NA VLNE PREMENY SVETA

10. novembra 2015 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, OBRAZY SVETA

Žijeme vo svete, ktorý sa veľmi rýchlo mení, pričom máme na mysli zmeny, ktoré umožňujú zmeniť náš pohľad na okolitý svet. Rokom 2012 došlo k situácii predpovedanej množstvom starých proroctiev, vrátane Biblie. Ide o to, že ľudia našej doby už majú možnosť nahliadnuť do zákulisia riadenia svetových udalostí. Možnosť tu je, ale využíva ju iba veľmi malé množstvo ľudí. Hoci každý viac menej súhlasí, že „čosi nie je v poriadku“, ľudia nemajú ochotu sa meniť. Nová doba predpokladá nové ponímanie Sveta. Tibetské učenie Šambaly – Svetlej Tantry, t.j. Vadžrajany – prirovnáva chovanie sa dnešných ľudí k tomu, že každému človeku – alebo skoro každému človeku dneška – ako keby visel z nosa povraz, za ktorý sa dá viesť. Namiesto toho, aby si hľadal cestu sám, sústavne ponúka svoj povraz kadekomu, aby ho zaň uchopil a viedol. Ľudia nejavia záujem o rozmýšľanie a schopnosť samostatnej orientácie. Uprednostňujú spotrebiteľský systém „I want it now“… veď vždy sa nájde niekto, kto ochotne poradí. Svet sa však mení, či sa to ľudstvu páči alebo nie. Ako môže celá táto zmena dopadnúť?

Podotknime, že tibetské učenie Šambaly nemá nič spoločné s rôznymi „tiežšambalami“ dneška. Rozoznať ich môžete veľmi jednoducho. V skutočnej Šambale v žiadnom prípade nefigurujú také temné bytosti ako sú anjeli, archanjeli a podobne. Takéto „kombinácie“ nemajú a nikdy nemali nič spoločné s budhizmom, ktorý je sám osebe súčasťou védickej Kultúry.

Týmto článkom zahajujeme sériu niekoľkých voľných pokračovaní, ktoré sú viac menej vynútené vašimi otázkami a aj informačnou činnosťou tých, ktorým nevyhovuje, aby sa toto poznanie dostávalo k ľuďom, lebo sa tým – avšak iba u ľudí ochotných rozmýšľať – vytvára potenciál postupného nadobúdania kontroly nad vlastnou mysľou a životom a pochopením dôvodu, prečo sme sa narodili. Na našej stránke sa rokmi nahromadilo množstvo materiálu, na pochopenie ktorého je potrebný čas. Preto tým, ktorí nás „objavili“ nedávno, je pomerne zložité sa rýchlo zorientovať. Okrem toho okolité prostredie vytvorilo už dostatok antisystémov, ktoré sa snažia vyzerať presvedčivo, ale ich hlavnou úlohou je zneistiť čo najväčší počet ľudí. Hovoríme nielen o rôznych tiežslovanoch, ale aj o lokálnej verzii KOB-u a podobne. Postupne sa k ním vyjadríme, ale toto vyjadrenie je pre tých, ktorí sa chcú orientovať a majú otvorenú myseľ, t.j. sú ochotní poznávať. Z nášho pohľadu nie je totiž dôležité čo o nás tvrdia tí, ktorí sa s Poznaním našich Predkov neoboznámili, ale radi ho kritizujú. Poznanie nie je náboženstvo, a náboženstvo nie je všetko to „čo má obrady a rituály“. V skutočnosti práve vyznávači takéhoto delenia spĺňajú všetky kritériá kategórie „náboženstvo“ – ale o tom nabudúce.

Dnešné ľudstvo potrebuje dostať informácie, ktoré mu umožnia prežiť ťažké časy katakliziem a globálnych kozmopolitických a územných zmien, ktoré sa podľa rady proroctiev nevyhnutne majú odohrať na prelome20. a 21. storočia. Nebudeme opakovať varovné proroctvá, ale pozrime sa na problém z pohľadu energeticko-informačných polí.

Naša Zem je obklopená špecifickým energeticko-informačných poľom, ktoré uchováva kompletnú informáciu o všetko, čo sa na nej v minulosti odohralo. Niektorí ho nazývajú Kronikou Akaši, iní Protonáciou, Noosférou, t.j. Sférou rozumu a podobne. Názov nie je v tomto prípade dôležitý. Informačná vrstva Zeme má v sebe uložené všetky vedecké a kultúrne poznatky a výdobytky človečenstva. Myseľ človeka je energetickej podstaty a uchovávanie všetkých našich myšlienok a pocitov sa zapisuje do energeticko-informačného poľa Zeme. Keby myšlienky všetkých ľudí mali tvorivý a duchovný charakter, tak paralelná rovina Zeme by bola nasýtená pozitívnou, tvorivou energiou, ktorá by harmonizovala s energiami prírodných živlov a urýchľoval by sa duchovný a intelektuálny vývoj človečenstva. Ale kvôli prevahe morálky nad mravnosťou, t.j. vďaka nízkej úrovni vývoja väčšiny ľudstva našej doby sú jemnohnotné priestory – Éter – naplnené nie myšlienkovou energiou dobra a harmónie, ale vzájomnej nenávisti, zloby a chamtivej lakomosti. Toto vyžarovanie nízkej psychickej energie ľudstva sa stáročiami hromadilo v aure Zeme, následkom čoho sa počas Noci Svaroga nahromadilo množstvo energie egoizmu a zla. A akékoľvek energetické pole vždy pôsobí na prostredie, ktoré obklopuje. Vplyv takejto „sociálnej“ psychickej energie – zavedený program – na Prírodu a samotných ľudí je priamo proporcionálne závislý od mravného obsahu našich myšlienok, pocitov či očakávaní. Psychoenergetické pole zloby, nepriateľstva a agresivity, ktoré sa nahromadilo v energetickoinformačnom poli Zeme takto deštruktívne spätne pôsobí nielen na zdravie ľudí, ale aj na stav prírodných živlov samotnej Zeme. Skutočná energetická rovnováha Prírody už bola zničená. Platí tu ono védické „Ako hore, tak dole, ako vnútri, tak navonok“, ako aj známy princíp hierarchie Živlov. Tieto védické princípy sú oveľa staršie ako dnešné teórie leptónových a torzných polí.

Na tomto stupni môžeme povedať, že naša Zem je svojim spôsobom chorá, v nerovnováhe, čo je následkom nesúladu medzi sociálnou etikou a prírodnou energetikou. Dokiaľ sa ľudia neprebudia, teda pokiaľ sa im neprerodí myseľ, rovnováha živlov sa nedá nastoliť. Všetko je súčasťou jediného celku, všetko je medzi sebou navzájom neviditeľne prepojené. Nový vek – ktorý už nastupuje – bude špecifický práve zmenu priestorových tokov energií Zeme. Ak nastane na Zemi vyvážená harmónia energií, nastane mier a kolektívna premena myslí. Platí to aj naopak, ak sa energetické toky nevyčistia, tak katastrofa celosvetového rozsahu je neodvratná. Jej rozsah však závisí od všetkých ľudí na Zemi. Akú šancu na úspech má „mierové“ riešenie – ktoré spočíva v zmene myslenia ľudí – si vie každý domyslieť sám.

Nové astronomické umiestnenie Midgard-Zeme prinesie – a už začína prinášať – do našej atmosféry nové, vede doteraz neznáme extrémne silné energetické úrovne. Ako sa príchod týchto vysokých energií začne prejavovať na ľuďoch – to závisí od každého jedného z nás individuálne. Presnejšie, závisí to od individuálnej duchovno-mravnej úrodne, teda od stupňa evolučného vývoja jednotlivca.

Stupeň duchovného vývoja nie je abstraktný alebo zábavný pojem, naopak, je to konkrétna realita, ktorá sa prejavuje nie iba na mravno-etickej, ale aj na fyzickej, presnejšie psychofyzickej úrovni. Stupeň duchovného vývoja človeka je vyjadrený nielen osobnostnými vlastnosťami a kvalitami a životným štýlom, ale aj štruktúrou organizmu a jemnohmotných tiel človeka. Organizmus človeka možno pripodobniť k ľadovcu, z ktorého vidno iba malú časť nad hladinou. Táto viditeľná časť je naše fyzické telo, pričom obrovská, neviditeľná časť sú energeticko-informačné substráty, ktoré čo do objemu predstavujú 95% našej existencie. Tieto neviditeľné komponenty nášho organizmu sú vytvorené z rôznych druhov jemnej kozmickej hmoty, pričom jedno z jemnohmotných tiel – Duša – sa po smrti stáva nositeľom nášho vedomia, s ktorým prechádzame na novú úroveň existenčnej roviny. Prechádzame do 16 rozmerného Vesmíru, do Sveta Legov.

Sústava jemnohmotných tiel obsahuje špecifické energetické centrá – čakry. Sú to hlavné silové uzly energeticko-informačnej štruktúry človeka, akési generátory jemných druhov energií v organizme. Nízke čakry zabezpečujú organizmu človeka hrubozrnnejšiu, nízkofrekvenčnú energiou, ktorá je nevyhnutná pre existenciu fyziologických funkcií. Vyššie energetické centrá sú spojené s tvorivou, intelektuálnou a duchovnou činnosťou človeka. Stupeň aktivity vyšších centier určuje stupeň duchovného vývoja človeka. Energetický potenciál čakier – energetických centier – sa dnes u väčšiny ľudí nachádza v latentnom, spiacom stave. Tento stav sa však s nástupom novej kozmickej energie začína postupne meniť na aktívny. Ak ľudský organizmus nebude schopný asimilovať novú energiu, začnú nastupovať choroby, ktoré môžu skončiť smrťou.

Civilizácia „vyvinula“ množstvo spôsobov, ako „kradnúť“ životnú energiu od naivných ľudí. Jednou z dnes veľmi populárnych je moderný odev žien:

Ide o aurogram tej istej ženy, ktorá je naľavo oblečená do nohavíc čiernej farby, napravo do bielych šiat. Diery v biopoli naľavo sú otvory, cez ktoré možno žene odoberať životnú energiu. Všimnite si, že sú umiestnené na úrovni čakier. Nie náhodou v našej Kultúre ženy nikdy nenosili mužský odev – nohavice. Veď ako môžu rodiť zdravé potomstvo ak samé nie sú zdravé?

Medzi energeticko-informačným poľom a samotným objektom existujú priame závislosti, ktoré civilizácia dobre ukryla pred ľuďmi. Pozrime sa na jeden z aspektov tohto prepojenia.

Grécka mytológia pozná príbeh Ifigénie. Pretože dnes vieme, že mytológia je koncentrovaná minulosť, pozrieme sa na tento príbeh zo znalého uhla pohľadu. Grécka civilizácia sa dnes podáva ako vzor osvietenosti minulosti.

Ifigénia, dcéra jedného z najbohatších gréckych kráľov, bola poslaná medzi Slovanov na Krym (Tauridu staroveku) gréckymi žrecmi. Bola niečo ako Mata Hari staroveku. U starých Tauridov si získala dôveru a postupne bola zasväcovaná do ich tajomstiev. Nadobudla nadpriemerné poznatky z védickej Kultúry. Keď splnila svoju úlohu, prišiel čas ju odviesť nazad. Apolón poslal s touto úlohou za ňou na Tauris Orestesa a Pyladesa. Títo Ifigéniu unesú a s ňou ukradnú aj Kummira, posvätnú sochu Taurov. V tejto gréckej „báji“ je obrazne podaný opis krádeže a vývozu védických poznatkov. Vďaka tejto úspešnej špeciálnej operácii sa Ifigénia stane žricou Artemidy v chráme v blízkosti Atén. Orestes preberie trón po otcovi a Pylades dostane za ženu jeho sestru.

Staré grécke báje opisujú lúpežné výpravy ako odvážne, dobrodružné príbehy gréckych hrdinov. Druhá epizóda tejto špeciálnej operácie je známa ako výprava Jasona a Argonautov. V dnešnom jazyku mala táto špeciálne vycvičená jednotka za úlohu priniesť nie akési zlaté baranie rúno, ale zlaté Runy, t.j. staré, runové texty. V týchto starých textoch je podané vysvetlenie komunikácie s vyššími silami. Uniesli objekt, žricu, ktorá ovládala takéto poznatky. Táto však nakoniec všetko pochopila a spáchala samovraždu, pričom najskôr zabila svoje deti. Takýmto spôsobom im zabránila prístup aspoň k časti poznatkov, ktoré mala po tom ako pochopila, že bola oklamaná.

Vďaka tejto operácii sa Grékom podarilo zostaviť ich Olympijský Panteón, ktorý sa dnes podáva ako najvyššia dokonalosť. Achájska civilizácia sa v 14.-13. storočí pred n. l. veľmi rýchlo vyvinula. Zachvátili Krétu a obsadili Stredomorie, ale nemali ideológiu, pomocou ktorej by mohli riadiť takéto veľké územie. Potrebovali preto zostaviť funkčný systém, svoju mytológiu, svoju filozofiu, pomocou ktorej by takéto riadenie mohli realizovať. Táto potreba bola pre nich veľmi akútna. Druhou možnosťou bola vlastná evolúcia, ale na tú nebol čas.

Ukradli cudzie poznatky o Bohoch ako personifikácii Vyšších Síl a zakomponovali ich do svojho Panteónu. Na védický systém nestačili, princíp obrazného ponímania sveta nie je dostupný každému, na to je potrebná práca pravej polovice mozgu. Ich reflexia bola teda značne primitívnejšia. Napriek tomu svoj cieľ dosiahli a mašinériu zostavili. Do sakrálneho priestoru sa im následne otvorila cesta dobytím Tróje.

Za Grékmi prišiel Rím, ktorý sa rozrástol ešte rýchlejšie a času na vlastnú mytológiu nemal vôbec. Prevzal teda kompletne grécky Panteón, iba grécki bohovia dostali rímske mená. Ale kvalita tejto kópie už nebola veľmi pevná a pomerne skoro bola zničená agresívne nastupujúcim kresťanstvom. Stalo sa tak preto, lebo ich Panteón nebol podporený duchovnosťou.

Prečo je potrebná mytológia? Tá je v skutočnosti „umiestnená“ v neviditeľnom, ale všetko obklopujúcom energeticko-informačnom poli, ktoré je všade okolo nás. Aká je mytológia, také je aj ponímanie sveta ľuďmi, ktorí v tomto poli žijú. Grécky panteón opisuje bohov, ktorí sa voči sebe chovajú zákerne, sledujú vlastné ciele a záujmy. Ako hore tak dole, teda tak sa chovajú aj ľudia, podriadení takejto ideologickej filozofii. Toto je polyteizmus. Védické Rodobožie je pre nedostatočne prebudené mysle nedosiahnuteľný – dôvody poznáme.

Uzavrime teda prvý diel „opakovania“. Podstatnou zložkou jestvovania sú energeticko-informačné polia. Majme to na pamäti bez ohľadu na to, čo tvrdí civilizácia. Práve týmito neviditeľnými prepojeniami sa realizuje ono védické „Ako hore tak dole, ako vnútri tak navonok“.

NAŠI PARTNERI: