KTO JE VŠADE, NIE JE NIKDE

1. októbra 2021 | DEDIČSTVO PREDKOV, DEJINY

Pokračujeme v našom cykle o Bukvici, je však potrebné si najskôr ozrejmiť kto sme a kam ideme. Dnes sa nás snaží veľa všakovakých „národovcov“ presvedčiť, aby sme sa spájali… ale s kým? Vari sme stratili pamäť?

Princípy konania a pôsobenia ľudí – ale aj človekov – determinuje krvná línia. Nikto sa nestane dobrým len tak, sám od seba a platí to aj opačne. Ak je niekto čestný, nepodvádza, neklame, ak sa jeho činy nepriečia jeho skutkom znamená to, že je – z nášho pohľadu – dobrým. Ale to zároveň znamená – a to už vieme z metafyziky – že takýto musel byť už jeho otec, starý otec a aj prastarý otec (platí to samozrejme aj „po praslici“ nielen „po meči“). A ak niekto klame, podvádza a vôbec robí všetko len vo svoj prospech znamená to, že takto sa chovali už minimálne TRI GENERÁCIE jeho predkov.

Nastupuje obdobie „zváženia našich skutkov“, čo v egyptskej mytológii koná Anubis a v našej Mara (Mater Ra). Znamená to aj to, že mnohí budú prechádzať Kalinovým mostom. A aké budú kritériá – hoci sú stále nemenné – na posudzovanie našich skutkov?

My máme vo zvyku deliť všetkých na „dobrých“ a „zlých“, či inak na „Svetlých“ a „Temných“. Hoci sme to už uviedli, pre istotu to zopakujeme. Pre Jemnohmotný Svet nie je takéto delenie vôbec dôležité. Každý z nás sa totiž narodil so svojou vlastnou životnou misiou, na ktorej sa dohodol a s ktorou súhlasil ešte pred narodením. Teda J/S posudzuje každého iba a výlučne podľa toho, či svoju misiu plní alebo neplní. Môžeme za život urobiť tisíc (hoci aj „dobrých“) vecí, popritom zarobiť veľa peňazí, ale ak sme nesplnili misiu, tak sme NEUROBILI NIČ. A taký bude aj verdikt Súdu.

Zároveň sa už rozbehol proces preberania Zeme od uzurpátorov k majiteľom. Zmenám sa nedá vyhnúť, ide iba o to, kde sa každý nachádza. Všetci sme dedičmi svojich činov, a práve činy rozhodujú o charaktere každého z nás. Nie názory nepodložené životnými skúsenosťami a sledovanie všetkých možných zdrojov a článkov len preto, aby sme nemuseli myslieť sami. Musíme poznať odpovede na tri základné otázky: „Kto som?“, „Prečo som prišiel na tento svet?“ a „Čo bude so mnou po smrti?“.

Touto tematikou sa zaoberá aktuálne video:

01.10.2021

NAŠI PARTNERI: