KUPALA 7525

21. júna 2017 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), PONÍMANIE, SPOLOČNÉ AKCIE, SVIATKY

Tohto roku pripadá Sviatok Boha Kupalu na 8.7.2017. S radosťou môžeme oznámiť, že ho organizujú naši bratia Slovieni na Morave.

Detaily si môžete prečítať priamo na ich stránke, ale hlavnú časť pre istotu prepisujeme:

Srdečně zveme na oslavu svátku Boha Kupaly, která se po tisíci letech uskuteční opět na Moravě, na louce nedaleko pod Hostýnem. Den Kupaly vychází na sobotu 8.7., takže budeme slavit právě na tento den, kdy bude energie nejvyšší. Možnost přespat ve stanu je přímo na louce, 2 km odtud je rekreační zařízení Příleský mlýn, kdo by chtěl spát pod střechou. Kdo chce, může přijet již 7.7., oslava bude 8.7. navečer. Uděláme oheň a chorovody, pak budeme očišťovat duši přeskakováním přes oheň, tělo vodou v potoce a ducha chozením přes uhlíky.

Akce je bez alkoholu, jídlo si každý zajišťuje sám.

Místo má tyto souřadnice: 49°26’34.3″N 17°45’38.1″E

My pridávame ešte niekoľko poznámok:

Dva hlavné sviatky Starej Viery našich Predkov boli práve Deň Boha Kupalu a Letný Deň Boha Perúna, pričom ich od seba delí približne mesiac.

Tieto sviatky – ako vôbec všetky sviatky našich Predkov – nemali nič spoločné s tým, čo nám dnes podávajú cudzinci o našich Predkoch. Nikdy nešlo o žiadne ožieranie sa a akési následné orgie. Na zopakovanie: alkohol do slovanských zemí prinieslo až kresťanstvo, dovtedy sme ho vôbec nepoužívali. A čo sa týka fám o orgiách – naši Predkovia sa riadili Konmi Rita.

Hlavným účelom týchto sviatkov je spoločne zvyšovať vlastnú energetickú úroveň, čo je vlastne Duchovný Vývoj. Spoločne prinášame nekrvavé obety Svetlým Bohom a Predkom, spoločne pálime ohne, vodíme chorovody. Oba tieto sviatky sa vyznačujú – podľa starého Koľadovho Daru – vysokou energetickou dispozíciou lokálnej Prírody. Ide o tisícročia staré Obrady na energeticky pozitívnych miestach.

Energia počas týchto sviatkov je „k dispozícii“ najsilnejšia presne v deň sviatku, ale principiálne ich je možné organizovať v rozpätí ±7 dní. Najlepšia voľba je však vždy presne v daný deň. Energetický tok sa spúšťa pri zahájení Obradu a zapálení ohňov, neraz ho je možné vidieť na fotografiách, pretože technika je schopná zachytiť to, čo my pre aktívne programy Matrixu očami nevidíme.

Tu je dôležité vedieť, že aj počas toľko reklamovaných Slnovratov dochádza k toku energií, ale tieto zostupujú iba presne v čase astronomickej zmeny pohybu Slnka plus asi 10 minút pred aj po. Ľahko vám teda dôjde, prečo sme „zabudli“ na energeticky silné sviatky a nahradili ich akýmsi ošiaľom Slnovratov… spolu s kdejakými festivalovými doplnkami.

Ak sa plánujete zúčastniť tohto prastarého, spoločného sviatku, tak pridávame niekoľko pokynov. Najlepšie je prísť na miesto už okolo obeda, pretože bude potrebné si spoločne precvičiť niekoľko detailov priebehu Obradu sviatku. Ide najmä o nácvik piesní a ich rytmu a prípravu plávajúcich sviečok – okrem prípravy Vatry, Obetných Ohňov a súvisiacich náležitostí. Plávajúce venčeky sa pri obrade „nahovárajú“ našimi problémami, ktorých sa chceme zbaviť, pričom o mesiac – na Perúna – už budeme žiadať to, čo chceme dostať. Aj preto sú tieto dva sviatky na seba nadväzujúce.

Podľa dispozície môže byť na Vatru použitý aj Perúnov Meč.

V niektorých oblastiach sa tradične pletú na hlavu vence z kvetov, ale treba vedieť, že sa zbierali kvety, ktoré už majú v tom čase opadané semienka, t.j. o svoje „potomstvo“ už majú postarané.

Okrem spoločnej časti Obradov – ktoré už mnohí poznáte – je tento čas výnimočne vhodný na individuálne „naberanie“ energie. Je to tá energia, ktorá sa v Sanskrite – árijskej Tradícii – nazýva „Prana“ a v slovanskej Tradícii „Rieže“, aj keď ide principiálne o jedno a to isté. Ktorí ste sa už zúčastnili úvodného kurzu Psychoenergolytiky, tak sú to najmä cvičenia „Dýchanie Perúna“, „Dýchanie dlaňou“, Dýchanie Rieže“, „Podves“ a podobne.

Najvhodnejšie oblečenie je samozrejme tradične slovanské – najmä krojové košele. Ako už uviedli usporiadatelia, sviatok je BEZ ALKOHOLU, vítané sú rodiny aj S deťmi – pokračovateľmi našich Rodov. Pretože naša pôvodná strava bola bez mäsa, bude vítané tento princíp počas sviatku dodržať.

SLÁVA KUPALOVI!

21.06.2017

NAŠI PARTNERI: