OSTANE SLOVENSKO POD KLIATBOU?

3. júla 2017 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), OVPLYVŇOVANIE, PRAVDA DNES

Ako uvádza vo svojej knihe Mauro Orbini, už Metod uvalil na našu krajinu cirkevnú, teda temnú kliatbu. To preto, lebo naši Predkovia nevložili dobrovoľne hlavu do rabského chomútu a nepoddali sa cudziemu, vtedy sa formujúcemu gréckemu náboženstvu (ktoré neskôr dostalo obchodný, dnes by sme mohli povedať registrovaný názov „kresťanstvo“) ako forme podriadenia sa cudzej mocnosti – vtedy Byzantskej ríši. V tej dobe to bola obdoba EÚ dneška. Ba čo viac, naši Predkovia sa vzopreli a porážkou križiackej armády pri Bratislave si ešte na storočie zabezpečili slobodu až do r. 991.

Vnímaví čitatelia vidia, ako okolo nás naberá silu boj medzi dvomi frakciami tej istej koncepcie. Hovoríme o EÚ a USA. Ani v jednom prípade nejde o nič, čo by nám prinieslo úžitok, alebo dokonca slobodu, pretože obe sily fungujú v rámci tej istej koncepcie, ktorú za posledné dve tisícročia možno jasne definovať ako ROZDEĽ A PANUJ. My máme tak či onak ostať rabmi, oni medzi sebou zápasia iba o to, kto viac zarobí – a ako zvyčajne na náš účet.

Podľa starého proroctva má naša zem Slovienov zohrať dôležitú úlohu pri prebúdzaní sa Západných Slovanov a zjednotení sa všetkých Slovanov vôbec, preto nečudo, že druhá strana má enormný záujem nás udržať pod starou kliatbou. Hoci biblický projekt má čoraz väčšie trhliny, robia všetko preto, aby ich aspoň ako tak zalátali a teda aby sa ešte na nejaké to storočie udržal nad vodou. Pre pokračovanie ich hýrenia a našej poroby, ale – ako zvyčajne – s našim súhlasom.

Moc kliatby však už značne poklesla, živel Nevedomosti tiež postupne stráca na sile, preto je potrebné temné energie posilniť. A ako sa to robí? Ako zvyčajne, všetko je inak ako sa zdá, ale nevedomosť hrá tradične kľúčovú úlohu. Nevedomosť našich ľudí. Bohužiaľ, ak sa nepreberieme, tak naozaj nemáme pred sebou ružové vyhliadky, ba môžeme dokonca v tomto hlbokom spánku aj zomrieť. Náš spánok totiž nie je prirodzený, je vyvolaný čiernou mágiou. Je však pravda, že nepripravenej mysli sa to môže zdať ako hľadanie ihly v kope sena. Či sa to niekomu páči alebo nie, každý zodpovedá sám za seba a takto to ostane NAVŽDY. Nikto vo Vesmíre nezrušil Kony Stavby Sveta – a určite ich ani nezruší. Na toto má totiž kompetencie iba Tvorca Vesmíru – Stvoriteľ.

Aktuálne vládnuca skupina majiteľov Slovenska na čele s premiérom, pokračujúc dúhovými ministrami a nekončiac drancovaním národnej ekonomicky vrátane barbarského výrubu lesov sa nemieni vzdať svojej lukratívnej pozície. Nie sú zaujímavé ani kdejaké zahraničné agentúry, ktoré zistili, že úroveň korupcie v podnikateľskom prostredí v našej krajine patrí medzi svetovú špičku. Veď to je predsa super vec – byť na špičke… no a ak sa stretne v uliciach „zopár“ ľudí, ktorým sa to nepáči, koho by to dnes – pri toľkých preferenčných hlasoch – zaujímalo?

Veď predsa robia všetko pre naše dobro. Aj automobilky nastavali – a dnes nieto do nich pracovníkov. Veď načo dávať fabriky napríklad do Prešovského kraja – tam by bolo manažérom z Bratislavy ďaleko. Radšej nech Východniari aj Stredoslováci zanechajú svoje rodiny a odídu pracovať do firiem v okolí Bratislavy. A môže otázka stability rodín zaujímať dúhových promerkelovských politikov?

Tu dodajme iba jednu poznámku – veľmi často o týchto veciach rozhodujú tí mocipáni, ktorí pred politickou kariérou bývali na Východe alebo v Strede. Zabudol vôl, že teľaťom bol. Ale SMERDI sú už raz takí. Za peniaze zradia aj vlastnú mať… preto je ich veľmi výhodné použiť. Ak sa to urobí šikovne, tak nikto ani nezistí, kto za tým všetkým stojí.

A tak na živnej pôde všeobecnej nespokojnosti možno ľahko ponúknuť ľuďom inú – zdanlivo nezávislú – alternatívu. Preto zdanlivo, lebo aj napriek mnohým dobrým momentom sa nakoniec ukazuje, že všetko je postavené na stáročiach starej opore – tradičnej opore našej poroby. Neplatí to pre všetkých členov tejto skupiny, ale ich riadiaca špička si nakoniec sňala masky.

Môžeme si to overiť na základe ich vlastných materiálov – veď materiály tých, ktorí dnes vládnu nie sú ani náhodou objektívne. My by sme však mali vedieť, že zatiaľ sa k moci NEDERIE NOVÁ KONCEPCIA! Ak ich tam dostaneme ako národ – teda dobrovoľnou účasťou vo voľbách – tak budeme zodpovední sami za všetko to, čo nám potom urobia. Je načase vziať veci do vlastných rúk, nie stúpať stále na tie isté hrable. A tu si môžeme smelo zacitovať zo starých manuálov kedysi tajnej organizácie Nindžov:

Vláda je vždy v neprospech tých, ktorým vládne a na náklady tých, ktorým vládne.

Hoci táto múdrosť je pôvodom z Japonska, ostáva nám iba súhlasiť.

Múdry človek by nemal podceňovať múdrosť, pochádzajúcu z prostredia skupín tradičných bojových umení. V ich prípade chyba v úsudku a neprávnom odhade situácie vedie spravidla k smrti. Tak to bolo v minulosti a tak to je aj dnes. Aj nám už ide o život.

Najskôr sa teda dobre prizrime tomu, čo nám už otvorene ukazuje nová, „neštandardná“ strana starej koncepcie:

Tento obrázok nájdete na zadnej strane časopisu, ktorý našla vo svojich poštových schránkach asi väčšina obyvateľov Slovenska. Ide o tento časopis:

Je to výrez z fotografie, ktorá sa dala nájsť na ich oficiálnej stránke:

Čo vidíme na fotografii? Ako už svitlo mnohým ľuďom na Slovensku, ide o akýsi nový projekt JEZUITOV. A čo môžeme čakať od Jezuitov?

Všade vo svete, kde sa „zjavia“ Jezuiti, zbystria pozornosť všetci odborníci. Ak už nie priamo z oblasti fungovania tajných spoločností typu Slobodomurárov, tak určite aspoň z oblasti práce tajných služieb. A tí ostatní – kŕmiaci samých seba naivitou – sa budú po voľbách, v ktorých Jezuitmi podporovaný subjekt vyhrá aj vďaka ich hlasom, zase rozčuľovať, že „nie toto chceli“. Bude však veľmi, veľmi NESKORO. Ale to je normálna tvár demokracie, teda presnejšie jedného z nástrojov starej, stále vládnucej KONCEPCIE.

Pozrieme sa teda na tento katolícky rád – a z toho už poľahky vyplynie, čo nám môžu „ponúknuť“.

Nie, fotografia Trumpa sa tu nedostala náhodou. Ani jeho víťazstvo vo voľbách nebola náhoda. Veci sa totiž – ako zvyčajne – majú inak. Celý predvolebný zápas bolo iba zvyčajné divadielko pre naivných, pomocou ktorého organizátori show v pozadí zisťovali, ako masy verejnosti reagujú na „kandidátov“.

Existuje veľa tajných fráz, podaní rúk a gest, ktoré používajú Slobodomurári. Slúžia buď nato, aby sa navzájom rozpoznali, alebo aby verejnosti odovzdali určitú špecifickú informáciu. Existuje napríklad veľa mudier (špecifických gest rukami), ktoré sú všeobecne používané týmito tajnými spoločnosťami pri pózovaní pred portrétistami (najmä v minulosti) alebo reportérmi (dnes). Nejde o náhody ani nedopatrenia.

A tak pre tie oči, ktoré sú nielen na pozeranie ale aj vidia hneď jeden poznávací znak. Priamo pred zrakmi divákov je zachytené slobodomurárske podanie rúk:

Môžeme citovať aj známeho autora Davida Ickea:

„Z 56 signatárov Deklarácie Americkej Nezávislosti je známe, že minimálne 50 z nich boli určite Slobodomurári, pričom iba o jedinom je známe, že určite nebol.“

David Icke, TALES FROM THE TIME LOOP

Treba však vedieť, že to nie je jediné gesto tajnej spoločnosti. Poďme teda ďalej. Pravdepodobne najviac zobrazovaný znak sú „Satanské diabolské parohy“. Vytvoria sa zložením stredného prsta a prstenníka – znak známy aj ako „paroháč“. Palec môže byť buď vystrčený alebo aj stiahnutý; používajú sa oba varianty.

Ďalší z hojne používaných znakov je trojuholník:

Jedným z veľmi rozšírených gest je tzv. „Ukrytá ruka“, pri ktorom je (najčastejšie) pravá ruka umiestnená úplne alebo čiastočne pod sakom alebo kabátom. Slobodomurárski rytieri, prezidenti, premiéri a rôzne mediálne osobnosti sú často fotografovaní v póze Ukrytej ruky.

A keď už sme pri tom, tak ešte aj niekoľko ďalších prípadov:

Francisco Pizarro. Španielsky conquistador a masový vrah juhoamerických Indiánov.

A tu sa môžeme vrátiť k načatej téme – prečo bol zvolený práve Trump?

Trump študoval dva roky na jezuitskej Fordham University, čo je jezuitská škola v Bronxe. Jeho syn Eric nielenže vyštudoval jezuitskú Georgetown University, ale je tam dokonca stále aktívny (Business Society and Public Policy Initiative Board of Advisors).

Na stránke univerzity si možno pozrieť okruh absolventov, ktorí neskôr zaujali dôležité posty vo vládnucej elite, ako politickej, tak ekonomickej. Medzi nimi napríklad sú:

Prezident Európskej komisie v období 2004-2014, José Manuel Barroso, tiež patrí medzi absolventov.

Tom Dashle, rímskokatolícky radikálny ľavičiar, ktorý nakoniec dosiahol mocenské vrcholy v Senáte. Šejk Chalid bin Thani al Thani, člen vládnucej rodiny v Katare. Alexander Kwasnievski, bývalý prezident Poľska v rokoch 1995-2005… a veľa ďalších „zaujímavých“ ľudí z okruhu politických aj podnikateľských špičiek.

Existujú špekulácie, že Trump je v skutočnosti „falošný kandidát“, ktorého úlohou je zabezpečiť účasť vo voľbách zvyšujúcej sa nezávislej časti voličov, aby bol zabezpečený nezvratný prechod k falošnému pocitu nástupu novej politickej generácie, ktorá ide ako proti republikánom, tak aj proti demokratom. V skutočnosti však následne nastolí jezuitský, pravičiarsky fašizmus, ktorý povedie k celonárodnej rasovej vojne podľa zámyslu majstrov triedneho boja – Synov Loyolu? Tento scenár môže byť až veľmi pravdepodobný. Nepripomína vám to iný neštandardný prístup v politike?

Trump síce tvrdí, že je Presbyterián, ale 2 roky navštevoval jezuitskú Fordham University a potom pokračoval na University of Pennsylvania, o ktorej je dobre známe, že je tiež pod kontrolou Jezuitov. Táto univerzita je financovaná rozličnými Židmi z pápežského dvora, obzvlášť The Annenberg Foundation, ktorú založil pápežský Rytier a „hofjude“ Walter Hubert Annenenberg. Anneneberg krátko navštevoval Pennsylvánsku univerzitu vo svojej mladosti a neskôr založil Annenberg School for Communication at the University of Pennsylvania. Anneneberg je Rytierom Komanderom Rádu Sv. Gregora Veľkého.

https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump
http://peoplesupportingpenn.upenn.edu/pspSection/?section=BFS
https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Annenberg

http://www.papalhonorees.org/gregmmbcom.htm (note: the middle initial is incorrect; it is erroneously written as “Walter J. Annenberg”)

Dvorný Žid David L. Cohen je Predsedom Správnej rady Pennsylvánskej univerzity a zároveň jej absolvent. Zároveň je výkonným viceprezidentom korporácie Comcast. Nie tak dávno bol vymenovaný za spolupredsedu Plánovacej rady vodcov rímskokatolíckej organizácie Svetové stretnutie rodín vo Filadelfii.

Mnohí Američania hovoria, že University of Pennsylvania by sa mala správnejšie volať „Hofjude Univerzita“, a to práve vďaka jej enormnému pápežsko-židovskému financovaniu a vedeniu. A naozaj, celé Pennsylvánske územie je pod kontrolou rímskokatolíckej hierarchie skrz Jezuitskú krajinskú jurisdikciu Pennsylvánie, arcibiskupa Filadelfie a biskupa Pittsburghu spolu s dočasne vládnucimi úradníkmi z UPenn (Pennsylvánskej Univerzity). Takto vznikli rímskokatolícke alebo katolíkmi založené univerzity: La Salle University, Duquesne University, Pennsylvania State University, Villanova University, Temple University a Saint Joseph’s University.

Protestanti nenavštevujú rímskokatolícke inštitúcie, a už vôbec nie protireformačné Jezuitské inštitúcie štýlu Fodrham University. Trump je prinajmenšom odpadlík, ak také niečo urobil. Avšak história nekončí Trumpom.

Tri z jeho piatich detí – uvedené vo Wikipedii – navštevovali tieto školy:

Donald John Trump, Jr. – Alma mater: University of Pennsylvania

Ivanka Marie Trump – Alma mater: University of Pennsylvania

Eric Frederic Trump – Alma mater: Georgetown University.

https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump,_Jr.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ivanka_Trump

https://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Trump

Teda takto to s Trumpom je – prepojenie s jezuitskou Fordham Univerzity a tajne aj s jezuitskou UPenn. Trump má minimálne tri deti, ktoré všetky absolvovali UPenn a notoricky známu jezuitskú Georgetown University. O čo sa pred očami svetovej verejnosti vlastne hrá? A o čo ide Jezuitom na Slovensku? Žeby išlo o niečo v náš prospech? Aby sme nezomreli v naivite, pozrime sa na jednu z prísah, ktorú skladajú tí, ktorí vstúpili medzi Jezuitov. Treba vedieť aj to, že Jezuiti majú aj tzv. laických členov Rádu – znamená to, že nemusia byť vysvätení popi, ale inak platia pre nich všetky povinnosti členov rádu:

JEZUITSKÁ PRÍSAHA

Protireformačná vojna

Týmto sľubujem a prehlasujem, že budem, kedykoľvek sa naskytne príležitosť, podporovať a viesť neoblomnú vojnu, tajne aj otvorene, proti všetkým heretikom, Protestantom a Liberálom, tak, ako mi to bolo nariadené, aby som ich vykorenil a vyhladil z tváre celej zeme; a že neušetrím ani vek, ani pohlavie alebo stav; a že budem vešať, zabíjať, variť, trhať, škrtiť a pochovávať zaživa všetkých známych heretikov, rozrezávať im bruchá a loná ich žien a drviť hlavy ich detí o steny, aby som navždy zlikvidoval ich mrzkú rasu. Ale ak toto všetko nemôže byť robené otvorene, budem tajne tráviť nápoje, škrtiť povrazom, použijem oceľový hrot alebo olovenú guľku, bez ohľadu na česť, postavenie, dôstojnosť, autoritu osoby alebo osôb, nech je v akomkoľvek stave života, buď verejne alebo tajne, toto mi môže byť v akomkoľvek čase nariadené akýmkoľvek agentom Pápeža alebo Nadriadeným z Bratstva Svätej Viery Spoločnosti Ježišovej.

Po prečítaní tejto prísahy by malo byť každému Slovienovi jasné, ako si predstavujú Jezuiti „slovanstvo len v rámci kresťanstva“ a ako sa plánujú voči nám chovať. Ale to nie je všetko. V minulosti zásadný vklad do nášho národného prebudenia vniesli ŠTÚROVCI – ale poplatní svojej dobe to boli evanjelici. Z jezuitského pohľadu si zaslúžia to isté, čo chystajú pre nás…

Je načase sa zobudiť z tejto naivity. Z nejakého dôvodu sa odhalili dosť skoro – do ďalších parlamentných volieb je ešte ďaleko… alebo žeby malo nastať niečo ešte pred nimi?

Toto – samozrejme – nie je vyčerpávajúca informácia o Jezuitoch, ale rozhodne by mala naštartovať proces myslenia. Malo by sa vám aj vyjasniť, aké ciele môžu sledovať u nás – lebo kresťanská cirkev má dvetisíc rokov ciele rovnaké. Hrozné je však to, že aj metódy.

Viac detailov si prinesieme v niektorom z budúcich článkov, ale určite nám nezaškodí sa oboznámiť s výrokmi niekoľkých známych osobností na adresu Jezuitov:

Pápež Klement XIV. (1705-1774)

Pápež Klement XIV. svojho času zrušil Rád Jezuitov. Pri podpise svojej Buly, ktorá zakazovala a likvidovala Jezuitov (Bula je najsilnejším právnym dokumentom pápeža) povedal:

„Zákaz je dosiahnutý a neľutujem ho, lebo to je riešenie po preskúmaní a zvážení všetkého, a pretože si myslím, že to je nevyhnutné pre cirkev. Ak by to nebolo urobené, urobil by som tak teraz. Ale tento zákaz bude moja smrť.“

Pápež Klement XIV. poznal Jezuitov veľmi dobre, a preto očakával smrť z ich rúk. A veru mal pravdu – otrávili ho… a dnes je už Jezuita pápežom…

Napoleon Bonaparte (1769-1821)

„Títo Jezuiti sú vojenskou organizáciou, nie náboženským rádom. Ich šéf je generál armády, nie iba púhy otec opát kláštora. Cieľom ich organizácie je MOC. Moc v tej najdespotickejšej podobe. Absolútna moc, univerzálna moc, moc ovládať svet vôľou jediného človeka. Jezuitizmus je ten najabsolutistickejší despotizmus: a zároveň to najväčšie a najenormnejšie zneužitie… Generál Jezuitov trvá na tom, že on je pánom, suverénom, nad suverénom. Kdekoľvek sú Jezuiti pripustení, tam budú pánmi, nech je zo za akúkoľvek cenu. Ich spoločnosť je svojou podstatou diktátorská, a preto je nezlučiteľná so všetkými zavedenými autoritami. Každý čin, každý zločin, akokoľvek ukrutný, je záslužným dielom, ak je spáchaný v záujme Spoločnosti Ježišovej, alebo na rozkaz generála“.

Adam Weishaupt (1748-1830)

Zakladateľ Rádu Iluminátov.

„Stupeň moci, akú bola schopná dosiahnuť Spoločnosť Ježišova v Bavorsku je úplne absolútna. Členovia rádu boli spovedníkmi a vychovávateľmi voličov; takto mali priamy vplyv na politiku vlády. Cenzúra náboženstva sa dostala do ich žiadostivých rúk v takom rozsahu, že niektoré farnosti boli nútené ich uznať ako nadriadenú moc. Aby zničili všetok Protestantizmus a poskytli kompletný katolicizmus, zmocnili sa nástrojov verejného vzdelávania. Práve Jezuiti založili väčšinu bavorských vysokých škôl, ktoré potom mali plne od kontrolou. Oni viedli aj stredné školy v krajine.

Markíz de Lafayette (1757-1834)

„Podľa môjho názoru, ak budú slobody tejto krajiny – Spojených štátov severoamerických – zničené, tak to bude výlučne vďaka Jezuitom rímskokatolíckej cirkvi, lebo oni sú najzručnejší, najnebezpečnejší nepriatelia občianskej a náboženskej slobody. Oni podnietili NAJVIAC vojen v Európe.

Abraham Lincoln (1809-1865)

„Táto vojna (americká občianska vojna 1860-1865) by nikdy nebola možná bez zlovestného vplyvu Jezuitov. Pápežovcom vďačíme za to, že teraz vidíme našu zem nasiaknutú krvou jej najšľachetnejších synov. Hoci existovali veľké názorové rozdiely medzi Severom a Juhom v otázke otroctva, ani Jeff Davis ani nikto z vedúcich mužov Konfederácie by sa neodvážil napadnúť Sever, ak by sa nespoliehali na sľuby Jezuitov, že pod maskou demokracie, peniaze a zbrane rímskych katolíkov, dokonca francúzske zbrane, sú im k dispozícii nás napadnúť.“

Lincoln mal takýto výrokov oveľa viac, nečudo teda, že ho Jezuiti zavraždili.

Fiodor Michajlovič Dostojevskij (1821-1881)

„Jezuiti sú proste rímskou armádou pre pozemskú suverenitu nad svetom v budúcnosti, s rímskym pápežom ako cisárom… to je ich ideál… Je to jednoducho žiadostivosť po moci, alebo špinavý pozemský zisk či dominancia – niečo ako univerzálne nevoľníctvo s nimi ako pánmi – to je všetko, o čo im ide. Možno dokonca ani neveria v Boha“.

Adolf Hitler (1889-1945)

„Najviac som sa naučil od Rádu Jezuitov… Zatiaľ som nevidel na zemi nič impozantnejšie, ako je hierarchická organizácia katolíckej cirkvi. Značnú časť ich organizácie som preniesol do mojej vlastnej strany… Katolícku cirkev musíme považovať za náš príklad… Poviem vám tajomstvo. Založil som Rád… v Himlerovi vidím Ignáca z Loyoly!“

Walter Friedrich Schellenberg (1910-1952)

„Naše SS bolo Himlerom organizované podľa princípov Jezuitského Rádu. Pravidlá služby a duchovné cvičenia predpísané Ignácom z Loyoly poslúžili ako model, ktorý Himler starostlivo odkopíroval. Absolútna poslušnosť bola najvyšším pravidlom; každý rozkaz musel byť vykonaný bez komentára.“

Hoci materiál v tomto článku nie je ani náhodou plne vyčerpávajúci veríme, že už je jasné, o čo môže Jezuitom v našej zemi ísť.

V téme budeme ešte pokračovať.

Pripájame aj niekoľko liniek, z ktorých sme čerpali:

http://www.energyenhancement.org/BORGIAS-ROCKEFELLERS-OLIGARCHIC-GANG-FAMILIES-RULE-WORLD-BRITISH-EMPIRE-CITY-OF-LONDON-MERCANTILE-MASONIC-LODGE-LIVERY-COMPANIES-VATICAN-JESUITS-KNIGHTS-OF-MALTA-SMOM-BUSH-BLAIR-SOROS-KISSINGER-MURDOCH.htm

http://www.whale.to/b/hand_sign.html

https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/codex_magica/codex_magica.htm#Contents

04.07.2017

NAŠI PARTNERI: