OHEŇ ODPLATY

16. augusta 2012 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, PREDPOVEDE

Všetko ničiaci Oheň Odplaty Síl Svetla,
spáli sluhov Sveta Tmy
i všetkých potomkov Cudzozemských nepriateľov,
ktorí pustotou bezduchou napĺňali
celý Svet Človečenský…
nesúc na zástavách svojich:
lož a zvrhlosť, lenivosť a krutosť,
túžbu po cudzom a chlipnosť,
strach a nedôveru vo vlastné sily…
a to bude Veľký Koniec Svetla,
pre Cudzozemských vrahov,
prichádzajúcich zo Sveta Temného…
A nastúpi Koniec Časov Tmy,
pre všetky Rody Rasy Veľkej,
i potomkov Roda Nebeského…
Ak Potomkovia Rodov vašich uchovajú v pamäti slová tieto,
i zomknú Sily mnohé na obranu
Viery Múdrych Prvopredkov,
nič nezachráni nepriateľov Rasy Veľkej i Roda Nebeského,
od ničiaceho Ohňa Odplaty Síl Svetla…
Lebo kto z Detí Človečenských
ide po Púti Síl Svetla, ten zachránený bude, ale ten,
kto pôjde po púti Síl Tmy – do zahynutia dôjde…
Podľa Vôle Boha Svaroga, Otca Môjho,
zvestoval som ja vám: o Večných Zákonoch Stavby Sveta,
i o Veľkých Skúškach po chode Svarožieho Kruhu,
i o Deväťdesiatich Deviatich Kruhoch Života,
ktoré prídu v budúcnosti na Midgard-Zem…
Vám, i potomkov vašim, aby správne odohralo sa všetko,
predurčené Veľkým Ramchom,
na povrchu žiariacich vĺn Rieky Času,
a na naplnenie čoho dozerá Čísloboh…

Kniha Múdrosti Perúna, Kruh Prvý, 7. Santia

V minulom článku sme si v niekoľkých detailoch priblížili viac zo „zvyklosti“ temných na našej Zemi. Hoci sa to zdá strašné, ide iba o maličkú ukážku toho, čo naozaj nám robia… a to už tisícročia. Ak vyhubili pri pokresťančovaní Kyjevskej Rusi viac ako 70% dospelého obyvateľstva – pričom v našich zemiach bolo toto číslo ešte vyššie – nemyslime si, že všetkých „len tak“ umučili či rýchlo pozabíjali. Ale všetko sa povedať nedá – a ani to v podstate nemá zmysel. Teraz nejde o to, čo robia služobníci Temnoty, teraz ide o to, čo robia Dietky Svetla.

Niektorí z vás nám napísali, že posledný článok bol veľmi skepticky ladený. Nuž, uveďme si myšlienku na pravú mieru. Nešlo o navodenie skepticizmu, ale o opis skutočnosti. Ak naozaj vieme, čoho je náš nepriateľ schopný, tak vieme, čo môžeme od neho čakať. Ako hovoria Védy – najväčším hriechom je nevedomosť. Ale ak vieme, čo zvykne robiť náš nepriateľ, tak už sme napoly vyzbrojení do boja. Zároveň sme potomkami Prastarých Rodov a musíme pamätať, že sotva existuje Prastarý Rod, ktorému v minulosti tvari neobetovali členov. Musíme mať predsa mať na zreteli, čo nám už urobili. Nemôžeme očakávať – ako „akvaristi“ – že veď predsa „nemôžu byť až takí zlí“. Ale nedivme sa im, v akváriu sú všetky životné podmienky trvalo a dôkladne kontrolované, nuž myslia si, že svet je taký, ako im ho podávajú. Boja sa vyjsť z kukly von do sveta, ale všetci vieme, že keď príde čas, tak nepomôže nič – z kukly raz vyjsť musia. Takýto je zákon vývoja. Ale – a to je na tom „najzábavnejšie“ – majú o tom informáciu aj vo vlastnej literatúre. Akurát – a to nás už neprekvapí – vôbec ju nečítajú, teda naozaj nežijú podľa toho, čo hlásal ich „zakladateľ“. Posúďte sami:

VTEDY BUDE KRÁĽOVSTVO NEBESKÉ PODOBNÉ DESIATIM PANNÁM, KTORÉ SI VZALI LAMPY A VYŠLI V ÚSTRETY ŽENÍCHOVI (A NEVESTE). PÄŤ Z NICH BOLO NEROZUMÝCH A PÄŤ MÚDRYCH. NEROZUMNÉ PANNY MALI LAMPY, ALE OLEJA SI SO SEBOU NEVZALI. MÚDRE PANNY SI VŠAK VZALI S LAMPAMI DO SVOJICH NÁDOB AJ OLEJA. ALE KEĎ ŽENÍCH MEŠKAL, VŠETKÝM SA ZAČALO DRIEMAŤ A ZASPALI. AVŠAK O POLNOCI STRHOL SA KRIK: „HĽA, ŽENÍCH UŽ PRICHÁDZA, VYJDITE MU V ÚSTRETY!“ VTEDY VSTALI VŠETKY PANNY A PRISTROJILI SI LAMPY. TU NEROZUMNÉ POVEDALI MÚDRYM: „DAJTE NÁM ZO SVOJHO OLEJA, LEBO LAMPY NÁM HASNÚ!“ MÚDRE PANNY IM ODPOVEDALI: „ABY AZDA NEBOLO ANI VÁM, ANI NÁM MÁLO, PRETO RADŠEJ CHOĎTE K PREDAVAČOM A KÚPTE SI!“ KÝM VŠAK TIE ODIŠLI NAKÚPIŤ SI (OLEJA), PRIŠIEL ŽENÍCH, A KTORÉ BOLI PRIPRAVENÉ, VOŠLI S NÍM NA SVADBU A DVERE SA ZATVORILI. KONEČNE DOŠLI AJ OSTATNÉ PANNY A VRAVELI: „PANE, PANE, OTVOR NÁM!“ ALE ON IM POVEDAL: „VERU HOVORÍM VÁM, NEPOZNÁM VÁS.“

PRETO BEDLITE, LEBO NEVIETE ANI DŇA, ANI HODINY! [Mt 25, 1]

Nuž, je to v podstate zábavné. Tí, ktorí chodievajú do kostola majú jasnú výstrahu – akurát, že jej nevenujú pozornosť. Ale my vieme, že veľa informácií v Evanjeliách je „ukradnutých“ z našich zbierok Konov, akurát sú poprekrúcané súvislosti. Takže, „ženích prichádza“. Kedy inokedy, ak nie na konci Veku Líšky? Ale príde presne vtedy, keď si to každý môže prečítať? Samozrejme, že nie. Inak by to bolo veľmi ľahké. Stačilo by „týždeň predtým“ prestať slúžiť tvarom, a jednoducho sa začať tváriť ako Slovania či Árijci. Ale práve takto to nebude. Aj vo Védach – už sme o tom hovorili –je jasne napísané, že nemáme veriť tomu, čo nám o konci Veku „dovolia“ vedieť tvari – pretože nikto naozaj nepozná plány našich Bohov. Veď aj preto sú Bohovia. Vieme však naisto, že koniec vlády Temných Síl na Zemi je predo dvermi – a to neodvratne. Ale prečo to všetko je tak, ako je? Dôvod je veľmi jednoduchý – je to súčasť nášho „vyučovania“. Prišiel čas a musíme skladať skúšky. Niektorí nám síce hovoria, že sa to obíde „bez zbraní a postroja“, ale to je veľmi naivný predpoklad. Kto totiž skladá skúšky – my, alebo Bohovia? Naši Bohovia zložili tieto skúšky dávno pred nami – a boli rovnako ťažké, ako tie, ktoré máme pred sebou my. Preto musí byť jasné – prišiel čas nášho skúšobného obdobia – teda skúšky skladáme my! Zopakujme si: my – a nie naši Bohovia znova a za nás. Ak a pokiaľ totiž tieto skúšky nezložíme, nemôžeme sa stať Bohmi. Musíme mať skúsenosť s činnosťou temných – aby sme v budúcnosti vedeli adekvátne s nimi nakladať, keď budeme pomáhať našim potomkom. Je to súčasť – a nevyhnutná – našej evolúcie.

Tí, ktorých môžeme volať aj „akvaristi“ si myslia, že ich Pán príde skúšky skladať za nich – nechajme ich v tom. Očividne ešte neprišiel ich čas, vybrali si svoju cestu sami. Ale jedno musí byť jasné, ak patria do našich Rodov, tak budú musieť tieto skúšky zložiť v budúcnosti – inak to nejde. Zatiaľ je im spravidla pohodlne v podmienkach, ktoré im „pripravili“ tvari. Najčastejšie nemajú čas práve preto, lebo „musia zarábať peniaze“ pre svoje rodiny. Nuž, nech zarábajú – ale peniaze sú vynálezom tvarov. Naivní sú tí, ktorí si myslia, že sa nástrojom tvarov porazia tvarov…

Podobenstvo z kresťanských textov môžeme aplikovať aj na avizovaný príchod hviezdy Mary, alebo – hoci táto informácia nie je priamo v Véd – planéty Nibiru. Jedno nevylučuje druhé. A aká je situácia s týmto príchodom? Podľa posledných údajov sa Mara – alebo ak chcete Nibiru – blíži zo strany Slnka. Znamená to, že ju možno pozorovať iba cez deň, ale na to je potrebný špeciálny teleskop, ktorý umožňuje pozorovanie Vesmíru aj v prípade, že sledovaný objekt sa nachádza v blízkosti Slnka. Bežní amatéri takéto teleskopy samozrejme nevlastnia. Môžete sa síce pýtať profesionálnych hvezdárov, ale je tu jeden problém. Vzhľadom na dôležitosť tohto javu nastala situácia, že takíto odborníci – hvezdári – majú dnes asi najnebezpečnejšie povolanie. Celosvetovo ich – vzhľadom na ich počet – dnes štatisticky zomiera viac ako vojakov či odborníkov v iných – zdalo by sa nebezpečnejších – povolaniach. Je to podobné, ako s vedcami, ktorí robili výskumy napríklad v Antarktíde – sú známe prípady, že po návrate z expedícií im ešte pred zverejnením výsledkov – lebo dôkazy na blížiace sa globálne zmeny už evidentne existujú – im tajné služby všetko zhabú. Okrem iného dostávajú nedvojzmyslelné varovania, že ak sa budú „aktivovať“ – hoci aj z naivnej vedeckej horlivosti – tak ich postretnú rôzne „nehody“, t.j. neprežijú. Nerobme si ilúzie, zmeny sú predo dvermi. Napriek tomu všetkému nezabúdajte na Zdravomyslie. Čo si osobne neoveríte, tomu neverte.

Podľa posledného vývoja udalostí už je zrejmé, že väčšina obyvateľov Zeme zažije „pomalú“ premenu, t.j. po 21. decembri 2012 sa väčšinou dostaneme do postupnej, „mäkšej“ fázy premien smerom k novému Veku. Musíme si však uvedomiť, že ide o „mäkšie“ zmeny v otázke globálnej kataklizmy. Táto sa odohrá do nejakých 3 až 5 rokov – ako to podľa súčasného vývoja v Riekach Času môžu vidieť tí, ktorí vidia energetické toky, t.j. Rieky Času. Čo to však pre nás znamená? Už sme hovorili o tom, že dni tejto civilizácie sú spočítané. Inými slovami, plány našich Bohov na zničenie civilizácie sa v tomto smere zhodujú s plánmi Svetovej vlády – aj keď každý má svoje dôvody prečo. Svetu dnes nevládnu ľudia, ale jaštery z Temného Sveta. Ich príkazy vykonáva Svetová vláda, ktorej hlavou je úrad britského monarchu. Celosvetový vplyv uplatňujú skrz tajné spoločenstvá, ktoré „prirodzene“ prerastajú do všetkých spravodajských služieb všetkých štátov sveta. Niet Svetlej vlády na Zemi – toto musí byť každému jasné. Hlavy veľkých štátov priamo podliehajú britskému monarchovi, malé a menej významné štáty sú riadené skrz rôznych, najmä však nikým nevolených „poradcov“. Pravda je aj to, že nejedna hlava štátu – hoci „oddane“ slúžila Svetovej vláde – po splnení svojej úlohy bola – ako vybitá baterka – jednoducho odstránená. Za všetkých si spomeňme na Saddáma Husejna či Kaddáfiho. Naivne uverili v plnej miere a „nepoistili“ sa, t.j. nevybudovali si silnú a efektívnu armádu. Toto je jeden z aspektov, ktorý tiež zamieša v najbližšom čase karty. Niektorí vodcovia si totiž teraz už uvedomili, že služba Svetovej vláde a ich vlastná existencia nie sú vzájomne zlučiteľné. Ak si všimneme, najsilnejšie štáty dnešného sveta majú vodcov, ktorí sa volajú prezidenti. Samotné slovo „prezident“ je etymologicky odvoditeľné aj v slovenčine – ako skratka slov „postavený (dosadený) rezident“. Teda trvalý rezident – koho? No predsa Svetovej vlády. Ak ste niekedy vnímavo sledovali televízny prenos stretnutia „hláv štátov“ a britskej kráľovnej mohli ste vidieť, komu naozaj prezidenti skladajú účty.

Mäkšia cesta – z pohľadu globálnej kataklizmy – znamená viac priestoru pre realizáciu plánov Svetovej vlády. Pre nás to nie je „najvýhodnejší“ variant, pretože naše územie prílivová vlna väčšinou obíde. Avšak to, čo sa bude diať „pod taktovkou“ Svetovej vlády nás neobíde, pretože občianske vojny neobchádzajú ostrovy. Na otváracom ceremoniály Olympiády v Londýne ste mohli postrehnúť hold „Novému Jeruzalemu“. Má to súvis s tým, o čom sme písali v minulom článku – čo dnešná Elita, t.j. Svetová vláda považuje za „správne“ vysvätenie a obetnú prax.

Jeden zo známych a pripravených „scenárov“ vyzerá asi takto (povedzme, že ide o Petrohrad): vo veľkom meste vypnú vodu, elektriku, plyn – teda vôbec všetko, na čom existuje civilizácia. Potom také mesto „vzduchotesne“ obklopia ozbrojené zložky, ktorých členovia budú informovaní, že v meste prepukla nebezpečná epidémia. O epidémiách ako nebezpečenstve „vie“ každý dosť – videli sme nejeden katastrofický film. Pretože sa oficiálne zverejní, že v meste zúri nákaza, ktorá je nebezpečná pre ostatné obyvateľstvo, dostanú vojaci či policajti rozkaz strieľať a zabíjať všetkých, ktorí sa pokúsia z obkľúčeného mesta uniknúť. V niektorých národoch by nebolo „realizovateľné“, aby sa dali vojaci toho istého národa presvedčiť, že musia neľútostne strieľať členov vlastného národa. Preto bola vytvorená situácia kombinovaných (spojeneckých) vojenských či policajných zložiek, inými slovami napríklad NATO. Na území štátov, ktoré majú takéto zmluvy môžu „pôsobiť“ aj cudzinci – a týmto bude jedno, že strieľajú cudzincov. Treba povedať, že takúto – hoci „partnerskú“ zmluvu podpísalo aj Rusko. A s kým sa „chystá“ bojovať napríklad Slovensko? Podľa oficiálnych údajov – môžete ich vidieť v médiách – máme iba 3 (slovom tri) bojaschopné stíhačky, ale zato počet policajtov sa zvýšil tak, že máme v porovnaní na počet obyvateľov jeden z najvyšším pomerov policajtov na počet obyvateľov na svete. Toto vnímavému človeku môže napovedať, s kým sa vlastne chystajú vlády v budúcnosti bojovať – s vonkajším, alebo vnútorným „nepriateľom“? Aj samotné slovo „Polícia“ veľa napovie. V zásade historicky existujú dva druhy ozbrojených zložiek takéhoto charakteru. Hovoríme o Milícii a Polícii. Hoci názov „Milícia“ priradili po revolúcii všakovakí naši „odborníci“ ku komunizmu, nie je to pravda. Ak sa zaoberáte dejinami a pozriete si napríklad film POSLEDNÝ MOHYKÁN či PATRIOT s Melom Gibsonom zistíte, že Milície existovali aj v Amerike. Čo do podstaty ide totiž o zásadný rozdiel: Milícia sú ozbrojené zložky vybraté z národa – ide teda o ozbrojených ľudí v službách národu; Polícia sú ozbrojené zložky v službách vlády – ide teda o ozbrojené zložky slúžiace danej vláde (a tá, samozrejme, sa koniec koncov podriaďuje Svetovej vláde).

Nuž, vari stačilo. Skúšky, ktoré sú pred nami prídu určite, aj keď presný termín nevieme. To nás stavia pred otázku schopnosti sa ubrániť tomu, čo je s takýmito skúškami spojené. Sú takí, ktorí síce „nemajú čas“ sa pripravovať, ale inak sa považujú za Slovanov. Ako typickí virtuálni Slovania si myslia, že stačí si „zabezpečiť“ nejakú zbraň a ubránia sa tomu, čo príde. Nuž, keby na to, aby sa človek stal zdatným vojakom, t.j. bojovníkom stačilo, aby dostal do ruky zbraň, tak to by bolo veľmi jednoduché. Vezmime si ako príklad americkú armádu. V odbornej literatúre – ani to neskrývajú – sa môžete dočítať o skutočnej efektivite amerických vojakov. Napríklad vo vojne vo Vietname – je to oficiálna štatistika – spotrebovali na zabitie jedného vietnamského vojaka cca 400 000 nábojov (aby pre predišli nejasnostiam: štyristotisíc nábojov na jedného zabitého Vietnamca). Na zabitie jedného irackého vojaka už spotrebovali 650 000 nábojov. Už v prvom roku invázie do Iraku vyhlásila americká armáda tender – bol vo všetkých veľkých novinách – na dodávku nábojov pre ručné zbrane. Vplyvom veľkého počtu spotrebovaných nábojov a ešte prebiehajúcim bojom sa minuli armádne zásoby a vojenské továrne nestíhali plniť požadované dodávky. Preto sa americká armáda obrátila na civilných výrobcov nábojov (pre poľovnícke a športové účely), aby pomohli riešiť situáciu. Nuž vidíme, aký rozdiel je medzi žoldnierom a bojovníkom, t.j. medzi americkými akčnými filmami a skutočným bojom.

To nás zase privádza k bojovým umeniam. Bojové umenie je to, čo môžeme inak nazvať ako umenie bojovať. Áno, schopnosť efektívne bojovať je umenie. Je to niečo úplne iné, ako vtedy, „keď už horí“ ísť do obchodu a kúpiť si zbraň – ale práve táto schopnosť odhadnúť situáciu s dostatočným predstihom je hlavnou myšlienkou aj horeuvedeného citátu z Biblie. Schopnosť efektívne bojovať patrí k samotným pilierom našej kultúry. Ak by ste sa zaujímali prečo, tak v našich starých textoch to je povedané úplne jasne. Bojové umenie slúži na to, aby sme boli schopní si ubrániť svoju Starú Vieru. Lebo ak nie my, tak kto? Alebo inak: aj Dobro musí mať Silu!

V článkoch o Zdrave sme hovorili o Vedogone. To, čo je vnútri Vedogonu tradične chápeme ako miniatúrny Kozmos, t.j. Vesmír. Pretože to, čo je „hore“ je, či platí aj „dolu“, tak spoznaním samého seba spoznávame zároveň aj Vesmír. Zopakujme si niekoľko Prastarých Múdrostí:

V človeku ako v mikrokozme je zobrazený celý Vesmír.

Poznaj samého seba a spoznáš celý Vesmír.

Telo človeka je stvorené na Obraz a podobu Bohov.

Nuž ale aké je to „najsprávnejšie“ bojové umenie? Myšlienka je nad hmotou, teda môžeme povedať, že Svet je taký, ako si ho predstavuje daný jedinec. Tajné ľudské želania formujú rad udalostí, ktoré s nimi prebiehajú. Následkom toho a v tom zmysle je planéta Zem to najvhodnejšie miesto pre rozličných „dobrodruhov“, nech majú hoci aj tie najvyššie stupne vysvätenia. A v podstate všetci takíto sa zaoberajú – akože ináč – bojovými umeniami. Pochádza to z toho, že za dávnych čias to bol jeden z dôležitých spôsobov, ako pritiahnuť pozornosť ľudí k Poznaniu. Základy tomu dali naši dávni Predkovia zo severu. Pripomeňme si, že dávno v minulosti pristáli prví z našich Predkov na Midgard-Zemi na severnom kontinente, ktorý – pretože to boli da´Árijci – dostal meno Daária. Jedno z mien, ktoré mu oddávna „prischlo“ je aj Hyperborea a Hyperborejci, alebo skrátene Borejci. Ak sa pozrieme do známych záznamov minulosti, tak títo nositelia Poznania – naši dávni Predkovia – dostávali u rôznych národov rôzne mená: teda už „zavedení“ Hyperborejci (Hérodotos), Monarchovia v Antlanii/ Atlantíde (Rerich), Mu u Lemúrčanov (Blavatská), Žreci v našej slovanskej (a zároveň aj starej egyptskej) tradícii, Bardi u Druidov, Volchvovia u Árijcov (aj keď to nie je to isté – opakujeme „oficiálne“ zdroje), Sufisti u moslimov. Všetky názvy však ostávajú iba názvami – dôležité je to, čo ich spájalo, a to sú možnosti, ktoré ovládali, a ktoré značne prekračovali možnosti ostatných ľudí tých čias.

Borejci nespočetne krát v minulosti demonštrovali svoje schopnosti a z nich vyplývajúce možnosti. Hoci dnes existuje neprehľadné množstvo bojových umení, pri každej demonštrácii – hovoríme najmä o Rusku, keďže inde to sotva uvidíte – vždy jednoznačne priťahujú záujem návštevníkov podujatí s vojensko-bojovou tematikou hyperporejské systémy celostného pohybu nazývané „Totot“ čímsi, čo sa nedá priamo zadefinovať. No nehľadiac na to, takýto ľudia spravidla nepovažujú za potrebné meniť tie princípy, ktoré sú im známe.

Dnes všetky autoritatívne doktríny opisu Sveta deklarujú znalosti „absolútnej pravdy“ o Svete, pričom práve seba považujú za najsprávnejšie, najsilnejšie. Hyperborejský systém celostného pohybu sa líši v tom, že deklaruje silu všetkých koncepcií opisov Sveta. Uznáva a priznáva všetky princípy, na ktorých stavajú iné systémy bojových umení – všetky paradigmy sú silné, každá však po svojom. Toto je postoj našich Prastarých Predkov.

Jedno z tajomstiev Prastarých Hyperborejcov je taký prístup k materiálnej existencii človeka v Javi, v ktorom systém zahŕňa schopnosť prežitia nielen tela, ale aj vedomia človeka. Človek musí nie iba prežiť – čo sa dnes spravidla dosahuje na úkor existencie iných biosystémov – ale aj ľúbiť. Ale zároveň platí – a to je typické pre všetky varianty slovansko-árijského bojového umenia – „čo kaličí to aj lieči“. Je to zároveň aj prvý postulát hyperborejského systému celostného pohybu:

Ak systém bojovej prípravy človeka nemá za svoj priebežný cieľ praktické zdravie tých, ktorí sa ním zaoberajú, tak nie je dokonalý.

Hyperborejský systém stojí na prístupe, že Púť človeka v ľubovoľnom systéme práce s telom a Duchom predpokladá spočiatku ozdravenie – čo sa nazýva aj očistou organizmu – potom príkladné použitie poznatkov, napríklad v boji alebo celiteľstve, a až potom plnú koncentráciu svojich úmyslov na Duchovné sebazdokonaľovanie. Ignorovanie ktoréhokoľvek z týchto princípov môže viesť k vážnym ochoreniam nielen tela, ale aj psychiky.

Hyperborejský systém celostného pohybu stojí na aplikácii princípu, že vo Vesmíre neexistujú priamky a pravé uhly, ale všetka energia sa pohybuje po špirálach a vo forme vĺn.

Pri vedení bojových operácií naši Predkovia zručne používali krajinu, v ktorej žili – jazerá, rieky, bahná, hory, lesy ako pasce, labyrinty, ale aj vietor, oheň, otravný dym a iné, čo všetko je typickou charakteristikou javného (od Javi) a zároveň slovanského štýlu boja. Mnohé z bojových činností stáli na technike použitia psychotechniky, v čom boli naši Predkovia veľkými majstrami. Podľa údajov historikov, v r. 514 pred n.l. jeden z vojenských oddielov kráľa Dária sa zrazil s navným (od Navi) bojovým umením, ktoré je súčasťou bojarského bojového umenia Skýtov, t.j. Slovanov. Vojaci Dária, ktorí už ustali od neustáleho mätenia protivníka prírodnými spôsobmi ho vyzvali na otvorený boj. Na výzvu Skýti odpovedali: „Opovážte sa dotknúť mohýl našich Predkov“. Cudzozemci si to dovolili – a boli zničení. Dnešný ruský výraz „наваждение“ , pochádza zo slov „očakávanie Navi“, je jedna zo spomienok na jednu z najtvrdších bojových škôl, ktoré tisícročia existovali na území súčasného Ruska. V podstate shakespearovské „byť či nebyť“ je iba vyjadrením „Jav alebo Nav“.

Medzi pôvodné bojové umenia patrí aj Kazačí Spas v mnohých podobách – „Морок характерника“, „Морок пересмешника“, „Болотная хлябь“, „Камаринский“, „Хоровод“ a iné. V skutočnosti je to, čo dnes poznáme ako „slovanský boj“ jedna zo samostatných súčastí učenia Hyperborejcov. Hoci dnes o ňom nie je v postate nič známe, jeho princípy sa tak či onak zachovali v ruských bojových umeniach. Staré ruské povesti obsahujú veľa pripomienok na nositeľov slovanských bojových umení – Vasilij Buslajev, Iľja Muromec, Dobryňa Nikitič, Alexander Popovič, Ján Usmar, Nikita Kožemiaka, Jevpatij Kolovrat. V Rusku je na túto tému k dispozícii aj veľa animovaných filmov, ktoré sú vhodné na podávanie informácií mládeži.

Niečo si ešte povedzme o hyperborejskej spoločnosti, t.j. o Prastarej Polárnej Vlasti súčasného ľudstva, s odkazmi na ktorú sa môžeme stretnúť v rôznych zdrojoch.

V staroiránskom zdroji Avesta sa hovorí: „O počiatku Sveta, kde Slnko nikdy nezapadá a deň je rokom (t.j. biele noci), tam, kde je hora vysoká Chara“.

Niečo z indických zdrojov:

Védy hovoria: „Zlý Vritra, alebo Vala, často chytá Slnko a odkladá ho do podzemných priestorov a dáva ho strážiť strašnému hadovi… Vtedy Slnko viac nevychádza (t.j. nastupuje polárna noc, had je severná polárna žiara)… Tu mliečne vody oceánu (je známe, že vody Severného ľadového oceánu sú veľmi svetlé)…  V Meru vidia Bohovia vychádzajúce Slnko iba raz v roku“.

Mahabhárata: „Tu rok je dňom, ktorý sa delí na polovice na deň a noc. Nad horou visí nehybne Dhruva (hviezda Polárka), vôkol ktorej chodia hviezdy Siedmych ríš (dnešná Veľká Medvedica), Arundhati (t.j. Kassiopeja) a iné“.

Tajttirii-Brahmani: „Slnko vychádza a zapadá raz ročne, ale rok sa delí na jeden dlhý deň a jednu dlhú noc“ (polárny deň a polárna noc).

Rigveda: “… hora Meru je vesmírny symbol predeurópskych a indoárijských národov“.

Indický vedec z kasty Brahmanov B. G. Tilak vo svojej výskumnej práci ARKTICKÁ VLASŤ VO VÉDACH sa odvoláva na množstvo faktov a dokázal, že Arktída naozaj bola vlasťou Prastarých Árijcov. Už len dodajme, že v podstate na všetkých starých mapách sa dnešný Severný oceán nazýva Hyperborejským oceánom.

Povedzme si ešte niečo o odraze hyperborejského systému v niektorých tradične známych systémoch opisu sveta.

Šamani sú bytosti, ktoré majú kontakt a vedia sa pohybovať v navnom Svete. Ich tradičná viera hovorí o dvoch Svetoch, ktoré tesne navzájom súvisia, t.j. o fyzickom svete a tom, ktorý ho riadi – duchovnom. Vzájomné pôsobenie s duchmi alebo Silami má obrovskú dôležitosť pre víťazstvo v bojoch o život, jedlo či partnerku. Pre šamanizmus je typické zobrazovanie ľudí s črtami zvieraťa, čím sa používajú techniky imitácie chovania sa zvierat aj iných organických foriem života. Z pohľadu hyperborejského celostného systému pohybu je poznanie a využívanie rozhrania svetov (Jav-Nav) jedna z najdôležitejších úrovní poznania sveta. Prejavuje sa ako kontrolované ovládanie procesov podvedomia.

Hinduizmus skúmal vzájomné vzťahy bytia a nebytia, čo je analógia Javi a Navi z pohľadu Hyperborejcov. Umenie jogínov je dostatočne známe, preto sa nebudeme pri ňom pristavovať, ale pozrime sa na túto tradíciu z pohľadu bojovej tradície. Boh Šiva sa v joge tradične považuje za zdroj poznania. Jedna z jeho ipostáz je Boh Smrti, ničenia, vojny. Podobne ako u Kazakov, tradičné bojové techniky sa zakomponovávali do tancov, pričom po tisícročiach sa mnohým vytratila logika vložených bojových techník a považujú tanec za nič iné iba za – tanec.

Pozrime si pôvodný Tanec Šivu:

Hoci dnes – po tisícročiach – existuje veľa verzií, pôvodne ide doslovne o studnicu mnohoúrovňových príprav na bojové techniky, ktoré sú navrhnuté na telesnú organizáciu a synchronizáciu mysle a tela. V tanci vidno prísne reglementované pohyby Sily mnohoručného Boha Šivu. Prečo je vlastne zobrazovaný ako mnohoruký? Vibračné bojové techniky v režime hyperborejského systému Topot umožňujú tým, ktorí ich cvičia chápať svet fragmentovane. Takto sa to javí ľuďom, ktorí sa po prvý raz dostávajú do kontaktu s takýmto spôsobom vedenia boja. Práve tento aspekt sa v dávnej minulosti zaviedol ako mnohorukosť Boha Šivu. Ak pohybujeme rukami vysokou rýchlosťou, tak zrak nedokáže fixovať ich prechody z jednej polohy do druhej.

V Tanci Šivu sú majstrovsky premyslené techniky, ktoré sú spojené s dychovým, srdcovocievnym a nervovým systémom a špecifickými fyziologickými procesmi v organizme. Ide o senzorické a perceptívne bojové techniky spojené so zmenami modelov sveta; o škálu psychotechník; o energetické techniky v rámci Kundalini Jogy a o mnohé ďalšie súčasti.

Tento príklad vari najlepšie ukazuje na princíp špirálovitých pohybov príznačných pre hyberborejský systém celostného pohybu. Ide o špirálovité trajektórie vývoja procesov v materiálnom Svete Javi. Je to základ i tajomstvo mnohých borejských techník. Pochopiteľný môže byť napríklad pre tých, ktorí prišli do kontaktu a cvičia napríklad ruský bojový systém známy ako „СИСТЕМА“ – čo vynikajúco vyjadruje zmysel – ide o systém reakcie a nie iba izolovanú techniku.

V budhizme hrajú veľmi veľkú rolu morálne vlastnosti, čo odzrkadľuje Budhov citát: „Život je možnosť odvrátenia negatívnej Karmy (t.j. Vikarmy)“.

Z pohľadu hyperborejského systému celostného pohybu je budhizmus a jeho učenie jedna zo základných úrovní poznania sveta. Je to úroveň spojenia tela a zmyslov. Pod touto úrovňou sa chápe, že treba myslieť, hovoriť a robiť iba to, čo je vytýčené, t.j. to, čo je skutočným želaním človeka. Symbol tejto úrovne je čestnosť. Ak je tento princíp dodržaný, tak k človeku prichádza Sila. Sila je schopná človeku pomôcť v dosiahnutí toho, čo sa v ezoterickej literatúre nazýva misiou pozemského života. Ak človek nemá Silu, tak je slabý, čo znamená, že môže robiť jedno a hovoriť druhé alebo naopak. Sila sa nadobúda synchronizáciou mysle a tela. V súčasnosti je lož neodmysliteľnou základnou črtou obsahu väčšiny masovokomunikačných prostriedkov.

O Taoizme a jeho bojových aplikáciách je napísané množstvo literatúry a bojové schopnosti čínskych systémov sú dostatočne známe.

Z pohľadu hyperborejského systému celostného pohybu je taoistické učenie tiež jeden zo základných pokusov obracať sa k fenomenálnym možnostiam tela.

Hoci to je prekvapujúce, jednou z najstarších skutočne telesných systémov techník sú Sufisti. Sú to mudrci, ktorí nosia srstnatý odev. Sufizmus je mystické učenie v islame, a to ako v šiizme, tak aj v sunnizme a je známe na území dnešného Iraku a Sýrie od 8. storočia. V procese učenia používa veľké množstvo asketických techník.

Proces, ktorý nasleduje za potlačením podmienečnosti alebo automatického myslenia sa určuje ako aktivácia jemného ponímania sveta i samého seba v tých miestach tela, kde to je možné – v centrách reálnosti, bodoch čistoty. V týchto miestach je Sila – Baraka – optimálne prejavená. Aktivácia týchto centier rodí doslovne nového človeka.

Nuž, toľko malý náhľad do učení, ktoré v minulosti čerpali z hyperborejskej studne poznania. Sila a rýchlosť úderu sú parametre, ktorými sa zaoberá každý bojový systém. Hyperborejský systém spája tieto parametre v rámci jednej myšlienky a predpokladá, že oba parametre, ak sa analyzujú zo špecifického uhla pohľadu, závisia od toho, v akom postavení sa nachádza centrum ťažiska tela človeka.

Poloha ťažiska biosystému hovorí o tom, v akom stave sa tento biosystém nachádza, a čo je nevyhnutné urobiť, aby sa stresová situácia zlepšila.

V bežnej pouličnej bitke sa za optimálny variant považuje priamočiara zrážka hlavou proti hlave. Tento bežný pouličný – možno ho nazvať aj športový – variant je zrážka rovnocenných partnerov čo do telesných aj psychofyzických parametrov. Ako keby sa navzájom priťahovali a v určitej fáze sa už bez seba nedokážu „zaobísť“.

Dá sa takejto zrážke predísť? V živote sú na každú udalosť minimálne dve riešenia. Ako predísť takejto zrážke nám vhodne priblíži príklad dnes známeho aikida. Je to systém predchádzania priamej a energiou plytvajúcej zrážke. Stačí minimálny pohyb o niekoľko centimetrov – zmeniť svoju polohu voči útočiacemu systému – a model sveta sa zrazu zmení. Pritom sa dá sila protivníka presmerovať na úplne inú stranu, dokonca na samotného útočníka. A čím väčšia bude útočná sila, tým výraznejší bude účinok na útočníka.

Nato, aby sme používali tento fenomén vedome a nie intuitívne sa musíme naučiť základné fázové stavy dynamiky ľubovoľného systému, t.j. musíme sa učiť pohybovú telesnú vlnu a spôsoby jej prejavov.

Telo človeka je vlna, ktorá len vypadá neobyčajne. Ako hociktorá vlna sa aj riadi všeobecnými princípmi, ktoré vychádzajú z teórie vlnenia. Telo je vyjadrením súhrnu rytmických pohybov, večne sa meniacich a večne nových funkcií a ich rytmov. Častice pohybu, ktorým boli vnútené tieto rytmy vytvárajú nastupujúcu aj zostupujúcu časť vlny. V každom migu sa stav prostredia v ktorom tečie vlna mení. Vnútorné procesy vystupujú na povrch a povrchové vrstvy smerujú do hlbín bytosti. Tvar vlny vyjadruje súhrn pohybu celého okolitého sveta. Vlny sa pohybujú jedna za druhou, menia jedna druhú s tokom času. Pohyb je príčinou tvorby foriem vrátane tvorby formy tela človeka. Telo človeka je „živá vlna“.

Nuž, ďalej ísť nemôžeme. V jednom článku sa nedá opísať celý, tisícročia starý systém. Ale jedno si možno uvedomiť: už ide do tuhého. Tí, ktorí majú za sebou dostatočnú prax v nejakom bojovom umení  môžu začať chápať podstatu vlnového pohybu. Čo však tí, ktorým stačí momentálne využívať „výhody“ systému, ktorý „pre nás“ zostavili tvari – napríklad zarábanie množstva peňazí? Na druhej strane by chceli aj prežiť – preto si myslia, že keď to príde, tak si kúpia zbraň, dobre zamknú svoje dvere a budú čakať, až to všetko prejde – o čom im dá správu televízia… tento článok mal za cieľ ukázať rozsah a hĺbku základov bojového umenia a jeho prepojenie s procesom poznávania v našej, slovanskej kultúre. Nebolo by to veľmi jednoduché, kedy stačilo iba kúpiť si zbraň, až to príde, prípadne predtým ešte zavolať tiesňovú linku? Takto sa chceme pripraviť na najdôležitejšiu skúšku našej materializácie vo svete Javi? Nuž, takto to určite nepôjde. Za nás a našich blízkych nebude nikto bojovať. Práve preto majú naši bojovníci od pradávna heslo: Keď nie my tak kto?

Ako sme začali, tak aj skončime. Všetko ničiaci Oheň Odplaty príde a spáli Cudzozemcov, nik z nich neunikne. Ale ako to bude vyzerať s každým z nás závisí od toho, ako a či vôbec zachováme Vieru Predkov – čítate dobre, nie svoj život či majetok – ale VIERU PREDKOV!

NAŠI PARTNERI: