok (nie opačne!). Hoci oni nám neustále vysvetľujú, že je to správne.

Je predpoklad, že už v blízkej budúcnosti dôjde k rozdeleniu Sveta na 8 regiónov. Je to návrat k prastarému deleniu, ktoré bude iba znovu obnovené. Znamená to, že ovplyvňovanie jedného regiónu druhým bude značne obmedzené. Proste nebude možné prísť z iného regiónu a nariaďovať nám ako máme správne žiť.

Zároveň sa odpája energetické zabezpečene všetkých cirkví. Každá cirkev je inštitút a každá viera je nástrojom obchodnej politiky. Popi sú zamestnanci.

Svetová vláda si v minulosti striktne podriadila všetky vládne štruktúry vo svete. Všetky vlády dosadzujú oni a „voľby“ sú iba divadielko pre naivných hlupáčikov. Veď práve na takých stojí celá demokracia.

Dnes sme pod kontrolou Čiernej matky, ktorú tiež inštalovali oni. Jej úlohou je definitívne zlikvidovať posledných Slovanov v našej zemi, aby prežil jej národ, teda vyvolení.

Mágovia ju nabili energiou a dali jej pole na vytváranie programov proti nám, obyvateľom a potomkom našej zeme. Vidíme na vlastnej koži, že jej programy sú naozaj silné, ale zároveň sa z nich dá prečítať obrovská nenávisť voči nám. Ostáva si uvedomiť jeden závažný fakt – odkiaľ jej dodávajú energiu? A tu je odpoveď veľmi prostá – každý, kto sa zúčastnil volieb bez ohľadu na to, koho volil – dal svoj súhlas, teda presnejšie uzavrel dohodu na donorstvo svojej vlastnej životnej energie. Takže dobré ráno – všetci účastníci jezuitského obradu prezidentských (ale nie iba prezidentských) volieb jej dodávajú svoju životnú energiu. Ona ju – verná svojmu národu – používa pre svoje účely.

V J/S ju možno vyhlásiť za našu nepriateľku, preklínať a zrušiť všetky dohody. Ale ako vidíme, naivní vstúpenci psychohry koalícia-opozícia sa domáhajú ďalších volieb – a teda ich dobrovoľné donorstvo pokračuje. Dobrovoľná účasť v ich hre je súhlas s ich podmienkami – a to aj vtedy, ak zahŕňa likvidáciu voličov. Dali na všetko svoj súhlas.

Svetová vláda teda zaviedla striktne direktívne riadenie, teda všetci politici plnia iba pokyny, ktoré dostávajú do rúk. Teraz sa to však obrátilo proti nim. Ako sme uviedli v minulom článku, 26.6.2021 bola zlikvidovaná podzemná centrála reptiliánov aj s nimi všetkými. Porušili dohodu a prišiel následok. Keďže špička bola zlikvidovaná, tak úradníci prestali dostávať pokyny. Znamená to, že teraz nevedia čo ďalej robiť. Oni totiž už nevedia samostatne rozmýšľať. Veľmi dlho to od nich nebolo požadované. Teda v podstate všetky vlády ostali „na holičkách“. Nastupuje fáza ich improvizácie, ale bez schopnosti zrealizovať celý plán. Ostali sami – ale ak porozmýšľame, tak ostali proti Národu.

V sedemdesiatych rokoch minulého storočia sa k moci v Západnej Európe dostali zložky nacistov – zločinci. U nás – vďaka socializmu – sa im to vtedy nepodarilo. Až v deväťdesiatych rokoch to dosiahli u nás – a tiež zaviedli vládu zločincov, t.j. privatizérov. U nás sa teda odohralo to isté ale so značným oneskorením. Znamená to jediné – všetko je riadené z jedného centra. Teda Rím-Londýn-Švajčiarsko. A všetko pravdepodobne zhora Levitmi z Baskitska.

Praktickú moc – podľa ich príkazov – realizovali USA. Ale od nich od 26.6.2021 už neprišiel ani jeden papier s inštrukciami. Ak niekto dlhodobo dostáva všetko nalinkované na hotovom papieri, tak po dlhšej dobe stratí schopnosť niečo podobné – čo do kvality riadenia – vytvoriť sám. Preto sa to teraz začne rúcať ako domček z kariet. Ale aj to môžu využiť len tí z našej strany, ktorí dokážu rozmýšľať vlastnou hlavou.

Ich posledná nádej – podľa odhadu analytikov – je využiť určité astronomické úkazy. Ale to im už nezabezpečí miesto v novej riadiacej mocenskej sústave sveta.

A prečo boli zlikvidovaní reptiliáni? Vakcinovaný človek aktom vakcinácie dobrovoľne uznal moc reptiliánov nad sebou. Druhá strana počkala, kým počet vakcinovaných narástol do potrebnej úrovne a potom oznámili reptiliánom, že privlastnením si vakcinovaných za nich odteraz zodpovedajú. Teda na základe platných dohôd, majú povinnosť im zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň vývoja, životnej úrovne a všetko s tým spojené.

Išlo o to, že na Zemi vývoj už dlho postupuje nesprávnym smerom.

Reptiliáni výzvu odmietli, čím porušili platnú dohodu. Preto boli zlikvidovaní.

Všetci očkovaní nadobudli po 26.6.2021 nových pánov. V každej vakcíne je čiastočka, ktorá podobne ako značka na uchu kravy svedčí komu vakcinovaný patrí.

Teraz sa všetci presunuli k starým bohom, ale to nie oni zlikvidovali reptiliánov. Jednoducho toto bol stav niektorých národov pred pokresťančením, teda jazyčníkov. Všetkých, okrem Slovienov a Árijcov, pretože my sme nikdy žiadnych bohov neuznávali, my sme Pohania.

Návratom k starým bohom však nič nevyhrali. Svet bude tak či onak podelený na 8 regiónov, a to striktne. Či už škandinávsky či grécki bohovia, všetci budú mať vyhradené pole pôsobnosti iba v jednom z regiónov. A kto sú to – čo do pôvodu – bohovia? Sú to zvieratá Adama, teda tie bytosti, ktoré mu boli dané, aby si cez nich podriadil svet. Opisuje to Tóra.

Všetko sa vracia naspäť, aj keď postupne. Netreba to – ako sme už upozornili – deliť na biele a čierne. Ide iba o to, či sa plní alebo neplní predurčená funkcia. Ostatné nemá zmysel.

Týmto sa v priebežnom kroku opravil jeden prastarý omyl. A ako to bude so Zlatým Vekom? Nuž, v novembri minulého roku bolo doň otvorené prvé okno. Či otvorenie potrvá rok alebo viac zatiaľ presne nevieme, ale môžeme to odhadnúť podľa starého indického proroctva. Ak nedokážeme doň vystúpiť, tak ďalšie bude niekedy – podľa indického proroctva – otvorené až o 10 rokov. Ale ak by tento stav a tlak na nás trval ešte 10 rokov, tak by sme sa ho sotva dožili. Ak teda nedokážeme doň vyskočiť, tak aspoň nastúpi spravodlivosť. Na 10 rokov je to aj tak veľký krok a pomoc.

Zlatého Veku sa však nevzdávajme! Všetko záleží na nás!

13.08.2021

NAŠI PARTNERI: