NEBESKÁ FLOTILA NAŠICH BOHOV PRI JARILE-SLNKU

12. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, UŽITOČNÉ VECI

Americká NASA realizovala niekoľko misií na pozorovanie Slnka. Tretia misia programu slnečných pozemských sond (STP – Solar Terrestrial Probes program) je známa pod názvom STEREO, čo je skratka odvodená od Solar TErrestrial RElations Observatory. Táto dvojročná misia, ktorá bola spustená v októbri 2006 ponúkla doslovne revolučný pohľad na systém Slnka a Zeme. Misia je tvorená dvomi skoro identickými observatóriami – jedno pred Zemou na jej dráhe a druhé za ňou – zaznamenávajú stopy tokov energie a hmoty zo Slnka na Zem. Ukazujú 3D štruktúru koronárnych erupcií na Slnku a oficiálne má misia ešte niekoľko ďalších úloh.

Misia však mala jednu, ako sa ukázalo pre nás, veľmi užitočnú funkciu. Program STEREO sa dal sledovať v priamom prenose na stránke NASA. No a medzi 22. a 26. novembrom 2010 zaznamenal čosi absolútne neočakávané. Okolo Slnka sa začalo koncentrovať zoskupenie obrovských kozmických lodí. Takéto informácie sú samozrejme neželateľné, a preto NASA stránku – z «technických dôvodov» 28. novembra 2010 zavrela. Nuž – aby sme sa nedozvedeli veľmi veľa. Ale na to už bolo neskoro. Stránku sledovalo viacero amatérov, ktorí si dokonca robili aj záznamy. A tak – hoci informácie nám «odpojili» – urobili tak neskoro. Na youtube.com ale aj na ruskej obdobe rutube.ru (pozri tu) nájdete záznamy z tohto obdobia. Oplatí sa to pozrieť – potom sami zistíte, prečo to zavreli…

Je známe, že za posledné 2 roky sa počet výskytov tzv. UFO hodne zvýšil, dokonca britské Ministerstvo obrany pripustilo, že výskyt UFO sa v r. 2009 strojnásobil. Nejde len o pozorovania zo Zeme, počet Ufo sa zvýšil v okolí Slnka, Venuše a Mesiaca.

Vzhľadom na rozlišovaciu schopnosť zariadení STEREO – ktoré nebolo navrhnuté na sledovanie malých objektov – si musíme uvedomiť, že všetky viditeľné objekty na zázname sú obrovské, a to také obrovské, že je vylúčená akákoľvek možnosť ich vyrobenia na Zemi. Tie viditeľné – pretože určite tam budú aj kozmické lode menších rozmerov – sú čo do rozmerov medzi veľkosťou Zeme a Jupitera. Preto je určite správna otázka – viditeľná aj na dvoch záberoch záznamu – že možno ide o nákladné kozmické lode. Nuž, trochu si niekoľko detailov priblížme. Teda niekoľko záberov z materiálu na youtube:

Zoskupenie flotily kozmických lodí

Ďalšia flotila

Táto pripomína nákladnú kozmickú loď

A ďalší kandidát na nákladnú loď

Použitý zdroj: www.youtube.com/danielofdoriaa

Ale my sa môžeme pozrieť na ďalšie, súvisiace informácie, ktoré nájdeme v Slovansko-Árijských Védach.

Vo Védach nájdeme opis osídlenia našej Zeme, ktorú nazývame Midgard-Zem. Pre viac informácií o dôvodoch názvu a kozmológiu Slovanov odporúčame si prezrieť súvisiace články na našej stránke. Na tomto mieste si iba zhrňme niekoľko faktov.

V čase naplno rozpútanej Veľkej Asy – t.j. Druhej Galaktickej vojny – letel v odľahlej, okrajovej časti Galaxie poškodený kozmický koráb. Väčšina cestujúcich na palube bola v stave umelého spánku, ale loď potrebovala súrne havarijne pristáť, pretože potrebovala nevyhnutnú opravu. Službukonajúca posádka vypúšťala malú kozmickú sondu, ktorej cieľom bolo preskúmavať Zeme pozdĺž letového kurzu korábu s cieľom vyhodnotiť ich vhodnosť na realizáciu havarijného pristátia. Sonda sa dvakrát vrátila neúspešne, ale na tretí raz priniesla vzorku pôdy z Midgard-Zeme. Analýza ukázala, že ide o planétu, kde sa dá žiť, a preto sa rozhodli pristáť.

Pristátie prebehlo na vtedajšom severnom kontinente, ktorý dostal názov Daária:

Po nevyhnutnej oprave časť posádky odletela s kozmickou loďou, ale časť sa rozhodla ostať na krásnej, ešte ľuďmi neobývanej Midgard-Zemi.

Neskôr začali prilietať ďalší a ďalší, a neskoršie aj iné druhy ľudí. Takto sa na Midgard-Zemi usídlila aj žltá, červená a čierna rasa. Bolo im dovolené sa tu usídliť preto, lebo išlo o našich spojencov v galaktickej vojne a ich svety boli buď zničené vojnovými udalosťami, alebo následnými kozmickými katastrofami a zomierali.

Aby sa situácia udržala pod kontrolou, každej rase vyhradili im naši Predkovia miesto na oddelených kontinentoch tak, aby nedochádzalo k vzájomnému miešaniu sa rás.

V priebehu vekov sa však časť ramena našej Galaxie dostala dočasne na teritórium kontrolované Temnými Silami, t.j. vstúpili sme do Sveta Tmy. Začali vznikať vojny a krviprelievania, pri ktorých bolo už zničených množstvo životných foriem, dobre že nezničili samotnú Zem. Indické Védy udávajú, že na Midgard-Zemi už zaniklo 22 civilizácií, čo je pravda.

V súčasnosti nastáva opačný vesmírny úkaz – r. 2012 n.l. presekávame tzv. Svarožiu hranicu z druhej strany a naša slnečná sústava nadobro opúšťa Svet Tmy. Treba však vedieť, že Tma v našom prastarom jazyku neznamená ani zlo ani temnotu, ale číslovku 10 000, t.j. ide o Svet 10 000 planét (používame súčasné názvy), kde buď Slnká nie sú, alebo vyžarujú svetlo v inej oblasti spektra – infračervenej alebo ultrafialovej, a teda sú pre nás neviditeľné.

Runa 10 000

Runa 10 000

Vo Slovanko-Árijských Védach je opísaný aj spôsob, akým naši Predkovia osídľovali Vesmír. Táto informácia je však aj u iných národov, napr. podrobné opisy o lietajúcich strojoch – Vimanách – nájdeme hojne v indických Védach. Zvlášť zaujímavá je kniha Véd Vimanika Šastra – ktorej anglickú verziu si môžete bez problémov objednať na internete. Kniha «Vimaanika Shastra» bola publikovaná v preklade do angličtiny r. 1973 a obsahuje skoro 6 000 riadkov, alebo 3 000 veršov zrozumiteľného Sanskritu, ktorý opisuje ako postaviť Vimany alebo inak lietajúce stroje. Ako sa vyjadril prekladateľ, bol to pre neho fascinujúci zážitok, ako ľahko prastarý Sanskrit jednoduchými a plynulými veršami opísal takéto technické detaily.

Samotná kniha Vimaanika-Shastra bola nájdená r. 1908 v Royal Baroda Library v Indii. Svetu sa táto kniha stala známa 25.8.1952, keď zástupca Press Trust of India v Mysore, Sri N. N. Sastry poslal správu, ktorá bola následne publikovaná vo všetkých veľkých indických denníkoch a prevzala ju aj agentúra Reuters a ďalšie svetové tlačové agentúry. Na tomto mieste sa nemôžeme zaoberať celým textom správy, ale niekoľko citátov si môžeme uviesť:

«Pán G. R. Joser, riaditeľ International Academy of Sanskrit Reasearch v Mysore, mi nedávno počas interview ukázal niekoľko veľmi starých rukopisov, ktoré má táto akadémia vo svojich zbierkach. Podľa jeho vyjadrení rukopisy sú niekoľko tisíc rokov staré a zostavili ich prastarí rišidi, Bharadwaja, Narada a iní, no nezaoberali sa mysticizmom prastarej hinduistickej filozofie Atmanov a Brahmanov, ale oveľa svetskejšími vecami, ktoré sú životne nevyhnutné pre existenciu človeka a vývoj národov v časoch mieru aj vojny.»

«Rukopisy pána Josera detailne opisujú ako pripravovať jedlo z rôznych materiálov ako sú tráva, zelenina a listy tak, aby ich mohol požívať človek, obzvlášť v časoch hladomorov.»

«Jeden z rukopisov opisuje lietajúce stroje, stavbu rozličných typov lietadiel pre civilné aj vojenské účely. Ukázal mi plány, ktoré boli pripravené podľa pokynov opísaných v rukopise o vzdušnej doprave o troch typoch lietadiel, resp. Vimanách, nazývaných Rukma, Sundara a Šakuma Vimany. Päťsto slôk alebo stanzií ktoré toto opisujú obsahujú také prekvapivé detaily ako je výber a príprava kovov, ktoré by boli vhodné pre rozličné súčiastky Vimán rôznych typov, konštrukčné detaily, rozmery, návrhy a hmotnosti, ktoré sú schopné uniesť, ako aj odporúčané spôsoby použitia.»

«Pán Joser mi ukázal niekoľko typov návrhov a výkres nákladného lietadla pripomínajúceho helikoptéru, špeciálne navrhnuté na dopravu horľavých látok a munície, dopravné lietadlo o kapacite 400 až 500 cestujúcich, dvoj a trojpalubné lietadlo. Každé z týchto typov bolo plne opísané.»

«Niekoľko slôk opisuje kvalifikáciu a prípravu pilotov, ktorí riadia takéto lietajúce stroje. Tieto prastaré typy lietadiel sú vybavené potrebnými kamerami , ktoré snímajú obrázky približujúcich sa nepriateľských strojov. Ďalšie druhy slôk opisujú aký druh potravy a oblečenia majú používať títo piloti, aby sa udržali vo forme a pripravenosti lietať.»

«Pán Joser uviedol, že sa pokúša publikovať tieto manuskripty vhodne preložené do angličtiny.»

Na tomto mieste je potrebné uviesť, že ako sme už neraz spomenuli v súvislosti so Staroslovienskou Bukvicou a Runovým písmom, aj Sanskrit je obrazové písmo. Znamená to, že úprava obrazového textu do bezobraznej abecedy – ktorá bola práve preto pre nás «vynájdená» – ešte neznamená, že obrazová informácia prejde do výsledného textu. Dokonca ak aj dvaja ľudia čítajú ten istý text či už v Runovom písme alebo Sanskrite neznamená to ešte, že obaja sú schopní vyextrahovať tú istú informáciu. Ako príklad môžeme uviesť udalosť z Indie z r. 1868, keď bola ešte britskou kolóniu. Jeden učiteľ na indickom vidieku si podľa návodu vo Vimanike Šastre zostavil Vimanu a lietal na nej nad oblasťou v Indii, kde žil. Pritom niekoľkokrát preletel nad britskou vojenskou základňou. Britskí vojaci dostali rozkaz ho nájsť a lietajúci stroj priniesť. Učiteľ si však bol dobre vedomý možností takéhoto stroja – ovládal informácie z Véd v obraznej forme – teda celú ich podstatu. Nuž stroj po vyskúšaní rozobral. Keď ho nakoniec britskí vojaci našli, stroj už bol rozobratý a učiteľ im ako návod ponúkol presne ten istý text z Véd, podľa ktorého staval. No nikto nebol schopný pochopiť informáciu vloženú do Sanskritu v obrazoch.

Vráťme sa k osídľovaniu Vesmíru. Postup osídľovania je principiálne rovnaký – najprv prileteli na kozmických lodiach a potom, po vybudovaní základne stavali na Zemiach Brány Medzisvetia. Ako sme už spomínali, táto informácia sa dostala do Hollywoodu a tak vznikli tzv. Star Gates – Hviezdne brány. Hoci ide principiálne o filmové spracovanie tej istej informácie, príbehy amerických príbehov sú už nezávislé na Védach.

Ako sme už spomenuli, lietajúce lode našich Predkov sa volajú Vimany – presnejšie, jeden z druhov lietajúcich lodí. Spravidla ide o najmenšie lode, používané v pozemských podmienkach. Uveďme si názvy a runové znaky ešte ďalších dvoch:

Runa VAJTMANA

Runa VAJTMANA

Vajtmana je kozmická loď s rozmerom do 1 000 metrov. Na palube môže viesť niekoľko Vimán.

Runa VAJTMARA

Runa VAJTMARA

Vajtmara je kozmická loď s rozmerom do 200 km. Na palube môže odviezť do 144 Vajtman. Len pre úplnosť môžeme dodať, že pristávacie dráhy pre takéto vesmírne koráby museli byť náležite veľké. Takéto plochy nachádzame na viacerých miestach Zeme, ale takéto oficiálna veda to nikdy nepripustí. Môžeme doplniť, že posledné Vajtmary opustili Midgard-Zem približne pred 3 500 rokmi, keď sa začala posledná Noc Svaroga. Ako nám hovoria Slovansko-Árijské Védy, v tých časoch Bohovia prichádzali na Zem a pomáhali nám ako starší bratia. Vtedy však nastupovala posledná Noc Svaroga a všetko, čoho by sa mohli akýmkoľvek úskokom zmocniť Temné Sily muselo byť odvelené do iných oblastí Vesmíru. Nie preto, lebo by sme sa báli bojovať – Temné Sily nikdy otvorenú vojnu s Našimi Bohmi nevyhrali – ale preto, lebo sú to majstri úskoku a ľsti a takáto technológia nesmie padnúť do nepovolaných rúk.

Nuž čo môžeme vidieť okolo Jarily-Slnka dnes? Z dôvodu nadchádzajúceho prechodu nášho slnečného systému Svarožou hranicou príde aj k «uprataniu». Naša sústava patrí Svetu Svetla a Svet Tmy ju dostal pod kontrolu iba dočasne. Pretože deň a noc nemôžu existovať naraz, musí dôjsť k definitívnemu vysporiadaniu sa s panstvom Síl Temnoty na Midgard-Zemi. Pri Jarile-Slnku nastalo sústreďovanie armády Svetlých Síl. Súdiac podľa spozorovaných známok depresívnych reakcií niektorých jednotlivcov z prostredia vládnucich Temných síl, ku ktorým došlo v období medzi 22. a 26. novembrom 2010, nebol tento krok dočasnými vládcami Zeme očakávaný, čo veľmi zmenilo situáciu. Neznamená to, že upustia od «poslednej fázy hry», ktorú si pripravili presne podľa svojich predstáv – veď mali na to času tisícročie – ale znamená to, že už nepôjde všetko len podľa ich taktovky. Neznamená to však ani to, že všetko sa musí vyriešiť do mesiaca alebo niečo podobné. Nepoznáme všetky súvislosti a málokto si je vedomý moci, ktorú majú Temní na našej Midgard-Zemi. Len na okraj si povedzme, že určite nikoho z čitateľov tejto a podobných stránok neprekvapí ak sa dozvie, že to, čo vidno na tomto a podobných videách je iba výsledkom nízkeho rozlíšenia, nesprávneho  zobrazenia a podobných technických detailov, a že teraz tam už nič také nevidno. Teraz tam už naozaj nemusí byť nič vidno – veď to je ich zariadenie – ale naša doba prichádza…

Čo nám môžu priniesť nadchádzajúce udalosti? Fenomén «2012» je dostatočne známy sám osebe. Ale mrknime aj do menej používaných zdrojov. Napríklad Lobsang Rampa nám v jednej zo svojich kníh – CHAPTERS OF LIFE – podal niekoľko «detailov». Uveďme si stručný prehľad 7. kapitoly knihy, ktorá má názov «KONIEC JEDNEJ KAPITOLY». Nezabudnite však, že tieto riadky boli písané začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia:

LOBSANG RAMPA – KAPITOLY ŽIVOTA

…Nakoniec praskne povrch zeme. …New York bude zrovnaný so zemou a nakoniec sa potopí pod hladinu Atlantiku. Los Angeles, San Francisco, Seattle a Vancouver na pacifickom pobreží sa ponoria pod hladinu Tichého oceánu. Väčšina pobrežia sa rozruší, celá krajina sa zmení. Od Aljašky priletia ruské rakety… zapríčinia veľké spustošenie v USA a Kanade. Samozrejme, odvetné opatrenia zapríčinia aj pustošenie v Rusku, ale na severoamerickom kontinente niektorí prežijú na vrcholoch Skalistých hôr, dosť na to, aby opäť neskôr zaľudnili kontinent.

V Kanade sa vylejú Veľké jazerá, ktoré sú teraz jazerami čerstvej vody a zmenia smer svojho toku na opačný kvôli posunu zemskej osi, takže jazerá budú tiecť od Quebecku do Montrealu, z Montrealu do Buffala a odtiaľ do Detroitu, voda sa vyleje na Chicago, zaplaví krajinu a prereže si slanú vodnú cestu do Mississippi.

Valiace sa vody meniace sa na dravú riavu posunom zemskej osi čoskoro spôsobia eróziu veľkej časti krajiny a týmto vyformujú nový ostrov. Všetko to, čo je oddelené vodou a orientované smerom na more bude nová zem.

V Európe sa dvihne dno stredozemného mora a stane sa vysoko položenou zemou, kde budú otvorené veľké hroby, časť potopeného Egypta a časť zeme potopenej roky predtým.

Celý juhoamerický kontinent bude rozrušený zemetraseniami. Falklandské ostrovy už nebudú ostrovmi, spoja sa so spodnou tretinou Argentíny. V oblasti okolo spodnej tretiny Argentíny sa objaví veľký prieplav, takže tam bude prístup do Atlantiku z Pacifiku a táto ryha nebude širšia ako ryha medzi Stredozemným morom a Gibraltárom. Pod hmotnostnou zmenou rozloženia zemegule sa táto nakloní, zmenia sa ročné obdobia, póly sa roztopia a veľa pevniny bude k dispozícii v týchto oblastiach spolu s prekvapivými rudami a mnohými novými zdrojmi.

Japonsko a Kórea, ako aj časť Čínskeho pobrežia sa ponorí pod hladinu, ale iné ostrovy sa vynoria. …Čoskoro sa do vesmíru dostane aj Čína, pretože sa zmocní mnohých vedcov, ktorí ušli z USA pred potopami a deštrukciou. …Viac pevniny sa potopí a viac vynorí.

…Z ďalekého vesmíru spoza nášho systému prídu ľudia podobní nám, ktorí sa budú chcieť usadiť na zemi. Ľudia žijúci na zemi budú vystrašení a budú sa podozrievavo správať voči nechceným prišelcom. Chvíľu bude trvať zvažovanie avšak nakoniec spoločný záujem a dôvody prevládnu.

Ľudia z ďalekého vesmíru budú prezentovať mierové úmysly a to je vec, ktorá smutne chýba na zemi. V čase, keď sa ľudia z vesmíru usadia s domorodcami na zemi, budú sa medzi sebou brať takže nakoniec na zemi bude len jedna rasa…

Na tomto stupni evolúcie zeme nastane zlatý vek, vek mieru, vek pokoja a hlbokých okultných znalostí. Bude to vek kde človek, či už pozemského alebo mimozemského pôvodu, bude žiť v harmónii.

…Kanada sa stane jednou z vedúcich krajín sveta v budúcich storočiach ako aj Brazília. Brazília súčasnosti je krajina v úzadí ale táto sa vztýči a bude možno druhou najväčšou krajinou sveta, bude raz opäť na patričnej výške.

Francúzsko a Rusko sa v budúcich rokoch zjednotia a skutočne zmetú Nemecko. Francúzsko a Rusko sa obaja cítia poškodení Nemeckom a spoja svoje sily v mene ukončenia nebezpečenstva tejto hrozby a nemecká rasa bude rozprášená medzi ostatné národy takým spôsobom, ako je dnes roztrúsená židovská.

USA a Rusko sa spoja a porazia Čínu, lebo nová Čína predstavuje hrozbu pre civilizáciu všade na svete a tak medveď a orol sa zjednotia aby porazili draka, a pokiaľ nebude drak porazený nebude na svete možnosť trvalého mieru.

…Bude to otvorenie nového veku, času, kde nádej opäť rozkvitne ako jemná jarná kvetinka keď zimné snehy ustúpia slnečnému svetu a obnove ktorá prichádza každú jar. Tak aj človek, ľudské nádeje a duchovné ašpirácie ožijú a budú obnovené po roku 2000.

…teraz sme vo veku Kali, veku bolesti, utrpenia a zúfalstva. Čoskoro príde svitanie, kedy človek môže opäť dúfať a vedieť, že postupuje ku väčším veciam, šťastiu, duchovnosti a väčšej dôvere v svojho blížneho.

NAŠI PARTNERI: