KROK VPRED

20. apríla 2019 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Tohto roku sme absolvovali už druhý cyklus seminárov zameraných na meditačné odstraňovanie negatívov metódou sibírskej Vedmy Nadeždy. Doteraz boli všetky semináre u nás koncipované ako začiatočnícke, ale vzhľadom na veľký počet tých, ktorí sa ich už stihli zúčastniť môžeme už teraz povedať, že absolventi týchto začiatočníckych seminárov už môžu v budúcnosti podstúpiť aj Veľké semináre. Takto teda na jeseň už pripravujeme veľký seminár.

Technika riadených meditácií vyvádza všetkých Človekov – lebo nie iba takýto chodievajú na semináre – na úroveň šesťnástej a vyššej rozmernostnej a čakrálnej štruktúry. Úrovňe „Beregiňa Jesm“ pre ženy a „Svarga Jesm“ pre mužov (alebo aj spoločná) sú však už úrovne oveľa vyššie. Tieto afirmácie vyvádzajú tých, ktorí ich používajú na bezpečné cesty v Jemnohmotnom Svete, alebo ak chcete v Astrále. Na týchto cestách máte garantovanú energeticko-informačnú bezpečnosť.

O bezpečnosti hovoríme preto, lebo táto riadená metodika zabezpečuje prechod každou vysokou rozmernostnou štruktúrou 3x. Prvý raz to je pod priamym vedením samotnej Vedmy, druhý krát je to zostup nadol po ukončení seminárov a odchode domov. Kto pokračuje v meditáciách samostatne a pustí si ich zo záznamov v internete – bez ohľadu na to, ktorý seminár – ten prejde (teraz už samostatne) tým istým bodom tretí krát. Metóda prechodu každej novej úrovne tri razy zabezpečí, že nikto, kto sa vážne venuje tomuto druhu slovanských meditácií sa nikdy nedostane do blázninca. To musíme zdôrazniť preto, lebo takéto ústavy sú dnes plné adeptov všakovakých cudzích systémov meditácií, ktoré však neraz končia stratou duševného zdravia. Nepopierame, že existujú metódy na rýchly výstup do vysokých rozmerností. „Vytiahnutie“ nahor a ponechanie napospas reakcii nie je plne bezpečný systém pre všetkých. Medzi takéto metodiky najčastejšie patria jezutmi podporované systémy meditáci aplikované krišnaitmi či budhistami. Treba však vedieť, že dnes reklamovaná podoba „indickej“ védickej kultúry alebo „tibetskej“ kultúry už dávno nezodpovedá pôvodnej árijskej metodike, hoci sa tak prehlasuje. Indickú tradíciu prerobili jezuiti/krišnaiti, tibetskú zase Číňania na Bon-Po, teda jedno aj druhé je dnes Čierna mágia. Právo slobodného výberu je vždy rešpektované. Právo však neeliminuje reakciu na vykonaný výber rozhodnutia. Táto kauzálna reťaz je proste neodvolateľná.

Rovnako tu patria tie „meditácie“, ktoré sú vedené v cudzom jazyku. Naši Predkovia nikdy nepoužívali ani len slovo, ak bolo nezrozumiteľné. Najčastejšie sa staneme donormi pre parazitov. Výstrahu teda každý dostal.

My už vieme, že čo do štruktúry jemnohmotných tiel na Zemi neexistujú silnejšie bytosti ako biely Človek. Naši muži sa už rodia so 4 aktívnymi čakrami a rozpracovávajú 5. čakru. Je to tak preto, lebo platí Kon, ktorý hovorí, že každý hráč v 12-rozmernej Hre má právo tvoriť sebe podriadené štruktúry o 3 rozmernostné a čakrové štruktúry nižšie. 4 čakrového muža môže porodiť iba 7 čakrová žena. Teda naše ženy sa rodia 7 čakrové a rozpracovávajú si 8. čakrálnu štruktúru – dokážu si osvojiť a podriadiť štruktúru Smrť.

To však platí len dovtedy, kým nevstúpia do sexuálneho vzťahu s Cigánmi, klonmi, zmeskami, sivími, čiernymi, žltými, či akýmikoľvek ich kombináciami. Z takéhoto vzťahu sa už môže narodiť iba 3 čakrové dieťa bez šance na dosiahnutie vysokorozmernostných štruktúr. Výnimku tvorí najefektívnejšia zbraň navrhnutá na našu likvidáciu – žena sivého národa, ktorá sa rodí so 6 čakrami. V tradícii ich nazývame „Chiméry“. Jav je známy aj ako „inštitút judských žien“. Ale ani ich deti nepresiahnu 3. čakru. Toto všetko znamená smrť Rodu, záhubu Krvi, koniec bieleho Človeka. Tu nejde len o farbu kože – tú dnes majú aj zmeskovia – ide o štruktúru jemnohmotných tiel a schopnosť Živatmy vystúpiť do 16. a vyššej čakrálnej štruktúry a nakoniec sa vrátiť s novou skúsenosťou do Centra, odkiaľ predtým vyšla.

Na základe životnej skúsenosti každej vrátenej Živatmy Centrum vytvára nové Živatmy, ktoré už obsahujú aj skúsenosť každej Živatmy, ktorá sa z Kruhu Absolútna vrátila.

V Jemnohmotnom Svete – Astrále – nazývajú nízkočakrálne štruktúry „mŕtvym obyvateľstvom“ či „mŕtvou civilizáciou“. To preto, lebo ich ponímanie Sveta nikdy nepresiahe 3. čakru – vo Vesmíre dávno známy jav. Takto sa žiadna Živatma nevráti do Centra, kde bola stvorená a neprinesie nazad svoju skúsenosť – čo je základnou úlohou každej Živatmy vo Vesmíre. Preto takáto Civilizácia – aj Zem či Zeme na ktorých žije – neodvratne podlieha LIKVIDÁCII.

Ak úlohu nezvládneme, tak Zem bude neodvratne zničená.

12-rozmerná Hra siaha za našu Zem – obsahuje aj iné Zeme. Teda to, čo bolo vytvorené vnútri 12-rozmernej Hry nemusí znamenať, že to bolo vytvorené na Midgard Zemi. Naši Žreci v minulosti vytvorili tvárne bytosti s 3 čakrovou štruktúrou. Bola to chyba, ale vieme, že pôvodne išlo o snahu vytvoriť takých sluhov, ktorí bez ujmy prežijú Noc Svaroga a uchránia nami uložené artefakty a Znanie tak, že keď znovu svitne Ráno Svaroga, tak ich znovu odovzdajú Človeku. Cykly Dní a Nocí Svaroga totiž na tvarov neplatia.

Číňania dnes nie náhodou vykopávajú pyramídy, artefakty či múmie bielych Človekov. Bolo to naše územie a oni ho mali uchovávať pre nás. Došlo však k zmene – teraz nás chcú zničiť a používajú proti nám naše Znanie. Znamená to, že Temné štruktúry ich dostali pod plnú kontrolu. Preto v skutočnosti ani oni nevedia, prečo tak činia. Čin je však čin a dôsledok je neodvratný.

V Astrále platí, že vyššia Bytosť má právo riadiť nižšiu Bytosť – hovoríme o štruktúre jemnohmotných tiel. Ale ako je potom možné, že je to práve naopak – dnes oni riadia nás?

Všetko vo Vesmíre podlieha Konom Stavby Sveta – a tieto neporušujú najmä Temní. Práve naopak – oni ich ovládajú dokonale. To my sme dnes tí, ktorí žijú v naivite a iba sa sťažujú na cudzincov. Čas „sťažovania“ však skončil, záchrana je jedine vo vedomostiach, teda v osvojení si Konov Stavby Sveta. Nepríde žiadny „Mesiáš“ – lebo Mesiášom je každý Človek pre seba sám, ale hlavne spolu pre svoj Národ.

Už sme opísali účinok jedného z Konov, o ktorom sme donedávna netušili – čo však nikdy nič nemení na platnosti žiadneho Konu. Návod obsahuje Starý Zákon. V Knihe Kráľov sa opisuje prípad, keď matka chce zabezpečiť, aby na trón nenastúpil najstarší syn, ale mladší, ktorý bol jej obľúbencom. Poradila mu teda: „Vojdi v noci do spálne svojho staršieho brata a zanechaj v ňom svoje semeno“.

Kráľom sa stal mladší brat, pretože v staršom zanechal svoje semeno. Semeno a krv sú totiž fluidom Éteru, teda najvyššieho Živlu. V zmysle Starého Zákona je teda táto prax bežne používaná aj v „duchovných“ štruktúrach kresťanských cirkví (resp. náboženstiev). Ak si chce nadriadený zabezpečiť, aby ho podriadený nikdy „nepreskočil“, tak v ňom jednoducho „zanechá svoje semeno“. Je to rýdzo praktická, technická operácia.

Fluidom Éteru je aj moč a sliny. Preto tieto „komponenty“ obsahuje množstvo potravín v supermarketoch. Nejde o naivnú poveru, pretože prítomnosť cudzieho Éteru vytvára „bázu“, teda akýsi kanál cez jemnohmotné telá, pomocou ktorého môžu na subjekt pôsobiť čiernou mágiou. Teda neposlušného možno vždy potrestať, naivných človekov pijúcich nápoje a konzumujúcich potraviny s prímesami moču, drvenej krvi, semena či slín možno dojiť z ich životnej energie – a vybrali si dobrovoľne a sami! Nikto ich nenúti piť tmavé kolové nápoje či kávu, kupovať superlacné „superpotraviny“ za „super ceny“. A poslušný Spotrebiteľ vždy poslušne kúpi to najlacnejšie… vyberá však sám, bez prinútenia.

Vyberá teda každý dobrovoľne a sám. Veď nie náhodou Vatikán implementoval systém Matríc.

Vždy, keď na nás doliehajú depresie, prichádzajú negatívne situácie a celkovo sa veci nedaria znamená to, že niekto nám odoberá náš potenciál, našu životnú energiu. Odvykli sme si tieto veci prepájať, ale učme sa. Ak však nás niekto „dojí“ znamená to, že niekde sme porušili nejaký Kon, pretože – ako sme už hovorili – Temní prví vždy a zásadne dodržiavajú Kony.

Divné to je najmä vtedy, keď už máme veci pod kontrolou, staráme sa o čistotu svojho biopoľa, odstraňujeme negatív, odpisujeme sa na meditáciách, nekonzumujeme neznáme veci, neriadime sa ambíciami v zmysle matrice „Ja spotrebiteľ“, či „Ja egoista“ a podobne – ale aj tak nám odoberajú našu životnú energiu a potenciál. A tu prichádza ďalší poznatok – dohody, zmluvy, prísahy… Sami už nepamätáme, čo všetko sme podpísali, dohodli, s čím sme súhlasili, čo sme potvrdzovali prísahou. A treba povedať, že takéto záväzky platia ja vtedy, ak boli uzavreté v minulých životoch. A keby aj nie – čo všetko podpisujeme, s akými podmienkami súhlasíme, ak napríklad podpisujeme „obyčajnú“ zmluvu na úver v banke? Čítame všetky maličké písmenká? S čím súhlasíme pri odovzdávaní našich biometrických údajov? Čítame, čo všetko je napísané – hoci malými písmenkami – na obaloch potravín, ktoré kupujeme pre naše malé deti v obchodoch? Veď to kupujeme dobrovoľne… že to odporúča reklama, že nemáme pri sebe okuliare..? Atď, atď, atď…

Treba doplniť, že pečať ambícií je aj prípad, keď sa síce zaoberáme Slovanstvom, ale iba v zmysle „čo z toho mám ja?“, aj keď môžeme doplniť aj „čo z toho majú ostatní?“. Staré príslovie hovorí, že skôr možno uvidieť v tmavej noci čierneho jazdca na čienom koni ako pýchu (t.j. ambície) vo vlastnom srdci. Majme na pamäti, že stúpať nahor po zlatej strednej ceste Duchovného Vývoja je NAŠA POVINNOSŤ, nie predmet obchodovania. A scientologická metodika patrí medzi jezuitské praktiky.

Dnes nežijeme v Dŕžave, ale v kresťanskou cirkvou „vynájdenom“ a riadenom štáte. Základnou štruktúrou, pod kontrolu ktorej nás voviedli je Zákon. Teda v zmysle nášho ponímania to, čo je Za Konom. Hoci v každom štáte existujú ako keby „nezávislé“ zákony, pre všetky platí Medzinárodné Právo. Treba nám tiež vedieť, že sme ho odsúhlasili, pretože ho potvrdili naši volení zástupcovia za nás – veď sme ich vo voľbách sami volili. To, že sme volili niekoho iného nemá význam – dôležité je to, že sme sa zúčastnili vo voľbách. Dali sme teda na to svoj súhlas. Hoci nevediac na čo.

A teraz sa pozrime na technológiu, pomocou ktorej nás držia pod kontrolou a ktorú sme sami odsúhlasili. Je postavená na Morskom aj Rímskom Práve – súčasťami Medzinárodného Práva. Podľa Medzinárodného Práva môže byť za národ považovaná taká skupina ľudí, ktorá sa vie stretnúť, prerokovať spoločné otázky, dohodnúť sa na uzávere a potom ho spoločne dodržiavať. A tu hneď pozrime na seba – vedia sa Slováci stretnúť, spoločne jednohlasne dohodnúť na spoločnom záujme a potom sa toho všetci pridržiavať? Výsledok všetci vidíme. Jeden je katolík, druhý jezuita, ďalší člen konkrétnej politickej strany, iný zase Sloven atď. Navzájom sa všetci dávajú v médiách počuť, že oni majú pravdu, ale nemajú ju druhí Slováci a tak pekne dookola. Dôkazov je v médiách – teda zdokumentovaných – nadostač. V zmysle Medzinárodného Práva teda Slováci nie sú národ, pretože nie sú schopní sa stretnúť, dohodnúť na spoločnom záujme a potom sa dohody všetci držať. A teraz sa dobre zamyslite – videli ste niekedy, žeby jeden Žid nadával na druhého Žida v nejakom verejne prístupnom médiu? A hneď aj máme výsledok. Podľa Medzinárodného Práva teda Slováci nie sú národom, ale Židia sú. A tak – pretože Slováci národom nie sú – majú Židia právo prevziať nad takouto nepredvídateľnou skupinou dozor. A preto sú vo všetkých riadiacich štruktúrach nad nami práve oni. A to vďaka nám – my sme ich tam nominovali. My sa nevieme dohodnúť, My sa dobrovoľne zučastňujeme nich Hry pod názvom SLOBODNÉ VOĽBY. Nemáme sa teda načo hnevať – okrem samých seba. Sami sme si to zavinili.

Doplňme iba to, že v podstate všetky národy sú pod takouto nútenou správou. Okrem Židov. Aj všetky národy boli pokresťančené okrem Židov.

Komu teda vyhovuje, aby bol medzi Slovákmi taký stav rozdelenia ako je? Žeby Slovákom?

Biely Človek je pánom Zeme – Právom svojho pôvodu. Právom toho, že v podstate nepochádza zo Zeme, Právom toho, že má Živatmu, ktorá nepochádza z 12-rozmernej Hry. Právom toho, že je Človek.

Tvari boli vytvorení vnútri 12-rozmenrej Hry, keď bude táto ukončená, niet pre nich budúcnosť. A pre Človeka bude len vtedy, ak sa odpúta od komponentov 12-rozmernej Hry – pretože prístupy do Vyšších rozmerností má právom narodenia sa ako Človek. Právom čistej Krvi schopnej niesť prapôvodnú informáciu Vesmíru.

Keď sa narodí dieťa, v nemocnici vystavia doklad, v ktorom sa uvádza, že sa narodil Živý Človek. Tento doklad treba odniesť na úrad, kde vystavia doklad s názvom „Rodný list“. A tu sa zastavme a priblížme si, čo sa z hľadiska Medzinárodného Práva – v tomto prípade Morského – odohralo.

Prvý doklad – aby bol dodržaný Kon Stavby Sveta – svedčí o narodení sa Živého Človeka. V okamihu narodenia sa Človeka otvárajú vo Vatikáne na jeho meno bankový účet. Tento účet vyjadruje právo novorodenca na všetko, čo mu Právom narodenia na Zemi patrí – pretože je jedným z tých, ktorému patrí Zem. Toto konto obsahuje peňažné aj nepeňažné cennosti (vrátane drahých kovov, kameňov atď.). Človeku patrí aj to, čo zdedil po svojich Predkoch. Od okamihu otvorenia tohto vatikánskeho účtu sa tento stáva predmetom obchodovania na „burze“. Bez nášho vedomia – ale nie bez povolenia (mimochodom, koľkokrát sme dali škole právo vplývať na vaše dieťa podpísaním kontraktu pod názvom „informovaný súhlas“?). A žiadny Človek sa spravidla počas celého svojho – hodne skráteného – života o svoj účet neprihlási.

Okamihom vystavenia Rodného listu je Človek – v zmysle Morského Práva – prehlásený za nezvestného. Od tohto okamihu sa v nijakom oficiálnom dokumente neoznačuje ako Človek, ale ako „Fyzická Osoba“. Fyzická osoba je fantómový dvojník, ktorý nemá práva Živého Človeka. Existuje medzinárodný dokument pod názvom Práva Človeka (nie náhodou ho do slovenčiny prekladajú ako „Ľudské Práva“), ktorý špecifikuje, aké práva má každý Človek. Ale fyzická osoba nie je Človek, ktorý je v tom čase už nezvestný alebo vyhlásený za mŕtveho. Ústava každej krajiny zabezpečuje práva Človeku a Národu – ale v štáte žijú iba fyzické osoby a akási neformená, nesvojprávna skupina fyzických osôb, ktoré nie sú ani len svojprávne, a teda je nad nimi vykonávaný – úplne legálne – dohľad spôsobilým Židovským národom.

Fyzické osoby a organizácie, ktoré sa v štáte formujú na výkon dohľadu a dozoru nad fyzickými osobami sú formou štruktúrovanej moci orgánov súkromnej firmy, ktorá sa nazýva štát. Ako firma je štát iba dcérskou spoločnosťou inej, väčšej, materskej firmy, teda všetko je inak. Samozrejme, že existuje aj „Obchodný register“ všetkých takýchto firiem.

Keďže fyzická osoba nie je Človek, tak neplatia naň Práva Človeka ani Ústavou zaručené Práva Národa. Súdy, prokuratúra, polícia, daňový úrad a vôbec všetky orgány štátnej moci a správy majú právo robiť čokoľvek s fyzickou osobou – pretože to nie je Živý Človek, ale RAB. Všetky tieto orgány a organizácie NEMAJÚ PRÁVO podnikať nič proti Živému Človeku – ale Človekov v štáte niet.

Poďme ďalej. Podľa Morského Práva je nezvestný po 7 rokoch prehlásený za mŕtveho. Teda v čase okolo nástupu do školy sme všetci už oficiálne prehlásení za mŕtvych. Mŕtvy sa síce môže objaviť a prehlásiť za Živého Človeka – ale poznáte niekoho, kto tak učinil?

V štáte teda nežijú Človekovia, ale iba fyzické osoby, ktoré majú štatút nezvestných, teda sú nesvojprávne a de facto RABI. A nad rabmi je vždy vykonávaný dohľad a dozor, rabi nemajú žiadne práva – veď preto sú rabi. Všetko je teda úplne v poriadku a s našim súhlasom.

Dôkazom nášho súhlasu je aj naše dobrovoľné zapájanie sa do Hry, ktorú ONI nazvali VOĽBY. Ak si niekto myslí, že Hru vytvorili ONI tak, aby sa Človekovia mohli dostať do pozícií, v ktorých budú môcť rozhodovať o riadení krajiny – je viac ako naivný.

NAŠA ÚČASŤ V ICH HRE POD NÁZVOM „SLOBODNÉ VOĽBY“ JE NAŠIM SÚHLASOM S ICH HROU. V ICH voľbách niet žiadnej šance veci zmeniť. Inak povedané, každý účastník ich Hry je zodpovedný za aktuálny stav vecí v našej zemi. Dáva tým svoj súhlas.

Neznalosť neospravedlňuje. Nikdy a nikoho – a už vôbec nie v Hre Vesmíru.

Podľa Rímskeho Práva nie je jedno, akým písmom sa čo napíše. Slobodní Človekovia sú v oficiálnych dokladoch zapisovaní malými písmenami – prípadne prvým písmenom veľkým a ostatné malými. Veľkými písmenami sa do dokladov píše meno a priezvisko RABOV. A teraz sa pozrite do svojich dokladov totožnosti. Slovenská republika je jediný štát, o ktorom vieme, ktorý má v dokladoch totožnosti – občianke aj v pase – meno aj priezvisko písané malými písmenami. Pôvodne sme mysleli, že ide o dedičstvo po Československej socialistickej republike – ale potom by aj obyvatelia dnešnej Českej republiky mali zápis v dokladoch taký istý. Ale nie – podľa dostupných vzoroch dokladov na internete majú občania Českej republiky meno napísané malými písmenami a priezvisko veľkými.

Veľkými písmenami písané mená aj priezviská majú aj pasy takých štátov ako Izrael, USA, Veľká Británia, Ruská federácia, všetky európske krajiny a vôbec všetky, ktoré sme našli voľne dostupné na internete. Treba však dodať, že na pase existuje minimálne ešte jeden rozlišovaní znak, o ktorom nám je známa jeho funkcia. Je to písmeno „P“ napravo od fotografie a aj dole, v časti pre stojové čítanie. Hoci na internete nájdete polemiky o tom, že to je skratka „passport“, alebo „person“ – je to iba v rozmedzí dohadov. Je známe, že toto písmeno uvádza, že daná osoba nie je plnoprávna, že je nad ňou vykonávaný doroz/dohľad niekým iným. Takýto kód napríklad nájdete aj na kópii pasu bývalého amerického prezidenta Obamu aj jeho ženy. Na občianke síce tento kód nie je, ale tlačivo žiadosti na vydanie občianky sa volá formulár „P“.

Skutočné významy týchto kódov sú známe aj tým, ktorí kontrolujú pasy pri vstupe do danej krajiny, pretože im dávajú alebo nedávajú možnosť takúto osobu zadržať. Je to detailne premyslená, slobodomurárska metodika.

Skutočnosti ohľadom práv na Živého Človeka a fyzickú osobu sú známe aj sudcom – možno nie tým na najnižších postoch – a aj tým právnikom, ktorí sa zaoberajú Medzinárodným Právom.

Z pohľadu Jemnohmotného Sveta je dôležité vedieť ešte jednu vec. Bolo nám oznámené, že v tomto čase – v čase ukončovania starej, 12-rozmernej Hry – je dôležité vedieť a dodržiavať všetky Kony Stavby Sveta. Jedným z akútne nechápaných je Kon „Čo prehlásim, to aj som“. Stačí napríklad prečítať niečo v prvej osobe v knihe, na internete či reklame, alebo prevziať text nejakej piesne a spievať si ho hoci aj len pre seba. Najnebezpečnejšie je tak urobiť napríklad v cudzej reči – pretože význam slov platí bez ohľadu na jazyk. Rovnako je nebezpečné nosiť konkrétne prehlásenia na tričkách – rovnako nezáleží na jazyku a na tom, či daná osoba textu rozumie alebo nie.

Nehádajte sa ani s nikým o tom, čo znamená „SLOVEN“. Jemnohmotný Svet – možno si to priamo overiť cez vyslovenie slova a precítenia prechádzajúcej energie – odpovedá na výraz „SLOVEN“ termínom „RAB“.

Slovien je však energeticky veľmi silné prehlásenie, afirmácia.

Môžeme predpoladať, že až také silné – keďže toto je Zem Slovienov – že dodnes uznávajú naše práva na našu Dŕžavu a netrúfajú si nám napísať meno a priezvisko do dokladov totožosti VEĽKÝMI PÍSMENAMI. Náhody – ako dobre vieme – neexistujú.

Komu však zatiaľ dovoľujeme drancovať našu Dŕžavu? Komu sa len nelení vrátane Cigánov? Konštatovaniami toho, čo je zlé je už Jemnohmotný Svet preplnený. Je načase začať budovať to, čo chceme aby sa stalo. Sme tvorcami našej reality a už máme Slobodnú Vôľu. Kto ak nie my?

V tomto článku sa nám nepodarilo dostať k tomu, ako konkrétne ďalej postupovať (museli by sme ho značne predĺžiť) – preto budeme v téme pokračovať.

SLÁVA PREDKOM SLOVIENOM!

20.04.2019

NAŠI PARTNERI: