OVEČKY V KOŠIARI

9. augusta 2018 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, PROTI SVETLU

Z času na čas reagujeme na niektoré útoky, ktoré sú dlhodobo vedené proti nám. Väčšinou však nejde o to, aby sme zmenili subjekt, ktorý tieto útoky organizuje, ale o to, aby mali naši čitatelia možnosť lepšej orientácie v dnešnom svete.

Niektoré útoky idú priamo z politických štruktúr, iné jednoducho od ovečiek. „Bežná“ organizácia nemá neobmedzené technické prostriedky, ktorými môže upravovať napríklad „návštevnosť“ stránky či nejakého videa, ani implementovať vírusy na servery. Tieto „služby“ sú platené z našich daní, preto na ich nemôžeme nijako dosiahnuť.

Platí nám už známe pravidlo Triglavu – môžeme ho pracovne nazývať „triáda“. V každom egregore – názorovej skupine – ľudí delíme na 3 skupiny. Administrátori celý egregor zostavili, a teda dobre vedia prečo a načo. Na opačnej strane spektra ležia fanatici – tí nemajú ani potuchy, prečo bol egregor zostavený, ale fanaticky ho podporujú. A ako nevyhnutný dôsledok dvoch extrémov sa uprostred vždy vytvorí tretia skupina, s ktorou možno viesť dialóg na úrovni zdravomyslia.

Nikdy nepresviedčajte administrátorov – škoda energie. Nič nedosiahnete. Rovnako neoslovujte fanatikov – tí môžu byť ešte navyše nebezpeční. Ak už chcete s niekým z iného egregoru komunikovať, tak si vyberte skupinu uprostred.

Jedným z tých subjektov, ktorí „nevedia prísť na meno“ Védizmu je egregor KSB. A tu hneď môžeme začať. V ruskom originály sa volajú KOB – založil ich ešte Stalin. KOB je jeden z názvov pre žreca. Slovo „Žrec“ je skratka od ŽivotRѢCť. Čo do logiky ide o toho, kto vie poradiť ako žiť život. Princípu môžeme porozumieť na dnešnom termíne „lekár“. Lekári sú všetci, ktorí dosiahli zodpovedajúce vzdelanie. Každý má však svoju špecializáciu: zubár, chirurg, psychológ, traumatológ, psychiater, ortopéd, neurológ… atď. Žrec teda môže byť Kob, Znachar a pod. – k znacharovi sa však – kvôli tomu, že ho práve oni dávajú z nevedomosti ako odstrašujúci príklad – vrátime samostatne. O ich Mŕtvej vode sa totiž dá povedať oveľa viac. Stačí ju pozorne prečítať.

Zmena názvu z KOB na KSB je principiálne závažná vec – ak rozumiete energiám a ich riadeniu. Iné meno znamená iný egregor. Ak by komusi v pozadí išlo o posilnenie egregoru KOB, tak by URČITE ponechal pôvodný názov. Potešiteľné však je, že v Čechách funguje aj skutočná skupina KOB, ktorá očividne s KSB nemá nič dočinenia.

Takto namiesto toho, aby sa všetci spojili pod egregor KOB a ťahali spolu, ťahá každý z nich sám. KOB je jeden egregor, KSB je druhý egregor.

Podobne je to s názvom USA a SŠA. U nás nikdy nebolo zvykom označovať USA ako SŠA, teda tradične v Európe – okrem Ruska – všetci majú na mysli USA, nie SŠA. Ide v podstate o ten istý jav, teda o iný egregor. Navonok sa ako keby všetci „spájajú“ proti USA, ale v Čechách skupina okolo KSB „bojuje“ proti SŠA nie USA – teda zase tak, aby nezjednocovali Západných Slovanov proti USA. Chytrácky prístup. Ovečky však nič netušia.

Čím sú ľudia viac rozdelení, tým sa ľahšie riadia. Nevedomcov je ľahko presvedčiť, že majú v rukách meč, ktorý ich podľa ich názoru robí mocnými a schopnými bojovať proti „temným silám“. V skutočnosti však majú v rukách sotva špáratko.

Treba byť veľmi opatrní keď rozhodujete, komu tento meč dávate. Pretože nie iba vyslovené, ale aj napísané slovo vyžaruje frekvenciu, ktorá vykazuje priame pôsobenie. A v tom pôsobení sa deje to, čo frekvencia slova naozaj znamená – nie čo si myslia naivní nevedomci.

Keďže skupina KSB je piatou kolónou rabína Piakina, všimnime si jeho vyjadrenia z 29.7.2018. Ide o poznámku po 49´05:

… kvôli tomu bola nastolená otázka, ako tieto degradačné procesy v Európe pribrzdiť. To viedlo k zámeru nahradiť rímskokatolícku cirkev v Európe Ruskou Pravoslávnou Cirkvou (RPC), pretože rímskokatolícka cirkev aj všetci protestanti v Európe už degradovali do takej miery, že nedokážu zastaviť multikulturalizmus ani rúcanie sa mravných základov existencie samotnej spoločnosti. To znamená, že sa to už proste rúti a sú potrebné nejaké nové spojovacie väzby, ktoré môže poskytnúť iba RPC na príklade Ruska.

Lenže musia ostať zachované existujúce štáty, a preto sa je treba zbaviť diktátu USA, aby sa EÚ znovu stala centrom koncentrácie riadenia. A proces tohto odstrihávania EÚ od riadenia USA musel byť nejakým takýmto spôsobom ukázaný…“

Takže je to tu – rabín už hovoril otvoreným textom. Veď čo iné ako kresťanstvo dalo tak veľa slovanstvu… Rabín sa tomu môže tešiť, oni kresťanstvo aj tak riadia. Okrem toho, že sa už aj tak všetci zjednotili ale hrajú divadielko ďalej… pre ovečky. Tie v jeho vyjdreniach vidia iba to, čo chcú.

A hneď sa pozrime aj na ten diktát USA, ktorý treba nejako odstrihávať..?

…všetci plávame na jednej lodi a destabilizovať túto loď je pre všetkých nebezpečné. Preto či už má niekto USA rád alebo nie, je predovšetkým nutné stabilizovať situáciu vo svete, aby sa s pádom americkej finančnej pyramídy – dolárovej pyramídy – nezrútili procesy po celom svete, aby sa procesy riadenia absolútne nedestabilizovali a boli stále riaditeľné s takými či onakými nákladmi, ale predsa len riaditeľné.

A to znamená, že sa dnes musia všetky zeme a národy rozhodnúť, ako budú stabilizovať situáciu v USA. Áno, v USA, teda skôr globálne riadenie môže vymyslieť rôzne mechanizmy derivátov a ďalšie veci, ktoré zbavia USA tejto nadmernej finančnej záťaže. Ale to by ďalší veľkí svetoví hráči museli hrať podľa vopred dohodnutých pravidiel a nesnažiť sa využiť danú situáciu s presvedčením, že teraz si urvú nejaký zisk, že z toho majú nejaký kšeft, ale v skutočnosti tým prevrátia loď…

Takže tak – USA a dolár treba predsa podporiť. Ale načo potom všetky tie silné reči predtým? Známym faktom je, že Ruská národná banka je dcérskou spoločnosťou americkej Federal Reserve Bank, ktorá je zase dcérou Bank of England. Takto to zakomponovali do ústavného zákona ešte Gorbačov a Jeľcin. Matka si teda v ktoromkoľvek čase vyžiada od dcéry peniaze – a tá jej ich „s radosťou“ posiela. Takto odchádza z Ruska denne minimálne JEDNA MILIARDA DOLÁROV. Niekedy aj viac. A vládni – Putinovi – oligarchovia si podobnú sumu posielajú „von“ tiež. Ako sa môže mať ľud v Rusku? Teraz nemáme na mysli štátny aparát a vládou kontrolované médiá vrátane agentúry rabína Piakina.

Jedným z bodov avizovanej „potreby“ aby Putinovci ovládli ústavnú väčšinu v parlamente bolo, že takto schvália nový zákon o Národnej banke – ktorú sľubovali urobiť zo zákona nezávislou od USA. Akosi na to nie je čas – ba skôr je čas podporiť USA. A oni sa im za to vždy „odmenia“.

Rusko v minulosti avizovalo – spolu s Čínou – prechod na svoje národné meny. Čína dokonca odpojila svoju menu od dolára a naviazala ju na ropu. A teraz Rusko odskočilo… Komu to je výhodné?

To sa nedá vysvetliť inak, ako tým, že vládna oligarchia má naozaj svoje miliardíky uložené v dolároch a v USA. A obyvatelia Ruska ich ani najmenej nezaujímajú. Po dosiahnutí dôchodku by mali radšej hneď zomrieť…

Podotknime, že za takéto rozkrádanie štátu v Číne bez váhania popravujú. A v Rusku rabín Piakin hlása, že ako RPC tak dolár sú super absolútnou prioritou Ruska… a teda aj jeho ovečiek v našich končinách.

Ďalšie prekvapenie pre našinca bude určite aj „štátna“ firma Ruska – Gazprom. Podľa oficiálne dostupných údajov v Rusku patrí ruskej vláde 50% + 1 akcia. Ale už v roku 2014 patrilo „štátu“ v Rusku – skrz štátny orgán Росимущество – nie 50, ale už iba 38,37%.

Na schválenie alebo zablokovanie nejakého rozhodnutia musí byť 50%+1 akcií. Ruský štát v Gazprome „má“ ešte ďalšiu štátnu firmu – Роснефтегаз (10,74%). Ďalej tam sú „ostatní“ – 23% (aj priamo zahraniční) a 27% podiel má Bank of New York. Podľa informácií z mája tohto roku má BoNY už 28%.

Vzniká tu zaujímavá otázka. Ak Bank of New York nadobudla ďalšie percento akcií, nemajú už náhodou Američania pod kontrolou 50%+1 akcií Gazpromu? Ak by tak bolo, tak Gazprom nie je už nič iné ako americká firma, ktorá drancuje ruské nerastné bohatstvo – priamo na ruskom území – a predáva ho najmä do Európy a Číny. Samozrejme, že aj zisky idú hlavne Američanom a celkovo do amerických bánk. Potom je už celkom logické, prečo rabín Piakin ospevuje dolár aj RPC. Oboje je pod kontrolou jezuitov. A to všetko počas neodškriepiteľnej vlády putinizmu…

Teda Rusko ako štát nie je schopné presadiť štátne záujmy v „štátnej“ firme Gazprom v tej či onej oblasti. Musia sa dohovárať s tými, ktorí aj tak komponujú všetok cirkus okolo plynových dodávok – s Američanmi a s piatou kolónou. Teda proti Rusku v hlasovaní stoja akcionári a aj napríklad autori prevratu na Ukrajine. Zdôrazňujeme, že reč je o spolumajiteľoch Gazpromu! A prečo toto putinizmus za 4+1 volebné obdobia nijako nerieši? Teda v prospech Rusov v Rusku, nie Američanov v Rusku…

A pre koho je určené celé to divadielko okolo amerického „boja“ proti Gazpromu a plynovodu do Európy? Odkiaľ Američania naozaj berú plyn, ktorý predávajú do Európy? Sme všetci padnutí na hlavu?

Nuž, pred nami sa otvára čarovná brána veľkých prekvapení. V Rusku sa už objavujú „teoretické“ úvahy – čo ak ruské Kidžaly udrú na Irán? Komu to bude výhodné? Za koho a podľa akého plánu sa Rusko zapojilo do bojov v Sýrii? Je naozaj dlhodobým cieľom sloboda Sýrie?

Je teda nejakým prekvapením, ak v Rusku rapídne narastá nespokojnosť s putinizmom?

A nie je to náhodou tak, že oligarchovia všetkých štátov sa už dávno dohodli, aby sme sa my, slovanské národy – vnútri seba aj medzi sebou nenávideli? A ovečky v košiari spokojne prežúvajú…

09.08.2018

NAŠI PARTNERI: