MIESTA SILY TEMNÝCH – FABRIKY SMRTI

12. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), OBRAZY INÝCH, PONÍMANIE

Čo to znamená, keď sa povie „Silové Miesto“? Je to bod v priestore a na Zemi, ktoré vylučuje špecifické spektrum energií. Tieto energie môžu byť tak kladné, ktoré blahodarne pôsobia na človeka a okolitý priestor, ako aj negatívne, ktoré pôsobia smerom k ničeniu okolia.

Bolesť, strach, hrôza, nenávisť –  to všetko sú negatívne emócie a pocity, ktoré ničia priestor, napĺňajú ho hnusom, plodia astrálne bytosti, ktoré sa živia týmito nízkymi energiami, a potom, keď sa egregor rozrastá, tak tieto miesta sa stávajú schopné priťahovať démonov, pre ktorých je energia takéhoto druhu stravou.

Jedným z takýchto miest, ktoré najviac spĺňanú horeuvedené vlastnosti, ktoré sú charakteristické nepretržitým výronom energií bolesti a mrazivého strachu a hrôzy sú mäsokombináty, mäsiarsky priemysel zabíjajúci najmä hovädzí dobytok a prasatá. Je hrozné si čo i len predstaviť celý rozsah hrôzy kraľujúci z vykonávania tam prebiehajúcich činností, šikanovania a pohrdlivého výsmechu, keď surovo ničia ŽIVÉ BYTOSTI „nakladaním“ ich na kontajner nesúci smrť všetkému živému.

Mäsokombináty sú najsilnejšie miesta sily temných légií, ktoré trvalo a nepretržite dostávajú potravu od týchto hrobárov a rozsievačov bolesti, strachu a hrôzy.

Tí, čo sa vysmievajú životu nepoznajú oddych. Ešte živým bytostiam odrezávajú hlavy či strhávajú z nich kožu. Kým tieto živé bytosti už tak či onak pomaly umierajú – v tých najstrašnejších, skutočne pekelných mukách, na ktoré ich privádzajú spiaci, nazombiovaní, alebo jednoducho krutí a neľútostní ľudia – rozrezávajú im bruchá, vytrhávajú vnútornosti a akumulujú energiu hrôzy len pre to, aby naplnili žalúdky tých, ktorí „spia“, alebo jednoducho celkom stratili Svedomie, teda už prestali byť tým, čo sa volá Človek.

A takto miesta sily pekelných légií rastú po celej planéte, blokujú vibrácie Svetla a Lásky, zanášajú astrálnu atmosféru Zeme, menia ju na pomyje s množstvom parazitov, kostí, krvi a zmrazených obrazov scén hrôzy, násilia, bolesti a utrpenia, ktoré sa stali možnými vďaka duchovnej degradácii a vymretiu ľudí.

Nech už to je akokoľvek bolestivé alebo nepríjemné pre mnohých, no je to surová Pravda o tom, že každý „mäsožrút“ je dnes vodičom týchto nízkych energií, je priamym komplicom démonických činností bytostí, ktoré okupujú našu planétu. Každý z tých, čo jedia mäso je sponzorom a komplicom temných síl, ničiacich a znečisťujúcich Matku Zem, najskôr energeticky, potom fyzicky.

Nič nemení na veci, že existujú aj iní ľudia, ktorí tiež jedia mŕtvoly iných bytostí. Každý má zodpovednosť sám za seba. Nesmieme zabúdať, že zviera sa dá zabiť surovo, alebo tak, že sa urýchli jeho evolúcia, t.j. prechod do ríše ľudí. V takomto prípade ide doslovne o „dohodu“ medzi zvieraťom a človekom – čo je niečo úplne iné ako mäsokombinát.

Zároveň si naivne nahovárame, že prichádza čas, že končí čas vlády „temných“ síl na našej Midgard-Zemi, a že títo budú od nás vyhnaní. Mnohé zdroje priamo alebo skryto hovoria, že nám netreba nič robiť, len mať Lásku a rozdávať ju ľuďom a planéte, t.j. Prírode. No nehovoria nám, že namiesto pekných, všeobecných fráz je už načase konať, a to hneď. Ľahšie je všeobecne hovoriť o Láske k ľuďom ako nakŕmiť hladnú sirotu či bezdomovca. Hovoríme aj o tom, že je treba milovať aj zvieratá, ale nehovorí sa o tom, že ten, kto miluje NIKDY nezabije a nezožerie toho, ktorého miluje tak, ako to robia tí, čo jedia mäso – nech už sú to aj rôzni „ezoterici“ – no popritom neprestávajú hovoriť o všeobecnej Láske k Prírode.

Populácia sa „programuje“ na „všetko bude dobré, netreba nič robiť!“ „Kozmickí tvari a paraziti síce okupujú Midgard-Zem, ale potom, ako prídu naši Bohovia tak všetky tieto „beštie“ potrestajú. Na ľudí sa systematicky nasadzuje program NEZÚČASTNENOSTI.

Práve toto však potrebujú démoni, ktorí okupujú našu planétu. Musia ľuďom nahovoriť, že všetko bude dobre, že sa nemáme čo znepokojovať, pretože ak niečo, tak prídu Bohovia – skutoční páni tejto planéty a „vykončia“ všetkých parazitov. Uspávajú našu pozornosť, ale situácia sa neprežite zhoršuje.

Zlatý Vek, t.j. Deň Svaroga, čas Duchovného prekvitania však príde len vtedy a v tom prostredí či krajine, kde sami ľudia vpustia do svojho Srdca trvalé Dobro a Lásku, a nie iba šedé úsudky a stádovú nečinnosť. Ak človek hovorí o veľkej Kozmickej Láske a potom ide do obchodu si kúpiť hlavu surovo utýraného prasiatka na svoj obed či večeru, tak on sám je pokrytec alebo jednoducho „spiaci“. O nijaké prebudenie sa do nového Veku tu nejde ani náhodou. Človek, ktorý má v srdci skutočnú Lásku, ten nie že zviera, ale ani vetvičku stromu neodlomí. Veď pre akých ľudí to prichádza Zlatý Vek a Znovuzrodenie – pre tých, ktorí nesú v sebe svet nenávisti, zloby a agresivity?

Deň Svaroga pre Slovanov nastupuje v 2012 roku, ale iba pre tých to bude Deň Svaroga a nie trest za to, čo sa tu robí, ktorí pochopia, čo to je Ľúbosť (t.j. dokonalá, Duchovná Láska), Dobro a pravá Duchovnosť. Nikto a nikdy nebude za nás riešiť naše problémy. Bohovia neprídu na „zdvorilostnú návštevu“ do týchto pomyjí, na ktoré sme zmenili našu planétu. Áno, démoni naozaj ničia a likvidujú všetko dobré a svetlé. Áno, aj oni sa prisali podobne ako tvari a paraziti na telo našich náRodov. Ale kto im toto všetko dovolil robiť? Kto je najhlavnejším vinníkom všetkej neprávosti a hnusu, ktorý vládne dnes na Zemi? Paraziti prichádzajú tam, kde už jestvujú všetky predpoklady pre ich normálnu existenciu. Oni sú v podstate iba prostriedkom. Príčina je dnes v nás samotných, v ľuďoch. V skutočnosti nijakými krvavými revolúciami nemožno parazitov zničiť. Možno ich síce na čas neutralizovať, ale ak nezničíme samotnú príčinu, umožňujúcu vniknutie parazitov, tak ani Zem ani seba od nich neočistíme. A príčina je už v každom človeku. Uveďme si jednoduchý príklad. Zabitím zvieraťa vznikne v priestore ohromné množstvo strachu, bolesti a hrôzy, ktorými sa kŕmia astrálni tvari a paraziti. Jeden mäsokombinát za 24 hodín vyvrhne do atmosféry Zeme obrovské množstvo tejto infekcie, na ktorú sa okamžite zlietavajú stovky ba tisícky tvarov. Následkom toho, že na Zemi už dávno funguje priemysel smrti a hrôzy, sa na ne ako na kŕmny chlieb zlietavajú démoni z tých najvzdialenejších oblastí Vesmíru, čím menia Matku Zem na svoju jedáleň. A kto je na vine? „Hladní psi“, ktorých priláka zápach zhnitého mäsa, alebo páni, ktorí toto zhnité mäso psom hádžu? Odpoveď je jednoduchá.

Ak sa v čo najkratšom období nezobudí čo najväčšie množstvo tých, ktorí už toto vedome vnímajú, chápu a buď už konajú, alebo sú reálne pripravení začať konať, tak Bohovia určite prídu. Ale nie v tých „šatách“, v akých nám ich kreslia, aby nás zbavili vôle k odporu – t.j. v šatách dobrých a bohatých dedkov, ktorí z nejakých nejasných dôvodov v minulosti opustili planétu a zanechali tu svoje ešte nerozumné deti – ale v uniforme nekompromisných strážcov, ktorí (a to si môžeme byť istí) očistia Matku Zem, akurát že nie iba od démonov, ale aj od všetkých tých, ktorí týmto démonom pomáhali a kŕmili ich svojou tučnou nečinnosťou a rajskou hlúposťou.

Takže rozhodnutie musí urobiť každý za seba a už teraz. Ale okrem rozhodnutia musí začať aj konať, teda robiť všetko preto, aby urýchlil príchod Svetlého Veku a nastalo očistenie Matky Zeme:

Prestaňme spôsobovať na nej bolesť, hrôzu a strach tým, že prestaneme konzumovať mäso. Okrem toho, že sami sa prestanete kŕmiť mŕtvolami, ovplyvňujme v tomto smere aj svojich blízkych. Vaša zodpovednosť je oveľa vyššia ako tých, ktorí ešte „spia“. Vaše peniaze sponzorujú zabíjanie zvierat a ich utrpenie, následkom toho trpí celá planéta, vyrábate pokrm pre démonov a tvarov-parazitov a privolávate ich na Midgard-Zem;

Prestaňme kydať hnoj na iných slovanov na web stránkach, fórach a v živote bez ohľadu na to, či „tí druhí“ seba nazývajú Staroverci, Rodnoverci, Jazyčníci, alebo Rodoví osadníci… Keď Svetnovít a naši Božiči-Vojaci začnú čistku, všetci podobní „brízgači“ bez ohľadu na to, čo koho uspokojovalo, budú považovaní za nepriateľov a bratovrahov. Vzťah k ľuďom bude zodpovedať motívom ich činov. Tí, čo nenávidia Slovanov tak, že vyvolávajú medziSlovanskú nenávisť budú priradení k démonom a konšpirátorom, ktorých úlohou je navádzať na vzájomné vyvražďovanie Slovanov.

Dokážme svoju ľúbosť k Matke Zemi reálnymi skutkami. Očisťme lesy a PríRodu, vodné toky, studničky, jazerá, nedopusťme drancovanie lesov… Občiny preberajú na seba zodpovednosť za Miesta Sily svojho regiónu či oblasti a čistia lesy aj od odpadkov, ktoré zanechávajú „turisti“.

Prestaňme podporovať falošných „žrecov-volchvov“, ktorí sa zaoberajú komerčnou činnosťou v oblasti Slovanstva, stanovujú poplatky za duchovnú pomoc, obrady, účasť na sviatkoch; či dokonca niektorí používajú, alebo tolerujú používanie alkoholu a drog na svojich „predstaveniach“.

Nesporiť sa medzi sebou. V rámci projektu „Démon Slovanstva“ sa snažia vytvárať neúnosné podmienky v mestách, implementujú nám svojich „pastierov“, ktorí sa nás snažia rozdeliť na „konfesie“ a rozličné skupinky, čím podnecujú medzislovanskú nevraživosť, infiltrujú sa na naše stránky a fóra, vytvárajú tam chaos a všetko postupne menia na jedovaté pomyje!

Prebieha informačná vojna. Naša úloha je poskytovať PRAVdivú a potrebnú informáciu. Ľudia sa prebúdzajú a začínajú prejavovať záujem o RODnú Kultúru a svoje korene. Prvé miesto, kde môžu ísť je neraz internet, ktorý je najrýchlejším a masovým šíriteľom informácií, ktorú ľuďom prinášate. Ak ste administrátor alebo moderátor slovanského zdroja, tak VY zodpovedáte za kvalitu informácií, ktorú podávate ľuďom. Mnohí ľudia prichádzajú na naše, slovanské stránky, ale keď tam vidia brak osočovania – t.j. informačné pomyje, na ktoré sa niektoré fóra zmenili – dostávajú negatívny impulz. Kto je za to zodpovedný? Odpoveď je očividná. Tu môžeme kľudne citovať Ježiša – pokušenia musia prísť, ale beda tým, ktorí ich prinášajú…

V súčasnej dobe sa aj Bohovia otvárajú tým, ktorí začínajú žiť podľa Ducha a ochraňujú si Svedomie a Svetoč Pokoja v Duši. Už sme hovorili, že celá naša Viera sa dá vyjadriť v dvoch hlavných princípoch: sväto ctiť našich Bohov a predkov a žiť podľa Svedomia v Lade s Prírodou. Ak naše obrady naozaj vedú kvalifikovaní vodcovia, tak po takých obradoch začíname cítiť Božskú silu a meniť svoj život. Ak by Bohov na Obradoch vzývali skutoční Žreci-Volchvovia – za akých sa dnes mnohí vydávajú, akí majú Spojenie s Rodmi a samotnými Bohmi – tak také Obrady by navracali Rodovú Pamäť stovkám tých účastníkov, ktorí sa ich zúčastňujú, liečili by duševné rany a prebúdzali by Víťazov. Ak po slávnostných obradoch takejto sily niet, tak nemáme tú silu, akú mali naši Predkovia – a niet tam skutočných Volchvov a Víťazov. Bohovia vidia skrz úmysly takýchto „čarodejníkov“, vidia ako berú peniaze za duchovnú pomoc od účastníkov, čo by ani na um neprišlo skutočným Žrecom, ktorí by sa sami na základe vrodených mravných vlastností takto ani sami nenazvali.

Takže otázkou dneška je: buď obnovíme mravnú čistotu nášho žrecovstva, alebo zahynieme. Žreci sú ľudia, ktorí nesú a dávajú duchovnú pomoc členom Rodov, sú to Majáky v rozbúrenom mori, sú príkladom pre iných.

My sme zmenili kedysi prekvitajúcu planétu na nádobu pekelných pomyjí a útočisko tých najstrašnejších kozmických zločincov, na odpadovú jamu s hnilobným smradom, od ktorého prichádza zle už kozmickému priestoru. A mnohí z nás ešte veria v to, akí sú dobrí, že Bohovia ich spasú iba za to, že oni veria v ich príchod. Priatelia, je úplne jedno v akom jazyku a akou formou slávime Bohov. Dôležitá je jedine naša vnútorná podstata, to, čo si my sami na energetickej úrovni predstavujeme. A to, čo sa dnes deje s našou planétou je odraz našich vnútorných svetov, jasný ukazovateľ toho mentálneho „odpadu“, ktorý kraľuje v našich hlavách. Nájde sa dnes dôstojný člen Rodu, skutočný Syn Bohov, ktorý vezme na seba zodpovednosť za to, čo tu bolo dnes dopustené? Prevziať zodpovednosť znamená hneď začať konať, premeniť svoj vnútorný svet, čoho následkom začne byť zmena okolia. Takýchto ľudí je zatiaľ veľmi málo. Veď oveľa jednoduchšie je chodiť po internete, obviňovať Sivých, Židov, vládu, provokatérov či kohokoľvek iného, len nie seba, toho najobľúbenejšieho a spravodlivého, ktorý si po „dobre vykonanej práci“ sadne k rezňu… Veď v skutočnosti každý mäsožrút je presvedčený, že je skutočným a hodnotným členom svojho Rodu… či nie? A nevidí, či presnejšie ani nechce vidieť, koľko škody prináša svojou konzumáciou mäsa rodnej zemi a svojim Bohom, ktorých možno aj často spomína. V podstate každý zablúdenec v Slovanstve hovorí honosné slová o znovuzrodení Sily Rodu, ale neuvedomuje si, že Znovuzrodenie Rodu, Rodiny, Rasy sa začne až vtedy, keď sa on stane pripraveným na stretnutie so svojou Jednotou, s ktorou dokáže pritiahnuť Duše členov práve svojho Rodu, keď začne materializovať kánon CeloMúdria svojim životom a stane sa pripraveným na takéto stretnutie… Zvykli sme si samých seba považovať za dobrých, bielych, za predstaviteľov Sveta Svetla…

V skutočnosti sa potrebujeme modliť ku všetkým Nebeským kozmickým Silám, aby neprišli veľmi skoro a nezničili aj nás, aby nám dali poslednú šancu niečo napraviť! Do akých svetov nás môžu dopustiť – takýchto zasvinených a úbohých – veď stačí iba pozrieť na náš svet, ktorý dodnes meníme na „Augiášov chliev“. Najpravdepodobnejšie je, že uzavrú pred nami všetky planéty ba dajú nás na tisícročia do karantény, pokiaľ sa teraz nezobudíme, hoci sme už nad priepasťou. Zem už začala boj o svoje očistenie od technogénnych parazitov, ktorí bez hanby ťažia a ničia jej vnútro. Zem potrebuje čerstvý dych, našu skutočnú a REÁLNU pomoc pri jej očisťovaní a premene, potrebuje to, aby sme prestali nachádzať rozkoš v jedení mäsa a konzumácií ďalších nepotrebných látok…

Dnes je na internete veľa „slovanských“ fanatikov, ktorí teraz vidia slobodomurárov či Illuminátov za každým rohom, ale toto môžeme smelo nazvať provokáciou a dezinformáciou Sivých, ktorá je šírená preto, aby Slovania neuverili v Deň Svaroga. Lebo ak by takéto informácie a „činnosti“ na internete stačili, už dávno by zanikol chaos na Zemi – ale ten je stále tu.

Takže tí, ktorí ešte nestratili niť Svetla vo svojom vnútri, Víťazi Roda, ktorí si uchovali hoci aj málo vlastnej Sily a neupadli do relaxačnej spokojnosti, čujte. Dnes tak ako nikdy potrebuje Matka Zem našu pomoc. Predkovia sa musia spoľahnúť na nás a nie my na nich. V prebúdzajúcich sa členoch Rodov je celá nádej. Znovuzroďme svojho mohutného Ducha a Silu, ktorá vždy bola, je a bude v Pravde, Mravnej a Duchovnej Čistote člena Rodu!

Nepoddávajte sa sladkým uspokojujúcim rečičkám o skorom „automatickom“ príchode Dňa Svaroga. Pre nás nenastúpi pokiaľ Ho my sami neotvoríme v našich Srdciach! Kto pomôže našim Rodom ak nie my sami? Každé váhanie a omeškávanie hrá v prospech nášho zbabelého nepriateľa, ktorý si ešte chce zabezpečiť čas potrebný pre upevnenie svojho postavenia. Mrhanie časom nás môže stáť veľa a nie je v náš prospech. Na našej strane je samotná Matka Zem, ktorá je pod jarmom tvarov. Pomôžme dôstojne splniť svoje poslanie Matke Zemi.

Deň Svaroga nastupuje a začína sa našim vedomým prebudením sa, našimi reálnymi činmi na Slávu Roda, skutočnou Ľúbosťou a Dobrými vzťahmi k zvieracím Priateľom, pochopením týchto prostých a pravdivých základov.

Ak niekedy počujeme od našich ľudí, že sa nám netreba do ničoho starať – musíme si spojiť súvislosti. Plán Svetovej vlády je zničiť ľudstvo do takej miery, že na Zemi ostane „zlatá“ miliarda. Nie je tajomstvom, že Slovania tam miesta nemajú. Ako to plánujú zrealizovať? Už dlhšie „prekvitá“ tak kresťanstvo, ako aj islam. Plán je ich postaviť proti sebe tak, aby sa navzájom čo najviac pozabíjali. Nuž táto vojna nebude našou vojnou. Jedni aj druhí budú nevedome konať podľa starostlivo implementovaného programu, ktorý dlhodobo vytváral podmienky na úspešnú realizáciu tohto cieľa. Veď práve náboženstvá sú tie „uzdy dané národom“ – o ktorých hovorí už Izaiáš – aby ich oni sami viedli za ne tam, kde potrebujú. Áno, ešte aj špičkoví vodcovia všetkých zdanlivo nezávislých náboženstiev sú oni sami… veď toto je napísané priamo v Starom zákone.

Ale už prebieha aj iná vojna. Snažia sa všakovako prerezať naše spojenie nielen s Predkami, ale aj zničiť takéto orientácie v nás samých, nasadzujúc nám kult sexu, pornografie, koristníctva, ktoré už presiakli aj do Slovanstva.

Mnohé kozmické kultúry a Svety, ktoré existujú súčasne s nami aj na Zemi, nezávisle od toho, cez aké Čertogy prechádzajú teraz ich systémy, žijú v Dobre a skutočnej Ľúbosti. Je to preto, lebo túto púť si vyberajú Srdcom a nedopúšťajú sa krivdy na sebe navzájom a vo svojom priestore. My môžeme dokonca aj teraz navrátiť PoKon Roda na Midgard-Zem. Ale musíme konať, veď Bohovia nikdy nedopustia na nás skúšku, ktorá by bola nad naše sily…

NAŠI PARTNERI: