METAFYZIKA BOJA

26. septembra 2016 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), DEDIČSTVO PREDKOV, UMENIE BOJA

Bojové umenia sa dnes tešia veľkej popularite. Dobre živené reklamy a americké filmy vytvárajú ilúziu boja, ktorá na obrazovkách vyzerá veľmi príťažlivo a hodnoverne. Následkom takýchto filmov prichádzajú najčastejšie mladí ľudia – ale nielen tí – do rozličných škôl bojových umení, platia poplatky a učia sa zápasiť. Zdanlivo je všetko veľmi reálne. Myslia si dokonca, že sa učia aj sebaobranu.

Ale je tu viacero „ale“. Všetky systémy, ktoré učia bojové umenia – „tvrdý“ kickbox či zápasy v klietkach nevynímajúc – sú činnosti orientované zápasnícky a učia ich zápasníci. Znamená to, že ústia do zápasenia, t.j. pre diváka príťažlivého zápolenia – aby tento dostal za čo zaplatil. Zápasenie však nie je boj. Boj nemá pravidlá, každý štýl bojových umení ich vždy má. No a kto sa učí zápasiť podľa akýchkoľvek pravidiel, ten je mimo reality boja o život.

Snaha previesť reálny boj na koľaje športového súťaženia čo do podstaty pripomína súboj šermiarov, z ktorých jeden má v ruke drevený meč a druhý automat Kalašnikov s odobratým zásobníkom a bodákom. Keď vyhrá šermiar s dreveným mečom, začnú sa rôzne „odborné“ rozbory a analýzy o výhodách bokena (dreveného meča) oproti AK-74…

Dejiny poznajú veľmi málo formátov – samozrejme okrem vojen – v ktorých by bola metafyzika boja predstavená verejnosti vo všetkej svojej mohutnosti a tragike zároveň. V Európe to boli naposledy gladiátori.

Bojová metafyzika je sféra, ktorá riadi alternatívne nadľudské fyzické vlastnosti človeka. Je nad psychosomatickými, psychokultúrnymi a politickými reáliami. Okrem toho je lokalizovaná v druhých časovo-priestorových koordinátach, ktoré umožňujú človeku pohliadnuť na seba v takom objeme, v akom ho stvoril Stvoriteľ. Strata týchto vlastností je plodom slobodnej vôle človeka. Ich nadobudnutie je rovnako prejavom slobodnej vôle očistenej od stereotypov a rôznych podmienečných prístupov, nepotrebných návykov a lživých štandardov. Je to oblasť, v ktorej čas niekedy ide opačne – od budúcnosti k súčasnosti a je kľúčom ku mnohým – ak nie všetkým – paradoxným javom.

Jedným zo základných návykov a zručností diverzantov vo všetkých časoch – od mediálne legendárnych nindžov po u nás legendárne neznámych členov jednotiek SMERŠ – bolo umenie viesť boj za úplnej temnoty. Nie zápas, ale boj na život a na smrť. Nie náhodou mali Nemci v časoch Druhej svetovej vojny pred diverzantmi špeciálnych jednotiek SMERŠ (skratka Smrť Špiónom) panický strach.

Predtým než si budúci kandidát takejto jednotky uvedomoval a chápal vlastné vnemy a následnosť konania v tmavom priestore, učili ho reagovať na objem. Akákoľvek zmena vnemov sa nadväzovala k schopnosti „koncentrovať sa v objeme“, t.j. byť schopný prijímať na úrovni vnemov jemnohmotných tiel detekovať pohyb vĺn nepriateľa. Je to niečo podobné, ako keď sa nachádzame v pokojnej vode a dokážeme pociťovať vlny pochádzajúce od ľubovoľného – dokonca aj navonok statického – objektu.

Výcvik tzv. „boja špeciálneho určenia“ SMERŠ bol ako keby šitý na mieru zákazníka – nie je možné ho robiť „pre všetkých“. Jeden z princípov takéhoto prístupu je neustále testovanie, pomocou ktorého je možné navrhnúť pre daného konkrétneho človeka najvhodnejší, optimálny systém Obrazov. Presnejšie, systém práce s Obrazmi, ktorý je – podobne ako odtlačok prsta – u každého svoj vlastný. Skrz tento systém bolo nevyhnutné dospieť k najpresnejšiemu dosiahnutiu úrovne jemnohmotnej reálnosti – energeticko-informačných vĺn – u seba a okolitého sveta.

Hoci o príslušníkoch špeciálnych jednotiek SMERŠ sa dnes chýria všakovaké nepravdy, ich praktické „odzrkadľovanie“ jemnohmotnej reality NEMÁ VO SVETE OBDOBU DODNES.

V Obrannom bojovom systéme (OBS) Biely Medveď je v duchu týchto tradícií práca s Obrazmi postavená na schéme štyroch zložiek. Sú to metafyzika – psychika – energetika – forma. Ak začneme s príkladom bitky na ulici (boja, nie zápasu s pravidlami), vyzerá to takto:

METAFYZIKA – vnemy vyššej úrovne – Obrazy, transformované v závislosti od úrovne prípravy do nepokoja, alebo naopak, do prílivu síl (guráže), predtucha zmeny normálnej situácie;

PSYCHIKA – pri odhalení zdroja znepokojenia hľadanie duševnej Sily na prekonanie, korigovanie, alebo vyhnutie sa možnej súčinnosti;

ENERGETIKA – vedomý (podvedomý) impulz Sily nasmerovaný na realizáciu svojho úmyslu;

FORMA – čin, ktorý má jasne vyjadrený Obraz strategicky naplánovaného úmyslu, t.j. buď vzájomná súčinnosť riešenia situácie ale vyhnutie sa jej.

Jeden z bojových kľúčov OBS Biely Medveď znie: „Presne viem čo robiť; ovládam Silou na riešenie tejto úlohy.“

Každý z horeuvedených stupňov má vlastné Obrazy, ktoré umožňujú reagovať na meniaci sa priestor (objem). Skutočná bojová metafyzika uvažuje s ešte jednou aktivitou – opätovný prechod stupňami ale v opačnom smere: forma – energetika – psychika – metafyzika. Zodpovedá mu transformácia hlavného vzorca: informácia (metafyzika) – uvedomenie si (psychika) – ponímanie (energetika) – čin (forma).

Princípy vstupu do bojového konfliktu a východu z neho sú všeobecné, rôzne sú iba „spúšťacie mechanizmy“, ktoré sú vždy individuálne.

Ak metafyzické vedomie – predovšetkým pociťovanie svojej vlastnej celistvosti – protivník prelomí, tak to môže použiť na naše „roztrasenie“, následkom čoho môže nám nasadiť do mysle svoje Obrazy. Tieto – ako trójsky kôň – zničia celostnosť nášho systému tým, že ho potlačia a privedú k úplnému zloženiu. Hľa, práve preto je potrebná prax neustálej práce s Obrazmi – ale bez odpojenia sa od metafyzického základu – od samého seba.

Dnešní dospelí ľudia robia jedno, hovoria druhé a rozmýšľajú o čomsi treťom. Takto dochádza k deštrukcii nášho systému, ktorý obrovským dielom odčerpáva naše životné sily. Naša úloha je opačná – chrániť a zveľaďovať svoje životné Sily. A ak je potrebné – a život je taký – vedieť aj nekompromisne ubrániť seba aj svojich blízkych.

Je dokázané, že fotón (častica svetla Slnka) sa nachádza súčasne v dvoch stavoch – v stave častice aj vlny. Znamená to, že vykazuje vlastnosti častice – lokalizovanosť, ohraničenosť v možnostiach – ale ja vlny, t.j. nekonečnosťou, Silou, objemom. Pretože my sme deti Slnka, tiež sme schopní byť v stave častice aj vlny súčasne. Iba hry nášho Vedomia – naviazaného na Matrix – nás umelo oddeľujú od reality, t.j. od energeticko-informačne nekonečného Sveta vĺn. Celá vec je v schopnosti rýchleho prestavenia Vedomia z telesnej na energeticko-informačnú úroveň.

OBS Biely Medveď neponúka „pracovný súbor konkrétnych techník“. Cieľom je rozvoj všetkých úrovní ľudskej bytosti. Fundamentálnymi základmi bojovej časti Bieleho Medveďa sú (budeme používať aj pôvodné slovanské výrazy): „Vlna – Sviľa“; „Impulz – Mercanie“, „Medvedí krok“, komplementárnosť.

Vlna je nasmerovaná Sila, ktorá je nositeľkou informačného poľa. Sviľa je objemový energeticko-informačný tok, ktorý vytvára vlnové víchry. Môžeme povedať aj tak, že ak sa naučíme „prepínať“ Vedomie na energeticko-informačný (kvantový) stav, nadobudneme neohraničené schopnosti, vrátane v oblasti bojových konfliktov.

Úspech v osvojovaní si bojovej plastiky možno dosiahnuť osvojením si ozdravných slovanských cvikov (kedysi sme ich nazývali Kazacka Zdrava), t.j. praktikami Svodu Zdravy Striboga, pritom sa nachádzajúc v stave „Podvesu“ (Svod Zdravy Perúna) a „Korenenia“ (Svod Zdravy Velesa).

Impulz je spôsobom odovzdania energie. Trvalosť takéhoto procesu nazývame starým slovanským slovom „Mercanie“. Schopnosť odovzdávať alebo odoberať Silu impulzným spôsobom, „zapaľovať“ alebo „hasiť“ Vedogon – či už svoj alebo protivníkov – je stavom bojového návyku vysokej úrovne, ktorý zabezpečuje neporaziteľnosť. Pre dosiahnutie takýchto návykov používame ozdravné cvičenia: „Vnútorné kyvadlo“ (Svod Zdravy Perúna) či komplexy „Impulz“ (Svod Zdravy Striboga). Okrem toho je potrebné cvičiť komplexy „Kontrastnej gymnastiky“, „Osem úrovní ovládania Sily“ a „Spôsoby a metódy vzájomného pôsobenia so Silou“.

OBS Biely Medveď okrem iného využíva spôsob zachytávania a realizácie bojových pohybov – na rozdiel od všeobecne prijímaných dogiem – pri nádychu. Údery sa prijímajú a zasadzujú pri nádychu. Je to spojené s prechodom Vedomia z fyzickej na energeticko-informačnú úroveň.

Aby sme neporušili našu tradíciu – nezaoberať sa iba teóriou – privedieme si aj jednu konkrétnu techniku z kuchyne Psychoenergolytiky. Predtým však – lebo to patrí do našej oblasti cvičenia – jednu poznámku, ktorá sa týka populárnej položky „Bezkontaktný boj“.

Nedajte sa zlákať na učenie sa „bezkontaktného boja“. Zo skúsenosti vieme, že takto by sa radi vyhli „tvrdej fáze“ nácviku boja najmä lenivci a zbabelci. To, čo môžete vidieť na rozličných videách ako rôzni známi majstri váľajú oponentov na zem po jednom alebo v celých kopách, sú len pokročilé varianty tréningu Vedogonu na techniku zachvátenia priestoru protivníka na jemnohmotnej úrovni. Táto technika sa používa ako prvá, to je pravda. No tieto metódy demonštrujú so žiakmi, ktorí sa už dávno nachádzajú pod vplyvom majstra. V nich je už aktivovaný silný stereotyp reakcie na akcie ich učiteľa. Na útočníkov, ktorí nemajú s ich učiteľom nič spoločného, alebo už vôbec nie sú pripravovaní v takomto systéme, nemusia takéto techniky byť takto účinné, hoci Sila a odhodlanie sa tak či onak sňať dajú.

Dodajme len, že existujú štyri ľudské psychotypy čo do stupňa reakcie na psychosugestívne energeticko-informačné ovplyvňovanie.

METÓDA GASTONA VON DÜRFELDA

Táto technika účinne podporuje rozširovať Vedomie, vyvíjať bojovú intuíciu – Kazakmi plastúnmi nazývanú „čujka“ – schopnosť „mercať“, predvídať udalosti, či celkovo zlepšuje prácu s Obrazmi.

Hoci má cudzí názov, pochádza pôvodne od Slovanov. Za revolúcie a vojen toho obdobia veľa vojakov Bielej armády odišlo na Západ, kde ostalo žiť. V rokoch príprav Nemecka na útok na ZSSR táto technika neušla pozornosti nemeckých expertov na výcvik diverzantov a dostala do metodík výcviku agentov Abwehru – vojenskej spravodajskej služby. No a v časoch Druhej svetovej vojny ukázala svoju efektívnosť.

Hoci existujú dve metódy jej nácviku, my sa uspokojíme iba s opisom jednej z nich. Ako príklad to určite postačí.

Najskôr je potrebné vytvoriť podmienky neistej rovnováhy, neistej opory. Dosiahneme to napríklad postavením sa na zvalený strom, brvno či kraj cvičebnej lavičky v telocvični. Potom vytvorte na temene hlavy – z oblasti Rodnika – „podves“.

Mysľou obsiahneme hranice vonkajšieho Vedogonu. Na hranici vytvoríme vertikálnu rovinu farby bieleho zlata (obrázok):

  • Zachytíme minimálne päť rôznych zvukov;
  • Zvuky vizualizujeme v podobe jasných, neveľkých, farebných gúľ;
  • Všetky gule postupne rozmiestnime po vymedzenom okruhu, potom ich rezko „vdýchneme“ do oblasti svojho zátylku, čím vytvoríme sivý fľak na pôvodnom mieste. Oči zatvoríme;
  • Stav udržiavame niekoľko sekúnd. Súčasne udržiavame rovnováhu. Potom rezko „vydýchneme“ gule nazad na ich miesta po kružnici a otvoríme oči. „Dýchanie“ vykonávame cez stognu Čelo;
  • Cvičenie opakujte veľa krát. Treba individuálne precítiť kedy už stačí a odlúsknuť sa od Obrazov.

Nuž, toto bol veľmi nepatrný náhľad do problematiky metafyziky boja. OBS Biely Medveď sa budeme venovať systematicky len čo to dovolí čas. O čo asi môže ísť ste mohli „trošku“ pričuchnúť.

Ako zvyčajne, nájdu sa aj „ufoslovania“, ktorí nám robia trvalú „reklamu“ na slobodnom katolícko-grálovskom vysielači. Nechajme kresťanov v ich priestore, tam Slovieni nepatria. Pre ostatných len zopakujeme, že komplex Biely Medveď je jednou z metód – verejnosti veľmi ojedinele prístupnou – ktorá formou rozširovania Vedomia má schopnosť prestaviť naše Vedomie na Vysoké frekvencie a Obrazové myslenie novej doby, ktorá už klepká na dvere – a ešte obsahuje aj efektívne bojové komponenty. Účasť v nej je – ako zvyčajne – dobrovoľná. Meniť sa nie je potrebné, prežitie nie je povinné.

Časť techník – najmä z bojovej oblasti – bude určite dobre známa cvičencom ruských bojových systémov, ktoré sa už u nás cvičia. S nimi je iba jeden problém – sú nastavené na popov v každom skupenstve – títo sú prítomní na každej akcii SISTEMY v Rusku, aby im nič neušlo. Presne ako za socializmu ŠTB-áci. Pridávanie sa k takejto Sisteme je pridávanie sa k popokracii. V Rusku už síce vidno, že popom dochádza „zásoba“ ideológie – doba je už niekde úplne inde – ale moc ešte majú. A práve najmä staré, náboženské konštrukcie sa bránia nástupu novej doby. „Technológia“ v pozadí metafyzických metodík je vyložene védická a nemá s kresťanstvom nič spoločné. Prekážky budú odstránené a popi v žiadnom skupenstve Vesmír poraziť nemôžu. Je to proste tak. Kresťanská cirkev má asi taký vzťah k Stvoriteľovi ako vrátnik v divadle k umeniu. A kto sa kde zaradí je jeho slobodný výber – ale aj zodpovednosť. Nič viac a nič menej.

Aby sme uzavreli prečo sa zaoberáme touto otázkou – na záver posledná úvaha. Ak sa situácia vyvinie tak, že NATO naozaj napadne Rusko, je veľmi málo pravdepodobné, že Rusko a Čínu porazia. Nuž a potom k nám môžu vstúpiť ruské vojská, medzi ktorými – ako to je vo všetkých armádach sveta – budú aj špecialisti so spravodajským zameraním. Ich skutočnou úlohou bude hľadať a likvidovať pohanov, teda nás. Nuž a terajší cvičenci sa môžu ukázať ako ideálna piata kolóna. Presne budú vedieť poradiť, kde nás hľadať. To len aby sme neostali naivní…

NAŠI PARTNERI: