NIČENIE SVEDECTIEV DEJÍN

11. marca 2016 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, PROTI SVETLU

Jedna z hlavných metodík likvidácie pamäti na minulosť našich Predkov je podporovanie fenoménu, ktorý nazývame „obyčajná ľudská zábudlivosť“. Demokracia (odvolávame sa na skutočný význam slova tak, ako sa používal v Aténach a ako ho zahrnul vo svojom diele Ústava Platón) formou štátu vytvorila pre nás také podmienky, že hoci sme zaplavovaní množstvom všakovakých informácií, väčšina ľudí z tejto informačnej potopy dokáže vyextrahovať len to, čo sa týka pracovných príležitostí a základného, fyzického prežitia. Len málokto je schopný uvažovať o niečom viac, a práve to využívajú tí, ktorí tento systém cieľavedome vytvorili – všetci viditeľní aj ukrytí vládcovia Zeme. V ľudskej pamäti vymazávajú informácie dejinnej pamäte o skutočnej minulosti Zeme. Robia to už tisícročia a neprestávajú ani na okamih. Kto si myslí, že „dnes je všetko inak“, tomu len pripomenieme citát rímskeho cisára Marka Aurelia:

LEN HLUPÁK SI MYSLÍ, ŽE ZLÍ ĽUDIA NEROBIA ZLÉ VECI

Preto jednou z hlavných úloh našej obrany je neustále sa vzdelávať tak, aby sme boli schopní sa brániť. Nikdy však nezabúdajme na Zdravomyslie.

Nie je to tak dávno, čo na pozadí šumu umelo vytvorených revolúcií boli rozkradnuté muzeálne zbierky vo viacerých arabských krajinách. Okrem nami už spomínaných múzeí v Bagdade a iných irackých a sýrskych lokalitách, taký osud postihol aj múzeum v Káhire. Bez stopy pomizli unikátne historické artefakty, ktoré boli schopné osvietiť minulé udalosti na našej Zemi. Len krátko pred prevratom na Ukrajine bola z Krymu vyvezená unikátna kolekcia zlatých šperkov Skýtskeho obdobia. Dodnes je otázne, či sa tam vôbec z Holandska vráti.

Náhody neexistujú. Kým bola pozornosť všetkých mysliacich ľudí v Rusku upriamovaná na tragické udalosti bratovražednej vojny na Ukrajine, tak v samotnom Rusku bolo vykonaných niekoľko pokusov o likvidáciu unikátnych pamiatok minulosti Slovanov.

Prvým objektom na likvidáciu bolo svetoznáme Uralské múzeum pod otvoreným nebom – ARKAIM. Akýsi vysoko postavení a verejnosti utajení ľudia sa pokúsili pretlačiť cez vysoké úrady rozhodnutie o zatvorení múzea, ktoré ročne navštevujú tisícky záujemcov v podstate z celého sveta.

Výskumné práce pokračujú plným prúdom, archeológovia každý rok nachádzajú nové a nové nálezy, ktoré podávajú nové a nové svedectvá o mnohotisícročnej minulosti našich národov. Slovanských a Árijských národov.

Nijakého rozumného človeka by ani vo sne nenapadla taká hlúposť, akou je zavretie Arkaimu. Niečo také môže napadnúť iba cieľavedome a chladnokrvne konajúceho nepriateľa. Otázka, na ktorú naši čitatelia určite poznajú odpoveď znie: „Kto robí z nás, Slovanov „divé zvery“, hovoriace „nezrozumiteľných jazykom“, ktoré mali šťastie, že si nás všimli osvietení cudzinci – Gréci?“ A to ani nemusíme hovoriť o tom, že Arkaim je starší ako vyvolený národ…

Vedeniu múzea sa našťastie podarilo pritiahnuť veľkú pozornosť ruskej verejnosti a za Arkaim sa postavilo aj mnoho známych osobností, pričom problém dostali aj do médií. Útok na Arkaim sa podarilo odvrátiť… zatiaľ.

Predmetom druhého útoku sa stala známa múmia tzv. „Altajská princezná“. Ide o nezvyčajne dobre zachované pozostatky mladej, bielej ženy so svetlými vlasmi, ktorá žila medzi 5. a 3. storočím pred n. l. Múmiu našla ruská vedecká expedícia na náhornej plošine Altaja Ukok r. 1993.

Na jej koži je jasne viditeľné dobre uchované tetovanie, ktoré je podľa odborníkov „zhodné so skýtskou grafikou“. Je to neodškriepiteľný dôkaz toho, že už pred tisícročiami žili na území Altaja a Sibíri vôbec BIELE NÁRODY. Vedci múmiu stále skúmajú, ale už dnes je stanovený jej antropologický typ – túto kategóriu antropológovia nazývajú „Severoeurópan“, tzv. „Nordická rasa“.

A práve toto je hlavným dôvodom, prečo chcú tento neoceniteľný nález zničiť pod zámienkou pochovania pozostatkov. Ale historici, antropológovia, etnológovia, historici dejín umenia a ďalší odborníci majú ešte veľa čo skúmať na náleze nato, aby našli odpovede na mnoho dnes viac ako kedykoľvek predtým dôležitých otázok o pôvode Slovanov.

Tí, ktorí chcú toto prekaziť, sa dnes oháňajú akousi starostlivosťou o Dušu zomrelej, čím chcú „odovzdať múmiu zomrelej zemi“.

Dnes mnohé svetoznáme múzeá – Louvre, Britské múzeum, múzeá v Nemecku, Taliansku, ostatne aj múzeá v Rusku majú exponáty mumifikovaných starých Egypťanov. Prečo sa nikto nechce postarať aj o ich pokoj ich Duší? Veď – a aj toto niekomu nevyhovuje – ide principiálne o rovnako staré exponáty.

Na Altaji sa tiež našli akýsi záhadní – verejnosti neznámi – ľudia, ktorí dokázali presvedčiť gubernátora o potrebe likvidácie cenného artefaktu. Okrem iného boli rozšírené všakovaké fámy o prekliatiach, ktoré – ak nepochovajú múmiu – prídu na krajinu. „Sľubujú“ ich celú škálu – od povodní po vojny…

Múmia Ukukskej princeznej sa zatiaľ uchováva v Hornoaltajskom múzeu. Ale tí, ktorí sa skrývajú za kadejakých hodnoverných šamanov nie sú pôvodom Slovania – prečo im teda odrazu záleží na „pokoju Duše“ praobyvateľky Altaja, Slovanky?

Netreba zabúdať ani na to, že hlavní aktéri oboch divadiel – a ktovie koľko sa medzitým odohralo takých, ktoré sa na verejnosť ani nedostali – sú stále tam, kde boli. Iba čakajú na nový, výhodnejší okamih.

Oba hore opísané pokusy o likvidáciu – pre popov – nebezpečných svedectiev majú spoločné to, že tak či onak sa zatiaľ podarilo veci ponechať také, aké sú. Ale tretia akcia im už – bohužiaľ – vyšla.

V budove knižnice INION Ruskej Akadémie Vied v Moskve vypukol večer 30. januára 2015 strašný požiar. Hoci požiarnici okamžite zasahovali, úplne zlikvidovať sa ho podarilo až po 25 hodinách.

Knižnica INION bola čo do veľkosti druhou najväčšou knižnicou sveta – väčšia je už iba knižnica Kongresu USA. Ak neberieme do úvahy ostatné cenné knihy a dobové dokumenty, bola to jediná knižnica v Rusku, v ktorej sa uchovával fond materiálov VELESOVEJ KNIHY. Tieto materiály sa tam systematicky ukladali od začiatku 70-tych rokov minulého storočia. Dôležité je podčiarknuť, že tam zhoreli originály – niektoré zdroje dokonca tvrdia, že nielen výsledkov výskumov, ale aj priamo Velesovej knihy. Kompletne všetko zhorelo. Samozrejme, že sa uchovali xeroxové kópie všetkých originálov, ale to sú už iba kópie… napríklad „odborníci“ z KOB-u – zvyčajne sa skromne vydávajúci za vševediacich – nám budú aj toto vyhadzovať na oči, že je to iba vymyslená kniha – veď oni svoju „mŕtvu vodu“ majú kompletnú… a my nič. No a to je ďalší materiálny dôkaz, ktorý už nebude možno predložiť. Dobre si však pamätajme PREČO.

Kto je ten subjekt, pre ktorého je také dôležité likvidovať všetky takéto dôkazy nielen v Rusku, ktoré môžu dokázať prvobytnosť SLOVANSKEJ KULTÚRY na Zemi? A prečo tomuto subjektu nevadia napríklad „neomylní“ vševedkovia z KOB-u? Prečo nemilosrdne likvidujú elementy Starej Viery, a prečo vševedkovia nie sú ani prenasledovaní, ba majú „náhodou“ ten istý „správny“ postoj voči védickej literatúre ako RPC? Odpoveď je očividná.

Pokusov bolo určite mnoho, na jeden poukázal poslanec miestneho zastupiteľstva v tejto časti Moskvy na sociálnej sieti:

RPC žiadala ich zastupiteľstvo už predtým – a to veľmi nástojčivo – v tejto časti mesta povoliť stavbu nového – akože inak – kresťanského chrámu. Problém bol ten, že tam nebolo voľného miesta ani len na malý domček. Niečo teda muselo ísť dole. Je však málo pravdepodobné, že skutočný motív bol práve tento…

Zobuďme sa Slovania… ak našim mužom doteraz stačili pivné reči a nekonečné televízne seriály, za rohom je už reálna zmena. Zaplatíme za to, že sme sa dali uspať naivnou samoľúbosťou aj voľbou národu nepriateľského prezidenta. Napriek tomu, že mnoho ľudí dnes už naňho nadáva – zodpovednosť za jeho zvolenie ostáva. Nevedomosť neospravedlňuje, teda presnejšie nezachráni pred dôsledkami realizovaného slobodného výberu, veď univerzálne pravidlo Vesmíru je reťaz príčin a dôsledkov. Prebudenie nám môže byť vnútené aj formou prúdu utečencov cez našu zem – a okrem nich tu už máme milión Cigánov. Čo dokážu a ako reaguje štátna moc možno vidieť na skúsenostiach zo Západnej Európy…

NAŠI PARTNERI: