NESMRTEĽNOSŤ PRE ŽIVOT

22. januára 2021 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

V roku 2004 vyšiel vynikajúci francúzsky film Immortel Ad Vitam, ktorý „unikol“ našej pozornosti. Nečudo, veď patrí medzi tie, ktoré majú skutočne čo odkázať. A tak – ako už nie prvý raz – povedali nám, ale my sme nepočuli. Nuž načúvajme dnes.

Pod nesmrteľnosťou si dnes každý vybavuje čo sa mu hodí, resp. pokiaľ (až) dosiahne jeho či jej vedomie. Bohužiaľ, dnes v drvivej väčšine kraľuje predstava, že (ak už) nesmrteľnosť, tak určite nato, aby sa taký jedinec mohol naveky venovať tomu, čomu sa venuje dnes. Teda väčšina želaní sa točí okolo prvých troch čakier. Smutné, ale je to tak.

Film ponúka veľmi zaujímavú ideu. Dej sa odohráva v New Yorku koncom 21. storočia. Geneticky modifikovaní ľudia tu žijú bok po boku s geneticky nezmenenými človekmi. Central Park New Yorku sa premenil na zónu prieniku, teda v podstate na zakázanú zónu, v ktorej tí ľudia, ktorí tam vstúpia sú okamžite zabití.

Film je k dispozícii na YouTube, odkiaľ ho aj preberáme.

Zároveň sa nad mestom objavila vznášajúca sa pyramída, vnútri ktorej prileteli na Zem Hor, Bastet a Anub (ako v minulosti, aj teraz budeme používať naše staré, nie nové grécke verzie mien).

Príbeh hovorí, že Hor bol odsúdený bohmi na smrť, ale predtým ešte posledný raz navštívil Zem, ktorú kedysi pomáhal spoluvytvárať. Logika takejto predstavy je veľmi zvláštna, ale môžeme tu vidieť jasnú paralelu. Proti Horovi – tvorcovi našej Zeme – sa postavili bohovia. A toto vidíme aj dnes. Bohovia sa postavili proti tomu, aby sme spoznávali pravdu, aby sme sa dozvedeli, kto naozaj sme a prečo sme sa dostali tam, kde sme teraz.

Z tohto pohľadu sa bohovia – akýkoľvek, svetlí aj temní – naozaj stavajú proti nášmu návratu, veď ak si vezmeme nazad to, čo je naše, tak oni prídu o obživu aj nesmrteľnosť. Teda fakt ich odporu proti nášmu prebudeniu je pravdivý. Ale tieto veci sú našim čitateľom už dávno jasné.

V podstate tu môžeme vidieť Obraz, že Hor sa materializuje skrz Človekov, ale nemôže skrz geneticky upravených jedincov. Takýto neznesú jeho Vysoké energie a zomierajú.

V meste kraľuje – nad politickou mocou – súkromná, všemocná firma, ktorá už dlho vykonáva genetické pokusy na ľuďoch. V podstate predstavujú štát v štáte. Príbeh začína scénou, ako pracovníci tejto genetickej firmy kdesi uniesli skupinu ľudí, ktorých dopravili do svojej centrály na ďalšie pokusy. Medzi nimi je aj čistá dievčina Jill, ktorá ostala pôvodná, geneticky neupravovaná. Hor hľadal presne ju preto, lebo čistá žena môže znovuzrodiť život, a to život pôvodný, taký, aký bol na Zemi od prvopočiatku. Okrem iného má aj zvláštne sily.

Dievčiny sa ujme žena doktorka, ktorá je tiež čistá. Vďaka nej môže odísť s tým, že sa podrobí jej odbornému dohľadu a vyšetreniam.

Mladá dievčina sa stýka so zvláštnou bytosťou, ktorá má meno John. Tento sa zaoberá premiestňovaným vhodných subjektov po galaxiách, ale pobyt v atmosfére Zeme je preň škodlivý. V jednej zo scén poukáže na pyramídu, o ktorej obyvatelia mesta nič nevedia. Naši mocipáni majú vo zvyku nám určovať, čo je a čo nie je správne. A tu visí pyramída, ktorá od nich vôbec nezávisí, ale je tu. Je správna či nie je správna taká aká je? Je tu jasná alegória situácie, keď už mimozemské sily sú prítomné – kto chce ich už vníma – ale verejnosť je tak zaujatá svojimi záujmami, že si nevšíma ani očividne mimozemskú pyramídu nad hlavami. Žeby to dnes bolo inak?

Hor hľadá vhodné mužské telo, do ktorého by mohol vstúpiť a oplodniť Jill preto, aby sa znovuzrodil. Vstúpi do siedmych tiel, ale ani jedno nebolo vhodné. Všetky už boli geneticky upravené, mali všakovaké choroby, syntetické tkanivá, kožu z nanomateriálov, či virtuálne mozgy. Pretože Vysoké energie vydrží iba čistá genetika, tak všetky tieto telá nakoniec zvnútra vybuchli a roztrhali sa na kusy.

Hor však – v podobe sokola – neúnavne hľadá.

Vidíme tu aj scénu, keď malý chlapec pred budovou všemohúcej genetickej firmy čaká na mamku, ktorú mu odobrali na akési genetické pokusy. Vizualizovaná je ukážka toho, ako dozorca ničí jeho myšlienky na mamu. Teda ukážka kontroly nášho myslenia. Môžeme síce myslieť, ale iba tak ako chcú naši vládcovia. Inak myslieť je nesprávne, a teda nepovolené(?!).

Tých, ktorí sa postavili proti kontrole myslenia a genetickým pokusom na živom človeku zatvára režim do väzenia (ak ich rovno nelikvidoval). A tu došlo k nehode. Odsúdení si odpykávali trest vo väzeniach tak, že boli uvedení do hybernácie. Nastala porucha a hybernačné väzenie – ktoré viselo nad mestom – sa poškodilo a tri kapsule s odsúdenými padli na jeden z mostov New Yorku.

Na miesto hneď prileteli policajti, ale vzápätí priletel stroj genetickej spoločnosti. Zabili všetkých policajtov a pohádzali ich do rieky.

Jedna kapsula však narazila na konštrukciu mosta tak, že odsúdený z nej vypadol na pilier mosta tak, že nebol z cesty viditeľný. Pri páde mu však odtrhlo časť nohy, ktorá ostala na moste.

Zranený bol vodca odporu proti genetickým pokusom spred 29 rokov, ktorý si odpykával 30 rokov. Nezabili ho preto, lebo sa obávali povstania. Volal sa Nikopol ale bol čistý, geneticky neupravený, a teda plne kompatibilný s Vysokými energiami Hora. Preto sa ho ujal.

Odniesol ho na bezpečné miesto a odtrhnutú nohu mu obnovil, aj keď zo železa.

Hor vstúpil do jeho tela. Celá akcia sa podarí, stretne sa s Jill a ona otehotnie. Bude to chlapec, nová materializácia Hora na Zemi.

Celá vec však znepokojuje vládnuceho senátora a jeho priateľku, ktorá stojí za genetickou firmou. Podľa DNK z nohy zistia, že ide o obávaného bojovníka za slobodu a čistý život – Nikopola. Preto začnú konať.

Šéf genetickej firmy im nachystal vyklonovaného zabijaka, ktorý sa fyzicky podobá na kladivohlavého žraloka. Tento zabijak idúc po stopách Nikopola narazí na Jill, ktorú unesú.

Na Jill však už dáva pozor Sokol Hor, ktorý hrozbu zničí a dievčinu vyslobodí.

Po likvidácii zabijaka preto senátor vstupuje na pole mágie (ukázané alegoricky) a aktivizuje navnú príšeru, aby zlikvidovala Nikopola.

Príšera Nikopola s Jill našla a odpadovým potrubím sa začala materializovať v ich kúpeľni. Tu však zasiahol John a prišiel po nich v poslednom okamihu vozidlom.

Zamierili k uzavretej zóne v Central Parku, príšera ich prenasledovala:

Dej sa ďalej odohráva v Jemnohmotnom Svete (Astrále). Hlavný hrdina tam môže vstúpiť bez ujmy, lebo je to vlastne schránka, v ktorej je Hor:

John nakoniec dá Jill červenú tabletu, on zmizne a Jill stratí pamäť. V tom okamihu ich však dostihne astrálna, navná príšera.

Tu však zasiahne Hor a príšeru zničí – zničí Zlo:

Senátor zahynie pri pokuse o fyzický kontakt s pyramídou, Nikopol si odsedí posledný rok a potom odíde za Jill – ktorá medzitým už porodila dieťa – do Paríža. Ona si ho síce nepamätá, ale porozumejú si hneď.

Okolo Jill a dieťaťa už natrvalo krúži strážny sokol:

Veľavýznamný je posledný záber, na ktorom sokol zabil holubicu:

Len zopakujeme, že holub je jediné zviera, ktoré svojich starých a chorých zabíja – doďobú ich na smrť. Preto je aj symbolom kresťanstva. Alegória je teda krištálovo jasná.

Film je trikovo veľmi dobre zvládnutý, ale vložená myšlienka je oveľa dôležitejšia. Nezabúdajme, že vždy je potrebné rozlišovať informačný obsah a informačný šum. Kto to zvládne, ten tam uvidí aj viac súvislostí.

Veríme, že našincom nie je potrebné vysvetľovať, že sokol je našim tradičným symbolom, ba aj faraóni nie sú tak ďaleko.

Pri sledovaní filmu vám prajeme príjemné zážitky.

22.02.2021

NAŠI PARTNERI: