skcsenderu

separator

BOJOVÝ SYSTÉM SLOVIENOV

BOJOVÝ SYSTÉM SLOVIENOV
slovien_boj_v
Doprava doručenie spoločnosťou UPS za 4,15 €
Popis

Kniha sa zameriava na to, čo dnes populárne nazývame bojového umenia. Jej obsah je však určený skôr tým, ktorí už majú skúsenosti v tejto oblasti – teda nejde o návod pre začiatočníkov. Dôležité je to, že podáva aspekty umenia boja – nie športového zápasu – z pohľadu našej prastarej Kultúry, národa Slovienov. Čo do obsahu prístupu k vedeniu boja ju možno považovať skôr za príručku pre špeciálne jednotky, kde je dôležitý rýchly a efektívny výsledok s čo najmenšou stratou energie, nie divácky populárne zápasenie hoci aj v ringu či klietke.

Zvlášť výnimočná – z pohľadu našej krajiny – je v tom, že obsahuje systém psychickej prípravy (mysle) do boja pozostávajúci z deviatich stupňov meditácií za pomoci špecifických mudier. Pokiaľ nám je známe, u nás ešte nič podobné nevyšlo knižne.

Do boja vždy prvá vstupuje myseľ – ale ak ju nemáme pod kontrolou, prehráme.

Tieto techniky patria medzi také, ktoré používajú charakterníci. Vopred však zdôrazňujeme dve veci. Trvalý výsledok – ako vždy – možno dosiahnuť iba trpezlivou prácou na sebe samom. Ďalšou – nemenej dôležitou – vecou je, že opísaný prístup a techniky sú nástroje, ktoré možno použiť rozličným spôsobom.

Opakovane zdôrazňujeme, že žiadnom prípade nie je určená na športovú prípravu – jej výsledkom je skôr prístup, ktorý by sme mohli nazvať „boj o život“. A v boji o život si najčastejšie možno uchovať vlastný život iba za cenu života nepriateľa.

Kniha poskytuje nástroje, ale nikto nie je nútený, aby ich zneužíval. Príprava podľa knihy a prípadné použitie prístupov a techník z nej je na vlastnom zvážení – a zodpovednosti – každého za seba.

Knihu možno chápať ak prípravu na pokročilejšie techniky koordinácie biopoľa – Psychoenergolytiku. Knihy o Psychoenergolytike budú nasledovať.


NAŠI PARTNERI:

beregina hodiny

2 percenta 2018 home

 

 

 

 

 

 

 

 

all-servers-pricing ALL servers - pricing  7-day trial

debian-vps-server DEBIAN VPS server  7-day trial

ubuntu-vps-server UBUNTU VPS server  7-day trial

centos-vps-server CENTOS VPS server  7-day trial

fedora-vps-server FEDORA VPS server  7-day trial

arch-linux-vps-server ARCH LINUX VPS server  7-day trial

gentoo-vps-server GENTOO VPS server  7-day trial

opensuse-vps-server OPENSUSE VPS server  7-day trial

opensuse-ent-vps-server OPENSUSE ENT. VPS server  7-day trial

openfiler-vps-server OPENFILER VPS server  7-day trial

cloudlinux-vps-server CLOUDLINUX VPS server  7-day trial

mageia-vps-server MAGEIA VPS server  7-day trial

scientific-vps-server SCIENTIFIC VPS server  7-day trial

windows-2012-vps-server WINDOWS 2012 VPS server  7-day trial

windows-2016-vps-server WINDOWS 2016 VPS server   7-day trial

windows-2019-vps-server  WINDOWS 2019 VPS server  7-day trial

forex-vps-server FOREX VPS server  7-day trial

clearos-vps-server CLEAROS VPS server  7-day trial