NAŠE KNIHY
skcsenderu

separator

Prvá kniha cyklu Slovansko-Árijských Véd


 

Z obsahu:

— O SVETOPONÍMANÍ

Keď hovoríme o slovanskom Svetoponímaní, hovoríme o prastarej Viere Slovanov, na báze ktorej žila slovanská Dŕžava. Viera značí Žiariaca Múdrosť, to znamená predovšetkým poznanie stavby Sveta v celom rozsahu jeho prejavov. V tejto súvislosti Viera - to je predovšetkým poznanie, nie slepé klaňanie sa neobjasnenému božstvu, ako je to zaužívané vo všetkých svetových náboženstvách a ich sektách. V slovanskom Svetoponímaní Stavba Sveta zahŕňa Svet materiálny, Svety Svetla a Svet Tmy a Svet Bohov (Jav, Slav, Nav a Prav).

— O VZNIKU A VÝVOJI ROZUMNÉHO ŽIVOTA V NAŠEJ GALAXII

Mliečna cesta nebola vždy taká, akú ju poznáme v súčasnosti. Pred miliardami rokov existovali v našej Galaxii prastaré formy života. Niektoré z nich, pod účinkom energie Svetla, ktorú vyžaroval Veľký Ra-M-Cha, sa čiastočne zmenili na nové formy života, ale tie, ktoré tak neučinili sa zmenili na takzvané Svety Temnej Pustatiny, vezmúc so sebou obrovskú masu energie a matérie z priľahlých galaxií...

Človek nie je vrcholom živočíšneho sveta...

— O NEZNÁMEJ ARCHEOLÓGIÍ, POTVRDZUJÚCEJ KNIHU SVETLA

To, s čím sa čitateľ oboznámi v tejto kapitole je známe mnohým z tých, ktorí sa podobnými záležitosťami zaoberajú. Ale všetky tieto vývody buď nie sú známe, alebo ostávajú nedostupné väčšine ľudí, často vďaka tomu, že oficiálna akademická veda nemá záujem o objasnenie mnohých archeologických a písomných nálezov, aby sa nenarušil oficiálny obraz vývoja života na našej Zemi, ktorý už zostavila. Preto je nevyhnutné hovoriť o časti nálezov a údajov zodpovedajúcimi vyjasneniami, o to skôr, že veľmi dobre zapadajú do obrazu vývoja rozumného života, ako je opísaný v Knihe Svetla.

— O MÉDIÁCH A JASNOVIDCOCH POTVRDZUJÚCICH KNIHU SVETLA

Ani zďaleka nie všetky médiá a jasnovidci si zasluhujú pozornosť. Mnohí z nich sú obyčajní šarlatáni, ktorí si prečítali materiály o pokusoch skutočne schopných ľudí a chceli by ukázať, že aj oni majú akúsi schopnosť predvídať. Preto je potrebné sa oprieť o tých experimentárov, ktorí skutočne mali jasnovidecké schopnosti a mohli reálne opísať informáciu, ktorú dostali...

— O MYTOLÓGIÁCH NÁRODOV SVETA, KTORÉ POTVRDZUJÚ KNIHU SVETLA

Biblia nie je prvopočiatočný zdroj. Bola napísaná na základe judských kníh Tora a Tanach, ktoré tvoria Starý Zákon a aj zo štyroch Evanjelií, vytvorených judskými autormi Lukášom, Šavlom (Pavlom), Jánom a Matúšom. Od samotného J. Krista sa nedochovalo nič...

— O NIEKTORÝCH NAJDÔLEŽITEJŠÍCH UDALOSTIACH PRED POTOPOU

V skutočnosti sa rozumné bytosti podobné súčasnému človeku a nimi vybudované prvé osady a rozvinuté spoločenstvá objavili pred viac ako 500 miliónmi rokov...

Cena knihy: 13,99€.

web site hosting

web hosting comparison services

woocommerce web site hosting

worpress web site hosting

web site hosting

joomla site hosting

magento site hosting

drupal site web hosting

prestashop web site hosting