BLÍZKA BUDÚCNOSŤ

BLÍZKA BUDÚCNOSŤ

Žrica Nadežda zo Sibíri nám poskytla informácie o vývoji udalostí v blízkej budúcnosti. Ako všetky videnia týkajúce sa nástupu Zlatého Veku (poskytované Kanálom Školy z Jemnohmotného Sveta), nestačí to pozerať iba ako jednu zo „zaujímavostí“. Ale toto rozhodnutie (a...

SEKERY A NOŽE SLOVIENOV

SEKERY A NOŽE SLOVIENOV

K udalostiam prebiehajúcim na FBSN patrilo okrem stretnutí so zaujímavými človekmi aj ranná rozcvička či hra/rozprávanie na fujarách. Fujara je totiž nástroj pôvodne určený na meditáciu, nie iba na akúsi zábavnú hru. V podstate každý hudobný nástroj má svoje...

SVIATOK ĽUBOMÍR

SVIATOK ĽUBOMÍR

V našej Tradícii je sviatok Ľubomír sviatkom, v čase ktorého tradične prebiehali svadobné obrady. Podľa kresťanského kalendára pripadá na 1. september. Dva svadobné obrady prebehli na Ľubomír aj na FBSN, keďže do obdobia jeho trvania spadal aj tento sviatok....