OBRADY SVETLA

30. júla 2018 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), OBRAZY RODNEJ VIERY, ZÁKLADY

Pred sebou máme čo nevidieť ďalší z našich tradičných, veľkých sviatkov – Letný Deň Perúna 7526. Sme naozaj radi, že naši ľudia – potomkovia našich slávnych Predkov – sa už skutočne, viditeľne prebúdzajú. Tohto roku na oslavách sviatku Kupalu 7526 na Morave to už bolo vidno veľmi jasne. Mimoriadne silnou skúsenosťou bol CHOROVOD. Veríme, že túto prastarú Duchovnú, meditačnú praktiku budeme rozvíjať a osvojovať si úplne. Ako si dnes povieme, práve CHOROVODY boli jednou z najúčinnejších zbraní proti Temným Silám v minulosti. Vymizli CHOROVODY – nastúpilo Temno. Ako a prečo o chvíľu neskôr.

Ale rovnako silnejú útoky druhej strany – tých, ktorým sa takýto vývoj nepáči. Tento postoj už tiež cítiť naozaj silno.

Jednou z metód ktorú používajú je riadené navádzanie verejnosti – v krajinách, kde sa slovanstvo prebúdza – na iné frekvencie slávenia tradičných sviatkov. Pred tisíc rokmi – pri likvidácii našej Kultúry aj s našimi Predkami – habali aj naše knihy. Všetky skončili vo Vatikánskej knižnici, prípadne aj v ďalších, nám neznámych knižniciach. V starej védickej literatúre sú opísané vývojové cykly spoločnosti – podobne ako napríklad vieme o cyklickom striedaní dní a nocí Svaroga, resp. podľa árijského podania cyklov Júg. Sú však aj oveľa podrobnejšie knihy. Takto sa začali systematicky pripravovať vopred, aby prebrali naše frekvencie a zabránili nám prebudiť sa do Veku Svetla – Dňa Svaroga. Preto veľmi rýchlo – v dostatočnom predstihu predpovedaného obdobia – zorganizovali rozpad socialistických štátov a najmä slovanských. Ľudí postupne zasúvali do privatizovanej fázy panovania (ktorá dnes pokračuje fázou budovania elektronického väzenia), čo logicky prinieslo so sebou množstvo existenčných problémov a prebúdzajúci sa ľudia „nemali čas“ sledovať Svetlé frekvencie. Jednou zo sofistikovanejších metód boli aj smutne známe „anastázijské rodové osady“ v Rusku prezentované Megrem, ale v skutočnosti organizované z úzadia RPC. Hlavnou úlohou bolo dostať tých, ktorí sa začnú zobúdzať prví ďaleko od miest – najmä Moskvy a Petrohradu. Postupne upadali do rabskej závislosti a horko-ťažko a najmä dlho sa z toho nakoniec dostávali. Úloha však bola splnená – tí najprebudenejší boli v rozhodujúcom čase realizácie transferu moci k teokratickému mechanizmu RPC mimo hlavného diania, a teda nemohli doň zasiahnuť. Dnes RPC už exportuje „rodové osadyTM“ medzi nás, Západných Slovanov. Nuž čo, kto sa u nás nechce poučiť z dejín tohto javu a stačí mu história – ten si zaslúži „novú skúsenosť“ starej technológie poroby. Nevedomosť je najväčší hriech – a dosahuje sa ignoranciou ZDRAVOMYSLIA.

Čo môžeme povedať o tých „Svetlých frekvenciách“? Neboli a zrazu sú? Nie, nie je to celkom tak. Sme súčasťou Svetlého Vesmíru a Svetlé, Vysoké frekvencie nikdy nikde neodišli. Došlo však k inému javu. Dostali sme sa pod vplyv Nízkych frekvencií, ktoré – dočasne – ovládli dianie na Midgard Zemi. Tento jav nie je ľahko opísať, ale môžeme si pomôcť elektrotechnikou. Došlo k javu, ktorý sa v elektrotechnike nazýva amplitúdová modulácia. Základný, Vysokofrekvenčný signál bol amplitúdovo premodulovaný. Znamená to, že väčšina ľudí stratila pojem o Vysokých frekvenciách a začali vnímať iba Nízke. Treba nám však vedieť, že Vysoké frekvencie NIKDE nezmizli. Vďaka postupnému útlmu sily Nízkofrekvenčnej energetiky začína dnes čoraz viac ľudí Vysoké frekvencie znovu vnímať. Nevedia si však tento jav vysvetliť. A tu je pre správcov Matrixu naozaj životne dôležité, aby to tak aj ostalo.

Obrázok ukazuje rozdiely medzi amplitúdovou a frekvenčnou moduláciou:

Modulačný signál má Nízku frekvenciu, Vysokofrekvenčný signál – nositeľ frekvencií nášho Vesmíru – má frekvenciu oveľa vyššiu:

Dole vidno výsledok – zatiaľ stále dnešný stav. Vysoké frekvencie tu síce stále sú – ale vďaka tomu, že sú amplitúdovo modulované Nízkofrekvenčným signálom ich málokto cíti – aj keď dnes to už neplatí na všetkých:

Počas Noci Svaroga tiež nastávali tvrdšie a mäkšie fázy dlhšieho či kratšieho obdobia trvania – pretože Vesmír celkovo je neustála zmena parametrov frekvencií, t.j. neustála – aj keď cyklická – zmena. Ak vidíme iba Nízke frekvencie, tak veci sa menia pomerne „pomaly“ – vrátane intervalov medzi „objavom“ a jeho „osvojením“ si spoločnosťou. Cykly zmeny prebiehajú aj u Vysokých frekvencií – ale namiesto amplitúdy zvýšením či znížením frekvencie. Toto je skutočné pozadie toho, čo niektorí KOB-isti opisujú ako „Zákon času“ spomínaný Puškinom. Nimi podávaná interpretácia je prejavom miery ich nevedomosti, nie Puškinovovej neznalosti. Jav tu však tak či onak je.

Môžeme dať za pravdu Tibeťanom – podľa nich je elektrotechnika zvlášť dôležitá pri pochopení podstaty Sveta.

Takže pokračujme. Vysoké frekvencie postupne preberajú kontrolu – a čo nevidieť sa stanú dominantou frekvenciou na Midgard Zemi. Zatiaľ nám stačí vedieť, že nikdy nezmizli.

Dnešní „Slovania“ sa hrnú do osláv „slovanského sviatku letného Slnovratu“. Pozrime sa teda bližšie na to, aký „slovanský“ sviatok je letný Slnovrat. V prvom rade odporúčame našim čitateľom pohľadať po internete silné dni pre (Čiernu) mágiu. Najviac takýchto kalendárov nájdete v anglojazyčných zdrojoch. Rýchlo zistíte, že novy a splny Mesiaca – medzi nimi buď dorastá alebo cúva – sú vysoko využívané termíny. A hneď dôjdete aj k Slnovratom – najmä letnému. Hoci Mesiac nám v skutočnosti slúži ako neprehliadnuteľné svedectvo toho, že všetko podlieha zmenám a cyklom, uľahčuje aj orientáciu pri práci s energiami. V jednom aj druhom smere. Teda samo osebe nejde o nič zlé – v našom zvykovom ponímaní. „Čiernu“ mágiu sme spomenuli iba preto, aby bolo jasné, aký druh subjektov toto dnes najviac využíva.

Ak je letný slnovrat takým „najväčším slovanským sviatkom“, tak prečo práve tento termín tak kruto menil osudy práve Slovanov? Na letný Slnovrat nielen Hitler napadol ZSSR, ale aj Napoleon Rusko. Náhody..? Nuž, poďme bližšie „domov“. Nejakých 200 rokov po slávnych činoch Jána Žišku z Trocnova (1360-1424) a Husitov došlo k bitke na Bielej Hore (1620). Hoci za Žišku Čechy a Morava tvrdo zúčtovali so všetkými intervenciami Vatikánu vo forme križiackych výprav, na Bielej Hore už došlo k dohode českej elity (nie národa, ale šľachty) s jezuitmi. Jednotky „dohodnutej“ šľachty do boja nenastúpili, a tak na bojovom poli ostali prevažne moravské jednotky proti značnej presile. Výsledok je smutne známy. Ak by ste si chceli priblížiť atmosféru, tak si pozrite film Brave heart – Škóti dopadli rovnako. Dôležité však je, že udalosť známa ako „poprava českých pánov“ nesie nepopierateľné prvky rituálnej obety – presnejšie prinesenie krvavej, kabbalistickej obety. Bolo popravených 27 ľudí (9 je naše posvätné číslo) a to 21. júna 1621. Najkrutejšie zo všetkých bol mučený a popravený doktor Jesenius-Jesenský. Od roku 1617 – v čase silnejúceho tlaku jezuitov okolo dvora českého panovníka – stál v čele pražského Karolína ako rektor. Čoskoro sa dostal do víru boja, ktorý Karolínum a stavovská opozícia viedli o Betlémsku kaplnku, symbol husitských Čiech. Preto sa aj Karolínum r. 1618 stalo zhromaždišťom stavovských odbojníkov.

Jesenský vydal roku 1619 spisok, ktorý znamenal jeho definitívny rozchod s Habsburgovcami, teda predĺženou rukou jezuitov. Rektor Jesenius išiel však ďalej a v tom istom roku sa rozišiel aj s mocným jezuitským rádom, keď vydal spis o pozdvihnutí pražskej univerzity. V tomto spise obvinil jezuitov z úkladov proti Karolínu. Budúcnosť ukázala, že mal pravdu. Ale ani to nebolo všetko. Keď sa nepodarilo presadiť program Michalicovej skupiny a české stavy zvolili za nového kráľa mladistvého Fridricha Falckého, vydal Jesenius v spolupráci s prorektorom univerzity Petrom Fradeilom zo Štiavnice rad univerzitných tlačív, v ktorých sa úplne postavili – a s nimi celá univerzita – na obranu boja proti Habsburgovcom.

Jesenius bol protestantsko-humanistickým vedcom, ktorý v kritickej dobe neváhal vziať na seba riziko. A keď z väzenia ako-tak zaistil budúcnosť svojej dcérky Júlie, zomrel podľa súhlasných svedectiev súčasníkov statočne. Jezuiti neposlušnosť ich doktríne vždy trestajú nemilosrdne.

Takže toľko „slovanské slnovraty“ ako „veľké“ slovanské sviatky. Sviatky to síce sú – ale od slovanských majú veľmi ďaleko.

Ak nie pre nás, tak pre koho sú tieto sviatky dôležité? Ide o to, že Infernálny Svet väčšinou nemôže na nás vplývať priamo. Preto „dosadzuje“ svojich „ľudí“ pomocou špeciálneho obradu. Temné bytosti ovládajú spôsob frekvenčného „preprogramovania“ semena pri jeho doručovaní žene. Keďže ide o iné (v tomto prípade ich, t.j. Nízke) frekvencie, používajú na to aj svoje špecifické hudobné takty/ melódie. „Ukážku“ takéhoto pokusu sme zažili minulého roku na Sviatku Kupalu. Jeden z najvhodnejších dní pre ich obrady a rituály je práve letný Slnovrat. Pri „plnom“ programe majú na vhodnom energetickom mieste okrem ohňa nachystané aj ich idoly – napríklad Molocha či Astartu – a nevyhnutnou zložkou sú krvavé obety. Tieto prinášajú preto, lebo ide o výmenu za to, čo potrebujú od démonických bytostí. Tie totiž každá krvavá obeta pritiahne na miesto jej konania.

Dnes je známe, že väčšina politickej elity Európy – a nielen tej – je „elita“, ktorá bola počatá práve na takýchto rituálnych „sviatkoch“. Pohlavný styk je nevyhnutnou zložkou, pričom pri prenose semena sa naň „pripája“, t.j. indukuje vhodnou frekvenciou pritiahnutá démonická bytosť, ktorá bola privolaná krvavou obetou. Teda „darca“ semena je viac menej iba „technickou“ dekoráciou. Vieme však, že každé takéto „darovanie“ stojí darcu životnú energiu potrebnú na rok života. Preto potrebujú naivnú mládež.

Z tohto pohľadu je hneď aj jasné, prečo sa u nás v poslednej dobe objavujú všakovaké „slovanské kňažky“, a prečo na túto „slovanskú osvetu“ hľadajú „obradových kancov“. Veľmi často to prepájajú s cvičeniami, teda kurzami tantry

V Európe takto „dodávali“ kádre v predvojnovom Nemecku – preto sa tam zrodil taký zverský systém. Takto materializované bytosti – ak prebehne všetko tak, ako má – sú bytosti iného Sveta. Preto je väčšina „elity“ homosexuálov – je to pre nich prirodzené. Rozpoznať ich možno podľa toho, že nemajú deti.

Podľa svedectiev bývalých agentov východonemeckej STASI je aj dnešná nemecká kanclérka určitým druhom takéhoto „potomka“. Keď vo vojne začal ZSSR r. 1943 protiofenzívu, bolo už mnohým v Nemecku jasné, že Tretia ríša končí. Okrem iného svitlo aj šéfovi nacistickej rozviedky Wehrmachtu na východnom fronte generálovi Reinhardovi Gehlenovi. Po vojne sa stal americkým generálom a použil celú sieť agentov SS vo východných krajinách proti ZSSR a jeho spojencov. Teda aj proti nám.

Hitler v tomto roku aktivizoval program znovuzrodenia Tretej ríše. Časť projektu spočívala v tom, že jeho semeno zamrazili, aby ním mohli v neskorších rokoch oplodniť ženy a Hitlera „znovuzrodiť“. A Merkelová je údajne jedným z takýchto „dieťatiek“. Po narodení bola umiestnená do vhodnej rodiny a všetko pokračovalo tak, ako plánovali. Jedným z rozpoznávacích znakov – ako sme už spomenuli – je nemožnosť mať deti.

Teda si to zhrňme – ak sú obrady na deň Slnovratu, ak na obradoch (kedykoľvek) prinášajú krvavú obetu, ak sú „oslavy“ (kedykoľvek) sprevádzané (čoraz populárnejším) skupinovým sexom – URČITE TO NIE SÚ OBRADY SVETLA, t.j. SLOVANSKÉ.

Teda už vieme, čo Obrady Svetla určite nie sú. Pozrime sa teda bližšie na to, čo Obrady Svetla naozaj sú. Už sme neraz opisovali energeticko-informačnú štruktúru človeka. Pozrime sa na ňu o niečo bližšie:

Materializovaní v tomto Svete Javi hráme dvanásťrozmernú hru. Sme však šestnásťrozmerné bytosti – ostatné štyri rozmernosti sú umiestnené mimo „vajíčka“ nášho biopoľa. Prepojenie s koncentrickými obalmi – inak si to nevieme v 3D predstaviť – je až v „kolektívnych“ úrovniach 10-11-12. Po 9. úroveň vrátane sú rozmernosti na úrovniach čakier delené na kladnú a zápornú zónu, t.j. kladnú a zápornú Jav.

Obradmi počas našich veľkých sviatkov sme za použitia CHOROVODOV vystupovali – samozrejme SPOLU, t.j. všetci účastníci CHOVORODOV – do úrovne 12. rozmernosti. Tento obrad je v podstate spoločná meditácia, práve pomocou ktorej túto rozmernosť môžeme dosiahnuť.

Do Chorovodov sme sa všetci spájali preto, aby sme MENILI, t.j. PROGRAMOVALI NOVÚ REÁLNOSŤ. MY – čo je kľúčové slovo. Dialo sa to takto. Jeden zo štyroch Konov platných pre biopole hovorí, že každá rozmernosť má právo si vytvárať a riadiť podriadené rozmernosti o TRI (3) stupne nižšie v hierarchii. Inými slovami to znamená, že príkazy odovzdávané z vyšších rozmerností Vedogonu MUSÍ POČÚVAŤ aj TEMNÁ JAV. To je vôľa ABSOLÚTA, to je Jeho Kon. Vo Vesmíre mu je podriadené všetko. Túto problematiku preberáme na kurzoch PSYCHOENEGOLYTIKY.

Poznámka: Ak máme vedomie rozšírené iba po 3. čakru – čo môžeme vytvárať a riadiť..?

Teda zopakujme to ešte raz. Pri spoločných meditáciách okolo vatry – spolu v CHOROVODE – sme programovali, t.j. kontrolovali aj Temnú Jav jednoducho preto, lebo príkazy z vyšších rozmerností MUSÍ realizovať celá 9. rozmernosť. Posledná delená rozmernosť – deviata – musí vykonávať príkazy z dvanástej rozmernosti bez ohľadu na to, či je Temná alebo Svetlá. Nie je náhoda, že smrť Košteja je vo vajíčku… biopoľa. Ako hore tak dole, ako vnútri tak navonok.

Keď pozabíjali – pri pokresťančovaní – ľudí, ktorí o tom vedeli, nemal kto viac kontrolovať Temnú JAV, a tak začali zavádzať NAV. Takto začali vládnuť nad nami. Teda aby nám bolo jasno – preto dnes vládne Temná JAV, pretože CHOROVODY, ktoré programovali novú reálnosť nevykonávame.

Ak sa pozrieme bližšie na obrázok biopoľa uvidíme vpravo rozdelenie podľa stupňa Duchovného vývoja,. Čo však zároveň zodpovedá aj druhu spoločenského zriadenia.

Zlatý Vek je Vek, v ktorom žijú Bohovia. Takto sme žili v minulosti.

Pod ním je Matriarchát. Tu si dobre všimnime o čo ide. Je to spoločnosť riadená MATKAMI, t.j. VEDMAMI – VEDiacimiMAtkami. V tomto stave – a na tomto stupni prebývania čakier – sme boli Deti Bohov. Muži a celé rodiny boli chránení oberegovými kruhmi VEDIEM.

V tom čase bol ASGARD (dnes OMSK) energeticky prepojený so všetkými centrami dŕžavy – vrátane ARKAIMU či ARKONY (pravdepodobne aj našej NITRY). Toto prepojenie zabezpečovali skrz egregory VEDMY.

A práve preto začal LOV NA ČARODEJNICE – išlo o prostú likvidáciu VEDIEM. V našich Rodoch platí, že MUŽ sa inkarnuje preto, aby odrábal svoju KARMU. Žena NEMÁ odrábať KARMU – ona má podporovať a ochraňovať muža, aby mohol svoju inkarnáciu správne naplniť. A dnes… čo za „úlohy“ plnia „zlatokopky“? Treba vedieť najmä to, že pri inej činnosti ako je tá, ktorú žene – pre danú inkarnáciu – stanovil Stvoriteľ si žena KARMU pridáva.

V našej Kultúre ani muž ani žena NEMAJÚ PRÁVO žiť tak, aby nemali deti. Ale hlavné je, že žena je BEREGIŇA, ktorej úlohou je, aby muž dosiahol cieľ svojej inkarnácie. Inak ide – u oboch – o zlyhanie. Dnes však žena často preberá karmu mužov aj detí.

Po pokresťančení začali mužom podsúvať nie ženy s 7-8 aktivovaným čakrami, ale už iba s 3. Tento proces začali najskôr implementovať na Kaukaze. Postupne si muži začali brať Turkyne a podobne, následkom čoho začali vyháňať slovanské ženy so 7 aktivizovanými čakrami.

Takto bola postupne celá Európa „očistená“ od slovanských žien – stačili na to 3-čakrové „kúzelníčky“

Keď zničili MATKY-VEDMY, t.j. znalé ženy, nastúpil PATRIARCHÁT. Opäť – ako v predchádzajúcom prípade – nejde o nadvládu mužov, ale o vládu pod kontrolou OTCOV. Žreci – ktorí ešte vtedy ostali nažive – dokázali organizovať obrady a rituály, pri ktorých sa dalo vystupovať do 10. úrovne rozmernosti biopoľa. Ide o pásmo čakier 4-5-6. V tejto úrovni sme boli VNUKMI BOHOV.

Keď ponímanie Sveta kleslo na úroveň 1-2-3 čakry zavládlo KRESŤANSTVO, t.j. stali sme sa RABAMI BOŽÍMI.

Ak sa na to pozrieme bližšie, išlo o dlhodobý projekt zníženia rozmernosti HRY. Kto je režisérom tejto hry?

Kým bola Hra na úrovni 10-11-12 neexistovala Smrť – tá je dnes uložená na 8. rozmernostnej úrovni. Zostúpila tu však z pôvodne 15. úrovne, kde bola z iného dôvodu. Platí však pravidlo, že nad 8. úrovňou Smrť „neúraduje“.

Ak hráme Hru iba na úrovni Javi 1-7, tak platí pravidlo: čím viac strachu, tým kratší život. Komu je výhodné, aby sme nedosiahli Zlatý Vek?

30.07.2018

NAŠI PARTNERI: