MEDITÁCIA RA

13. januára 2021 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Osobná čistota je dnes pre nás jedna z najdôležitejších vecí. Priniesli sme už viacero metód, dnes prinášame ďalšiu. Táto je zameraná na čistku fyzického tela, na jeho scelenie formou energií Slnka Ra. Celiteľstvo je u nás zabudnutý pojem, ale je čas ho prinavrátiť. Liečiteľ je v našej Kultúre ponímaný ako človek, ktorý lieči pomocou liekov, hoci spravidla ide o prírodné prostriedky. Sú to najmä bylinky, čaje, rôzne roztoky, olejčeky a podobne, teda to, čo by sme dnes mohli nazvať ako prírodná medicína. Tradične bol taký človek nazývaní bylinkár, zelinkárka, olejkár a podobne. Za dávnych čias sme ho volali znachar (dnes by to bol asi homeopat). Názov je ľahko pochopiteľný cez Obrazy jednotlivých bukvíc a slabík: ZNA (znalosti, Znanie) + CH(A) (tok Svetlej energie) + prípona AR (v Staroslovienskej Bukvici ten či tá, kto dokáže Znaním obnoviť Svetlý tok energie, t.j. zdravie). Celiteľ je ten, kto ide ďalej, t.j. navracia celostnosť toho, čo nazývame „JA“. Tu už hovoríme o úrovni Jesm, teda fyzickej aj jemnohmotnej zložky existencie. Teda zlaďuje fyzické aj Jemnohmotné Telá v jeden celok. A práve taký druh meditácie dnes prinášame.

Touto meditáciou pracujeme na našom scelení, omladení a stabilite v čase energetického útoku (pôsobenia) zvonku. Je to akýsi druh antivírusovej ochrany zabezpečujúci, aby vírusy v Hmotnom aj Jemnohmotnom Svete nesmeli na nás pôsobiť.

Meditáciu môžeme vykonávať osamote alebo v skupine, čo je vhodnejšia forma jej použitia. Pre úplnosť dodávame, že ak v meditácii hovoríme „pracujeme všetci“, to znamená že pracujeme my aj Astrálne Sily spolu. Teda túto formuláciu používame aj vtedy, ak pracujeme sami.

Pracujeme všetci.

Premiestniť ma do najvyššieho bodu tam, odkiaľ budem pracovať.

Jemnohmotný Svet, Hmotný Svet, Veľká Hra. Prejavujem všetkých, ktorí sa tu nachádzajú, každého, kto ma vidí a počuje, prejavujem nás spolu. Pre každého z nás, pre všetkých nás spolu je toto ideálna práca, ideálna meditácia.

Previesť každého z nás, previesť všetkých nás spolu do ideálneho meditačného stavu.

Pracujeme všetci.

Každý deň, vždy viac a viac, vždy jasnejšie sa vykresľuje Slnko Ra, ktoré sa nachádza v J/S.

Slnko Ra svojimi prvými lúčmi už obaľuje našu Zem.

Zem a všetko živé na Zemi sa pripravuje na prechod do Vysokých Rozmernostných štruktúr.

Slnko Ra svojimi vychádzajúcimi lúčmi pomáha celej Zemi, všetkým Človekom žijúcim na planéte Zem sa pripraviť na prechod do 10.-11.-12. a vyšších Rozmerností.

Každý z nás, my všetci spolu sme prejavení lúčom Slnka Ra.

Slnko Ra umožňuje a my všetci spolu sa premiestňujeme do stredu Slnka Ra.

V strede Slnka Ra je pre každého z nás, pre všetkých nás spolu pripravený komfortný, pohodlný priestor na scelenie.

V komfortnom priestore pre každého z nás, pre všetkých nás spolu, sa dostávame do Červeného spektra Slnka Ra.

Červené, ohnivé energie prenikajú každého z nás a v každom z nás spaľujú všetky parazitické štruktúry. Spaľujú všetky červy, hlísty, škrkavky, lamblie, mikróby; spaľujú vrastené, vložené fyzické aj energeticko-informačné čipy, programy, prvky riadenia a potláčania, programy pôsobenia na vedomie, nevedomie, na kolektívne Vedomie, spaľuje sa všetko použitie sily voči každému z nás, voči všetkým nám spolu.

Akékoľvek použitie sily, akékoľvek prieniky, príkazy, rozkazy, implantované povinnosti, implantované karmické štruktúry – to všetko spaľujú Červené lúče Slnka Ra.

Červené lúče Slnka Ra spaľujú bloky, zvierania, príkazy inštalácie, zákazy na úrovni ±1. čakier každého z nás.

Rušia sa implantované bloky, zákazy na život, na radosť, na bezbolestné pôrody, na zákaz pôrodov na Zemi.

Všetky tieto programy, zákazy, spaľuje Červené spektrum Slnka Ra. Červené spektrum Slnka Ra plne obnovuje fyzické telo v oblasti ±1. čakry.

Objavujú sa schopnosti, možnosti, vlastnosti fyzického tela každého z nás, fyzického tela v oblasti ±1. čakrálnej štruktúry.

Slnko Ra na základe svojho rozhodnutia pôsobí na fyzické telá každého z nás svojim Červeným spektrom. Prebiehajú ďalšie premeny vo všetkých čakrách, v čakrálnych štruktúrach, vo fyzickom tele.

Z pliec sa snímajú závažia, povinnosti, dodatočne navešané noše, ktoré nikto z nás nie je povinný nosiť. Všetky tieto noše nepochádzajú od Konu Všehomíra a bránia výstupu do Zlatého Veku. Všetky noše odpadávajú a rozpúšťajú sa. Všetko doplnené na nás, navešané na nás, povinnosti zo strany každého z nás, všetky na nás doplnené povinnosti odchádzajú, topia sa, miznú.

Všetky doplnené povinnosti, ktoré každý z nás zobral na seba skrz súcit, poľutovanie, cez svedomie, cez akékoľvek egregoriálne štruktúry, všetky tieto doplnené, neoprávnené a nepotrebné povinnosti z každého z nás odchádzajú, topia sa, miznú.

Pre každého z nás, pre všetkých nás spolu, Slnko Ra prejavuje svoje Oranžové spektrum pre naše scelenie.

Sceľuje sa fyzické telo každého z nás v oblasti ±2. čakry.

Odchádzajú, topia sa, miznú všetky následky sexuálneho násilia, sexuálneho vydierania, sexuálneho pôsobenia zvonku.

Odchádzajú, topia sa, miznú všetky a akékoľvek útoky v oblasti ±2. čakry.

Odchádzajú, topia sa, miznú všetky prívraty, odvraty, všetky implantované, negatívne, odpudzujúce štruktúry, programy na úrovni ±2. čakry.

Oranžové spektrum Slnka Ra spaľuje všetky a akékoľvek naše vlastné ilúzie, zbytočné očakávania, vytvárané vzdušné zámky, nesplnené túžby, túžby, ktoré sú márne a nikdy sa nezrealizujú.

Celá táto ťažká príťaž, závažie odchádza, topí sa, mizne.

Pre každého z nás, pre všetkých nás spolu prejavuje Slnko Ra svoje Žlté spektrum.

Žlté spektrum Slnka Ra spaľuje všetky úzkosti, všetku nespokojnosť, rozčarovania, nesplnené túžby a želania, ktorých bloky sa usadili vo fyzickom tele na úrovni ±3. čakry.

Spaľujú sa dôsledky chudoby, hladu, nedostatku,.

Spaľujú sa všetky strachy o vlastný život, o poživeň, o osobné uspokojenie, ktoré je pre nás životne nevyhnutné. Všetok strach, nepokoje ohľadom vlastného života, vlastnej potravy, všetky tieto strachy odchádzajú, topia sa, miznú.

Žlté spektrum Slnka Ra spaľuje všetky ohraničenia a podmieňovania spokojnosti a potešenia. Všetky rámce podmieňovania, ktoré boli zavedené na uspokojenie a potešenie, na spokojnosť so sebou samým vo vlastnom živote.

Vysvetlenie:

Keď začínala Noc Svaroga a človeku a Človečenstvu začalo byť nedostupné dosiahnuť spokojnosť a uspokojenie v horných čakrách ( t.j. od 4. vyššie), tak Temní ustanovili obmedzovače a uspokojenie životom a potešenie premiestnili do oblasti 1.-2.-3. čakry, t.j. uspokojenie a potešenie zo života začal človek prijímať cez žalúdočnú čakru – jedlo – a cez sexuálnu čakru, t.j. skrz sexuálne uspokojenie. Tieto obmedzenia – ktoré neumožňujú prežívať potešenie a uspokojenie od všetkých vysokých čakier – sú spaľované Žltým spektrom Slnka Ra. Takto sa človeku a Človečenstvu – t.j. každému z nás, všetkým nám spolu – stáva dostupné potešenie a uspokojenie vlastným životom skrz ľúbosť (4. čakra), skrz vzájomnú komunikáciu (5. čakra), skrz mysliace procesy, skrz vytváranie umeleckých diel (6. čakra), skrz komunikáciu s Jemnohmotným Svetom (7. čakra), skrz uspokojenie a potešenie zo života budovaním v J/S (8. čakra).

Deviata čakrálna štruktúra predstavuje schopnosť a znalosť vytvárať reálnosť pre seba a pre Rod, pre Národ.

Desiata čakrálna štruktúra (a vyššie) je schopnosť prevziať zodpovednosť za veľké projekty.

Žlté spektrum Slnka úplne spálilo, zničilo všetky a akékoľvek ohraničenia, podmienky a obmedzenia spokojnosti a potešenia vlastným životom.

Pre každého z nás, pre všetkých nás spolu, Slnko Ra prejavuje svoje Zelené spektrum.

Zelené spektrum Slnka Ra spaľuje všetky bloky, zvierania a poškodenia vo fyzických telách v oblasti ±4. čakry, srdcová čakra a fyzické telo sa obnovujú.

Zelené spektrum spaľuje stav neuspokojenia ľúbosťou, spaľuje všetky výčitky voči ľúbeným, spaľuje všetku nedoľúbenosť, spaľuje všetky nenaplnené očakávania, úzkosti, nepokoje. Spaľuje neuspokojenie z komunikácie medzi mužmi a ženami, medzi zaľúbencami.

Spaľuje vlastné komplexy menejcennosti pri neprítomnosti ľúbosti, spaľuje stav uzamknutosti, nepotrebnosti, stav uprednostňovania kohosi iného okrem seba. Spaľuje stav zrádzania, stav zanechania partnera.

Spaľuje stav stratenosti, nepotrebnosti, odvrhnutia, malej ľúbosti, spaľuje stav uzavretosti. Spaľuje všetky vlastné programy na seba, zákazy na lásku, na otvorené, úprimné vzájomné vzťahy k opačnému pohlaviu. Spaľuje komplexy menejcennosti, nespokojnosť so svojimi fyzickými vlastnosťami.

Zelené spektrum Slnka Ra preniká hlbšie a hlbšie a spaľuje všetky vlastné ilúzie, prázdne očakávania, zbytočné úzkosti. Spaľuje naše vlastné prekladanie zodpovednosti za seba na niekoho iného.

Spaľuje sebecký vzťah k mužom, ženám, deťom, vnúčatám.

Spaľuje skazené, pokrivené predstavy o svojej láske. Spaľuje vlastnú lásku na hrane egoizmu, na hrane ambicióznosti, sebaľútosť, sebareklamovanie, sebapresadzovanie na hrane narcisizmu. Spaľuje všetku nanesenú štruktúru pod názvom „hra na lásku“.

Zelené spektrum Slnka Ra spaľuje všetky nenaplnené očakávania, závisť, žiarlivosť, ambicióznosť, želanie cudzieho.

Zelené spektrum Slnka Ra spaľuje všetky zámeny našich skutočných vlastností za náhradné, implantované vlastnosti.

Zelené spektrum Slnka Ra spaľuje v každom z nás všetky neukončené vzájomné vzťahy s opačným pohlavím, všetky neukončené vzájomné vzťahy, ktoré sťahujú ohromné množstvo energie do infernálnych Svetov. Všetky tieto neukončené vzťahy sa skončili a sú spálené!

N-D-HÁ (zvukový Obraz Runy; možno opakovať podľa potreby dosiahnutia výsledku)

Pre každého z nás, pre všetkých z nás spolu, Slnko Ra prejavuje svoje Belasé spektrum. Belasé spektrum Slnka Ra spaľuje v každom z nás, vo všetkých nás spolu všetky a akékoľvek bloky, zovretia, svorky, poškodenia v oblasti ±5. čakry.

Belasé spektrum Slnka Ra spaľuje všetky neharmonické vzájomné vzťahy v rodine, v práci, v spoločnosti. Spaľujú sa všetky poškodené, pokrivené, neharmonické vzájomné vzťahy s mužom, so ženou, s deťmi, s rodičmi, s mamou, otcom, s babkami, dedkami, s tetami, s neterami, so synovcami, s ujami, so všetkými tými, od koho závisí spokojný život každého z nás.

Spaľujú sa všetky pre seba vytvorené problémy okolo nás. Spaľujú sa všetky každým z nás vytvorené problémy pre seba. Spaľujú sa všetky zo zlosti, v emóciách vytvorené slová vložené do sŕdc.

Spaľujú sa všetky škandály v rodinách, v práci. Spaľujú sa všetky osobné, nepriaznivé vzájomné vzťahy so svojimi príbuznými a blízkymi, s kolegami v práci, s komunitou.

Spaľujú sa všetky vlastné, osobné výčitky, vyslovené nespokojnosti, vyslovené slová, ktoré ľutuje ktokoľvek z nás.

Čistka!

Belasé spektrum Slnka Ra preniká do hĺbky každého z nás a spaľuje všetky hlbinné prekrútené, poškodené štruktúry. Spaľuje vložené programy pod názvom „počúvam, ale nepočujem, pozerám, ale nevidím“. Spaľujú sa všetky vložené programy „počuje to, čo chce počuť, vidí to, čo chce vidieť“. Tieto programy sa spaľujú Belasím spektrom Slnka Ra.

Pre každého z nás, pre všetkých nás spolu Slnko Ra prejavuje svoje Modré spektrum.

Modré spektrum Slnka Ra spaľuje všetky vložené čipy, programy, pôsobenia, útoky, vtrhnutia, preniky do veľkého mozgu každého z nás.

Modré spektrum Slnka Ra spaľuje všetky a akékoľvek pôsobenia, útoky, vtrhnutia, preniknutia v oblasti našich ±6. čakier. Zároveň sa spaľujú všetky, akékoľvek vloženia, poškodenia od Svetlých aj Temných žrecov, od sivých, čiernych, žltých tvárnych bytostí, od mimozemšťanov, od reptiloidov.

Modré spektrum Slnka Ra spaľuje všetky reptiloidné programy, pôsobenia, poškodenia vložené do našich fyzických tiel vrátane oblastí ±6. čakry.

Všetky poškodenia vložené reptiloidmi, mimozemšťanmi, kybernetickými štruktúrami, Sivými, Zidmi, Židmi, Judejcami, Čiernymi, negrami, vrátane pomocou akejkoľvek mágie, akýmkoľvek magickým pôsobením, všetky tieto pôsobenia sa spaľujú modrým spektrom Slnka Ra.

Modrým spektrom Slnka Ra sa v každom z nás spaľuje ožiarenie Ciránom, ožiarenie 5G a vyšším, ožiarenie akýmikoľvek lúčmi, ktoré sú pre každého z nás, pre všetkých nás spolu škodlivé.

Modré spektrum Slnka Ra spaľuje všetky do nás vložené vlastnosti: zlosť, nenávisť, chamtivosť, namyslenosť, ambície, zlé radenie, chvastanie, žiarlivosť, závisť, želanie cudzieho, nejednotnosť, sebaľúbosť, sarkazmus, agresivitu, nezáväznosť, bezvýznamnosť seba samého, svojho života, detí, rodičov, príbuzných a blízkych, Rodu, Rodových energií.

Pre každého z nás, pre všetkých nás spolu Slnko Ra prejavuje svoje Fialové spektrum.

Fialovým spektrom Slnka Ra sa v každom z nás, vo všetkých nás spolu spaľujú vložené stavy a pojmy, ktoré kazia uvedomovanie si seba, svojho miesta v živote, poškodenie a pokrivenie svojho predurčenia na Zemi.

Fialové spektrum Slnka Ra spaľuje všetky vložené, lživé misie, predurčenia každého z nás v danej reinkarnácii na Zemi.

Pre každého z nás, pre všetkých nás spolu Slnko Ra prejavuje celé spektrum Radúhových energií. Celé spektrum Radúhových energií preniká cez každého z nás, preniká nás všetkých spolu a čistí a ničí všetko, čo bráni každému z nás, všetko to, čo bráni všetkým nám spolu ľahko a spokojne, postupne v poradí v priestore a čase prejsť do Vyšších rozmernostných štruktúr, do energií Zlatého Veku (10.-11.-12. a vyššie rozmernosti).

Celé spektrum Radúhových energií preniká cez každého z nás, skrz všetkých nás spolu a podľa svojho rozhodnutia premieňa každého z nás, premieňa všetkých nás spolu.

Pracujeme všetci.
Prejaviť túto prácu na všetkých úrovniach Všehomíra, prejaviť túto prácu pre každého z nás, pre všetkých nás spolu do hĺbky štruktúr Vždy, do hĺbky štruktúr Všade.
V tu a teraz, vždy a všade, vo všetkom.
Vykonať.
To je Najvyššia Vôľa Slnka Ra.
My vystupujeme zo Slnka Ra a vraciame sa do Tu a Teraz.
Nech sa tak stane!
Nech tak aj ostane!
Vykonať!

Meditácia je ukončená, vraciame sa do Tu a Teraz.

13.01.2021

NAŠI PARTNERI: