skcsenderu

separator

slovieni jozefa 1

Čoskoro budú k dispozícii dve naše nové knihy, ktoré možno – čo do obsahu – nazvať prelomové. Prečo práve prelomové? Nuž, pretože ide o Pantografiu Angličana Edmunda Frya z roku 1799 a Slovieni a Jozef II., ktorá obsahuje aj kompletný text návodu na meranie pozemkov z pera cisára Jozefa II. O oboch knihách sme už v minulosti priniesli informácie, ale teraz sú obe vydané kompletne, teda v plnom rozsahu. Pokiaľ je nám známe, ide o úplne prvé vydanie v slovenčine.

Len znovu zdôraznime, že cisár Jozef II. vydal túto knihu v jazyku slovienskom, pričom nielenže použil nám už dobre známu Starosloviensku Bukvicu, ale dokonca je – najmä preambula – napísaná korektne, t.j., bukvice sú vyberané v súlade s významovými Obrazmi, nejde iba o fonetickú zlátaninu.

Obe knihy tvoria spolu logickú jednotu, pričom v oboch sú doplnené rozsiahle komentáre, ktoré vychádzajú z historických materiálov, t.j. z takých literárnych zdrojov, ktoré uznáva oficiálna, historická veda. Ide len o to, že nám ich dlhodobo podávali zo svojho uhla pohľadu, ale v Ráne Svaroga to už proste tak ďalej nejde. Už vieme o čo ide, už vieme, kto sme.

Obe knihy sú viac ako efektívnou pomôckou aj argumentačnou bázou pre záujemcov o náš pôvodný jazyk, teda prídu vhod najmä fundovaným nadšencom našej Kultúry aj Staroslovienskej Bukvice. Slovieni a Jozef II. je navyše unikátna v tom, že poskytuje kompletný text v staroslovienčine (oproti ruštine obsahuje jednoznačné „slovakizmy“), a pritom nemá teologický, ale úplne normálny, svetský obsah.

Pantografia má 356 strán, Slovieni a Jozef II. 208 strán.

Zadná strana knihy Pantografia:

slovieni jozefa 2

Zadná strana knihy Slovieni a Jozef II.:

slovieni jozefa 3

Ku Pantografii bude priložená aj mapa Tartarie, ktorá nebola doteraz nikde na svete zverejnená a bola nájdená u nás, na Slovensku.

Prvá kniha môže byť k dispozícii do 2 týždňov od tohto zverejnenia, druhá do mesiaca po nej.

V tejto súvislosti – ale vychádzajúc aj z danej reálnosti – ponúkame záujemcom možnosť predplatenia si oboch kníh vopred za celkovú cenu 22€ + poštovné a balné. Pre objednanie je potrebné previesť túto sumu na náš účet a do poznámky pre adresáta uviesť „Slovieni“, aby sme platbu dokázali identifikovať. Zároveň vás poprosíme o oznámenie nám vykonania platby spolu s vašou adresou na náš mail.

Ďakujeme za porozumenie.

01.07.2020