MASKY ČIAS

16. novembra 2020 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

Keď sa zavčasu ráno pozriete na oblohu, tak v rannej žiare uvidíte iba planéty vnútorného kruhu Slnečnej sústavy. Približne okolo 20 januára môžete uvidieť asi takú situáciu, ako je zobrazená na obrázku. V astrológii takéto rozpoloženie planét zvyknú nazývať aj tzv. „Chaldejský rad“.

Za starých čias bolo všetko ponímané ako vzájomne prepojené, to až neskôr nás naučili na verziu „rozdeľuj“ (a teda aj opanuj). Ale tieto veci sú nám už dobre známe.

Pretože náhody neexistujú, tak sa prizrime tejto problematike z uhlu pohľadu našej Kultúry, Kultúry Slovienov. Už vieme, že v Ráne Svaroga sú iné energie ako boli v Noci. Ale veď aj preto sú tieto obdobia delené. Práve kvôli prístupu k životnej energii, t.j. – v našej tradícii – k Inglii.

Nie je možné reálne využívať energie Rána Svaroga a zotrvávať na pozíciách energií Noci Svaroga.. Ale rozhodnutie koná každý sám za seba a na svoju zodpovednosť. Už niet koho viniť za vlastné výsledky.

Na kurzoch Bukvice Rána Svaroga preberáme už súvislosti spojené s týmito energiami, a k tomu potrebujeme aj vystúpiť nahor po evolučnej špirále, t.j. prejsť od poslednej bukvice Iža (æ) (starej) sady Noci Svaroga k novému závitu špirály vývoja sady Staroslovienskej Bukvice – k verzii Rána Svaroga, ktorá znovu začína bukvicou As (A). Stará nie je zlá – veď nám poskytla tak mnoho počas Temného obdobia – ale na nové energie jednoducho nestačí – a vlastne ani nie je určená. Môžeme predpokladať, že o nejakých 20 000 rokov bude aktuálna znovu. Ale už pre tých, ktorí tu budú po nás.

Ak sa pozrieme z uhla pohľadu energií Rána Svaroga na stĺpce matrice Bukvice 7×7, tak každému stĺpcu môžeme priradiť svoju Masku, t.j. Masku čias. Matrica Staroslovienskej Bukvice ukrýva v sebe – okrem iných údajov – aj kalendár. A veru ponímanie napríklad obdobia života človeka ako postupnú zámenu Masiek poznáme v našej Tradícii už oddávna:

Ak sa lepšie prizriete tomuto materiálu od profesora Čudinova, tak vec sa stáva jasnou. Čudinov nachádza na starých, vytesaných nápisoch veľa zaujímavostí. Aj na tomto obrázku môžeme prečítať „MASKY RODA“, či inde uvádzanú napríklad „Masku Jara“ a podobne. Veď práve Čudinov našiel viacero takýchto starých nápisov. Ale zaujímavé sú aj ďalšie jeho nálezy. Nachádzal nápisy štýlu „Chrám Mary“ (alebo aj iných Kozmických energií), ale NIKDY NIE napríklad „Chrám BOHYNE Mary“! Jednoducho v časoch pred vyhladením našich Prѣdkov pri násilnom pokresťančovaní sme žiadnym b/Bohom v žiadnej podobe neslúžili.

Planéty sú ponímané ako „masky“, ktoré si odieva Duch v procese „vesmírnej Hry“. Takéto masky si nadieva aj človek v procese prechodu etapami života od nemluvňaťa po hlbokú starobu.

Túto koncepciu však zachytili nielen astrológovia či filozofi, ale ju nájdeme aj u klasických autorov. Napríklad William Shakespeare túto tému zverejnil v komédii „As you like it“ (Ako sa vám páči), konkrétne v druhom Akte v monológu Jaquesa:

Celý svet je jedno javisko. V ňom muži aj ženy sú prostými hráčmi; Majú svoje výstupy a odchody; a každý vo svojom čase hrá veľa rolí. Sedem dejstiev má hra tá.

Najskôr ako batoľa, plačúce horko v náručí mamky.

Potom kňučiaci školák so školskou aktovkou, červený v tvári, plaziaci sa ako slimák neochotne do školy.

A potom milenec, vzdychajúci ako rozpálená pec, so strašnou baladou, pre česť obočia svojej milenky.

Potom vojak, plný zvláštnych prísah, s bradou ako leopard. Žiarlivý na česť, rýchly v hádke, pripravený hľadať prázdnu reputáciu, hoci aj v ústi hlavne dela.

A potom sudca s okrúhlym bruškom, v ktorom kapún zmizol. So strohým pohľadom, pristrihnutou briadkou, šablónových pravidiel a poučiek zdroj; a tak hrá svoju rolu.

Šiesty vek, to už bude chamtivý a chlipný starec intrigán v šľapkách, s okuliarmi na nose a s vreckom na boku, v obtiahnutých nohaviciach z mladosti, so scvrknutými nohami;

Mocný, mužný hlas, mení sa znovu na odtieň detský, piskľavý. Posledná scéna zo všetkých, ktorá končí toto zvláštne, bohaté predstavenie, je druhé detstvo a číre zabudnutie; bez zubov, bez chuti, bez všetkého.

Aký význam či súvislosti má tento príbeh s maskami, ktoré – aby sme si to všetci dobre uvedomili – nanútili aj nám? Nuž, masky – v našej Kultúre – poukazujú na premeny čias, teda premeny Vekov. A tak sa radšej pozerajme na tieto súvislosti z okultného, t.j. úmyselne pred verejnosťou skrývaného uhla pohľadu.

Dnes nám mnoho informačných zdrojov podsúva verziu, že aktuálny premiér je akosi vyšinutý, že všetko čo robí je iba výsledok akejsi diagnózy. Nuž, je čas sa naozaj prebudiť, pretože veci sa majú oveľa vážnejšie.

Nútené nasadzovanie rozličných masiek zdôrazňuje prostý fakt, že nastáva skutočná zmena epoch, zmena Vekov. Súvislosti – a teda potvrdenie tohto tvrdenia – nájdeme aj v starých (a našich!) nápisoch, ktoré sa zachovali na kultových miestach – skalách. Máme na mysli tie, ktoré zaznamenal a zverejnil profesor Čudinov.

Ďalšie potvrdenie je od skutočného velikána literatúry – Shakespeareho – z hry ktorého sme vyššie uviedli citát. Jasne opísal sedem vekov, ktorými prechádza v živote každý človek. Každý vek má svoju masku, ktorá poukazuje na rozdielne podmienky existencie, ktoré zodpovedajú objektívnej realite daného veku. A tento fakt zmeny premeny masiek v zmysle premeny Vekov má v sebe zakotvený aj samotná Matrica Staroslovienskej Bukvice.

Ako si to môžeme vyložiť? Nuž, nedávno sme sa všetci „pobavili“ nad zdanlivo nekompetentným správaním sa Matoviča pred kamerami na pôde EÚ. Ale ak vezmeme do úvahy súvislosti a symboliku celého javu, tak sa všetko dostáva do úplne inej polohy. Máme na mysli konkrétnu frázu „one time/ next time“. Spolu s nosením masiek – neomylnou symbolikou premeny Vekov – proste znamená, že doteraz sme žili v jednom čase/podmienkach (Veku) a odteraz budeme žiť v inom, ďalšom čase/podmienkach (Veku). A práve tento fakt nám oznámil Matovič. Teda nejde o žiaden prejav nekompetentnosti či duševnej nerovnováhy – je to proste jasný a nedvojzmyselný odkaz – teda informácia – čo sa vlastne deje.

Ale práve teraz viac ako kedykoľvek inokedy platí stará zásada: treba vedieť na čo pozerať a rozumieť tomu, čo vidíte. Inak vás presunú na inú koľaj…

A tu sa nám treba naozaj zamyslieť. Netreba sa v tomto smere naivne koncentrovať na psychickú nekompetentnosť Matoviča, ako sa nám to snažia podsúvať mnohé médiá či zdroje po internete. Táto otázka je v podstate a principiálne v tomto smere irelevantná. Matovič zatiaľ nevydal – odkedy je premiér – žiadne „nekompetentné“ prehlásenie – on nám jednoducho a jasne oznamuje, čo pre nás zákulisná vláda chystá, teda presnejšie, aké kroky nasledujú. A my, namiesto toho, aby sme na to adekvátne reagovali, iba sa naivne – ako malé deti – zabávame na tom, aký je „nekompetentný“. Len ukazujeme našu nekompetentnosť a neadekvátne chápanie nastupujúceho Veku. Ich ponuky jednoducho – štýlom kto mlčí, ten svedčí – bez odmietania prijímame. Prebuďme sa konečne! Už je iný čas, už začal iný Vek. To je neodvrhnuteľná pravda.

Ponuky takéhoto druhu od cudzincov/parazitov musíme rázne a zásadne odmietať. Hovoríme o práci na úrovni Jemnohmotného Sveta, teda Sveta Príčin voči Javi (nášmu Svetu Materiálnemu).

Pred tým, ako postúpime k podstate tohto času (Veku), si telegraficky pripomeňme niekoľko faktov našej aktuálnej reality. To preto, aby sme sa dokázali lepšie v tu a teraz orientovať. Rozhodne však nikoho nechceme presviedčať o nejakej „našej“ pravde. Právo rozhodnutia nechávame v plnej miere na každom za seba.

Astrál nikdy a v žiadnom prípade neponúka „návod“ ako s ním pracovať, ako sa dozvedať to, o čom nemáme ani potuchy, hoci to pre nás môže byť životne dôležité. Ide totiž o dôsledné dodržiavanie Konu Všehomíra v tom zmysle, že nikto nemá právo ovplyvňovať právo rozhodovania inej bytosti. Odpovede môžeme dostať výlučne na konkrétne otázky. Preto sú dôležité také mohutné zdroje Znania ako je Vedma Nadežda, ktorej hlavnou úlohou je poskytovať hľadajúcim návod, ako bezpečne vstupovať do Astrálu a ako s ním pracovať.

Musíme sa dotknúť aj naivity. Mnohí našinci by radi žili „krištáľovo čisto“, t.j. tak, že nikdy a za nič nebudú reagovať „nečestne“ (podľa čejsi cudzej stupnice), t.j. inak ako „ježiškovsky“ (ak ťa udrú po pravom líci tak nastav aj ľavé…). A to ani vtedy, ak sú už napadnutí parazitmi a jednoducho niet kam „uhnúť“, teda keď priamo Kon Všehomíra vyžaduje reakciu odporu (veď každý nositeľ Živatmy je čiastočka Najvyššieho Stvoriteľa Všehomíra). A tak čakajú, až „prídu naši“ či „Samosato“ a radšej dobrovoľne trpia cudziu porobu. Na takýchto príkladoch vidno najlepšie pascu „Svedomia“. Je to ideálna štruktúra nato, aby sa žiaden jeho užívateľ nevymkol spod kontroly parazitov a nepostavil sa proti neprávosti na ňom páchanej. Teda aby ostal nerozhodným zbabelcom. V skutočnosti porušuje hneď niekoľko Zápovedí – ale tieto sme už neraz vypisovali. Už je do očí bijúce, že ak niečo „nepríjemné“ napíšeme, tak takýto „Ježiškovia“ to proste prehliadnu (veď oni sú „dobrí a čistí“, t.j. chcú žiť v čistom Svete, ale najlepšie, ako ho pre nich „vybojuje“ niekto iný…).

Zdôrazňujeme, že nehovoríme o ozbrojenom boji!

Pre osvieženie podstaty však odporúčame si v tejto spojitosti pripomenúť niekoľko Zápovedí. Určite Zápoveď Svaroga č. 29, či Zápovede Odina č. 15 a 10, ale nezaškodí ani č. 2.

Aj preto sme očividne ako národ potrebovali aj túto skúšku, ktorej sme práve vystavení. Veď ak lepšie analyzujete situáciu hneď vidíte, že v čase tvŕdze by ste sa inak spoľahli na naivných pokrytcov a zbabelcov (nech sú aj vašimi príbuznými). Teda v skutočnosti Matovič nám urobil službu. A v správnom čase – pretože „ďalší“ Vek už nasadil svoju masku.

Našou doménou nikdy nebolo sa venovať politike a jej súvislostiam, pretože to aj tak je nástroj demokracie a štátu, nie Dŕžavy. Ale keď už, tak ponúkame na rozmýšľanie niekoľko oporných bodov.

Dnes akosi všetky média skoncentrovali útoky na Fica. Podľa nášho názoru je on skutočne hlavným vinníkom súčasného stavu, pretože ak by jeho zlodeji tak arogantne a dlho nevykrádali štát, tak by sa nevytvoril priestor na príchod terajšej vlády. Ale môžeme menovať najväčších zlodejov Ficovej vlády? Ak neberieme do úvahy notoricky známeho Kaliňáka (zaviedol nám okrem iného totálnu kontrolu kamerami na diaľniciach aj cestách, t.j. dnes si oni môžu kedykoľvek overiť, kde práve so svojim autom cestujete či ste v minulosti cestovali). Vieme však o najväčšom drancovačovi slovenských lesov – Žigovi, ktorý divo rúbe lesy a drevo ani len nedáva na spracovanie Slovákom, ale ho ako polotovar vyváža do Poľska tak, že dokonca Poliaci si ho aj sami u nás ťažia. A potom kupujeme od Poliakov nábytok a papier z nášho dreva… Ďalší je „sympaťák“ Raši, o ktorom sa hovorí, že si „vybral“ zo zdravotníctva MILIARDU len tak… Ale títo „protagonisti“ už od Fica odišli, sú u Pellegriniho. Prečo si túto skupinu médiá nevšímajú?

Ak si dáte do googlovského prekladača slovo „pellegrini“ tak zistíte, že to znamená „pútnici“, t.j. tí, ktorí chodia na katolícke púte. Nomen – omen. Nuž sedí to – okolo Pellegriniho (vrátane jeho samého) – sa skoncentrovali slobodomurári…

Proti terajšej vláde vystupuje aj sns-kár Danko. Práve on objednal americké F-16-ky, práve on vymenil radarový systém sovietskeho pôvodu za izraelský. A tak nám dnes mnohí píšu, že vídavajú nad Slovenskom lietať akési čierne vrtuľníky, či dokonca vojenské dopravné lietadlá bez výsostných znakov… komu patria? Jeden náš čitateľ nás informoval aj o tom, že videl, ako na okraji jedného lesa na Slovensku pristál takýto neoznačený, čierny vrtuľník, z ktorého vystúpilo akési ozbrojené komando a vošlo do lesa. Nuž, výrobca radarového systému si ho vypne kedykoľvek to potrebuje. Divíme sa? Ale budú títo cudzinci len v lese? Čo ak ich použijú aj v uniformách našich policajtov proti národu?

Ale je potrebné obliecť cudzincov do našich uniforiem? Veď ak včera Slovák bez problémov spustil vodné delo proti iným, demonštrujúcim Slovákom, tak zajtra môže bez problémov stlačiť aj spúšť automatu. Veď on iba počúva rozkazy…

Fico chcel uzákoniť nový sviatok – deň mníchovskej zrady. Chudákovi to neprešlo. Ale otázkou ostáva – prečo tak neurobil za tie roky, keď bol pri moci? Nevadilo mu keď Kaliňák inštaloval policajný štát, keď Danko nakupoval americké lietadlá a izraelské radary, ale čakal až doteraz? Na čo vlastne?

A tu prichádza akýsi zvláštny pocit celkovej zrady národa Slovákov… Š. Harabin polopatisticky vysvetlil, že opozícia môže v podstate za jeden deň ukončiť vládu Matovičovej skupiny a vynútiť si nové voľby. Podľa zákona je parlament uznášaniaschopný iba a jedine vtedy, ak je zostavený zo 150 poslancov. Ak nejaký poslanec opustí mandát, tak parlament nemôže rokovať dovtedy, kým náhradník nezloží poslanecký sľub. Ak by to opozícia myslela vážne, tak stačí, aby opozičné strany (stačí aj jedna) zložili svoje mandáty a zariadili, aby žiaden náhradník ich neprevzal. Takto by v podstate okamžite ukončili aktuálnu diktatúru.

Alebo sú štedro zaplatení aj oni… tzv. opozícia?

Dnes nepomôže nič iné iba začať používať vlastný rozum, otvoriť si vlastný kanál výstupu do J/S. Priamy kontakt, nie sprostredkované „služby“.

Dnes už lepšie poznáme dôvod, prečo sme sa počas Noci Svaroga ocitli v takom stave, v akom sme sa ocitli. Všetky konkrétne informácie z Astrálu však prichádzajú iba tak, že sa konkrétne pýtame. Doteraz sme si mysleli, že všetok potenciál, teda všetko, čo nemáme a mali by sme mať nám bolo kompletne ukradnuté parazitmi. Ale už vieme, že to nie je v plnej miere tak.

Naši Žreci nás pred vstupom do poslednej Noci Svaroga previedli do „zakonzervovaného“ stavu. Prečo to však urobili, prečo nám (dočasne) odobrali možnosť využívať náš vlastný potenciál, naše možnosti a schopnosti? Odpoveď už poznáme. Išlo o to, aby sme ako biologický druh prežili Noc Svaroga. Počas takejto Noci totiž strácame prístup k našim Znaniam (mozog pracuje v obmedzenom móde). Ak by nám ostal náš – hoci vlastný – potenciál či možnosti a schopnosti, tak pri nedostatku Znania by sme mohli (z nevedomosti) tak nakarmovať, že na vyčistenie takejto karmy by boli potrebné tisícky reinkarnácií. Teda táto akcia bola len a výlučne pre naše dobro.

Temné obdobie sme prečkali, už nastupuje Ráno Svaroga. Náš potenciál, naše prístupy či všetky schopnosti sa nám začínajú vracať, ale na to je potrebná jedna nevyhnutná podmienka. Všetko sa môže navrátiť len tomu, kto si zachoval čistú Krv (Kony Rita). Kto si zachoval čistotu, tomu sa jeho vlastný potenciál (do čistého tela) v plnosti obnoví. Je Ráno Svaroga a tento proces už začal. Prebehne to – z pohľadu trvania nášho života – veľmi rýchlo. Ale – a toto musíme ešte raz zopakovať – iba v geneticky nezmenenom, t.j. čistom tele. Žiadny iný variant – ani žiadna výnimka – nie je prípustná. Je to podobné počítaču. Vysoko pokročilý software môže byť inštalovaný a sfunkčnený iba a jedine v zodpovedajúco pokročilom hardware. Ako hore, tak dole, ako vnútri, tak navonok.

Proces návratu – reinštalácie – nášho vlastného potenciálu a prístupov v týchto dňoch začal. Tento proces sa spustil vo všetkých geneticky čistých človekoch bez ohľadu na to, či používa alebo nepoužíva metodiku Vedmy Nadeždy zo Sibíri. Samozrejme, že pri vedome odstraňovanom negatíve bude proces rýchlejší, ale to je jediný rozdiel.

Tento proces však nebude spustený u tých – hoci bielych – ktorí uzavreli s parazitmi dohodu. Prijatie ich ponúk dnes je súhlasom so zotrvávaním v stave energií Noci Svaroga.

Ako prvá súčasť tohto procesu sa spustila operácia návratu nášho času. Čas je základnou zložkou každej Hry, preto bude ako prvý navrátený do pôvodného stavu, vrátane nášho Kalendára – Koľadovho Daru. Najbližších 5 rokov prebehne niekoľko závitov na špirále zmeny návratu času do prirodzeného stavu. Okrem iného možno tento proces odpozorovať na premenách v 3. a 4. čakre, ktoré boli mágmi v súvislosti s operáciami času upravované.

V súčasnosti sa už otvorilo „Okno“ výstupu do Zlatého Veku. Oproti známemu indickému proroctvu sa proces spustil skôr, premeny začali naberať vyššiu rýchlosť. Ak by sme nedokázali využiť toto Okno, tak ďalšie bude otvorené až o 10-15 rokov. Je to naša zodpovednosť.

Všetok upravený čas zameraný na našu pokoru a porobu od nás odchádza k parazitom a opačne, náš vlastný čas – ktorý nám odobrali paraziti – sa od nich začína vraciať k nám.

Sakrálne Znanie o podstate Času nám Temní Žreci ukradli. Všetku ich činnosť o zmene nášho položenia napojili na zber údajov – ktoré od nás neustále vyžadujú – a na tok a pohyb Rieky Času. Ale čas parazitov a tvarov definitívne vyprchal, na úrovni J/S už ho viac niet – bol zničený. Prejavenie dôsledku do materiálneho Sveta je už iba otázkou času.

Celá planéta Zem začala prechod do Zlatého Veku, t.j. do rozmerností 10-11-12. Proces úplnej likvidácie parazitov bol vyhlásený na všetkých úrovniach Všehomíra, čas parazitov vytvorených vnútri 12-rozmernej Hry skončil.

J/S bude pokračovať podľa svojho vlastného „cestovného poriadku“. Pokiaľ by niekde chceli uprednostniť likvidáciu parazitov oproti globálnemu plánu, tak je potrebné o to požiadať (čistka-meditácia). Začína nastupovať ich totálna likvidácia formou úplného rozpustenia do čistej energie. Týka sa všetkých tvárnych bytostí, všetkých parazitických štruktúr, ktoré sú prítomné v priestore planéty Zem v prejavenom aj neprejavenom stave.

Podotýkame, že tí, ktorí pracujú formou preklínania a meditácií by nemali zabúdať za podstatu toho, čo robia. Vidno, že sú aj také skupiny, ktoré prešli do nenávistného preklínania vodcu. Nuž, nenávisť je láska so záporným znamienkom (-4. čakra), teda je to útok z veľmi nízkej rozmernosti. V prvom rade objekt útoku má takto právo na odvetný útok – lebo mágovia a šamani majú takéto možnosti. Ale dôležité je aj to, že cez toho, kto je pod kontrolou nízkorozmerného citu nenávisti neprechádza potrebná, Svetlá energia. A takto môže blokovať aj prácu všetkých ostatných v skupine.

Myslime, rozoznávajme fakty a nepodliehajme emóciám.

16.11.2020

NAŠI PARTNERI: