MATER ČI MOJŽIŠ II.

26. mája 2021 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

Téma tohto článku je pre naše zameranie netypická, ale z času na čas sa prizrieme aj takýmto súvislostiam. Materiály na články ako je tento dostávame vo forme podnetov od vás, našich čitateľov. To však zároveň znamená, že negarantujeme absolútnu pravdivosť informácií takéhoto druhu, keďže nemáme možnosti ich 100% overiť. Na druhej strane však rovnako neexistuje možnosť niečo také úplne vyvrátiť. Nuž – ako zvyčajne – ponechávame rozhodnutie na našich čitateľov a z našej strany ide skôr o formu analytickej extrapolácie.

V skutočnosti je dnes situácia taká, že kto už má aktivovaný – aspoň čiastočne – svoj vlastný kanál výstupu do Jemnohmotného Sveta, ten si už dokáže informácie takéhoto druhu overiť sám. A práve to je to najlepšie, čo sa dnes môže prihodiť – dokázať samostatne a bez sugestívneho mediálneho oblbovania – odlíšiť informačný šum od informačného obsahu.

Pracovať s vlastným kanálom výstupu do J/S je dnes naozaj nevyhnutné – inak totiž môžete ľahko upadnúť pod vplyv „nezávislých a vždy pravých“ – informácií typu tadescovín a im podobných. Tie vám zaručene vždy zaplnia pamäť do úplnej krajnosti tak, že v skutočnosti sa tam už nezmestí nič iné ako chcú oni. Inými slovami, budete vedieť všetko o ničom a nič o všetkom… veď si len spomeňme, ako už mal byť Trump osloboditeľom celého sveta, prezidentom Texasu, ako všetci lotri typu Clinton či Gates už mali byť popravení a podobne. A tak to pokračuje – jeden (údajne už popravený) – sa zúčastnil inaugurácie Bidena, druhý riadi globálny testovací a vakcinačný program naďalej, ba dokonca v tajnosti začiatkom tohto roku dvakrát – v súvislosti s korigovaním testovacieho programu – navštívil Slovensko…

Zmeny sa už realizujú, ale nezávisia od tadeskovičovcov a im podobných. Ide o úplne inú úroveň.

minulom článku sme spomenuli „kýmsi“ riadenú snahu o „spravodlivé“ spojenie Rusínov a Goralov do vlastného štátu. My – Slovienorusi-Rusíni – si samozrejme svoju Dŕžavu postupne obnovíme, ale inak a iným postupom. Vesmír už prináša Energie Rána Svaroga, nebude to zákulisným riadením satanistov podľa ich ďalšieho zákerného plánu.

V tomto smere je veľmi zaujímavá informácia, ktorú zo všetkých Vyšehradských zdrojov priviedli tí najmenej očakávaní – Poliaci. Je veľmi povzbudivé vidieť, že sa prebúdzajú naozaj už všetky slovanské národy. Všetci však máme na čele poverenýchrezidentov, ktorí sú akosi stále rovnakej národnosti…

Ukazuje sa, že v týchto dňoch začínajú pristupovať k materializácii dlho pripravovaného projektu. Detaily aj konkrétneho dokumentu – s ktorým Steinmeier vystúpil v Prahe – nájdete v spomínanom poľskom zdroji – TVP Info. Tento materiál voľne koluje po internete, môžete si ho nájsť. Tu je stručný obsah článku poľského zdroja:

„Poľská televízna stanica TVP INFO informovala poľských občanov o tom, čo EU, USA a NATO „upiekli“. Ako inak, hlásne trúby lokajského režimu v Bratislave – RTVS, nehovoriac o súkromných televíziách a rádiách a tzv. mainstreimových“ médiách – nám, občanom Slovenskej republiky – „zabudli“ túto informáciu zvestovať. Na stretnutí Vyšehradskej skupiny v Prahe predložil Frank-Walter Steinmeir deväťstránkový dokument vzniku Európskeho superštátu.

Členské štáty sa vzdajú: 

 • Vlastnej armády, vlastných tajných služieb, vlastného zákonodarstva, vlastného daňového systému; 
 • Kontroly nad štátnou hranicou vrátane systému a procedúry vpustenia a rozmiestnenia migrantov; 
 • Vlastných aktivít aj v ďalších oblastiach a povolia vytvorenie spoločného vízového systému, spoločnej zahraničnej politiky, transformáciu NATO… 

V preambule textu vlády Francúzska a Nemecka oznamujú: 

„Naše štáty vnímajú spoločné predurčenie a spoločný rebríček hodnôt, ktoré dávajú predpoklad ešte hlbšieho zjednotenia nášho obyvateľstva. Budeme sa teda snažiť o vytvorenie politickej únie v Európe a pozývame ďalších Európanov k pripojeniu sa k projektu.“ 

 • Vznikne spoločná armáda „European Security Compact” na princípe „ohrozenie jedného štátu/ohrozenie všetkých štátov“ 
 • Rozviedka a kontrarozviedka bude podriadená jednému centru (v týchto dňoch už realizované)
 • Bude zvýšená právomoc „Európskeho verejného žalobcu/prokurátora“ a vznikne jednotný trestný zákon 
 • Národné štáty nebudú mať právo rozhodovať o migrácii a nebudú mať vlastnú azylovú politiku 
 • Rozmiestnenie migrantov bude povinné a bude rešpektovať rovnomerné rozdeľovanie utečencov a národné štáty to nebudú môcť odmietnuť 
 • Nemecko a Francúzsko už v mene EÚ začali rokovať so severoafrickými krajinami na najvyššej úrovni o pravidlách migrácie a rozšírenie dialógu na túto tému 
 • Bude zavedená jednotná mena euro pre všetky členské štáty, otázka neznie či, ale kedy bude prijatá 
 • Bude zavedený jednotný daňový systém a bude odstránená konkurencia v daňovom systéme medzi jednotlivými krajinami. 

To je tak v skratke všetko. Takže je to tu, vážení…“ 

A teraz si niektoré známe komponenty veľkého projektu pospájajme.

V prvom rade odporúčame našim čitateľom si prečítať medzinárodný bestseller od autorov menom Victor Ostrovsky a Claire Hoy pod názvom By Way of Deception. Kniha bola preložená do češtiny a predávaná u nás ešte v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Nie je nám známe, či ju možno kúpiť aj dnes, ale dá sa s ňou plne oboznámiť na tejto stránke.

Je to opis Kanaďana, ktorý naivne vstúpil do Mossadu, lebo to v danom čase považoval za správne a vlastenecké. Čo zistil a najmä aké skúsenosti nadobudol opísal vo svojej knihe. Pravdepodobne to, že ju vydal mu zachránilo život.

Pohľad do vnútra takej elitnej spravodajskej mašinérie ako je Mossad je veľmi poučným príspevkom. Ale prečo to spomíname?

Nuž, niektorí naši čitatelia tvrdia, že v blízkosti Modry – v jednom z bývalých, ale stále funkčných zariadení typu pionierskych táborov – je umiestnených 150 príslušníkov tejto elitnej spravodajskej organizácie. Podľa dostupných údajov z materiálov britskej SAS – verejne publikovaných – sú tzv. „Alfa tímy“ špeciálnych jednotiek prvej kategórie formované z príslušníkov špeciálnych jednotiek, ktorí prešli aj dôslednou prípravou v spravodajskej činnosti. Takéto jednotky organizujú napríklad „národno-spontánno-oslobodzovacie“ prevraty po celom svete… Aby svoju úlohu mohli splniť na 100%, tak vždy sú vopred dôkladne pripravení aj na jazyk toho národa, ktorý sa chystajú „nezištne“ oslobodiť od svojho národa.

Hovorí sa, že títo mossadovskí pionieri okrem „štandardného“ rekondičného pobytu (klasická „nálepka“) prechádzajú aj intenzívnym kurzom slovenského jazyka…

Čo má – ak je to pravda – podľa ich plánov nasledovať?

Známy je aj fakt, že keď americká armáda prevádza dislokáciu svojich jednotiek a pripravuje sa na demokratickú akciu v novej destinácii, tak s predstihom zavádza intenzívne kurzy jazyka cieľového národa, ktorý sa – samozrejme náhodou – stane „cieľovým“ oveľa neskôr. Majú normu, že na cca 20 vojakov musí byť pridelený jeden so znalosťou „oslobodzovaného“ národa. A – a to nie je tajomstvom – už dlhšie (asi náhodou) aj oni vedú intenzívnu pozornosť kurzom slovenského jazyka.

Tu je vhodné spomenúť aj situáciu na hraniciach Ukrajiny a Ruska. Na jednom úseku sú umiestnené mierové zbory vojsk OSN. Zhodou okolností práve tam, kde nie tak dávno došlo k vyhroteniu situácie tak, že vojna medzi ukrajinskou a ruskou armádou visela na vlásku.

Akurát že – podľa miestnych zdrojov – tam ukrajinská armáda vôbec nebola. A kto tam teda bol?

Niektorí naši „slovanskí vlastenci“ sa už tešili, že „veď len nech Ukrajinci začnú vojnu s Rusmi a tí nech im konečne ukážu…“. Ťažko dnes nájsť väčší prejav naivity či krátkozrakosti, ak už nechceme špecifikovať veci presnejšie. Okrem iného – vari Ukrajinci nie sú Slovania? Že tadescoviny hovoria niečo iné?

Nuž – a toto je zase informácia od našich čitateľov a opiera sa aj o miestne zdroje – situácia je (ako zvyčajne) úplne iná. Na zmienenom úseku hranice sú umiestnené jednotky OSN – ktoré tvoria najmä Česi a Slováci, ktorí podliehajú veleniu Američanov. A čo sa teda – podľa osobných svedectiev – tam vlastne stalo?

Jednej noci Američania bez varovania zmizli a naši sa ráno zobudili bez (amerického) velenia. Bez nábojov, bez jedla. A čo bolo ešte horšie, v oblasti sa „objavila“ (podľa ruských zdrojov) skupina 800-1 000 zahraničných žoldnierov s „bohatými“ skúsenosťami nie iba zo Sýrie, ale ešte aj až z Kosova. Títo žoldnieri začali aktívne provokačné operácie s cieľom rozpútania vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. Napriek zložitej situácii však ruská armáda provokáciám nepodľahla.

„Zaujímavá“ zhoda je najmä to, že aj všetci tí žoldnieri už predtým prešli intenzívnym kurzom slovenčiny v USA. Kde sa berie odrazu toľká láska k slovenčine?

Nuž teda, čo sa dá z toho poskladať? Prečo ich nevyškolili na poľštinu či maďarčinu? Len zopakujme, že ide o neľútostných hrdlorezov, ktorí majú v zabíjaní aj civilného obyvateľstva už dlhodobú prax.

Teda zapojme trochu analytiky. Ak bola ich úloha rozpútať vojnu, tak potom sa asi mali zdekovať a cez Slovensko utiecť do Nemecka. V takom prípade by im znalosť slovenčiny prišla vhod. Ale ak ich je povedzme 800, tak každý z nich môže na seba naviazať 4-5 ďalších lotrov, takže môžu sformovať aj 4 000 člennú jednotku. Ak by chceli prejsť cez Slovensko, tak aká je šanca sa im postaviť? Pripomeňme, že po Druhej svetovej vojne Československá republika poslala na východnú hranicu 13 000 vojakov, a to takých, ktorí mali ešte bojové skúsenosti z vojny. Napriek tomu Banderovci prenikali hlboko do nášho územia, ba dochádzali až na západné hranice Československa.

Dnes máme na hranici cca 600 policajtov, k čomu môžeme prirátať ešte „kukláčov“ z Prešova a Košíc. Policajti robia na 4 smeny, teda v konkrétnom čase je ich na hraniciach v službe okolo 150 – na celú hranicu. A to ešte cca 60 z nich je sústredených na najväčšom hraničnom prechode – v Ubli. A už vôbec nehovoríme o tom, že na útok profesionálnej, na všetko odhodlanej ozbrojenej jednotky vojenského charakteru nie sú NIJAKO pripravení.

Naša armáda je v podobnej situácii. Za socializmu pomáhali najmä pri živelných pohromách. Dnes nimi posilnili kontroly testovacích papierikov a vôbec testovacích/odberových (!?) lokalít. Nedávno Slovenskom prehrmela vlna povodní – vylievali sa rieky okolo Košíc či na Pohroní – a bolo ohrozených viacero obcí. Občania – daňoví poplatníci – tam však NEUVIDELI ANI JEDINÉHO VOJAKA. Nuž teda, záchrana obyvateľstva pred povodňami nie je až taká dôležitá ako reštrikcia toho istého obyvateľstva testovaním..?

Teda – podľa svedectiev zdravých myslí zvnútra našich silových zložiek – polícia a armáda sú už dlhodobo udržiavané v nefunkčnom stave, ktorý sa každým dňom prehlbuje. Teda ak neberieme do úvahy ich nasadzovanie do opatrení PROTI domácemu obyvateľstvu, tak inú aktivitu (na rozkaz ich šéfov) nepodporujú. Podľa ich vlastných svedectiev, riadia ich už zaočkovaní šéfovia, ktorých riadiace rozkazy sa očividne už systémovo približujú stavu organizovania chaosu. V podstate pracujú podľa jednej a tej istej šablóny. Uznesenia vlády a s nimi prepojené vyhlášky (z pohľadu právneho systému ide o odporúčania, nie nariadenia) „preklasifikovávajú“ za pomoci Hnojky a Narkózy do „Nariadení“, ktoré potom (protizákonne) vymáhajú.

Žeby to všetko bola náhoda?

V tomto mesiaci prelietavali nad našim územím smerom na Ukrajinu stovky vojenských dopravných lietadiel. Ak to zoberieme iba ako suchý fakt, tak zásoby vojenského materiálu či aj živej sily sa očividne znásobili. Takže pozrime sa ešte na vec aj z iného uhla pohľadu.

Pred rokmi začali do Európy prúdiť zástupy migrantov z Afriky. Prišli bez zbraní, ale odkiaľsi ich napokon vzali a sú známe aj prípady ozbrojených teroristických útokov. A odkiaľ ich vzali? Nuž mali sme takého ministra obrany – aj dnes je jeho strana v kurze – za ktorého ktosi vykúpil po cca 5€ za kus celé NZ Slovenskej armády – automatické karabíny vz. 58. Kdesi zmizli tisícky automatických zbraní, ktoré sa náhodou objavili v rukách migrantov v zahraničí…

Teda schéma je vypracovaná. Migranti prídu do Európy bez zbraní, ktoré im potom už v Európe dodajú. A čo to môže mať spoločné s nami a slovenčinou? Analytika ešte nekončí…

Pri rozpútaní akéhokoľvek ozbrojeného konfliktu na rusko-ukrajinských hraniciach zase (akosi automaticky) vzniknú zástupy migrantov. Tých budú – oficiálne – prevážať do útočísk napr. na Slovensku – veď máme s nimi hranicu. A kto bude v prvom rade medzi nimi? Nie náhodou aj žoldnieri so znalosťou slovenčiny? Veď to budú chudáci – nie z Afriky, ale z Ukrajiny..! A tam už môžu byť Albánci, Srbi, Arabi – teda ktokoľvek. U nás ich umiestnia do utečeneckých táborov, kde budú prebývať mierumilovne a bez zbraní.

Ale čo ak aj na Slovensku ktosi nachystal podobné sklady zbraní? V tejto súvislosti sa často spomína napríklad Kali-Jugaňák. Aké by to mohlo mať dozvuky? Napríklad takéto. Cez deň by „chudáci“ utečenci spokojne sedeli v táboroch, ale na noc by ich odviezli do určenej lokality, dali im zbrane z tajných skladov, a potom by už konali podľa rozkazov. Ráno by sme sa dočítali o „ďalšom teroristickom útoku“ neznámych páchateľov, pričom nikoho by nechytili.

Armáda a polícia nebude v stave ich nájsť a zlikvidovať hrozbu, takže ostane iba požiadať o „priateľskú pomoc“ napr. americkú armádu, ktorá má už teraz – náhodou – jazykovo pripravené (invázne) jednotky. No a oni už poriadok zavedú…

A to nehovoríme o tom, že zvláštne osobné mikrobusy z Ukrajiny už roky brázdia naše diaľnice od ukrajinských hraníc smerom na západ a nikto ich nekontroluje. Koho a hlavne kde vlastne prevážajú?

Znamená to, že na našom území už môžu byť stovky „chudákov“ napríklad zo Srbska či Kosova, ktorí tu môžu fungovať ako lacní zahraniční robotníci v niektorých veľkých fabrikách. Takto skupiny po 15-20 „migrantov“ unikajú pozornosti verejnosti, ktorá je zaujatá maskami a očkovaním… teda v zmysle Knihy proroka Izaiáša (= Biblický projekt) „Majú oči na pozeranie ale neuvidia, majú uši na počúvanie ale nepočujú“.

A aký by mohli mať západniari motív? Jeden sa ponúka hneď – a tiež ho máme od našich čitateľov. Za posledný rok – presnejšie v čase vládnutia tejto koaličnej skupiny – začala v našich riekach miznúť voda. Nuž, už desiatky rokov tu máme jednu zahraničnú vodárenskú firmu, ktorej aktivity si už obyvateľstvo – po toľkých rokoch – nijako extra nevšíma.

Táto firma má zmluvu na odvádzanie a spracovanie odpadovej vody na celom Slovensku. Oni však nainštalovali – asi do všetkých väčších – našich riek cca 40-50 cm rúry, ktoré z nich 24 hodín odčerpávajú (našu) vodu. Videli sme to na rieke Poprad, ale informácie sú aj z Váhu, Hrona, Ondavy, Bebravy a podobne. Podľa predpokladov – nemáme technické možnosti to do hĺbky overiť – všetku vodu prečerpávajú do Nitry, kde majú svoje centrum. Odtiaľ už ide potrubiami až do Francúzska.

Či to je tak alebo nie si môže každý overiť sám. Táto firma má prístup už ku všetkým našim riekam.

Na Slovensku prebehol veľmi zvláštny studeno-dažďový máj. Nikto si nikdy na niečo také nespomína. A ako by toto mohlo zapadnúť do tohto obrazu? Už sme písali, že „chemtrails“ je v skutočnosti realizovaný iba za presne stanovených poveternostných podmienok. Musia byť nízke mračná a teda daždivé počasie. Chemikálie sú rozprašované nízko nad oblakmi tak, aby sa hneď viazali na molekuly vody a padali na zem.

Naši čitatelia nám v tejto súvislosti poslali niekoľko zaujímavých aktuálnych fotografií z oblasti Senice:

A aj z pohraničných oblastí Maďarska smerom na Slovensko:

Podľa našich zdrojov ide o manipulácie s počasím. Komusi treba, aby u nás pršalo, resp. aby boli trvalo nízke mračná a dážď.

V súvislosti s manipuláciami s počasím odporúčame aj zaujímavý zahraničný článok. My z neho vyberieme iba niekoľko momentov, viac sa dočítate priamo v ňom:

Na vytvorenie mračna sa spaľuje materiál, ktorý uvoľňuje strieborný jodid. Na upravenom lietadle na obrázku vidno prístroj, ktorý vyzerá ako raketa. Dokáže spaľovať a uvoľňovať potrebný materiál. Christian Jansky/Wikimedia Commons (CC-BY-SA 2.5)

Kvôli vetrom v Kalifornii bola snehová pokrývka v Skalistých horách v roku 2015 (vpravo) oveľa, oveľa slabšia ako rok predtým (vľavo). Následkom toho mali ľudia k dispozícii oveľa menej vody. NOAA Satellites/Flickr (CC-BY-NC 2.0)

Teda manipulácia s počasím a regulovanie prístupu k vode je už dnes „bežná“ technológia.

Pred nejakým časom prebehla na Slovensku vlna vykrádačiek bankomatov. Ak sa na to pozrieme zo zorného uhla našej témy, bankomaty sú ideálnym zdrojom hotovosti pre takéto teroristické skupiny. Cez deň „normálne“ pracovali (zahraniční robotníci) v nejakej fabrike, v noci brali hotovosť z bankomatov. Polícia ani SBS-ky pri výjazdoch nikoho neprichytili, ale to je pravdepodobne pre nich aj dobre. Nie sú pripravení na stretnutia s takýmito ozbrojenými a bezohľadnými hrdlorezmi, ktorí nebudú mať pred nimi žiaden rešpekt. Ak ich nestihli, mali najskôr šťastie. Šťastie sa však môže unaviť… a kto by podozrieval „chudáčikov“ utečencov?

Téma ešte nie je vyčerpaná, ale jedno je isté. Veci sa majú inak ako ich opisujú sponzorované mainstreamové médiá a vnímajú (čo do priorít) maskovaní spoluobčania.

Rozhodne je potrebná vytrvalosť v meditáciách. Meníme a rušíme tým všetky ich programy v J/S. Preklínajte všetkých tých, ktorí to proti nám organizujú, preklínajte ich do siedmeho pokolenia. Nech podochnú, veď aj tak tu nemajú čo robiť keď robia na našej likvidácii.

Z pohľadu metafyziky už vieme, že akonáhle senzorický systém niektorej Matrice (Matrixu) detekuje, že niekto sa sám odpája z matričného systému, tak prvým protiopatrením je „dodávka“ pochybností. Pre vyvinuté mysle je to znakom toho, že sú na správnej ceste von z Matrice. Nevyvinutých to zastaví alebo vráti nazad. Každá Matrica je egregoriálna štruktúra umiestená v 7., prípadne zasahujúca do 6. Rozmernosti, takže má schopnosť vytvárať a dodávať akékoľvek myšlienky.

Obdobou tohto mechanizmu vo Svete Javi je označenie daného človeka či dokonca celej skupiny inak ako „štandardne demokraticky“ mysliacich za sektárov. Zaujímavé však je, ako vedia tí, ktorí sa sami nominujú do pozície nesektárov posúdiť, že práve tí ostatní sú sektári. Ak si prečítate ich špecifikácie na sektárstvo, tak v podstate všetko do bodky platí aj na nich. Asi nemajú zrkadlo.

Teda označenie kohokoľvek či akejkoľvek skupiny či segmentu spoločnosti za sektárov je prvá línia ich obranných protiopatrení, ktorých úlohou je označovať tých, ktorí sa snažia sami odpojiť od ich systému za „nekompatibilných“, čím chcú maximálne zabrániť odpájaniu sa od Matrice.

Súčasťou matričného mechanizmu sú aj rôzne tadescoviny a podobné -iny. Je úplne jedno či ťahajú doprava alebo doľava, v každom prípade ťahajú preč od strednej cesty. A to už stačí na zotrvanie v Matrici.

Medzi takéto skupiny patria aj členovia entity Globálneho Prediktora. Cieľom je nás všetkých – v rámci nimi prijatej koncepcie – udržiavať v predpovedateľnom (prediktovateľnom) stave správania sa. Ide im o to, aby na ľubovoľnú akciu z ich strany sme my reagovali nimi vopred predprogramovaným, t.j. predikovateľným spôsobom. Toto je stav plnej podriadenosti Matrici.

My však nepatríme do skupiny Globálneho Prediktora, my sme súčasťou Globálneho Korektora. V metodike iteračných metód výpočtu neznámych hodnôt v numerických metódach vyššej matematiky sa vždy najskôr predpovie výsledok (vypočítava sa prediktor), ktorý je potom upravovaný (korigovaný) korektorom. Nech je to opakované veľakrát, aj tak má vždy posledné slovo Korektor.

Dnešná podoba KOB-u je principiálne protislovanská bez ohľadu na to, že ju podávajú v ruskom jazyku. Veď už Puškin povedal, že „zlatá klietka ostala, ale vtáčik uletel“. Nedajte sa pomýliť jazykom a obalamutiť Mŕtvou vodou, ktorú najčastejšie neprečítali ani tí, ktorí ju šíria. V tom sú si podobní s Bibliou a kresťanmi.

V našich rozprávkach je oveľa dôležitejšia Živá voda.

Budeme pokračovať.

26.05.2021

NAŠI PARTNERI: