KUPALA 7527

1. júla 2019 | DEDIČSTVO PREDKOV, SVIATKY

Srdečne pozývame všetkých Slovѣnov sláviť Deň Kupalu 7527

Oslava prebehne dňa 13. júla 2019 v Podhradí pri Martine.

Stretneme sa v Maťovom dvore, Podhradie, ul. 1 mája 169/21, odkiaľ sa presunieme na lúku pod Salašiskom.

Tu spoločne zapálime Oheň, povedieme chorovody. Očistíme svoje Duše preskakovaním cez Oheň, telá živou Vodou, Ducha posilníme chodením po uhlíkoch.

So sebou si prineste to, čo budete obetovať Prѣdkom. To, čo ste vypestovali prácou vlastných rúk, upiekli a podobne (chlieb, koláč, ovocie, zeleninu…), pretože v tom je uložená energia vašej práce.

Akcia je absolútne bez alkoholu. Svetoponímanie a Tradícia Slovѣnov si ctí každého živého tvora – v žiadnom prípade nie je dovolené obetovať žiadne zviera!

Poživeň si každý prinesie sám, z nej nachystáme spoločný stôl na občerstvenie.

Kto má záujem, môže prísť už v piatok, 12.07.2019. Priestory na rozloženie stanov sú k dispozícii.

Keďže dňa 13.07.2019 sa koná v Podhradí aj obecná akcia – výstava kvetov „Kvet Podhradia 2019“ – tí, ktorí majú záujem sa môžu zúčastniť aj tej. Začiatok je o 11:00.

֍

Za našu stránku pripájame krátky komentár. Podľa starovereckej tradície vychádza Deň Kupalu na víkend o týždeň skôr (6-7).07.2019. Všetky naše staré sviatky pripadajú na energeticky silné dni, preto v tieto dni je potrebné zorganizovať skupinky a navštevovať miesta Sily v Prírode – najlepšie vo vašom okolí, tam, kde to poznáte najlepšie a kde ste doma.

Tradičný priebeh oslavy preto ponímame skôr ako kultúrne dedičstvo a akcia je preto mienená skôr ako ukážková, vzdelávacia, s cieľom priblížiť starú tradíciu z čias Noci Svaroga.

Za slovanskú akciu nemôžeme považovať oslavy organizované v priestoroch krišnaitského Ašramu, a teda pod ich kontrolou. Toto hnutie vzniklo až r. 1964 a s pôvodnou indickou védickou tradíciou má spoločné vari iba to, že upravili niektoré staré indické texty a termíny pre svoje potreby. Disponujú však značnými finančnými prostriedkami a tie často dokážu zaslepiť tak, že mnohí nevidia ani scientologické komponenty ich hry.

Aj toto je podoba známeho „rozdeľ a panuj“.

Majme na pamäti – dnes je najdôležitejšie na miestach Sily blahoslaviť náš Národ a preklínať našich nepriateľov – tých, ktorí preklínajú nás už tisícročie. Slovѣn je celistvý Človek, preto sám od prvopočiatku nepovažuje nikoho za nepriateľa – nemá takú prirodzenú potrebu. Ale každý, kto na nás zaútočil a neprestajne útočí sa sám – z pohľadu Astrálu – prvý prejavil ako náš nepriateľ. Zabíjajú nás a obetovávajú deti nášho Národa už tisíc rokov a je preto našou svätou povinnosťou sa brániť. Sme vo vojne, ktorú sme nezačali, ale ktorej cieľom je naša totálna likvidácia. Odporúčame každému vynikajúcu pieseň od Alexandrovcov – Svätá Vojna. Jej duch hovorí za všetko.

Nepreklínajú iba kresťania – nech sa maskujú za akýchkoľvek Slovanov – a to je ukážka vysokej efektivity mágie našich nepriateľov. Ale zvíťaziť môže len armáda takého Národa, ktorá stojí pevne v šíku. Kresťania sú iný národ – bez ohľadu na genetiku.

01.07.2019

NAŠI PARTNERI: