skcsenderu

separator

Radi by sme upriamili vašu pozornosť na niektoré momenty z diela ruského umelca Michaila Zadornova. Hoci dnešná popokracia (jedna z aktuálnych foriem demokracie) sa ho snaží nahradiť čím sa len dá, nedarí sa im.

Ako sme už neraz spomínali, dnes – v časoch informačnej vojny – je dôležité vedieť rozlišovať medzi informáciou a nositeľom informácie. Rusko je našou pravlasťou, Rusi sú naši pokrvní bratia – o tom nemôže byť ani pochýb. Ale Rusi dnes v Rusku nevládnu – presne tak ako Slovieni nevládnu v Sloviensku. Ešte za prezidentovania Medvedeva vydelila ruská vláda na rekonštrukciu Malého Jeruzalema – ktorý dal pôvodne vystavať v Istre, blízko Moskvy smutne známy patriarch NIKON (pre Slavjanov NIK ON) – dve (2) miliardy rubľov. V mnohých okresných mestách Ruska sa rozpadávajú nemocnice, ale cirkevná stavba nedofinancovaním neutrpela.

Prvý odporúčaný film je o Riurikovi, z ktorého urobili to, čím nikdy nebol – akéhosi Normana. Presne tak, ako z nášho Sloviena kniežaťa Sama – ktorého jeden syn dostal meno Rus – urobili cudzinca. Niektoré diela sú veľké práve tým čo v nich nie je povedané doslovne, ale sa dá – pri znalosti našej Kultúry – domyslieť.

Druhý film, ktorý vám odporúčame je o Prorokujúcom Olegovi:

Pri sledovaní filmov vám prajeme veľa pekných chvíľ. Veríme, že sa nebudete odvádzať detailami, ale potešíte sa veľkým Obrazom.

all-servers-pricing ALL servers - pricing  7-day trial

debian-vps-server DEBIAN VPS server  7-day trial

ubuntu-vps-server UBUNTU VPS server  7-day trial

centos-vps-server CENTOS VPS server  7-day trial

fedora-vps-server FEDORA VPS server  7-day trial

arch-linux-vps-server ARCH LINUX VPS server  7-day trial

gentoo-vps-server GENTOO VPS server  7-day trial

opensuse-vps-server OPENSUSE VPS server  7-day trial

opensuse-ent-vps-server OPENSUSE ENT. VPS server  7-day trial

openfiler-vps-server OPENFILER VPS server  7-day trial

cloudlinux-vps-server CLOUDLINUX VPS server  7-day trial

mageia-vps-server MAGEIA VPS server  7-day trial

scientific-vps-server SCIENTIFIC VPS server  7-day trial

windows-2012-vps-server WINDOWS 2012 VPS server  7-day trial

windows-2016-vps-server WINDOWS 2016 VPS server   7-day trial

windows-2019-vps-server  WINDOWS 2019 VPS server  7-day trial

forex-vps-server FOREX VPS server  7-day trial

clearos-vps-server CLEAROS VPS server  7-day trial