LETNÝ DEŇ PERÚNA 7529

11. augusta 2021 | DEDIČSTVO PREDKOV, SVIATKY

Srdečne Vás pozývame na Letný deň Perúna na tradičnom mieste v Liptovských Revúcach v sobotu 7. augusta. Začiatok o 18:00. Kto u nás ešte nebol, nájde nás pri tabuľke s Runou Perúna, ktorá bude umiestnená pri hlavnej ceste pri druhej odbočke doprava od konca areálu základnej školy. Odbočíte na poľnú cestu, kde si na lúke môžte odparkovať autá. Ďalej sa ide poľnou cestou cca 1 km peši, kde potok budete mať stále po ľavej strane, pokiaľ neprídete na miesto. 

Je našou povinnosťou sa postaviť za Národ Slovienov a spolu požiadame o energiu Perúna v týchto rozhodujúcich časoch! 

Veď blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, že sa už prebralo!

Chceli by sme účastníkov poprosiť o naštudovanie si celej Slovienskej hymny, Hymny Ohňu, Sloviensko moje, otčina moja. Ďalej budeme veľmi radi, keď nás obohatíte o piesne z  vašich krajov.

Zároveň prosíme účastníkov, aby si priniesli na papierikoch napísané žiadosti, čo chcú pre Náš Národ požiadať. Tieto budeme počas Obradu hádzať do Vatry.

Za našu stránku Vás všetkým pozývame tiež, lebo čas je naozaj vážny. My sa tohto roku oslavy zúčastniť z určitých dôvodov nemôžeme, ale to by nemalo nikoho – koho srdce bije za Národ Slovienov – odradiť, lebo ide o spoločnú vec. Spoločné akcie v silné Dni roka – a Kupala a Letný Deň Perúna sú v tradícii Starovercov najsilnejšie sviatky – je treba spoločne formovať našu budúcnosť na zemi našich Prѣdkov. To je naša tradícia, toto je naša zem!

Hoci nebudeme prítomní, obrad budú viesť zástupcovia miestnej Občiny. Vzhľadom na rozmáhajúci sa hyenizmus – máme na mysli okrádanie účastníkov o energiu – pripájame niekoľko slov na túto tému. Už totiž nie sme naivní hlupáčikovia, ktorí – podľa názoru všakovakých hyen – nevedia o čo ide.

V prípade práce s energiami či už na miestach Sily alebo na seminároch sa stáva, že tok energie sa zrazu preruší. Stáva sa tak vtedy, keď niekto v skupine začne ťahať energiu iba na seba a pre svoj prospech. Týmto začína kradnúť energiu od ostatných účastníkov.

Na miesto Sily treba prichádzať s kľudnou mysľou, vyrovnane a s otvoreným postojom. Vždy dostaneme presne toľko energie, koľko naše telo dokáže prepustiť, t.j. je schopné preniesť. Energia na Mieste Sily zostupuje z Kanálu Školy a nikdy nie je na škodu tomu, kto sa tam nachádza.

Ak si ju niekto v takomto procese začne ťahať iba na seba, tak to je obyčajné zlodejstvo a Energie vtedy prestávajú tiecť. Teda tomu, čo takto robí v skupine začne tiecť Temná energia Tmavej Javi aj Navi, keďže má s infernálnymi bytosťami uzavreté dohody. Okrem toho sa stáva upírom, pretože začína sťahovať životnú energiu ostatných účastníkov – ak sa nevedia brániť.

Priestor Rána Svaroga však upírov postupne likviduje, takže dostanú čo si zaslúžia. Ale pretože na obradoch či meditáciách je za prítomných zodpovedný ten, kto obrad vedie, reakcia neprichádza okamžite. Domov sa dostanú všetci – teda ak aj k niečomu po ceste domov dôjde, tak to nie je priamo prepojené s účasťou na obrade.

Prichádzanie na naše akcie s cieľom sať naše Energie ako upír z ostatných účastníkov, teda pôsobiť vo svoj prospech na úkor iných, snaha presadiť sa na úkor iných znamená, že tieto hyeny nemajú sami dostatočné prístupy na sťahovanie vysokých energií. Prichádzajú na naše akcie, nechávajú energie sťahovať tých, ktorí prístupy majú a potom ich o ňu oberajú. Teda oni – ako sa dá z nich čítať – sa prichádzajú nažrať na hlupáčikoch.

Všetkých varujeme – u nás budú za takéto činy platiť, všetko budú musieť postupne vrátiť – aj s úrokmi. Budú dostávať „vyrovnanie“ skrz životné situácie, vlastné zdravie, platiť budú za všetko, až kým postupne prestanú fungovať.

Z nášho pohľadu je dôležitá čistka od negatívu a meditácia, teda čistenie si vlastných receptorov vnímania Jemnohmotného Sveta. Túto schopnosť má každý človek danú v takej miere, aby mohol splniť svoje osobné predurčenie na Zemi. Prebúdzajte svoje schopnosti, vyhrabávajte ich spod nánosov negatívu, používajte to, čo je vaše a nekradnite od iných.

Podľa pravidiel Konov je potenciál každého človeka neprenosný a má slúžiť iba jemu!

Kto kradne, ten je nakoniec za to všetko vždy potrestaný. Závisí iba od toho, na koho natrafí keď zaútočí, lebo kradnutie potenciálu človeka v akejkoľvek forme je útok na toho človeka.

A kto je napadnutý, ten má právo – presnejšie, ako hovorí Odinova Zápoveď povinnosť – sa brániť. Tu však už nastupuje právo toho, kto vedie protiútok si vziať nazad nie iba to, o čo bol zlodejom okradnutý, ale kompletne všetko – do totálnej NULY útočníka.

To sú pravidlá J/S. Ten totiž nestanovuje „cenu“ ukradnutého, ale fakt činu kradnutia. Teda koľko si obeť útoku pri protiútoku berie späť závisí iba od jeho/jej rozhodnutia a nepodlieha trestu Konu!

V Zlatom Veku už nemôže existovať žiaden akt zlodejstva. Kto čo i len pomyslel na kradnutie – aj na úrovni myšlienky – ten podlieha trestu Konu. Teda zlodejské myšlienky nesmieme ani živiť, nič cudzie sa proste nesmie brať. Toto majú povinnosť rodičia vštepiť do svojich detí.

Na Zemi je vyhlásená karanténa, čo znamená, že nikto zvonku nemá právo k nám prísť a na nás pôsobiť. Ale vnútri uzavretého priestoru ešte ostali negatívne štruktúry, ktoré sa dobre skrývajú. Ukrývať sa môžu vnútri človekov, ľudí, parazitov, tvarov, zmeskov. Preto si musí každý overiť, či vnútri seba nemá miesta, ktoré by mohli ukrývať pekelné štruktúry – čertov, besov, diablov, anjelov, Satana… Do človeka sa totiž môžu dostať jedine cez negatívne štruktúry, čo konkrétne sú: strach o vlastný život, strach zo smrti, ambície, snaha rýchlo zbohatnúť, snaha všetko riešiť vo svoj prospech a na úkor iných.

Hlavné je pamätať, že okolitý Svet je projekciou vnútorného Sveta človeka (t.j. Živatmy).

Preto treba v sebe systematicky likvidovať všetky tie štruktúry, ktoré môžu do nás voviesť pekelné štruktúry (čistka, meditácia).

Žiaden človek nemá právo zaútočiť na druhého človeka. Nech však na nás ktokoľvek a akokoľvek zaútočil – slovom, činom, myšlienkou – vtedy nadobúdame plné právo a povinnosť nastoliť spravodlivosť a útok opätovať. Naša reakcia môže byť adekvátna, ale aj neadekvátna nám spôsobenej škode. O miere protiopatrení rozhodujete VY! Máte voľné ruky pre čokoľvek.

Ale ak nepreklínate, tak nerobíte NIČ!

Útočníka (v J/S) môžete zlikvidovať úplne, alebo si iba vrátiť, čo vám vzal, či s nejakým úrokom. J/S hovorí, že kto už raz zaútočil, tak ak nebude zlikvidovaný, tak bude útočiť znovu a znovu – nech by to bolo na kohokoľvek. V zmysle Odinovej Zápovede je nepotrestanie klasifikované Konom ako spoluúčasť.

Ak odpoviete iba „podľa svedomia“, tak útočník nazbiera sily a útok proti vám zopakuje. A tak budete hrať bedminton s negatívom – tam-nazad, tam-nazad… Môžete však dať aj silnú odpoveď a útočníka zlikvidovať. Komu je čas drahý, ten bude likvidovať útočníka bezodkladne a do čistej energie. Takto bude váš pohyb nahor prebiehať bez toho, aby vám niekto vkladal palice do kolies.

Teda neútočte prví, ale pri cudzom útoku dávajte neadekvátnu odpoveď – a nebudete mať nepriateľov. No a hlupákov treba tak či onak odstrániť. Ak chcete vyčistiť náš priestor od parazitov, tak odpovedajte vždy likvidáciou.

Teda keď prídete na oslavy a nie ste si istí, kto tam prišiel sa na vás nažrať – konajte. Dajte sa dokopy a buď v skupinách alebo samostatne si podriaďte priestor, napríklad takto:

(Text afirmácií si môžete upravovať podľa potreby a situácie):

Žiadam zlikvidovať všetkých zlodejov, ktorí mi ukradli, zo mňa stiahli, odobrali mi kedykoľvek a čokoľvek, a to do čistej energie. Zakazujem každému, komukoľvek na mňa útočiť, sťahovať zo mňa a pôsobiť na mňa zvonku.

Hlavne likvidujme zlodejov do čistej energie. Vlastnými slovami si napíšte, že likvidujete všetky a akékoľvek útoky na vás, ako aj následky týchto útokov. Výsledkom každého útoku je poškodenie nejakých vašich štruktúr, preto dôsledky treba zlikvidovať a nastoliť celostnosť všetkých svojich osobných štruktúr.

Môžete používať aj formulácie o likvidácii tých, ktorí likvidujú vás. Odporúčame aj formulácie štýlu: pustoším tých, ktorí ma okrádali a privlastňujem si celý ich potenciál.

Pri protiútoku konáte vždy v práve a povinnosti vykoreniť zlo. Nech okradnutie je signálom na spustošenie zlodeja a vezmite si všetko, čo vám ukradol, ale aj všetko ostatné, až do jeho/jej NULY!

Nech sa tak stane!

Nech tak aj ostane!

Vykonať!

05.08.2021

NAŠI PARTNERI: