MATRICA V AKCII

5. septembra 2019 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Téma Matríc a spôsob ako ovládajú masy je neustále aktuálna. Príslovie hovorí, že opakovanie je matkou múdrosti, preto ani nám nemôže zaškodiť si niečo z tejto oblasti zopakovať. Veď ide o naše životy.

Naše telo je akýsi energetický chuchvalec jednotónového svetla, ale to platí iba v ideálnom stave. Jeho farba sa inak mení v závislosti od emócií, citov, veku, chorôb a podobných vplyvov. Rozumové centrum – mozog – bol vytvorený nato, aby nám slúžil – nie naopak. Ak zachytáva – z nášho pohľadu vytvára – myšlienky, ktoré vedú k strádaniu, vyžeňte ich, alebo robte všetko naopak bez ohľadu na to, že to môže v danom okamihu vyzerať divne, nech by ste si našli pre ne akékoľvek ospravedlnenia. Takéto myšlienky určite nie sú „vaše“, ak totiž vedú k strádaniu, je to znamenie, že niekto vami manipuluje. Je to spôsob, akým odpracovávame karmu, ktorá nie je naša, ale bola na nás vyliata. Povolenie na to sme najčastejšie dali účasťou vo voľbách bez ohľadu na to, koho sme v nich volili či nevolili.

Ideálne rabstvo je totiž to, v ktorom rab predpokladá, že je slobodný a robí všetko pre to, aby ostal rabom. Na energetickej úrovni rabstvo vyzerá ako čierne chuchvalce na hlave s drôtikmi. Ľudia ako bábky robia to, čo oni od nich chcú. Kto sú oni – to je už úplne iná otázka. Väčšina z nás ich nikdy neuvidí.  Ale treba nám vedieť základnú vec – nie sú všemohúci. Je možné – dokonca potrebné – odporovať. Časom môže ich vplyv upadnúť, ale dosiahnuť to nie je jednoduché. Inej cesty však niet. My, jedine my sami sa musíme stať sami sebe jedinou riadiacou autoritou.

Človek sa sprvu rodí slobodný a je veľmi silný. Na jeho oslabenie je potrebný dlhý čas. Iba oslabeného človeka možno pripojiť do Matrice. A preto deti žijú bez nej. Lámať ich začínajú očkovaním, školou, televíziou, stravou a podobne.

Po pripojení do matrice sa objavuje vnútorný hlas. Spočiatku sa prejavuje ako zriedkavá ozvena, ale časom nadobúda plnú kontrolu nad vedomím človeka, až ho nakoniec zamení za svoje.

Ak sa pokúsite ho odchytiť zistíte, že má rôzne hlasy, tóny, a že práve od neho závisí váš stav, emócie, city, činy – teda celý váš život. Toho najúhlavnejšieho nepriateľa považujete za seba. Nie je to geniálne vymyslené? Ani si len nedokážete predstaviť, že by sa to dalo aj nejako inak.

V tom okamihu, ak ktokoľvek pochopí o čo ide – že vo vedomí má prítomné cudzie myšlienky – a začne „sliediť za operátorom“, tak operátor sa začne ukrývať. Na nejaký čas sa odpojí, začne meniť hlas (z mužského na ženský či opačne). Ukryje sa za hromadu všakovakých problémov, ktoré sa odrazu objavia. Ak to nepomáha, tak jeho pôsobenie sa bude zosilňovať spôsobom objavovania sa všakovakých ľudí a udalostí. Veď do Matrice sú všetci títo zapojení. Objavia sa problémy s príbuznými, nastanú iné, nové či oveľa väčšie problémy…

Čím sú silnejšie, tým ste silnejšie zapojený/á do Matrice. V takých prípadoch stojí za to sa riadiť pocitmi šťastia a ľúbosti. Vyberte sa tam, kde ste šťastný/á vy, kde ste s niekým spolu šťastní. Keď sa dostanete do potrebného prostredia – ktoré vás úplne obkolesí – keď sa celé vaše okolie zmení, tak všetky myšlienky zmiznú, všetky problémy prestanú byť dôležité, v tom momente ste chránení. Kým a ako je druhá vec.

Teda nachádzame sa v Matrici. Je to neustále sa autonómne vyvíjajúci a zlepšujúci systém pozostávajúci z rozličných podsystémov. Každý podsystém obsahuje špecifické miery, ktoré sú nevyhnutné na to, aby bol (z pohľadu Matrice) dosiahnutý žiadaný výsledok. Matrica má vlastné spôsoby verbovania, prinucovania, obrany, povýšenia, potrestania aj likvidácie. Cieľ jej roboty – želaný výsledok – je vygenerovať z nás pre ňu životne nevyhnutné emócie. Emócie sú principiálne pre nás negatívne, sú pre nás – Človekov – cudzie. Aby sme nepochopili o čo ide, tak nás udržiavajú v špeciálne poníženom stave na úrovni prvých troch čakier, ktorý preventívne pôsobí proti našej vzbure. Ak by sme sa vzbúrili, tak systém Matrice dokážeme okamžite zničiť.

Základnými kritériami pre Matricu sú sila emócií a ich množstvo. Dá sa to predstaviť asi tak, že systém je zameraný na maximálne množstvo pripojení s maximálnou intenzitou emócií. Ale vždy bez hrozby svojho objavenia a zničenia. Pretože platí všeobecné pravidlo, že spoločné vedomie a želanie sa vždy realizuje, tak systémami obrany Matrice sú používané dve veci:

 • Nejednotnosť;
 • Stav polospánku. Realizuje sa trvalým vnútorným deficitom, ktorý plne zamestnáva mozog všakovakým odpadom. Zvyšok stačí sotva na rozmnožovanie a existovanie (jesť, piť, spať). Tomuto sa dokonca venuje celá veda: sociálne programovanie.

Takto zostavený systém nás dojí ako kravy, štopká do nás tie najškodlivejšie chemikálie a drží nás v rozhádanom, egoistickom, spotrebiteľskom, nezjednotenom stave.

My však od momentu svojho narodenia až po moment zavŕšenia života prechádzame po púti vývoja. Inak to nejde, a preto ani ukrývanie sa v ústraní nepomôže. Úlohu inkarnácie vždy musíme splniť. Ak to nejde po dobrom, tak to pôjde pozlotky.

Na našej ceste nám pomáha viera – čo v týchto súvislostiach a ponímaní chápeme ako neprítomnosť pochybností. Každý človek má slobodný výber rozhodnutia čomu veriť a čomu nie. Nikto nemá právo nám túto slobodu narušovať. Systém Matrice je preto zostrojený tak, aby nás navádzal veriť špecifickým veciam, ale tie ohraničuje dopĺňaním pochybností. Pochybnosti sú neoddeliteľnou súčasťou systému Matrice, a teda sa postupne stávajú aj našou neoddeliteľnou súčasťou. Ale to je ešte málo. Človek sám stavia do pochybností akékoľvek veci, čím zabíja možnosť budúcnosti už v samom počiatku, ešte len na úrovni predstáv.

Pochybnosti sú nerozlučne spojené s vnútorným dialógom, ktorý ich rodí a podporuje ich intenzitu. Práve preto zbavenie sa vnútorného dialógu má za následok aj zbavenie sa pochybností a nadobudnutie slobody výberu rozhodnutia. Ide o tú slobodu, ktorú človek dostal do vienka od prvopočiatku. Človek si môže vyberať ľubovoľnú budúcnosť, a tá bude realizovaná.

Ale to už bude priamo tvorenie. Nikdy nezabúdajme na našu slobodu a nedovoľte pochybnostiam – teda Matrici – vám odňať vašu vieru, vôľu, vašu budúcnosť.

Na všetko však potrebujeme energiu. Bez nej nebude nič. Na akékoľvek veci, na existovanie, spotrebovávame energiu. Máme na ňu nádrže – niečo podobné ako má auto – vo vedogone, kde sa zhromažďuje. Tieto nádrže sa dennodenne samé dopĺňajú, ale nie sú nekonečné. Práve od množstva tejto energie závisí náš stav: želanie a sila napredovať či neschopnosť niečo vykonať. Tie najzákladnejšie veci, ktoré spotrebovávajú najväčšie množstvo našej energie sú:

 • Myšlienky;
 • Emócie;
 • Potrava.

Ak sa na to pozrieme v súvislosti s tým, čo sme už uviedli vyššie, tak všetku naši životnú energiu mrháme na vnútorný dialóg, pochybnosti, prežívanie emócií a pažravosť. A preto ak sa aj prejaví vedomie, ľúbosť a želanie niečo vytvoriť, zmeniť – už nemáme na to dosť síl. Sme prázdni a vnútorný hlas len zosilňuje nedôveru v seba samého.

Protikladom tohto je šťastie. Zapaľuje, dáva silu, odstraňuje pochybnosti – dôležité je mu nebrániť. Nezabíjajte ho násilne sami, ale vyberte sa smerom jeho narastania. Sebadôvera bude postupne narastať, pochybnosti sa boja ľúbosti a šťastia. Ale systém Matrice sa bude pokúšať zabrániť šťastiu závisťou a presvedčovaním. Nevenujte im pozornosť, časom oslabnú a nechajú vás na pokoji.

Ale netreba ochabovať v úsilí a strácať pozornosť. Matrica sa bude periodicky snažiť vás vrátiť do radov svojich dojných kráv, pretože ani tie nie sú nekonečné. Preto nestrácajte pozornosť a všetky jej pokusy okamžite a v zárodku likvidujte. Pritom sa však vždy snažte vyjsť za hranice tých ohraničení, ktoré pre vás vytvorili iní.

Môžeme sa aj krátko zmieniť o vplyve potravy. Patrí medzi manipulácie, ktorými nás udržiavajú v stáde dojných kráv. Tieto metódy sa používajú nato, aby sme sa rýchlejšie opotrebovali – stiahli od svojho Nebeského Učiteľa v čo najkratšom čase všetku našu životnú energiu a odovzdali ju im. Tieto vplyvy sú vzájomne previazané.

Tu sú základné metódy nášho ovládania:

 1. Potraviny a nápoje – najmä alkohol, ale nielen ten;
 2. Lieky, vrátane preventívnych prípravkov a vitamínov;
 3. Elektromagnetické vlny – vrátane vyžarovania mobilných telefónov, PC, domácich elektrických rozvodov a všetkých prístrojov s mikroprocesormi;
 4. Médiá – či už rozhlas, televízia, videá, časopisy, noviny, žurnály, internet (najočividnejšia a najefektívnejšie porobujúca metóda);
 5. Hudba, Zvuky (odlišujú sa od médií, sú inak používané, ale aj tak najčastejšie skrz Médiá);
 6. Znečistenie ovzdušia;
 7. Systém vzdelávania – vrátane všeobecne známej a odporúčanej literatúry (a jej autorov), ktorá je principiálne nedôveryhodná, či už ide o históriu, psychológiu, metapsychológiu, regresnú hypnózu, filozofiu, umenie, vedu, poéziu, náboženstvá, dokonca aj rozprávky pre deti vrátane nemluvniat).

Horeuvedené metódy dennodenne uplatňujú aj politici, ktorí nás neprestajne, dennodenne bombardujú ich komponentmi aby si zaistili, že im venujeme našu pozornosť, a teda sú nami podporovaní.

Preto musíme byť nadmieru ostražití vo vzťahu k tým, ktorých neustále presadzujú, vychvaľujú, komu tlieskajú, koho búrlivo podporujú kritici, ktorí za každého vývoja udalostí a okolností vychvaľujú nejaký politický režim. Ak je niekto takto vyzdvihovaný argumentmi štýlu „vydržal skúšku časom“, znamená to, že ide o systematicky organizované úsilie sledujúce špecifické ciele.

Treba však upozorniť na jeden problém – pri veľmi vysokom stupni podozrievavosti môžeme prehliadnuť niekoľko hodnotných informácií, ktoré bývajú úmyselne primiešané a odovzdávané určitými kruhmi infiltrovanými v blízkosti nástrojov masovej manipulácie.

A už vôbec nemá cenu venovať pozornosť „svetovým správam“. Všetky sú totiž organizované tak, aby nás prinútili venovať im pozornosť, a teda aj našu životnú energiu. Boj, ktorému treba naozaj venovať pozornosť je vedený na úrovni osobnosti, vnútri každého z nás.

Matríc jestvuje okolo nás množstvo. Ako sme už uviedli, film Matrix síce – aby bol dodržaný Kon Stavby Sveta – ukázal principiálne pôsobenie Matrice, ale ukázaná Matrica bola prázdna, t.j. nebolo v nej špecifikované nijaké konkrétne pole Hry. Každá Matrica má svoje pole Hry, obsahuje nástroje pre vedenie danej Hry a má svoje vlastné, špecifické pravidlá. Spomeňme napríklad Egoizmus, Spotrebiteľstvo, Strádanie, Alkoholizmus, Drogy a podobne. Matrice vždy vytvárajú ľudia – tie, ktoré držia pod kontrolou nás skoro všetky pochádzajú z dielne Vatikánu. V Rusku prebieha neúspešný pokus implementovať režimom objednanú Matricu pre ruský národ, ktorú vypracovali na objednávku Putina čínski šamani. Dohodnutú odmenu za odvedenú prácu – Sibír – si však už uplatňujú.

Pre nás je najdôležitejšie jedno – pamätajme že boj, ktorému treba naozaj venovať pozornosť prebieha vnútri každého z nás. Žiadne externé komentáre, správy, neustály príliv noviniek nám v tomto nepomôžu. Ba práve naopak – odvedú našu pozornosť od potreby vnútorného boja a ostražitosti, čo znovu znamená pripojenie sa – a odovzdávanie svojej životnej energie – do nejakej Matrice. Ale najdôležitejšie je to, že každá Matrica dokáže pôsobiť iba po 6. rozmernostnú a čakrálnu rovinu. Nad ňou sa už nemá o čo uchytiť. Ak vystúpime do našej domácej rozmernosti – 16. – tak už nič pod nami nemá právo nás ovplyvňovať. A táto rozmernosť je zároveň rozmernosťou Novej Hry.

05.09.2019

NAŠI PARTNERI: