ÚVOD

Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery (Základné práva a slobody)

ÚSTAVA SR - Základné práva a slobody
skcsenderu

Všetko má svoj čas - a náš čas Slovanov nastupuje, nedajme sa oklamať

TEKTONICKÝ ZDVIH

Ak nepoznáme podstatu procesu, tak sme buď obete alebo potrava

TEOLOGICKÁ GLOBALIZÁCIA

Hlavné nástroje nášho rozdelenia sú postavené na nevedomosti - vrátane našej

BYŤ PROTI UŽ NESTAČÍ

Skýti, Rusi, Slovieni sú jeden a ten istý národ. Preto sme si stále najbližší

SKÝTI

 https