NAŠE POTOMSTVO – NAŠA BUDÚCNOSŤ

4. októbra 2017 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), DEDIČSTVO PREDKOV, POTOMSTVO

Mnohí z vás určite videli video malého chlapčeka, ktorý s veľkým oduševnením spieva veľmi známu pieseň Svätá vojna:

Národ, ktorý dokáže takto vychovávať deti je národ, ktorý má budúcnosť. Môžeme byť teda za našich bratov Rusov radi – máme sa o koho oprieť. Nastáva ale otázka – ako je to s našou mládežou? Aké hodnoty im dáva dnešná spoločnosť, alebo – čo je oveľa dôležitejšie – ako ich vychovávajú dnešní rodičia?

Otázky nie sú zbytočné – aké máme potomstvo, taký bude náš národ – ak bude – v budúcnosti. Ak ich vychovávame v úcte k našim Predkom a ich činom, tak aj oni budú pamätať na nás v budúcnosti.

Aby sme podporili radosť z potomstva nášho národa pripájame aj my dve krátke videá z vystúpení slovenských detí. V danom prípade ide o detský súbor Rodina z Popradu. Deti z tohto súboru mali možnosť si v tomto roku zaspievať s dvomi ruskými súbormi, ktoré nás navštívili. Na prvom spolu s ruskou hudobnou skupinou BABKINY VNUCI:

Druhé video je zo spoločného vystúpenia niekoľkých súborov popradského regiónu s ALEXANDROVCAMI. Tu by sme radi pripojili jednu zaujímavosť. Dirigent súboru (na videu) nám porozprával svoj príbeh. Od detstva mal rád ľudovú hudbu a piesne. Okrem tých melódií, ktoré sa hrali vo všetkých regiónoch Ruska mu neustále zvučali v hlave také melódie, ktoré nikde a nikdy v Rusku nepočul. Aké bolo jeho prekvapenie, keď po rokoch – už ako člen slávneho súboru Alexandrovci – počul tieto melódie spievať na Slovensku. Nuž my Slovania sme tak či onak jeden národ s jedných veľkým Dedičstvom Predkov.

Chceli by sme povzbudiť všetkých rodičov, ktorým naozaj nie je jedno ako vyrastie naše potomstvo, aby vo svojich snahách nepoľavovali. Budúcnosť nášho národa je doslovne v našich rukách. A aké je naše potomstvo, taká bude aj naša budúcnosť.

04.10.2017

NAŠI PARTNERI: